• lördag 18 november 2017
 • Familjeannonser
 • Lunchguiden
 • Grannar
 • Lokus
 • XTRABONUS
 • Lohts
 • JobbPlus - Östergötlands nya mötesplats för dig som söker jobb och nya möjligheter
Fegt bara förnamnet Lasse Stjernkvist (S) Lasse Stjernkvist (S)
Vädersponsor:

Psykisk ohälsa!

Valdemarsvik "Överenskommelsen för psykisk hälsa 2017

Överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa för 2017 ska fortsätta skapa förutsättningar för utveckling när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och stöd.

Överenskommelsen för 2017 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en likartad inriktning med överenskommelsen för 2016 och utgör utgångspunkten för arbetet de närmaste åren utifrån behovet av en långsiktig plan för området psykisk hälsa.

Den psykiska ohälsan i Sverige är en stor utmaning nu och sannolikt en lång tid framåt. Staten och SKL har under flera år träffat överenskommelser inom området psykisk ohälsa/hälsa.

885 miljoner för 2017 års överenskommelse

För 2017 avsätter regeringen 885 miljoner kronor för överenskommelsen. 780 miljoner kronor är stimulansmedel till kommuner och landsting/regioner:

 • 250 Mkr kronor fördelas till landstingen/regionerna och till kommunerna för fortsatt analysarbete, revidering av kort- och långsiktiga mål samt uppföljning och vid behov revidering av lokala och regionala handlingsplaner.
 • 150 Mkr tillförs landstingen för att fortsätta stimulera och rusta nya initiativ för att nå unga.
 • 130 Mkr tillförs kommuner och landsting för att användas till fortsatt satsning på ungdomsmottagningar.SKL tillförs 60 000 000 kronor under 2017 för att stödja kommuner och landsting/regioner i arbetet med att analysera förhållanden lokalt och regionalt, ge metodstöd och genomföra uppföljningar samt 45 000 000 kronor för inrättandet av högst sex stycken regionala resurscentrum med sikte på första linjens vård, primärvårdens möjlighet att tidigt och effektivt möta psykisk ohälsa och förebygga och främja psykisk hälsa samt gränssnittet och samarbetet mellan olika aktörer och vårdgivare.Staten och SKL är eniga om behovet av ett uthålligt och långsiktigt hållbart arbete med att stärka strukturer för utveckling och kunskapsstyrning inom området psykisk hälsa. Befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser som medicinsk behandling och sociala insatser. Sådana insatser ska vara jämlika, jämställda och tillgängliga. 
 • https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/om-oss/overenskommelsen-for-psykisk-halsa-2017/
 • För att möta behoven hos befolkningen är det avgörande att göra breda analyser av befolkningens behov för att möjliggöra både ett effektivt arbete med att förebygga psykisk ohälsa och att öka tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet. Det krävs också tillgång till kunskap om metoder och arbetssätt samt förutsättningar för en ändamålsenlig implementering av den kunskapen för att ge rätt insatser, på rätt sätt och i rätt tid.
 • SKL och staten eniga om behovet av ett uthålligt och långsiktigt hållbart arbete
 • Regionala resurscentrum nytt för 2017

  Överenskommelsen för psykisk hälsa 2017

  Överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa för 2017 ska fortsätta skapa förutsättningar för utveckling när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och stöd.

  Överenskommelsen för 2017 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en likartad inriktning med överenskommelsen för 2016 och utgör utgångspunkten för arbetet de närmaste åren utifrån behovet av en långsiktig plan för området psykisk hälsa.

  Den psykiska ohälsan i Sverige är en stor utmaning nu och sannolikt en lång tid framåt. Staten och SKL har under flera år träffat överenskommelser inom området psykisk ohälsa/hälsa.

  885 miljoner för 2017 års överenskommelse

  För 2017 avsätter regeringen 885 miljoner kronor för överenskommelsen. 780 miljoner kronor är stimulansmedel till kommuner och landsting/regioner:

