Insändare Svar till "Förälder i Smedby"

En skola för alla i Smedby (och i hela Norrköping) är självklart ett mål som vi strävar mot. När ”Förälder i Smedby” skriver i NT om kommande byggnation av skolor kan jag inte annat än hålla med. Vi vet att det kommer att finnas ett stort behov av skolor både i Smedby och i Norrköping under överskådlig framtid.

För mig som ansvarig för kommunens skolor är det viktigt att valet ska vara att välja till, inte att välja bort. Att kvaliteten på undervisningen är så bra att det alltid ska kännas tryggt att som förälder placera sina barn i en kommunal skola. Samtidigt har kommunen ansvar för alla barn och elever, oavsett vilken huvudman man har. Därför är det viktigt med en dialog och ett samarbete mellan alla huvudmän för att vi på bästa sätt ska lösa skolgången.

När det gäller Smedby kommer vi som det ser ut att ha plats för både en kommunal och en fristående skola. Vi fortsätter att planera för skolor i Brånnestad som, om allt går som det ska, kan starta med en F-6 skola hösten 2018. Även planeringen för en högstadieskola fortsätter. Det kommer alla våra elever att vinna på.