Skriv en debattartikel

Debatt På debattsidan i Norrköpings Tidningar finns två olika textlängder: 3200 tecken respektive 2300 tecken, båda längderna är inklusive blanksteg (mellanslag) och signaturer.

Svar på tidigare artiklar är normalt på 2300 tecken. Använd ordbehandlarens textlängdsmätare för att mäta textlängden.

 

Inlägg på debattsidan ska vara undertecknade med namn samt eventuella titlar och uppdrag som är relevanta för artikelns innehåll. Skribentens adressuppgifter och telefonnummer måste bifogas (publiceras inte).

Debattinlägg mailas till debatt@nt.se Ange gärna om artikeln anknyter till någon aktuell händelse/datum. Kontakta debattredaktionen i god tid om du har önskemål om en särskild tid för publicering.

Norrköpings Tidningars redaktion förbehåller sig rätten att avgöra vilka inlägg som publiceras, samt vilken rubrik som de publicerade inläggen ska ha. 
 

Inlägg som publiceras på Norrköpings Tidningars debattsida publiceras även på www.nt.se och, om ämnet är passande, eventuellt även på www.affarsliv.com

Tidigare debattinlägg kan läsas på www.nt.se/asikter/debatt  

TIPS

Så här kan du göra för att din debattartikel ska bli övertygande

När du skriver en debattartikel är det viktigt att du formulerar dig engagerande och argumenterar så att ditt budskap blir tydligt och lätt för läsarna att ta till sig. Redan de gamla grekerna utvecklade den här konsten och god retorik har allt sedan dess varit ett viktigt verktyg i kampen om att vinna sympatisörer för olika åsikter.

 

En välskriven debattartikel har fem delar. Följ de här stegen så ökar dina chanser att nå framgång med din artikel:

1) Gör en inledning som väcker mottagarens intresse.

2) Ge sedan du bakgrund och fakta till det du vill föreslå.

3) Därefter formulerar du ditt förslag och ger två till tre bra argument till stöd för det (i ordningen näst bäst– tredje bäst– bäst).

4) För att förhindra att dina meningsmotståndare alltför lätt kan avfärda ditt förslag tar du själv upp eventuella motargument och bemöter dem med sakargument.

5) En gång är ingen gång. Därför är det viktigt att du avslutar artikeln med en sammanfattning av ditt budskap och dina huvudargument och gör en sista vädjan till läsaren att ansluta sig till ditt förslag.

 

Fler tips

Dela gärna upp långa meningar i flera. Använd inte förkortningar – skriv ut orden. Undvik att använda utropstecken – rätt ord är i sig starka nog. Förklara svåra begrepp och facktermer.