Förbudsskylt vid privat camping olaglig Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

SD pch deras roll efter valet 2018!

Valdemarsvik Margit Silberstein skriver i Dagens samhälle. Jag tycker att hon är en väldigt klok och duktig kommentator och det är tråkigt att SVT tycker att hon är för gammal. Jag tycker att hennes ålder är helt ointressant.

 

 

”SD kan fälla avgörandet om Rosenbad

De andra partierna förhandlar inte med Sverigedemokraterna. Men SD har makt ändå. Om blockpolitiken består efter nästa val kan Sverigedemokraterna avgöra vilken budget som går igenom och därmed vilka som får styra Sverige.

 När Sverigedemokraterna samlas i Norrköping för att hålla sina landsdagar och mejsla fram politiken inför valet, har partiledningen än en gång tvingats att stå till svars för enskilda företrädares uppträdande och agerande. Jimmie Åkesson vill att Kent Ekeroth lämnar riksdagens justitieutskott efter domen i tingsrätten om ringa misshandel, även om han blir frikänd i hovrätten. Riksdagsledamoten Pawel Gamov tvingades nyligen bort från partiet efter att han mot partiledningens vilja åkt på en bjudresa till Ryssland, där han ska ha kränkt en kvinnlig partikamrat.

Hanna Wigh anklagade en ledamot för sexuella övergrepp och partiledningen för att den nonchalerat hennes uppgifter. I dag är hon politisk vilde i riksdagen. Historien med Hanna Wigh är extra besvärande för ett parti som under lång tid arbetat för att nå fler kvinnor. Sverigedemokraterna har dessutom det lägsta antalet kvinnor i sin riksdagsgrupp jämfört med andra partier. 

Sverigedemokraterna har backat i väljarbarometrarna den senaste tiden till drygt 16 procentenheter. Det har skett samtidigt som Moderaterna efter partiledarskiftet har vuxit och återigen är näst största parti. Men Sverigedemokraterna har fortfarande siffror som flera andra partier bara kan drömma om. Jimmie Åkessons uttalade ambition är att hans parti ska bli landets största. Han säger förstås att han inte är orolig över den nedåtgående trenden, men den attityden ingår i varje partis uppförandekod med en hänvisning till att det är valdagen som räknas. 

Sverigedemokraterna är sedan valet tredje största partiet i riksdagen, men den matematiken har inte fört dem närmare värmen i de finare rummen. Partiledningens mångåriga strävan att påverka politiken genom att vara med när de andra gör upp efter förhandlingar har inte burit frukt. I alla fall inte på riksplanet. Jimmie Åkesson bidar sin tid och är övertygad om att de andra partierna till slut inte kommer undan att föra samtal med Sverigedemokraterna. 

Men redan nu har Sverigedemokraterna ett indirekt inflytande över svensk politik i kraft av att de är tungan på vågen mellan blocken, när beslut fattas i riksdagens kammare. Och om blockpolitiken består efter nästa val kan Sverigedemokraterna avgöra vilka som ska sitta i Rosenbad och dirigera Sverige. Den konstellation som lägger fram en budget som Sverigedemokraterna gillar kan sitta kvar. En budget med en i Sverigedemokraternas ögon generös flyktingpolitik går inte igenom. Då uppstår regeringskris, som sannolikt leder till regeringens avgång. Om Centern får vara med och bestämma över flyktingpolitiken är Alliansen inte ens ett regeringsalternativ, i Sverigedemokraternas ögon. Samma sak gäller för den som vill samarbeta med Miljöpartiet. 

Det är Sverigedemokraternas scenario och stora plan för vad som ska ske efter valet nästa år. Bästa budget gäller.

Det liknar väldigt mycket det som skedde 2014 när Sverigedemokraterna röstade ner regeringens budget. Det var då som Decemberöverenskommelsen föddes. Den finns inte längre och var inte populär i något läger. Sverigedemokraterna går nu och väntar på att Ulf Kristersson ska bestämma sig för hur han vill ha det. Det gör Annie Lööf och Jan Björklund också, men de har förstås helt olika förväntningar. Till skillnad från Lööf och Björklund säger Kristersson att han är beredd att bilda regering även om Alliansen blir mindre än de rödgröna. Så långt är Sverigedemokraterna med på vagnen.

Men sedan ska inte Kristersson tro att Sverigedemokraterna kommer att låta honom regera Sverige i lugn och ro. Så länge ingen vill prata med oss har vi ingen lojalitet mot någon, resonerar Jimmie Åkesson. Det återstår att se om Kristersson lyckas hålla korten tätt intill kroppen ända in på målsnöret till valurnorna nästa år, eller om han bekänner åtminstone lite färg så att väljarna anar vartåt det lutar. Är han beredd att stödja sig på Jimmie Åkesson eller inte? 

