Replik på "En region av möjligheter", 1/9.

Vi får bekräftat vår uppfattning att Regionens strategi bara bygger på närhet till Stockholm. Inget svar på varför vår region har lägre tillväxt än genomsnittet för landet och klart lägre än de övriga storstadsregionerna under de senaste 3 åren, 2013 till 2016! Att tillväxten fördelas ojämnt, enbart Linköping och Norrköping växer, på de små kommunernas bekostnad och Ostlänken riskerar att förstärka den trenden!

Mats Johansson (S) och Göran Gunnarsson (C) lyfter fram allt som är bra med Region Östergötland, viktiga förutsättningar som vi i huvudsak delar, men, nu pratar vi om förlorade möjligheter för framtiden.

Regionen är för liten för att vara underlag för ett nytt storstadsområde och vi får därför inga pengar till nya infrastruktursatsningar. Detta bekräftas i den nya Nationella planen till infrastruktur som Trafikverket publicerade den 31 augusti.

Hade Östergötland haft storstadstatus som övriga tre stora – Stockholm, Västra Götaland och Skåne, då hade vi fått förhandla med Sverigeförhandlingen om den lokala transportinfrastrukturen i samband med förhandlingarna om Ostlänken.

Eller, tänk om vår region gjort som Region Jönköping – satsat på regionbanorna och drivit den linjen, tillsammans med Kalmar Län, då hade vi haft samma möjligheter som Region Jönköping som nu får anslag till elektrifiering av flera banor i Jönköpings län –- Värnamo–Jönköping och Vaggeryd–Nässjö. Vid utökad anslagsram kan även banan Nässjö–Eksjö bli elektrifierad. I det första fallet så bedöms satsningen leda till 5 000 nya bostäder!

Argumentet att transportinfrastruktur kan vara motor för bostadsbyggande finns belyst i Trafikverkets Nationella plan efter krav på detta i regeringens direktiv den 23 mars. Region Jönköping har varit duktiga på att utnyttja den möjligheten – vi säger grattis till Jönköping och beklagar att Region Östergötland inte varit proaktiva i denna fråga.

Nu är det bråttom, vår tidigare uppmaning kvarstår – gör omtag, mobilisera regionens stora kommuner och utnyttja remisstiden som går ut den 30 november.

Vi behöver matarbanorna för att få tillväxt i hela regionen!