Debatt Varför vill någon förbjuda en tämligen ofarlig produkt eller ett ganska harmlöst beteende? Sannolikt för att man inte känner till hur pass små de verkliga riskerna är. Snus är inte någon hälsoprodukt, men det är inte heller så att en seriös granskning av ville effekter snus kan ha på hälsan motiverar ett förbud.

Ändå går det att läsa att flera av kommunfullmäktigeledamöterna i Norrköping kan tänka sig att införa ett snusförbud för kommunens anställda. Enbart under arbetstid förstås, någon måtta på förmynderiet ska det vara.

Det är begripligt att en arbetsgivare vill att personalen ska leva hälsosamt och ha låg sjukfrånvaro. Men eftersom både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har pekat ut andra faktorer som har betydligt större påverkan, så är det inte rimligt att ge sig på en enskildhet i sammanhanget. Förutom generna, som är rätt svåra att göra något åt, är det rökning, för mycket alkohol, dålig kost och brist på motion som är de faktorer som i störst utsträckning påverkar din hälsa.

Alkohol och yrkesarbete passar dåligt ihop, och rökning är generellt skadligt för hälsan. Men hur är det med kost och motion? Ska en arbetsgivare kunna förbjuda viss mat eller göra två träningspass i veckan till ett obligatoriskt åtagande? Om sådana tankar ses som orimliga eller helt utan proportioner så gäller även det för snusare.

Om en person snusar eller tuggar nikotintuggummi så kan det gå på ett ut, men ändå finns det kommuner som menar att det är rimligt att lägga skattepengar på att betala för rökavvänjningskurser. Och då vet vi från flera studier att snus är den metod som får flest rökare att fimpa för gott. Även utvecklingen i Norge visar på samma effekt, där har andelen dagligrökare halverats de senaste tio åren, samtidigt som fler valt snus.

Svenska män har lägst dödlighet i rökrelaterade sjukdomar inom hela EU, helt enkelt för att snus inte orsakar dessa sjukdomar. Snus innehåller visserligen tobak och nikotin, men då ingen förbränning sker så bildas inte heller de skadliga ämnen som rökaren får i sig. Snus tillverkas enligt svensk livsmedelslagstiftning med krav på hygien, kontrollerat låga bakteriehalter, godkända smaktillsatser och gränsvärden för potentiellt skadliga ämnen enligt WHO-standard. Den som känner till detta, inser också att alla som vill förbjuda snus av hälsoskäl antingen är okunniga eller fanatiska motståndare till njutningsmedel för vuxna.

Det påstås ibland att snus innehåller upp till 2500 kemiska ämnen. Må så vara, snus är en organisk produkt och allt som växer ur jorden tar upp mikroskopiska halter av ämnen, men då halterna är extremt låga i snus är det helt irrelevant. Hur många ämnen innehåller sjukhusmat eller skolmat? Sannolikt lika många, men i det fallet saknas det motsvarande laboratorietester.

Gravida bör undvika att snusa, liksom personer med hjärt-kärlproblem. Men i övrigt finns det inget sakligt skäl att hindra vuxna människor att snusa. Tvärtom bör vi i Sverige vara tacksamma för att det finns ett alternativ till rökning.