Ledare Länder där det historiskt maktbärande partiet har åtnjuter fördelar och undantag från den lag som alla andra måste följa brukar vi i Sverige vara snabba att fördöma. Svenskarna har länge varit naiva och intalat sig att det svenska samhället minsann är fritt från sådant.

Det var i måndags som Dagens Nyheter avslöjade att Socialdemokraterna och dess ungdomsförbund SSU under de senaste tio åren har tjänat en halv miljard kronor på att sälja lotter på kredit, något som är olagligt för andra lotteriförsäljare. Genom detta undantag från lagen och lotteriverksamheten inte har tagit några kreditupplysningar har Socialdemokraternas lotteriverksamhet resulterat i att 8 000 svenskar har skickats till Kronofogden för obetalda lotter sedan 2014. Det är skandalöst.

När statsminister Stefan Löfven (S) fick frågan påstod han att han inte hade haft någon information om hur partiets lotteriverksamhet har fungerat i praktiken, ett påstående som får sägas vara högst osannolikt. Med tanke på de senaste avslöjandena om haveriet med Transportstyrelsen finns det visserligen skäl att ifrågasätta Socialdemokraternas interna kommunikation. Men det undantag från lagstiftningen som partiet har åtnjutit har knappast varit någon hemlighet och det ansenliga tillskott som verksamheten årligen inbringat till partikassan lär ha tagits varmt emot.

Det finns flera aspekter i denna skandal. Den första är moralisk. Ska ett av riksdagens åtta partier ha rätt att bedriva en lotteriverksamhet med undantag från den rådande lagstiftningen? Är det acceptabelt att sätta konsumenternas intressen åt sidan så länge det gynnar partiet med stort p? Tycker Socialdemokraterna att det rimmar väl med sin politiska hållning att sälja lotter till ekonomiskt utsatta, vilket får till följd att de blir föremål för utmätning hos Kronofogden?

I en annons för lotteriverksamheten citeras en vinnare: ”Jag visste att jag aldrig skulle bli rik genom att jobba ihop pengarna”. Citatet är talande för mentaliteten i ett land som länge har präglats av socialdemokratin. I Sverige blir man rik på lotteriet.

Den andra aspekten är rent ekonomisk. Lotteriverksamheten inbringar årligen mer pengar till Socialdemokraterna än bidraget från LO-förbunden, vilket i sig inte är en liten påse pengar. Det innebär att partiet har betydligt mer resurser att lägga på partifunktionärer än andra partier till följd av en högst tvivelaktig och omoralisk lotteriverksamhet.

Trots att den socialdemokratiska makthegemonin är bruten finns det uppenbarligen fortfarande mycket röta att vädra ut. Att partiet nu har sett till att dess lotteriverksamhet har lagt av med sina metoder är talande. Partiet såg uppenbarligen inga problem med verksamheten så länge den inte exponerades i media.