Logga in
Logga ut
Försök att tillkalla polis styrker nödvärn Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Psykisk ohälsa!

Valdemarsvik "Överenskommelsen för psykisk hälsa 2017

Överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa för 2017 ska fortsätta skapa förutsättningar för utveckling när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och stöd.

Överenskommelsen för 2017 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en likartad inriktning med överenskommelsen för 2016 och utgör utgångspunkten för arbetet de närmaste åren utifrån behovet av en långsiktig plan för området psykisk hälsa.

Den psykiska ohälsan i Sverige är en stor utmaning nu och sannolikt en lång tid framåt. Staten och SKL har under flera år träffat överenskommelser inom området psykisk ohälsa/hälsa.

885 miljoner för 2017 års överenskommelse

För 2017 avsätter regeringen 885 miljoner kronor för överenskommelsen. 780 miljoner kronor är stimulansmedel till kommuner och landsting/regioner:

 • 250 Mkr kronor fördelas till landstingen/regionerna och till kommunerna för fortsatt analysarbete, revidering av kort- och långsiktiga mål samt uppföljning och vid behov revidering av lokala och regionala handlingsplaner.
 • 150 Mkr tillförs landstingen för att fortsätta stimulera och rusta nya initiativ för att nå unga.
 • 130 Mkr tillförs kommuner och landsting för att användas till fortsatt satsning på ungdomsmottagningar.SKL tillförs 60 000 000 kronor under 2017 för att stödja kommuner och landsting/regioner i arbetet med att analysera förhållanden lokalt och regionalt, ge metodstöd och genomföra uppföljningar samt 45 000 000 kronor för inrättandet av högst sex stycken regionala resurscentrum med sikte på första linjens vård, primärvårdens möjlighet att tidigt och effektivt möta psykisk ohälsa och förebygga och främja psykisk hälsa samt gränssnittet och samarbetet mellan olika aktörer och vårdgivare.Staten och SKL är eniga om behovet av ett uthålligt och långsiktigt hållbart arbete med att stärka strukturer för utveckling och kunskapsstyrning inom området psykisk hälsa. Befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser som medicinsk behandling och sociala insatser. Sådana insatser ska vara jämlika, jämställda och tillgängliga. 
 • https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/om-oss/overenskommelsen-for-psykisk-halsa-2017/
 • För att möta behoven hos befolkningen är det avgörande att göra breda analyser av befolkningens behov för att möjliggöra både ett effektivt arbete med att förebygga psykisk ohälsa och att öka tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet. Det krävs också tillgång till kunskap om metoder och arbetssätt samt förutsättningar för en ändamålsenlig implementering av den kunskapen för att ge rätt insatser, på rätt sätt och i rätt tid.
 • SKL och staten eniga om behovet av ett uthålligt och långsiktigt hållbart arbete
 • Regionala resurscentrum nytt för 2017

  Överenskommelsen för psykisk hälsa 2017

  Överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa för 2017 ska fortsätta skapa förutsättningar för utveckling när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och stöd.

  Överenskommelsen för 2017 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en likartad inriktning med överenskommelsen för 2016 och utgör utgångspunkten för arbetet de närmaste åren utifrån behovet av en långsiktig plan för området psykisk hälsa.

  Den psykiska ohälsan i Sverige är en stor utmaning nu och sannolikt en lång tid framåt. Staten och SKL har under flera år träffat överenskommelser inom området psykisk ohälsa/hälsa.

  885 miljoner för 2017 års överenskommelse

  För 2017 avsätter regeringen 885 miljoner kronor för överenskommelsen. 780 miljoner kronor är stimulansmedel till kommuner och landsting/regioner:

