Insändare Svar på Hans Kindstrands insändare i NT 23/8

Hans Kindstrand kommenterar i en artikel i NT 23 augusti min insändare om Sverigedemokraternas populistiska utspel om att kräva en folkomröstning om bygglovet för en moské vid Skarphagsleden. Kindstrand menar att frågan egentligen handlar om maktordning och frågar retoriskt vem som har beslutanderätt, medborgarna eller de som säger sig företräda medborgarna? Frågan antyder underförstått att demokratin inte uttrycker folkets vilja, utan att denna bara kan komma till uttryck i folkomröstningar.

Maktordningen i vårt land bygger på den representativa demokratins principer, där folket väljer sina företrädare vilka i sin tur har mandat att fatta beslut i politiska frågor. I Sverige är folkomröstningar inte beslutande, bara rådgivande. Om kommunen skulle följa SD:s förslag innebär det att kommunfullmäktige återkallar Bygg- och miljönämndens delegation att fatta beslut i bygglovsärenden och att fullmäktige framöver ska behandla alla bygglovsfrågor efter hörande av folkets vilja i folkomröstningar. Ingen annan utom möjligen de mest troende Sverigedemokraterna kan ta detta som ett seriöst förslag.

Partiets avsikt är bara att än en gång få lufta sin främlingsfientlighet och kanske också inhämta en och annan politisk poäng från de som liksom partiet letar efter framtiden i backspegeln.