Debatt På Regionfullmäktige den 17 februari ställde jag en interpellation angående flytten av Syncentralen från Norrköping till Linköping. Ett beslut som fattades med den halvborgerliga majoritetens medgivande, en majoritet som består av S, MP, L och C. Regionrådet Rebecka Hägg (S) svarade b.l.a. att…" Syftet med sammanslagningen är att med bättre resursutnyttjande skapa en robust och kostnadseffektiv enhet som med innovationskraft tar sig an framtiden inom rehabilitering och habilitering för synskadade".

Men min konkreta fråga om varför man vill lägga ner Syncentralen i Norrköping då patienterna själva säger att det blir sämre fick jag inget fick svar på.

På vilket sätt kommer detta att bli bättre för Norrköpingsborna och invånarna i Östra länsdelen? En flytt till Linköping medför långa och krångliga resor och drabbar framför allt de äldre synskadade. Resorna med flera byten kommer nog att göra att vissa gamla inte kommer att åka till syncentralen alls. För dem kommer det definitivt inte att bli bättre.

Ett argument som lyfts fram inför beslutet var att man skulle på ett bättre sätt utnyttja resurserna och effektivisera. Men hur kan man räkna med besparingar när man vet att kostnaderna för färdtjänst och sjukresor kommer att öka markant och att man har kvar hyreskostnaderna för de anpassade lokalerna i Norrköping till den 31 juli 2020? För att inte skriva om hur svårt det som synskadad kan vara att vistas i främmande miljöer, därför har personer med nedsatt syn behov av att träna och få rehabilitering i närmiljön. Käppträning på Linköpings gator för att lära sig gå i Norrköping, är det verkligen en förbättring för de synskadade?

Som Norrköpingsbo blir jag riktigt orolig för den utveckling vi nu ser med fortsatta försämringar av Regionens utbud till oss invånare i Östra länsdelen. Nedläggningen av vårdcentralerna i Norrköping (genomfördes av den tidigare borgerliga majoriteten), nedläggningen av VC i Söderköping och nu den 1 april, nedläggningen av Syncentralen i Norrköping, vissa neddragningar på Vrinnevisjukhuset.

Som Norrköpingsbo och Vänsterpartist kommer jag inte stillatigande iaktta utvecklingen mot att Regionens all verksamhet ytterligare centreras till Linköping och resten av Östergötland nedprioriteras. Risken är dessutom att en möjlig framtida storregion kommer att göra centraliseringen ännu värre och hota mer verksamhet i Norrköping. Regionmajoriteten borde lyssna på de synskadades egna organisationer, på personalen och oss Norrköpingsbor. Riv upp beslutet, ni bör ju faktiskt främst företräda medborgarnas intressen, även oss som råkar bo i Norrköping!