  • 250 Mkr kronor fördelas till landstingen/regionerna och till kommunerna för fortsatt analysarbete, revidering av kort- och långsiktiga mål samt uppföljning och vid behov revidering av lokala och regionala handlingsplaner.
  • 150 Mkr tillförs landstingen för att fortsätta stimulera och rusta nya initiativ för att nå unga.
  • 130 Mkr tillförs kommuner och landsting för att användas till fortsatt satsning på ungdomsmottagningar.SKL tillförs 60 000 000 kronor under 2017 för att stödja kommuner och landsting/regioner i arbetet med att analysera förhållanden lokalt och regionalt, ge metodstöd och genomföra uppföljningar samt 45 000 000 kronor för inrättandet av högst sex stycken regionala resurscentrum med sikte på första linjens vård, primärvårdens möjlighet att tidigt och effektivt möta psykisk ohälsa och förebygga och främja psykisk hälsa samt gränssnittet och samarbetet mellan olika aktörer och vårdgivare.Staten och SKL är eniga om behovet av ett uthålligt och långsiktigt hållbart arbete med att stärka strukturer för utveckling och kunskapsstyrning inom området psykisk hälsa. Befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser som medicinsk behandling och sociala insatser. Sådana insatser ska vara jämlika, jämställda och tillgängliga. 
  • https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/om-oss/overenskommelsen-for-psykisk-halsa-2017/
  • För att möta behoven hos befolkningen är det avgörande att göra breda analyser av befolkningens behov för att möjliggöra både ett effektivt arbete med att förebygga psykisk ohälsa och att öka tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet. Det krävs också tillgång till kunskap om metoder och arbetssätt samt förutsättningar för en ändamålsenlig implementering av den kunskapen för att ge rätt insatser, på rätt sätt och i rätt tid.
  • SKL och staten eniga om behovet av ett uthålligt och långsiktigt hållbart arbete
  • Regionala resurscentrum nytt för 2017

   Överenskommelsen för psykisk hälsa 2017

   Överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa för 2017 ska fortsätta skapa förutsättningar för utveckling när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och stöd.

   Överenskommelsen för 2017 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en likartad inriktning med överenskommelsen för 2016 och utgör utgångspunkten för arbetet de närmaste åren utifrån behovet av en långsiktig plan för området psykisk hälsa.

   Den psykiska ohälsan i Sverige är en stor utmaning nu och sannolikt en lång tid framåt. Staten och SKL har under flera år träffat överenskommelser inom området psykisk ohälsa/hälsa.

   885 miljoner för 2017 års överenskommelse

   För 2017 avsätter regeringen 885 miljoner kronor för överenskommelsen. 780 miljoner kronor är stimulansmedel till kommuner och landsting/regioner:

   • 250 Mkr kronor fördelas till landstingen/regionerna och till kommunerna för fortsatt analysarbete, revidering av kort- och långsiktiga mål samt uppföljning och vid behov revidering av lokala och regionala handlingsplaner.
   • 150 Mkr tillförs landstingen för att fortsätta stimulera och rusta nya initiativ för att nå unga.
   • 130 Mkr tillförs kommuner och landsting för att användas till fortsatt satsning på ungdomsmottagningar.SKL tillförs 60 000 000 kronor under 2017 för att stödja kommuner och landsting/regioner i arbetet med att analysera förhållanden lokalt och regionalt, ge metodstöd och genomföra uppföljningar samt 45 000 000 kronor för inrättandet av högst sex stycken regionala resurscentrum med sikte på första linjens vård, primärvårdens möjlighet att tidigt och effektivt möta psykisk ohälsa och förebygga och främja psykisk hälsa samt gränssnittet och samarbetet mellan olika aktörer och vårdgivare.Staten och SKL är eniga om behovet av ett uthålligt och långsiktigt hållbart arbete med att stärka strukturer för utveckling och kunskapsstyrning inom området psykisk hälsa. Befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser som medicinsk behandling och sociala insatser. Sådana insatser ska vara jämlika, jämställda och tillgängliga. 
   • https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/om-oss/overenskommelsen-for-psykisk-halsa-2017/
   • För att möta behoven hos befolkningen är det avgörande att göra breda analyser av befolkningens behov för att möjliggöra både ett effektivt arbete med att förebygga psykisk ohälsa och att öka tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet. Det krävs också tillgång till kunskap om metoder och arbetssätt samt förutsättningar för en ändamålsenlig implementering av den kunskapen för att ge rätt insatser, på rätt sätt och i rätt tid."

