Insändare Svar till personaldirektören i Norrköpings kommun Per-Olov Strandberg 25/8

Det är ju en ädel policy i Norrköpings kommun att visa sina medarbetare uppskattning vart fjärde år. Tyvärr är det svårt att ta det på allvar.

Chef nr 11 sedan 2009 har just lämnat enheten med ett kaos efter sig. Sedan den 14 februari har chefen inte ens träffat oss utan enbart kommuncerat via mail. Vi har under senaste året försökt få Norrköpings kommun att leva upp till sin egen policy kring schemaläggning. Man förespråkar "arbetsmiljömässigt långsiktigt hållbara scheman där medarbetarna ska ha inflytande och kunna påverka sin arbetstid".

Vi fick ett nytt schema – hemskickat (per post 11 juli) mitt i semesterperioden – med start 7/8 också detta mitt under semestern. Beviljade semestrar, vikarier med färdiga scheman, och en stackars samordnare som skulle reda ut allt. Katastrof.

Schemat var dessutom både felaktigt och i strid med kommunens policy. Nätter har tagits bort och gjorts om till kvällspass. Arbetstiden förkortades, enkelnätter utökades och vi tvingades till sju arbetspass till på tolv veckor, och trots detta en inkomstförlust på 10 000 kronor per år. Vem kan acceptera det 2017?

Sammanhållen arbetstid var visst målet enligt Norrköpings kommun. Hälsoriskerna med nattarbete känner vi väl till men tyvärr inte den som står bakom detta. Jobba tre helger i rad: tre nätter, tre kvällar sen fyra nätter på elva dagar, det är ju helt förkastligt!

När vi protesterat har vi hotats med uppsägning. Våra arbetsskadeanmälningar har legat hos chefen mer än ett halvår utan åtgärd.

Så tyvärr har vår lust att festa till det försvunnit. Vi vill ha respekten och uppskattningen i vårt vardagliga arbete med vettiga villkor som går att orka med.