Insändare Svar till Per-Olov Strandberg 7/9 och till signaturen "Nattpersonal" 25/8

Nattpersonal som arbetar inom Norrköpings kommun beskriver en arbetssituation med otaliga chefsbyten och inkomstförluster till följd av schemaläggning som allt för sällan ger medarbetarna inflytande att kunna påverka sin egen arbetstid.

Jag är tacksam för att personal inom kommunen vill synliggöra de problem som finns ute i enheterna. För oss, som största oppositionsparti, upplever jag det många gånger svårt att genom kommunens personalutskott få information om det som inte fungerar i medarbetarnas vardag. Medarbetarnas arbetssituation framställs ofta som väl fungerande och utvecklande och de problem som eventuellt kan förekomma anser personaldirektören att han har under kontroll. Här tror jag att det finns en skiljelinje mellan nuvarande majoritet och moderaterna. Vi moderater vill använda sammanträden och beslutsfattande till att jobba med det som inte fungerar – att åtgärda det som är problematiskt när vi följer upp olika verksamheter.

Som personal förväntas man vända sig till sin närmaste chef i med- och motvind. Chefen förväntas även ha god kontakt med sina medarbetare. Detta förhållningssätt ska räcka ända upp i den yttersta chefstoppen. Jag blir därför djupt bekymrad när personaldirektören enbart pekar neråt i hierarkin och vård- och omsorgsdirektören enligt min vetskap inte ens tilltalar problemen som nattpersonalen upplever?

Vän av ordning kan ju då undra vem som är ansvarig för insändarens chef och dennes förutsättningar för personalen. Jo, det är ju faktiskt den funktion inom kommunen som idag är personaldirektör.

Personaldirektören har ett ansvar att sluta sila mygg och svälja elefanter inför oss politiker. Jag ser framemot att vi i personalutskottet framöver får diskutera personalens problem i vardagen för att kunna göra rätt prioriteringar i framtida uppdragsplaner och budgetar.

Avslutningsvis – tack till insändarskribenten för ytterligare bevis som stärker min tes att politiken ska handla om det som inte fungerar.