Flyget är idag kraftigt subventionerat jämfört med, andra transportmedel, genom att det ej betalar skatt på flygbränslet. Vi vet också att flyget är en stor källa till CO2-utsläpp. Norrköping väljer nu att ytterligare subventionera flyg från Norrköping, med motiveringen att det behövs för företagen i Norrköping och för Norrköping som logistikcentrum.

Subventionen är heller inte liten, varje år får flygplatsen ett driftsbidrag på cirka 20 miljoner och nu tillkommer det cirka 40 miljoner under en tre års period. Det innebär en subvention med 500-1000 kronor flygbiljett beroende på antalet resande. Idag flyger 20 000 men kommunen räknar optimistiskt att det ska bli det dubbla. Räknar man med driftstillskottet får den summan ökas med ungefär lika mycket. Det kostar varje Norrköpingsbo, ung som gammal, minst 500 kr per år.

Någon tidsvinst gör man inte genom att välja ett flyg från Kungsängen. Med få undantag så går det fortare att nå sin destination via Arlanda, Skavsta eller Linköping, transporten till dessa flygplatser inräknat. Väljer man Arlanda så finns dessutom fler avgångar att välja mellan och priset är också lägre.

Flyg från Arlanda belastar naturligtvis miljön lika mycket som flyg från Norrköping. Men Norrköping skulle få ganska många miljoner över, för ett lokalt klimat och miljöarbete, om subventionen av flygplatsen upphör.

Så varför är det så bra att flyga från Norrköping och för vem? Kanske det är dags svälja den kommunala stoltheten och samverka inom vår region, också vad gäller flyget, det förfaller kunna spara oss Norrköpingsbor många skattekronor.