 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/om-oss/overenskommelsen-for-psykisk-halsa-2017/

                               

Tiggeriförbud

Valdemarsvik Tiggeriet i Sverige har blivit allt mer utbrett. I november 2015 uppskattades antalet utsatta EU-medborgare, som är här för att tigga, till cirka 4 700 personer. Situationen är även allvarlig i deras hemländer. Många av de som tigger i Sverige kommer från Rumänien och Bulgarien – länder där det råder stor fattigdom och social utsatthet. Lösningen på problemen är dock inte tiggeri på Sveriges gator och torg. Att tigga är varken en väg ur fattigdom eller utanförskap.

Antalet utsatta EU-medborgare som kommer till Sverige för att tigga är fortfarande stort och det har varit svårt att hitta hållbara lösningar på problematiken med tiggeri. Därför presenterar Moderaterna ett konkret förslag på hur ett nationellt tiggeriförbud bör utformas.

För det första är tiggeri inte ett lämpligt sätt att försörja sig. Det låser in människor i fattigdom. För det andra leder tiggeri till att människor utnyttjas. Det gäller inte alla människor som tigger, men tillräckligt många för att staten bör agera. Polisen gör bedömningen att det finns flera grupperingar som tigger i Sverige och som styrs av kriminella aktörer och att det förekommer multiexploatering där utsatta EU-medborgare, vid sidan av tiggeri, utnyttjas för bland annat prostitution.

Våra förslag:

 • Ett nationellt förbud mot tiggeri införs direkt i strafflagstiftningen. Enligt Moderaternas mening bör en ny bestämmelse införas i strafflagstiftningen med innebörd att den som gör sig skyldig till tiggeri begår ett brott. I bestämmelsen ska också anges att om brottet är att betrakta som ringa ska inte dömas till ansvar.
 • Polisen får möjlighet att avvisa tiggare från platsen. Genom att införa ett nationellt förbud mot tiggeri i strafflagstiftningen skapas vidare en laglig möjlighet för poliser och även ordningsvakter att avvisa tiggare från den plats där tiggeriet äger rum

 

Sverige behöver också fortsätta driva på inom EU för att förbättra situationen för de utsatta EU-medborgarna i deras hemländer, främst Rumänien och Bulgarien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsbygden levererar!

Valdemarsvik Sveriges gröna näringsliv har en viktig roll för utvecklingen i hela Sverige.

 1. De gröna näringarna skapar fler jobb än andra branscher, en miljon i ökad omsättning ger 2,5 nya jobb.
 2. Jord-och skogsbruk sysselsätter tillsammans 107 100 personer och livsmedels- och skogsindustrin sysselsätter 112 800 personer.
 3. Sverige är ett av de industrialiserade länder som importerar störst del av de livsmedel som befolkningen efterfrågar.
 4. Skolor och sjukhus kan servera kött från djur som fötts upp på ett sätt som är brottsligt i Sverige och skulle ge en bonde hårda straff.
 5. Idag är nästan 80 procent av det fordonsbränsle som tankas i Sverige fossilt.
 6. 70 procent av växthusgasutsläppen från maten vi äter kommer från importerad mat.
 7. Produktionen av ett kilo nötkött från Latinamerika skapar klimatutsläpp motsvarande sex kilo svenskt kött.

 

Vad behöver göras?

         1. Om varje svensk byter ut ett kilo importerad ost till svensk så skapas det 900 jobb.

          2.Kommuner och regioner måste sluta att upphandla mat som skulle vara olagligt att producera i Sverige.

          3.Ersätt producenterna för mervärden som inte går att ta ut på marknaden (högre djurvälfärd, biologisk mångfald i                      betesmarker mm)

          4.Förenkla skatteregler

          5. Straffbeskatta inte avstånd och satsa på infrastruktur.

 

När du handlar tänk på att svensk djuruppfödning har den lägsta antibiotikaförbrukningen i EU och i Sverige kuperar vi inte svansen på grisar!

 

LRF (lantbrukarnas riksförbund) bjöd in oss politiker och tjänstemän till en trevlig och lärorik dag på Ämtöholms gård för några veckor sedan.

  Allt detta och mer där till finns att läsa i LRFs broschyr ” När många målar framtiden i svart erbjuder Sveriges bönder den i grönt”.

Klargörande om Åldersro i Gryt!

