Insändare Det förs en debatt just nu i NT angående betygssättning på Komvux och en av de fria utbildningsanordningarna i Norrköping, Eductus. Som lärare och bibliotekarie på Komvux i mer än 18 år kan jag bara säga att detta är ingen ny fråga.

Vi som arbetade på Komvux förstod i kontakten med elever att både kunskapsinnehåll och betygssättning inte var densamma. Ville eleverna lära sig något gick de på Komvux, men om de ville ha bra betyg gick de någon annanstans. Eductus var inte det enda alternativet. Det fanns många att välja på. Alla finns inte kvar i dag.

Då var inte nationella prov obligatoriska hos de fria utbildningsanordnarna, något vi kämpade för då. Nu är de det, men att samma elev, som tidigare varit underkänd kan få högsta betyg efter fem veckors utbildning säger att något inte står rätt till. Rättsäkerheten är i fara. Mitt förslag är att låta någon annan enhet genomföra och rätta de nationella proven och på så sätt få en neutral bedömning. Norrköping kan väl få vara en försökskommun för detta. Många lärare skulle då få en mindre arbetsbörda och en bättre arbetsmiljö.

När det gäller de nationella proven anser jag att det är dags att prioritera miljön för lärarna som kämpar på i Norrköping. Enligt alliansens budgetförslag ska inga extra pengar gå till lärarlöner trots att löneläget är mycket lägre i Norrköping än i kommunerna runt omkring.