Debatt Nyligen avslöjade Dagens Nyheter (DN) att Socialdemokraterna och deras ungdomsförbund SSU säljer lotter på krita. Det sker till ekonomiskt svaga grupper och via partiets egna spelbolag. Det är förvisso olagligt men socialdemokratin har dispens. Den som inte betalar sina kreditköpta lotter skickas direkt till kronofogden. Detta är oetiskt!

I Östergötland handlar det om 451 personer som har hamnat hos kronofogden på uppdrag av socialdemokraterna och SSU. Spelbolagen är nämligen ingen perifer verksamhet som partiet saknar kontroll över. I juridiska sammanhang beskriver Socialdemokraterna spelbolagen som ”en bolagiserad form av partiets verksamhet som inte på något sätt agerar självständigt”. Alla vinster går direkt in i partikassan. För partiet är spelpengar viktiga eftersom det finansierar en stor del av deras verksamhet. För SSU:s räkning handlar det om hela 90 procent (DN). Spel på kredit är i Sverige som huvudregel förbjudet, men socialdemokraterna och SSU har som sagt ett undantag från lagen. Så sent som i våras skrev den socialdemokratiske civilministern, med ansvar för spelpolitiken, på twitter: ”Spel på kredit är en oreda som ska rensas bort från den svenska spelmarknaden en gång för alla”.

”Alla” verkar i sammanhanget betyda alla utom Socialdemokraterna och SSU som under perioden 2014-2017 skickat över 10 000 svenskar till kronofogden efter att de haft svårigheter att betala för rörelsens kreditspel.

För ett år sedan beslutade Riksdagen om en ny lag för att motverka överskuldsättning. Socialdemokraternas svansföring i den debatten var mycket hög. Nu visar det sig att det socialdemokratiska partiet själva agerar mer hårdnackat än de aktörer på spelmarknaden man för egen del gärna dömer ut som oansvariga.

Mot bakgrund av det som har hänt och mot bakgrund av att 195 personer i Norrköping med angränsande kommuner (Finspång, Söderköping och Valdemarsvik) har gått i socialdemokratins egen skuldfälla och hamnat hos kronofogden, förutsätter vi att Socialdemokraterna och SSU beordrar rättning i ledet och stoppar sitt oetiska och oansvariga agerande. Det är enkelt. Följ lagen.