Valdemarsvik Det stod i NT den 19 april:

”Fastighetsägaren vill tillsammans med Valdemarsviks kommun, de boende och personalen, utforma ett omsorgsboende som skall bli ett av de bästa boendena i kommunen”

Vad som inte framkom i artikeln är att för att det ska bli verklighet så måste Alliansen vinna valet i höst.

Majoriteten med Socialdemokraterna i spetsen är inte intresserade av det. De förespråkar ett vård och omsorgsboende i Valdemarsvik och ett i Ringarum. Inga fler och alltså inga omsorgsboende i varken Gryt eller Gusum.

Sedan pratar man vitt och brett om trygghetsboende och det hade varit trevligt. Problemet är att det inte är något kommunen startar och när det gäller Åldersro så är ägaren av lokalerna inte intresserad av att starta trygghetsboende. Ägaren kommer att hyra ut boendet till något annat (t.ex. gruppboende) eller sälja huset och plocka ner det. När det inte ens går att få till ett trygghetsboende i Valdemarsvik så är det inte lättare på landsbygden. Detta är alltså bara en from önskan från politikerna!

Vi i Alliansen vill ha kvar omsorgsboende i både Gryt och Gusum. De är väldigt bra boende, inte alls så mycket dyrare som majoriteten säger och även en viktig arbetsplats. Kommunen behöver också värna alla arbetstillfällen i Gryt efter att majoriteten la ned skolan.

Jag har pratat med fastighetsägaren (Åldersro) under en längre tid och hans förslag är att han bygger en vinkel till som kommunen hyr och sedan bygger han några lägenheter som han själv hyr ut som trygghetsboende. Detta är väl värt att utreda vidare.

Vinner vi valet kommer vi att gå vidare med detta för att säkra en bra äldreomsorg i hela kommunen!

 

Gårdagens Kommunstyrelsemöte

Valdemarsvik Vi fick b.la. information om majoritetens planer angående medborgarkontoret. De har tagit fram en lokalskiss och ska påbörja projekteringen. Hur mycket pengar som kommer att behövas bara till ombyggnaden är dock inte klart ännu. Majoriteten kommer också att börja rekrytera 4 personer som ska jobba på medborgarkontoret och det kommer de att göra nu i april.

Det som är lite anmärkningsvärt är att detta beslut kör majoriteten igenom trots att vi i oppositionen är emot detta. Det är ju ändå snart val.

När det gäller beslutsärenden så beslutades det bland annat om ett samarbetsavtal gällande löneadministration. Vi i Alliansen ställde oss bakom det, men med blandade känslor. Vår egen personal har slutat så alternativen är inte så många. Valdemarsvik kommun måste bli en bättre arbetsgivare och det är bråttom.

Vi lämnade in en protokollsanteckning med texten nedan:

”Vi tror att detta är en bra lösning för Valdemarsvik och också mer ekonomiskt fördelaktig än att sköta det i egen regi. Finspångs kommun har en väl fungerande organisation idag och har kapacitet att göra detta.

Vi tycker att det är viktigt att samarbeta med andra kommuner, men ett samarbete är inte bara åt ett håll, dvs. att vi köper tjänster av andra kommuner och minskar arbetstillfällena i vår kommun. Vi måste titta på vad vi i Valdemarsvik kan göra bra och kan sälja till andra kommuner. Vi tycker att ”vad vi kan bidra med i samarbete med andra kommuner” måste lyftas upp på agendan och arbetas mer aktivt med.”

Sedan beslutade vi också om pengar till en personalfest och det är personalen väl värda. Det anmärkningsvärda är att inbjudan till festen som redan är nästa månad, hade skickat ut till personalen innan vi tog beslut om festen. Det är inte rätt ordning!

Sedan var vi på ett väldigt trevligt företagsbesök på Fyrudden. Jag kan varmt rekommendera att åka dit och äta en god lunch och sitta ute på den härliga verandan med vacker utsikt över havet.

 

 

Dagens NT!

