Insändare Trygghet för barn och unga samt att ge dem goda möjligheter till idrottande kan ses som något att arbeta för. Och därför är det viktigt med god kollektivtrafik till idrottsanläggningar.

Mirum Arena är hem åt Smedby AIS som har en av Östergötlands största ungdomsverksamheter. Att resa till och från träningsanläggningen, som ligger strax söder om flygplatsen, är dock inte helt oproblematiskt. Idag är närmaste busshållplats Oxhagsgatan som trafikeras av busslinje 116. Tiden att promenera mellan hållplatsen och träningsanläggningen är drygt tio minuter. Och för barn kan det ofta även ta längre tid att promenera än för vuxna. För att då öka tryggheten för barn och unga att ta sig till och från träningen så vore det bra med en busslinje som trafikerar i anslutning till träningsanläggningen.

Ett förslag vore att förlänga busslinje 119 som idag har ändhållplats Rambogatan då det samtidigt är en linje som trafikerar de flesta stadsdelar i södra Norrköping såsom Smedby, Rambodal, Hageby, Ljura, Klingsberg, Innerstaden, Ektorp, Skarphagen och Klockaretorpet. Det gör att väldigt många kan ta sig till och från träningarna på eftermiddagar och kvällar på ett tryggt och enkelt vis.

En linjesträckning till Mirum arena skulle inte bara glädja barn och ungdomar och dess föräldrar utan även de resenärer som vill ha en närmare bussförbindelse till Norrköpings flygplats. Så fördelarna är många.