Arkivet

Statliga verk viktiga för kommunen

Påverkade hela arbetslivsstrukturen när de kom hit i slutet av 1970-talet

Trots nedskärningar och sparbeting har de statliga verken i Norrköping blivit allt viktigare på arbetsmarknaden.
Sedan verken etablerades i Norrköping i mitten av 70-talet har antalet anställda ökat med 16 procent.
<a class=nyhetshover href=http://www.nt.se/grafik/anstallda.html target=_blank>Se grafik <img src=http://www.nt.se/images/nyhetspil.gif border=0></a>

De statliga verken kom till Norrköping 1975 och 1976.
De flyttades från Stockholm till en stad som varit Sveriges motsvarighet till Englands Manchester och kanske varit textilindustrins viktigaste fäste i landet.
Men i mitten av 70-talet gick Norrköping på knäna, textilindustrin hade slagits ut av billig import och finanskommunalrådet Manne Jarméus letade desperat efter företag som kunde tänka sig att flytta till hans ekonomiskt sargade kommun.
Han gick på regeringen också och krävde insatser av staten. Det var så de statliga verken kom till stan.
<p><b><font size="2">Inte förtjusta</font></b>
Det blev sex stycken med sammanlagt 1600 anställda.
De som arbetade på verken i Stockholm var inte förtjusta. De kunde inte förstå varför de skulle betala så höga personliga pris som att behöva flytta till Norrköping för att den stan skulle kunna hålla näsan över vattenytan.
Många hoppade av före flytten, många hoppade av efter flytten, men Norrköping fick ändå det stan behövde.
Dels fick kommunen arbetstillfällen, men inte minst viktigt var att verken kom med något helt nytt i den Norrköpingska arbetslivsstrukturen.
?Verken påbörjade förändringen av Norrköpings näringsliv, säger näringslivsdirektör Björn Persson.
Från att ha varit en utpräglad arbetarstad kom nu tjänstemännen in på arbetsmarknaden och förändrade den.
?De fick en väldig betydelse, säger Björn Persson.
<p><b><font size="2">Målet ekonomisk tillväxt</font></b>
Han talar om en differentierad arbetsmarknad som en förutsättning för Norrköpings utveckling på 70-talet och att målet för kommunens näringslivspolitik fortfarande är densamma; en fortsatt differentiering, en satsning inte på ett eller annat näringslivsområde utan på hela spektrat av företag och branscher som alltmer blir förutsättningen för varandras utveckling.
?Målet är ekonomisk tillväxt och för att den skall tryggas krävs det att kommunens näringsliv står på många ben.
I dag ser Persson det som en av förutsättningarna för att kommunen skall lyckas få Holmens nya investering i en ny pappersmaskin till kommunen i stället för att skogskoncernen placerar den i Spanien som är det andra alternativet.
?Se bara på en sådan sak som att det krävs ett välutvecklat näringsliv för att Holmen Paper skall kunna locka de personer de behöver anställa, säger Persson. Har vi inte det blir det svårt för inflyttades män eller kvinnor att få arbete. Och det är en förutsättning för rekryteringen.
<p><b><font size="2">Ökad betydelse</font></b>
Verken tog tjänstemännen till Norrköping och det tillsammans med de många arbetstillfällena var de viktigaste insatserna.
Arbetstillfällena har bara blivit fler genom åren.
Migrationsverket har fördubblat antalet anställda, och Norrköping har fått ett helt nytt verk med 80 anställda, Integrationsverket.
Undantagen är Kriminalvårdsstyrelsen som halverat personalen i Norrköping genom en kraftig decentralisering och Luftfartsverket som hade 435 anställda i Norrköping 1976 har i dag 431 anställda i kommunen.
Av de ursprungliga 1 820 verksanställda har blivit 2108 personer i dag, en markant ökning med 16 procent.
Verkens betydelse för Norrköping har med andra ord ökat i reella tal, men kommunens ekonomiska situation när de kom hit var så utsatt att de hade en allvarligare mission att uppfylla.
Å andra sidan är det bara knappt fem år sedan Ericsson förklarade att företaget skulle lägga ner i Norrköping. Så mycket stabilare har kommunens näringsliv och ekonomi kanske ändå inte blivit.
<p><b><font size="2">Viktiga företag</font></b>
Men Björn Persson tycker ändå att det hänt väldigt mycket sedan 1975.
?Norrköping har i dag har ett näringsliv som har alla förutsättningar att utvecklas mycket kraftfullt i framtiden, säger Björn Persson.
De tunga industriföretagen finns liksom tjänste- och serviceföretag och företag inom transport och logistik.
Och där finns också en del högteknologiska företag som Acreo och Bluetronics, företag som arbetar inom centrala områden för den nya informationstekniken.
De företagen är viktiga, men i Perssons strategi för framtiden är Holmen och transport och logistikföretagen minst lika viktiga.
De statliga verken lade grunden och var förutsättningen för ett breddat näringsliv. De betydde en nödvändig kompetenshöjning i kommunen. Tjänstemän, ingenjörer och en rad experter kom hit och när de bytte jobb fick också andra företag nytta av dem.
De fyller samma funktion i dag. Verken är naturliga samarbetspartners för universitetet. Projektjobb, examensarbeten och ökade möjligheter att starta egna företag för de studenter som vill förverkliga sina idéer.
<p><b><font size="2">Stimulerade utvecklingen</font></b>
?Verken har satt sig så mycket i stan att de blivit en del av den, säger förre generaldirektören Kaj Janérus.
Han är nestor inte bara inom den statliga förvaltningen, han har också engagerat sig i de lokala näringslivsfrågorna i Norrköping.
Det har med åren blivit lättare att rekrytera folk till Norrköping och han är övertygad om att verken har bidragit till det.
?De har stimulerat hela stans utveckling, säger han.
Han tror dock inte att verken kommer att fortsätta att vara expansiva i kommunen.
?De kommer inte att fortsätta generera tillväxt.
Men Janérus tror ändå att de kan bidra till en kreativ näringslivsutveckling, bland annat vara en del av en miljö som fungerar som bollplank för nya idéer.
 

janne stenström

Dela och kommentera

sdds

  • Publicerad
  • 2001-07-09 04:00

Arkivet - Statliga verk viktiga för kommunen - Norrköping den 9 juli 2001 - Välj artiklar:


Tillbaka - Nytt datum - Ny kategori
 
Sortera på:
 
Datum:

Kategori:


Tillbaka
Nytt datum
Ny kategori