Ledare En gång är ingen gång, två gånger är en vana. Eller är två lika med noll? I vilket fall som helst är tre gånger ett mönster. Och i det här fallet handlar det om ett besvärande mönster för Söderköpings politiska ledning.

Sedan början av året har det vid tre tillfällen uppmärksammats allvarliga brister i styrande kommunpolitikers hantering av frågor. Sammantaget riskerar händelserna att skada förtroendet.

I januari kunde NT berätta om att kommunen under flera år brutit mot offentlighets- och sekretesslagen. Kommunen vägrade att lämna ut samhällsbyggnadsnämndens föredragningslistor före dess slutna nämndmöten. Ett beslut som först försvarades av nämndens ordförande.

Nästa avslöjande skedde i maj. Då framkom det att Söderköpings kommun gjort en otillåten direktupphandling när avtal slöts om drift av fibernätet (NT 18/5). Ett kommunalråd hade på kommunstyrelsens uppdrag ensam tecknat ett tjugoårigt avtal – som delvis var sekretessbelagt och vars innehåll okänt för kommuninvånarna.

Och förra veckan var det dags igen, åter handlade det om hanteringen av offentliga handlingar. Kommunalrådet Anders Bevemyr (S) hade brustit i registreringen av sin e-post, som är allmän handling och ska registreras för att medborgarna ska kunna ta del av innehållet (NT 8/9). En del av Bevemyrs e-post har registrerats, en del inte.

I sin nystartade blogg på nt.se skriver Anders Bevemyr om det inträffade: ”Ska jag förklara för dig läsare hur jag sköter mina mail som det står om i dagens tidning? Jag medger att jag inte är helt felfri utan kan ha missat något mail vid något tillfälle, men när jag nu har kontrollerat hur det är, framgår att jag har gjort rätt enligt mina sakkunniga på området”.

Men hur det både går att missa och göra rätt ges inte läsaren svar på. Inte heller har Söderköpings politiska ledning gett några tydliga besked om hur liknande problem inte ska återkomma om några månader igen.

Att en röd tråd mellan de tre händelserna som har lyfts är bristen på transparens är allvarligt. En fungerande demokrati kräver öppenhet.

Det bör ligga i ansvariga politikers intresse att det inte finns några som helst frågetecken kring hur kommunen agerar i olika frågor. Att slarva med offentlighetsfrågorna kan skapa en olycklig grogrund för spekulationer och rykten.

Det senaste årets turer i Söderköping gör dock att många frågor uppkommer. Brister kunskapen generellt om lagens krav? Eller tas det lätt på offentlighetsfrågor? Är de tre händelserna isolerade incidenter eller del av ett långt större problem? Och hur ska i så fall rutinerna ändras så att det inte kan inträffa igen? Hur ska förtroendet repareras?

Att kommunens politiska ledning – i öppenhetens namn – skingrar frågetecknen vore önskvärt. Att det kravet inte redan har ställts av oppositionen i Söderköping är samtidigt konstigt, transparens är grundläggande för ett bra politiskt klimat.