  • 250 Mkr kronor fördelas till landstingen/regionerna och till kommunerna för fortsatt analysarbete, revidering av kort- och långsiktiga mål samt uppföljning och vid behov revidering av lokala och regionala handlingsplaner.
  • 150 Mkr tillförs landstingen för att fortsätta stimulera och rusta nya initiativ för att nå unga.
  • 130 Mkr tillförs kommuner och landsting för att användas till fortsatt satsning på ungdomsmottagningar.SKL tillförs 60 000 000 kronor under 2017 för att stödja kommuner och landsting/regioner i arbetet med att analysera förhållanden lokalt och regionalt, ge metodstöd och genomföra uppföljningar samt 45 000 000 kronor för inrättandet av högst sex stycken regionala resurscentrum med sikte på första linjens vård, primärvårdens möjlighet att tidigt och effektivt möta psykisk ohälsa och förebygga och främja psykisk hälsa samt gränssnittet och samarbetet mellan olika aktörer och vårdgivare.Staten och SKL är eniga om behovet av ett uthålligt och långsiktigt hållbart arbete med att stärka strukturer för utveckling och kunskapsstyrning inom området psykisk hälsa. Befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser som medicinsk behandling och sociala insatser. Sådana insatser ska vara jämlika, jämställda och tillgängliga. 
  • https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/om-oss/overenskommelsen-for-psykisk-halsa-2017/
  • För att möta behoven hos befolkningen är det avgörande att göra breda analyser av befolkningens behov för att möjliggöra både ett effektivt arbete med att förebygga psykisk ohälsa och att öka tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet. Det krävs också tillgång till kunskap om metoder och arbetssätt samt förutsättningar för en ändamålsenlig implementering av den kunskapen för att ge rätt insatser, på rätt sätt och i rätt tid.
  • SKL och staten eniga om behovet av ett uthålligt och långsiktigt hållbart arbete
  • Regionala resurscentrum nytt för 2017

   Överenskommelsen för psykisk hälsa 2017

   Överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa för 2017 ska fortsätta skapa förutsättningar för utveckling när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och stöd.

   Överenskommelsen för 2017 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en likartad inriktning med överenskommelsen för 2016 och utgör utgångspunkten för arbetet de närmaste åren utifrån behovet av en långsiktig plan för området psykisk hälsa.

   Den psykiska ohälsan i Sverige är en stor utmaning nu och sannolikt en lång tid framåt. Staten och SKL har under flera år träffat överenskommelser inom området psykisk ohälsa/hälsa.

   885 miljoner för 2017 års överenskommelse

   För 2017 avsätter regeringen 885 miljoner kronor för överenskommelsen. 780 miljoner kronor är stimulansmedel till kommuner och landsting/regioner:

   • 250 Mkr kronor fördelas till landstingen/regionerna och till kommunerna för fortsatt analysarbete, revidering av kort- och långsiktiga mål samt uppföljning och vid behov revidering av lokala och regionala handlingsplaner.
   • 150 Mkr tillförs landstingen för att fortsätta stimulera och rusta nya initiativ för att nå unga.
   • 130 Mkr tillförs kommuner och landsting för att användas till fortsatt satsning på ungdomsmottagningar.SKL tillförs 60 000 000 kronor under 2017 för att stödja kommuner och landsting/regioner i arbetet med att analysera förhållanden lokalt och regionalt, ge metodstöd och genomföra uppföljningar samt 45 000 000 kronor för inrättandet av högst sex stycken regionala resurscentrum med sikte på första linjens vård, primärvårdens möjlighet att tidigt och effektivt möta psykisk ohälsa och förebygga och främja psykisk hälsa samt gränssnittet och samarbetet mellan olika aktörer och vårdgivare.Staten och SKL är eniga om behovet av ett uthålligt och långsiktigt hållbart arbete med att stärka strukturer för utveckling och kunskapsstyrning inom området psykisk hälsa. Befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser som medicinsk behandling och sociala insatser. Sådana insatser ska vara jämlika, jämställda och tillgängliga. 
   • https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/om-oss/overenskommelsen-for-psykisk-halsa-2017/
   • För att möta behoven hos befolkningen är det avgörande att göra breda analyser av befolkningens behov för att möjliggöra både ett effektivt arbete med att förebygga psykisk ohälsa och att öka tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet. Det krävs också tillgång till kunskap om metoder och arbetssätt samt förutsättningar för en ändamålsenlig implementering av den kunskapen för att ge rätt insatser, på rätt sätt och i rätt tid."

 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/om-oss/overenskommelsen-for-psykisk-halsa-2017/

                               

10 punkter för en stärkt polisprofession!

Valdemarsvik 1. Satsa på professionen

2. Höj polislönerna

3. Öka karriärmöjligheterna

4. Utveckla ledarskapet

5. Satsa på forskning och utveckling

6. Fler poliser- men rätt poliser

7. Låt poliser vara poliser

8. Närmare medborgarna

9. Nationella riktlinjer för lokal samverkan

10. Tydliga insatser för minskat hot och våld mot polisen

 

 ”För att i realiteten möta medborgarnas behov måste polisens prioriteringar göras på lokalpolisområdesnivå utifrån lokala problembilder.””Det räcker inte att utbilda nya poliser, ännu viktigare är att få stopp på flykten från polisyrket.”

