Ledare Vissa drömmer om nattväktarstaten, andra fasar för den – fast många vet nog inte riktigt vad som åsyftas. Med en nattväktarstat menas ett samhälle där staten bara ägnar sig sina fundamentala skyldigheter i form av främst yttre och inre säkerhet. Vissa tycker nog att detta inte räcker för ett gott liv, det behövs också en aktiv välfärdsstat. Gemensamt har dock både anhängare och motståndare, att de slår vakt om ”nattväktarna”! . Det vill säga statens grundläggande uppgifter, utan vilka eventuella påbyggnader är omöjliga.

I Sverige har sprickorna i välfärdsbygget varit synliga länge – oavsett egna ideologiska glasögon på nästippen. Vad göra nu när själva grunden håller på att rämna?

I veckan fick vi först höra BRÅ:s varningar för ökat grovt våld. Nästa dag var det överbefälhavare Micael Bydén som påpekade att det saknas över sex miljarder kronor i försvarsbudgeten. Samtidigt krävde rikspolischefen Dan Eliasson nästan lika mycket – närmare bestämt 3,9 miljarder. Under andra omständigheter kommer Polisen att tvingas säga upp personal.

För en gångs skull finns det därför skäl att lyssna lite noggrannare på Eliasson och inte avfärda honom som den i stora stycken misslyckade chef han varit.

Även om Polisens problem åtminstone delvis beror på dålig ledning och en misslyckad omorganisation, så spelar förstås den ekonomiska tilldelningen roll. Och som bland andra den tidigare justitieministern Beatrice Ask (M) påpekat borde ökande befolkning leda till fler poliser. Så är inte fallet. Den totala polisstyrkan (minus civilanställda) på 20 000 kvarstår. I bästa fall.

För även om oppositionen kräver fler poliser, och i princip får medhåll av regeringen, har inte Polisens ekonomiska resurser ökat. Därtill kan det bli nästan omöjligt att rekrytera nya poliser i vilket fall som helst. Att kraven sänkts något har snarare förvärrat situationen och nu börjar allvaret likna Skolans problem med lärarbrist.

Inför vårterminen gick det inledningsvis över tio sökande på varje utbildningsplats vid polishögskolan, men många hade inte ens förmått fylla in ansökningsblanketten rätt... Av de 4 000 som kallades till tester dök en tredjedel inte upp och därtill kuggades nästan 2 000 personer. Till sist återstod 640 elever – nästan 200 platser stod alltså tomma.

Precis som när det gäller lärarna behöver polisyrket bättre arbetsförhållanden i allmänhet och högre löner i synnerhet. Yrkets status måste höjas till nygamla nivåer. Annars vill ingen bli nattväktare i Sverige.