Debatt Svar till Sylvia Nilsson (M)

Sylvia Nilsson (M) frågar i en insändare om Kvartetten väljer bort stadens idrottshistoria genom att inte agera i frågan om nya vimplar vid Östgötaporten. Svaret är nej, vi agerar självklart utifrån det besked som jag gett i kommunfullmäktige. Kommunen kommer att avsätta medel för att kompensera för de nedtagna vimplarna för att hedra IFK och deras idrottsliga framgångar. Frågan har dock handlat mera om hur IFK: s gedigna fotbollshistoria ska kunna visas upp på ett bra sätt, och på vilken plats.

Idag planeras det för en hel del nybyggnationer i direkt anslutning till Östgötaporten. Fråga har då uppkommit om just Gunnar Nordahls plats på Ektorpsgatan är den rätta hedersplatsen för fotbollen. I månadsskiftet september-oktober beräknar tekniska kontoret vara klara med den trafikutredning som gäller för hur kommande byggnationer kommer att påverka trafiksituationen på Ektorpsgatan. Påvisar utredningen att utrymmet kring Gunnar Nordahls plats blir för trångt behöver nya lösningar tas fram. Det skulle till exempel kunna innebära att en ny hedersplats placeras mot Södra Promenaden inom IFK:s markområde som de helt själva äger och förfogar över. Men detta är alltså inte klart i dagsläget. IFK Norrköping har till oss framfört att frågan inte är akut – huvudsaken är att det blir en bra och fin lösning som också håller över tid och fungerar utan trafikhinder.

IFK har också framfört tankar om att kommande hedersplats även skulle kunna innehålla utmärkelser från flera fotbollsklubbar i Norrköping som haft stora fotbollsframgångar. IFK:s funderingar på en "fotbollens plats" är en tanke som jag tycker är tilltalande och som ytterligare skulle kunna avge en positiv bild av Norrköpings rika fotbollshistoria. Frågan om hedersplatsen ska utsmyckas med vimplar eller något annat lämpligt, överlämnar vi till IFK att besluta om. Vi litar på att IFK besitter den rätta känslan och kunskapen om vad som bäst kan passa in för att hedra enskilda fotbollspelare och lag. Huvudsaken för vår del är frågan får en fin och bra lösning, något som vi också är villiga att bidra till.