Valdemarsvik Jag hoppas att ni har läst artikeln i NT idag om psykisk ohälsa. Vi Moderater lämnade in en motion tidigare i år om att kommunen måste utveckla ett självmordsförebyggande program och en annan motion om att kommunen behöver utveckla och förstärka elevhälsan. Kommunen har som tur är en kunnig och drivande person i ämnet psykisk ohälsa, Susanne Hamilton och flera drivande medarbetare på elevhälsan. Detta är ett typiskt ämne där det behöver finns både engagerade tjänstemän och politiker för att det ska bli något bra av det. För oss Moderater är detta ett prioriterat område! Vi har drivit frågor om folkhälsoarbete och att anställa en folkhälsovetare hela mandatperioden och nu har det börjat ge effekt! Här nedan kommer våra två motioner.

                       Nya Moderaterna i Valdemarsvik           

                  Motion till Kommunfullmäktige 2018-01-29

            Utveckla ett Självmordsförebyggande arbete!

 ”Det viktigaste steget är att tala öppet om detta svåra ämne, utan mystifiering.

Fortfarande tar 1 500 personer sitt liv i Sverige varje år, fem gånger så många som dödsoffren i trafiken. På varje fullbordat självmord går det tio allvarliga försök. ­Bakom statistiken döljer sig ett av våra största folkhälsoproblem, och mycket onödigt lidande.

Det är hög tid att fullfölja det arbete som trots allt har fått ner suicidtal som historiskt legat betydligt högre. Det handlar om psykiatrin, om forskning, prevention och noggrannare analys av varje självmord. Men politiken ensam kan inte lösa detta problem. Frivilliga insatser har en viktig roll. Det handlar också om vad skolan, massmedierna och vi alla kan göra från människa till människa för att bryta gamla mönster.  Medierapportering med en modernare syn på självmord. Eftertanke kring tonläget i de sociala medier där vi alla är nybörjare och samtidigt ansva­riga utgivare.

 Sverige ligger i mitten av den internationella stati­stiken, med 11 självmord per 100 000 invånare årligen. För att komma närmare nollvisionen ­behövs en förnyad politisk offensiv, men ytterst har vi alla ett ansvar som individer och med­människor.”

Hämtat ur artikeln av:

Niklas Ekdal, Carl von Essen och Cecilia Magnusson   https://www.svd.se/mer-kravs-for-att-klara-nollvision-for-sjalvmord/om/debatt

 Kommunen behöver ett utvecklat självmordsförebyggande arbete. Det finns flera självmordspreventiva program. T.ex. Floridaprogrammet som är en av de mest väldokumenterade vetenskapliga studier som genomförts inom området. Det finns andra program som t.ex. Mentalt förebyggande hälsovård – livskompetens och Kärleken är den bästa kicken.

Det är en satsning på psykisk ohälsa och om det ska komma igång behövs en medveten satsning med bl.a. skriftliga planer och regelbunden utbildning av personalen i självmordspreventiva åtgärder.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:

 1. Att uppdra till Kommunstyrelsen att utreda hur ett strukturerat självmordsförebyggande arbete kan organiseras inom kommunen.

 

                     Nya Moderaterna i Valdemarsvik

               Motion till Kommunfullmäktige 2018-01-29

                  Utveckla och förstärk elevhälsan!

Elevhälsan ska enligt förarbeten till skollagen bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Den har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Elevhälsan ska också arbeta med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning.

Elevhälsans personal saknar idag arbetsbeskrivningar. På Vammarskolan har en halv sjukskötersketjänst tagits bort samtidigt som skolpsykologen i kommunen har minskats från en heltidstjänst till en konsult 2-3 gånger/ termin.

Detta behöver åtgärdas och man behöver också utreda om man ska införa en ny tjänst som social koordinator. Arbetet som social koordinator innefattar t.ex. att ta hand om hemmasittare och avlasta lärarnas jobb så de får mer tid för undervisning samtidigt som det sker i ett nära samarbete med socialtjänsten.

 Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:

 1. Förvaltningen får i uppdrag att se över elevhälsans resurser på alla kommunens skolor och utreda om man ska inrätta sociala koordinatorer

Anna Nilsson är Oppositionsråd i Valdemarsvik. Jag är också 2 vice ordförande i Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Östergötland och är vice ordförande i brukardialogberedning 5 i Region Östergötland.

 • Twitter
 • Anna Nilsson
 • Mest lästa bloggar
 • Senaste blogginläggen

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se