 

         ” renodling av polisyrket och minska administration”

 

         ” Polisen kan sitta på en öde ö utan brottslighet och ändå ha fullt upp rent

           intern”   Citat från utredare i polisförbundets kompetenspanel.

 

       ”Har man erfaren personal äts dessa upp av att handleda nya, de hinner inte

         arbeta själv”   Citat från utredare i polisförbundets kompetenspanel.

 

       Vidare finns det många arbetsuppgifter som inte behöver utföras av poliser,

       utan av civilanställda; t.ex. kalla till förhör, boka förhörsrum, boka tolk, skicka ut delgivningar mm.

  

Detta är taget ur polisförbundets rapport ”utmaningar för hela Sveriges polis” maj 2017.

 

Det finns många förslag på lösningar och jag tror att många är överens om väldigt mycket av detta, men det gäller att göra verkstad av det. Frågan är om vi måste vänta tills en borgerlig regering tillträder innan något händer?

Arbetsstämma i Örebro!

Valdemarsvik Imorgon bär det iväg till arbetsstämma med Moderaterna i fyra dagar. Vi ska diskutera politik inom många olika sakområden.

Vården, skolan, migration, försvaret, tryggheten i samhället mm.

Själv ska jag sitta i utskottet som handlar om lag och ordning där vi bla. ska diskutera polisen, nationellt tiggeriförbud och om vi ska kunna vittna anonymt i väldigt speciella fall.

Försvaret är ett annat viktigt område:

Ytterligare satsningar på försvaret och en tydlig plan till tvåprocentsmålet

- Moderaterna har de senaste åren lagt om försvarspolitiken rejält. Det ena skälet är de betydande säkerhetspolitiska utmaningarna. Det andra är att landets försvar har varit eftersatt, trots att detta är en statens absoluta kärnuppgifter. Detta rättar vi nu till.

 

- Satsningen innebär en tydlig plan för hur vi ska växla upp ansträngningarna och förberedelserna för ett svensk Nato-medlemskap och höja försvarsanslagen till två procent av BNP till år 2028.

  - Vår utgångspunkt är att hela Sverige ska kunna försvaras och alla stridskrafter ska stärkas. Det arbetet vill Moderaterna påbörja redan nu under innevarande försvarsbeslutsperiod fram till 2020. Därför satsar vi 3,3 miljarder kronor mer än regeringen för 2019 och 6,3 miljarder kronor mer för 2020. I satsningen ingår också resurser för att stärka försvarets personalförsörjning.

Checklista för att minska självmorden!

Valdemarsvik "Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden

suicidezero svartVi vill med den ideella organisationens kraft öka kunskapen och bilda opinion kring samhällsproblemet suicid, lyfta fram nytänkande och konkreta lösningar för att rädda liv samt minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa. Vi inom Suicide Zero kan inte acceptera  att det under 2015 inträffade 1554 mänskliga tragedier,  som det är möjligt att förebygga och förhindra. Hjälp oss att rädda liv!

 

Att minska självmorden är en av politikernas viktigaste uppgifter. Men myterna är många och de flesta vet inte vad de kan göra. Här följer en checklista för politiker. Sprid den gärna!
Checklista för politiker för att minska självmorden och självmordsförsöken

 • Sätt dig in i myterna kring suicid och inse att de flesta suicid kan förebyggas.
 • Satsas 18,7 miljoner kronor och suiciden minskar med en person, så är satsningen ekonomiskt försvarbar.
 • Varje suicid bör undersökas av en samordnad grupp från alla berörda instanser så att lärdomar kan dras.
 • Kartlägg eventuella hot spots i länet. Sätt upp höga staket där självmord förekommer och gör det fysiskt svårt att ta sitt liv på exempelvis järnvägsövergångar och broar.
 • Prioritera resurser till skolors elevhälsa. Det bör finnas 1 kurator per 275 – 400 elever. Kuratorna bör undervisa i evidensbaserad livskunskap, från årskurs ett och under hela skolperioden.
 • Genomför regelbunden träning i första hjälpen till psykisk hälsa för både skolpersonal, vårdpersonal på äldreboenden och annan personal som möter suicidnära. Bjud regelbundet in experter för att uppdatera personalen med de senaste forskningsrönen.
 • Eftersom förebyggande åtgärder kräver långsiktighet bör du sträva efter att nå en blocköverskridande överenskommelse med samtliga partier om att prioritera självmordsförebyggande arbete.
 • Kriscenter med specifik inriktning på självmord och självmordsförsök måste finnas i alla län i Sverige. Personal bör arbeta med att söka upp dem som försökt ta sitt liv samt efterlevande efter att någon tagit sitt liv. Dessa grupper måste få den hjälp och stöd de behöver.
 • Samarbeta med polisen och se till så att statistiken kring suicid i ditt län är näst intill dagsaktuell. Detta så att kunskap finns om en suicidsmitta har brutit ut bland en speciell grupp, och om en speciell metod används.
 • Läs Suicide Zeros generalsekreterares bok När någon tar sitt liv – tragedierna vi kan förhindra så att du snabbt får en helhetsbild av hur stort problemet är med självmord och vad vi alla kan göra för att minska självmorden och självmordsförsöken.
 • Av dig krävs mod, tydlighet, förmågan att tänka långsiktigt och socioekonomiskt klokt."

