Debatt ROT-avdrag för att konvertera din bil? En möjlig väg?

Vi har nu fått ett drivmedelssystem där vi successivt kommer att fasa ut fossilberoende bränslen och biodrivmedel. Det kommer att ta ett tag att göra detta men det är ett lovvärt initiativ som vår miljö tackar och bugar för och som på sikt kommer att leda till att de växthusgaser som idag hotar vårt klimat kan vara ett minne blott.

Biobränslen har sina sidor. De produceras på marker som ofta skulle kunna vara bra för matproduktion, och de släpper också ut, både växthusgaser och partiklar. Det är i stort sett bara el som inte gör det, och dit har vi en bit kvar.

Biogas och biodiesel kan produceras av våra bönder och kan vara ett viktigt tillskott i landsbygdens arbetsmarknad. Att vi själva kan producera biodrivmedel leder också till en högre självförsörjningsgrad, vilket inte ska föraktas ur försvarssynpunkt.

Vi kommer med största sannolikhet behöva våra biobränslen som alternativ till el under en relativt lång framtid.

Att köpa nya bilar är dyrt och ska man köpa bilar som är typgodkända för biobränslen blir det ännu dyrare. Därför behöver vi hjälpa till lite på vägen mot det fossilfria samhälle vi vill uppnå.

Det går att konvertera i stort sett alla förbränningsmotorer så att de kan köras på biobränslen. Enklast är det med biodiesel och etanol, men det fungerar också bra att bygga om en bensinbil till att drivas med biogas. Det är betydligt billigare att konvertera en bil än att köpa en ny, och många har idag inte råd med den investering det skulle vara att köpa en ny bil. Det kostar också pengar att konvertera bilar till biobränsledrift, och efter konverteringen måste bilen typbesiktigas, vilket också kostar pengar. Sedan är det försäkringsfrågan. Det är idag inte så många biltillverkare som godkänner att man kör deras bilar på biodrivmedel. Men antalet ökar hela tiden vart efter tekniken går framåt.

För att alla ska kunna konvertera sina bilar behövs ett konverteringsstöd. Ett bidrag som utgår för material och arbete. Det skulle kunna utformas som ett ROT-avdrag, där utföraren ansöker om bidraget och ägaren betalar halva summan. En sådan reform skulle på kort tid kunna leda till att även en äldre fordonspark skulle kunna använd biobränslen. En sådan reform skulle också driva på biltillverkare att se över sina regler så att ingen drabbas av att deras försäkringar inte längre gäller om något skulle hända.

Många bäckar små…. Snart kan alla köra fossiloberoende fordon, om man alls behöver köra.