Debatt Svar på Anders Mårtensson, VVS-fabrikanternas råd i NT 9/8

VVS-fabrikanternas råd skriver att enhetliga regler för enskilda avlopp skulle minska algblomningen. Det stämmer att övergödningen av Östersjön lokalt påverkas av fosfor- och kväveutsläpp från enskilda avlopp. Men av de utsläpp som når Östersjön är det högst en procent som kommer från svenska, enskilda avlopp. För att komma till rätta med det generella övergödningsproblemet krävs andra åtgärder.

Mårtenssons rop efter "enhetliga regler" handlar om att VVS-fabrikanterna vill att alla avlopp ska omfattas av de återkommande kontroller som Havs- och vattenmyndigheten föreslår för nya avlopp.

Mycket vill ha mer. Istället för att glädjas åt att branschorganisationens medlemmar kommer kunna sälja jobb för åtskilliga miljarder tack vare de nya reglerna, kräver Mårtensson att även avlopp som fått godkänt under tidigare lagstiftning får nya kontrollkrav.

Det är viktigt att avloppen uppfyller lagen, men kontrollapparaten bör inte överdimensioneras med överdrivna miljöargument. Mårtensson vill vara miljövän, men genom att ta bort fokus från Östersjöns verkliga bovar blir han innanhavets fiende. Även om vartenda svensk avlopp årligen skulle kontrolleras, skulle Östersjön förbli ett övergött innanhav. Det behövs insatser på en helt annan nivå för att rädda Östersjön. Och på helt andra områden.

Nya reningskrav som innebär stora kostnader för fastighetsägare borde först utredas med avseende på kostnadseffektivitet. Alternativa metoder för att uppnå samma miljönytta borde undersökas.

VVS-fabrikanterna och deras medlemmar kan med fördel istället lägga energi på att ta fram en fungerande kvalitetsmärkning av enskilda avlopp och dess ingående delar.