Logga in
Logga ut
Kluvet Land, tokfeminismen Anders Bockgård (LPo) Anders Bockgård (LPo)
Vädersponsor:

Landsbygden levererar!

Valdemarsvik Sveriges gröna näringsliv har en viktig roll för utvecklingen i hela Sverige.

 1. De gröna näringarna skapar fler jobb än andra branscher, en miljon i ökad omsättning ger 2,5 nya jobb.
 2. Jord-och skogsbruk sysselsätter tillsammans 107 100 personer och livsmedels- och skogsindustrin sysselsätter 112 800 personer.
 3. Sverige är ett av de industrialiserade länder som importerar störst del av de livsmedel som befolkningen efterfrågar.
 4. Skolor och sjukhus kan servera kött från djur som fötts upp på ett sätt som är brottsligt i Sverige och skulle ge en bonde hårda straff.
 5. Idag är nästan 80 procent av det fordonsbränsle som tankas i Sverige fossilt.
 6. 70 procent av växthusgasutsläppen från maten vi äter kommer från importerad mat.
 7. Produktionen av ett kilo nötkött från Latinamerika skapar klimatutsläpp motsvarande sex kilo svenskt kött.

 

Vad behöver göras?

         1. Om varje svensk byter ut ett kilo importerad ost till svensk så skapas det 900 jobb.

          2.Kommuner och regioner måste sluta att upphandla mat som skulle vara olagligt att producera i Sverige.

          3.Ersätt producenterna för mervärden som inte går att ta ut på marknaden (högre djurvälfärd, biologisk mångfald i                      betesmarker mm)

          4.Förenkla skatteregler

          5. Straffbeskatta inte avstånd och satsa på infrastruktur.

 

När du handlar tänk på att svensk djuruppfödning har den lägsta antibiotikaförbrukningen i EU och i Sverige kuperar vi inte svansen på grisar!

 

LRF (lantbrukarnas riksförbund) bjöd in oss politiker och tjänstemän till en trevlig och lärorik dag på Ämtöholms gård för några veckor sedan.

  Allt detta och mer där till finns att läsa i LRFs broschyr ” När många målar framtiden i svart erbjuder Sveriges bönder den i grönt”.

Stöd och omsorg!

Valdemarsvik Anhörigstöd

Äldreomsorgen i kommunen och i övriga landet är för att fungera helt beroende av de insatser som anhöriga gör. Därför är området Anhörigstöd prioriterat för moderaterna i Valdemarsvik. Det stöd som erbjuds för dig som vårdar eller stödjer en anhörig i hemmet anpassas till var och ens behov.

 

Äldreboende

Moderaterna kommer att verka för att det finns boende i alla de stora orterna. Även de mindre äldreboendena behövs. Åldersro och Gusums Äldreboende ska vara kvar.

 

Hemtjänsten

Statusen på arbetet i hemtjänsten höjs genom att hemtjänsten delas upp i två delar. En för personlig omvårdnad och en för hushållssysslor.

Skola och Barnomsorg!

Valdemarsvik Skola och barnomsorg

 

Ge skolan förutsättningar att lyckas med elevernas lärande genom:

 

Tydligt ledarskap

Genom ett tydligt ledarskap stödja lärare. Ge rektorer i deras viktiga arbete möjlighet till kontinuerlig vidareutbildning.

 

Ordning och reda

Ordning och reda ska råda i klassrummen och en tydlig arbetsinriktning ska finnas hos eleverna.

 

Speciella behov

Det ska finnas möjlighet att rekrytera personal inom specialområden. Elevers behov ska identifieras tidigare samt elevhälsans resurser ska utökas.

Moderaternas handlingsprogram!

Valdemarsvik  Jag kommer att lägga upp vårt handlingsprogram under några dagar. Jag börjar med vår inledning och ideologi och så under nägra dagar kommer de olika politikområdena att beskrivas.

 

Alliansen

Moderaterna tillsammans med Centern, Kristdemokraterna och Liberalerna vill gärna styra ett borgerligt Valdemarsvik.

Vi jobbar bra tillsammans och är överens om att det borgerliga parti som blir störst får posten som ordförande i kommunstyrelsen tillika kommunalråd. Kommunens viktigaste frågor är vård, skola och omsorg om våra äldre och funktionshindrade.

Som politiker måste vi hushålla med kommuninnevånarnas pengar och det måste vara god ordning i ekonomin.

Vi ser att hela kommunen måste leva och det måste gå att bo och leva i hela vår vackra kommun.

 

 Ideologi

Sverige ska vara ett land där det alltid lönar sig att anstränga sig. På jobbet, i skolan, i livet.

Det ska löna sig att arbeta och att ha arbetat.

Vi ska vara ett land där vi har förmågan att ta hand om varandra och ge alla barn, inte minst de som har fått en sämre start, en möjlighet att lyckas senare i livet.

Sverige ska vara ett land för hoppfulla. Här ska friheten, lagarna och arbetslinjen gälla. Inga undantag, ingen utanför eller bortglömd.

LIKA FÖR ALLA

RÄTTIGHETER     MÖJLIGHETER      SKYLDIGHETER

 

 

Tiggeriförbud

Valdemarsvik Tiggeriet i Sverige har blivit allt mer utbrett. I november 2015 uppskattades antalet utsatta EU-medborgare, som är här för att tigga, till cirka 4 700 personer. Situationen är även allvarlig i deras hemländer. Många av de som tigger i Sverige kommer från Rumänien och Bulgarien – länder där det råder stor fattigdom och social utsatthet. Lösningen på problemen är dock inte tiggeri på Sveriges gator och torg. Att tigga är varken en väg ur fattigdom eller utanförskap.

Antalet utsatta EU-medborgare som kommer till Sverige för att tigga är fortfarande stort och det har varit svårt att hitta hållbara lösningar på problematiken med tiggeri. Därför presenterar Moderaterna ett konkret förslag på hur ett nationellt tiggeriförbud bör utformas.

För det första är tiggeri inte ett lämpligt sätt att försörja sig. Det låser in människor i fattigdom. För det andra leder tiggeri till att människor utnyttjas. Det gäller inte alla människor som tigger, men tillräckligt många för att staten bör agera. Polisen gör bedömningen att det finns flera grupperingar som tigger i Sverige och som styrs av kriminella aktörer och att det förekommer multiexploatering där utsatta EU-medborgare, vid sidan av tiggeri, utnyttjas för bland annat prostitution.

Våra förslag:

 • Ett nationellt förbud mot tiggeri införs direkt i strafflagstiftningen. Enligt Moderaternas mening bör en ny bestämmelse införas i strafflagstiftningen med innebörd att den som gör sig skyldig till tiggeri begår ett brott. I bestämmelsen ska också anges att om brottet är att betrakta som ringa ska inte dömas till ansvar.
 • Polisen får möjlighet att avvisa tiggare från platsen. Genom att införa ett nationellt förbud mot tiggeri i strafflagstiftningen skapas vidare en laglig möjlighet för poliser och även ordningsvakter att avvisa tiggare från den plats där tiggeriet äger rum

 

Sverige behöver också fortsätta driva på inom EU för att förbättra situationen för de utsatta EU-medborgarna i deras hemländer, främst Rumänien och Bulgarien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Nilsson är Oppositionsråd i Valdemarsvik. Jag är också 2 vice ordförande i Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Östergötland och är vice ordförande i brukardialogberedning 5 i Region Östergötland.

 • Twitter
 • Anna Nilsson

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se