http://suicidezero.se/fakta-rad/checklistor/politiker

Var har debatten om politiken tagit vägen?

Valdemarsvik Jag tror att politiken skulle må bra av om vi fokuserade på att beskriva vilket slags samhälle vi vill ha och vår väg dit. Ge en mer samlad bild istället för alla dessa utspel och den personfixering som råder idag. Politikens främsta uppgift är att hitta lösningar på de problem som finns i samhället. Drivet som politiker är inte att få makt, utan att ha den bästa lösningen på dessa problem.

Vi måste, inte minst politiker, sluta bortförklara eller släta över oacceptabla normer och beteenden. Vi måste vara mycket tydliga med hur vårt svenska samhälle är uppbyggt samt vilka normer och värderingar detta vilar på. Vi måste helt enkelt stå upp för våra värderingar där vi vill fortsätta att leva i ett fritt, jämlikt och demokratisk samhälle.

Jag vill ha ett samhälle där företagen blomstrar och nya arbetstillfällen skapas. Enligt en undersökning från Skop tycker 32 procent att det har blivit krångligare att driva företag det senaste året, medan bara 2 procent tyckte att det har blivit enklare. Vi får aldrig glömma att det inte är politikerna som ordnar nya jobb, utan det är företagen som ordnar jobben.

Jord- och skogsbruket tillhör de delar inom näringslivet där det skapas flest nya jobb när omsättningen stiger. En miljon i ökad omsättning på ett livsmedelsproducerande jordbruksföretag ger 2,51 nya jobb. Vi politiker måste se till att våra företagare får rättvisa villkor jämfört med kollegor i andra länder. Varför? Jo, De måste kunna konkurrera på lika villkor.

Det finns i dag 4000 friskolor i Sverige. I vårdsektorn finns det 12 000 företag som tar emot 23 miljoner läkarbesök per år. Är våra väljare beredda på att valmöjligheterna försvinner? För det är så att det går inte att driva företag utan att tjäna pengar. Det krävs för att investera i ny utrustning, tackla dåliga tider, ge en trygghet till sina anställda mm.

Jag vill ha ett tryggt samhälle och då måste svensk polis komma på fötter igen. Alla vill ha fler poliser och vi politiker slåss om hur många fler poliser vi vill ha. Det är dock minst lika viktigt att minska flykten från polisyrket. VI behöver ge polisen högre lön, bättre karriärs möjligheter och minska skrivbordsarbetet genom att anställa icke-poliser till att sköta pappersarbete. När det gäller den nya polisorganisationen så tror jag man får backa tillbaka till en mer lokal organisation och inse att den nuvarande inte fungerar. Vi behöver också satsa på försvaret, gå med i NATO och öka Sveriges självförsörjningsgrad.

Vi politiker som tror på en levande landsbygd måste också behålla äldreboendet i St. Anna och skolan i Gryt så att det vi säger harmoniserar med det vi gör!

Jag är trött på detta fokus på SD. Enligt min mening så är det ett parti som har en stor del väljare bakom sig och när det gäller deras idéer så tycker jag inte om dem. Jag gillar inte vänsterpartiets åsikter eller bakgrund heller, men jag pratar med dem och vill de rösta på mina förslag så går det alldeles utmärkt.

Det vore bra om vi kunde avsluta denna förvirrade diskussion om vem som pratar med vem? Vi lever i ett demokratiskt samhälle och där pratar vi med varandra.

Anna Nilsson är Oppositionsråd i Valdemarsvik. Jag är också 2 vice ordförande i Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Östergötland och är vice ordförande i brukardialogberedning 5 i Region Östergötland.

 • Twitter
 • Anna Nilsson
 • Mest lästa bloggar
Östgötahockey

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se