Ledarkrönika Inge Jacobsson (M) i Finspång ser det tragikomiska i situationen. Samtidigt som grannkommunen Norrköping inför LOV – Lagen om valfrihetssystem – avskaffas densamma i Finspång.

LOV i Finspång har varit en måttlig succé sett till antalet brukare vilka valt privat hemtjänst istället för kommunal. Men det är förstås inte därför som den rödgröna majoriteten vill avskaffa reformen, det är bara en i sammanhanget praktisk ursäkt. Majoriteten tycker inte om privata alternativ och då gäller det att slå till när relativt få nyttjar desamma. Annars riskerar kritiken att bli för kraftig.

I Norrköping blockerade Vänsterpartiet länge LOV och på den punkten har verkligen Kvartetten gjort skillnad. Införandet av LOV är framför allt en seger för Kristdemokraterna och hittills har nio företag anmält sitt intresse.

I Finspång tycks reformen ha motarbetats, eftersom det kan diskuteras vilken information företag och kunder fått om LOV. Fast kanske är det verkligen så att den kommunala hemtjänsten fungerar riktigt bra? Utmärkt! Men är det skäl nog att avskaffa möjligheterna till valfrihet i framtiden? Kan inte blotta risken för konkurrens bidragit till förbättringar inom den kommunal verksamheten?

Ytterligare ett problem är att privata företag genom agerandet i Finspång ser hur konjunkturkänslig politiken riskerar att bli. Vänsterkrav på avvecklad valfrihet kan göra företag försiktiga vid investeringar.

Sedan tidigare fanns det bara sex kommuner som inte erbjöd invånarna LOV, nu blir de sju. I Finspång har de reaktionära krafterna lyckats vrida tillbaka klockan! En viktig lärdom för alla vänner av valfrihet att aldrig ta segrar för givna.