Oavsett vilket lär Stefan Löfven och Socialdemokraterna upprepa varningen från förra valet att en röst på Sverigedemokraterna är en röst på Alliansen. ”

Detta är en kommenterande text. Skribenten svarar för analys och ställningstaganden i texten.

Margit Silberstein

 

 

https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/sd-kan-falla-avgorandet-om-rosenbad-19578

Psykisk ohälsa!

Valdemarsvik "Överenskommelsen för psykisk hälsa 2017

Överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa för 2017 ska fortsätta skapa förutsättningar för utveckling när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och stöd.

Överenskommelsen för 2017 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en likartad inriktning med överenskommelsen för 2016 och utgör utgångspunkten för arbetet de närmaste åren utifrån behovet av en långsiktig plan för området psykisk hälsa.

Den psykiska ohälsan i Sverige är en stor utmaning nu och sannolikt en lång tid framåt. Staten och SKL har under flera år träffat överenskommelser inom området psykisk ohälsa/hälsa.

885 miljoner för 2017 års överenskommelse

För 2017 avsätter regeringen 885 miljoner kronor för överenskommelsen. 780 miljoner kronor är stimulansmedel till kommuner och landsting/regioner:

 • 250 Mkr kronor fördelas till landstingen/regionerna och till kommunerna för fortsatt analysarbete, revidering av kort- och långsiktiga mål samt uppföljning och vid behov revidering av lokala och regionala handlingsplaner.
 • 150 Mkr tillförs landstingen för att fortsätta stimulera och rusta nya initiativ för att nå unga.
 • 130 Mkr tillförs kommuner och landsting för att användas till fortsatt satsning på ungdomsmottagningar.SKL tillförs 60 000 000 kronor under 2017 för att stödja kommuner och landsting/regioner i arbetet med att analysera förhållanden lokalt och regionalt, ge metodstöd och genomföra uppföljningar samt 45 000 000 kronor för inrättandet av högst sex stycken regionala resurscentrum med sikte på första linjens vård, primärvårdens möjlighet att tidigt och effektivt möta psykisk ohälsa och förebygga och främja psykisk hälsa samt gränssnittet och samarbetet mellan olika aktörer och vårdgivare.Staten och SKL är eniga om behovet av ett uthålligt och långsiktigt hållbart arbete med att stärka strukturer för utveckling och kunskapsstyrning inom området psykisk hälsa. Befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser som medicinsk behandling och sociala insatser. Sådana insatser ska vara jämlika, jämställda och tillgängliga. 
 • https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/om-oss/overenskommelsen-for-psykisk-halsa-2017/
 • För att möta behoven hos befolkningen är det avgörande att göra breda analyser av befolkningens behov för att möjliggöra både ett effektivt arbete med att förebygga psykisk ohälsa och att öka tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet. Det krävs också tillgång till kunskap om metoder och arbetssätt samt förutsättningar för en ändamålsenlig implementering av den kunskapen för att ge rätt insatser, på rätt sätt och i rätt tid.
 • SKL och staten eniga om behovet av ett uthålligt och långsiktigt hållbart arbete
 • Regionala resurscentrum nytt för 2017

  Överenskommelsen för psykisk hälsa 2017

  Överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa för 2017 ska fortsätta skapa förutsättningar för utveckling när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och stöd.

  Överenskommelsen för 2017 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en likartad inriktning med överenskommelsen för 2016 och utgör utgångspunkten för arbetet de närmaste åren utifrån behovet av en långsiktig plan för området psykisk hälsa.

  Den psykiska ohälsan i Sverige är en stor utmaning nu och sannolikt en lång tid framåt. Staten och SKL har under flera år träffat överenskommelser inom området psykisk ohälsa/hälsa.

  885 miljoner för 2017 års överenskommelse

  För 2017 avsätter regeringen 885 miljoner kronor för överenskommelsen. 780 miljoner kronor är stimulansmedel till kommuner och landsting/regioner:

  • 250 Mkr kronor fördelas till landstingen/regionerna och till kommunerna för fortsatt analysarbete, revidering av kort- och långsiktiga mål samt uppföljning och vid behov revidering av lokala och regionala handlingsplaner.
  • 150 Mkr tillförs landstingen för att fortsätta stimulera och rusta nya initiativ för att nå unga.
  • 130 Mkr tillförs kommuner och landsting för att användas till fortsatt satsning på ungdomsmottagningar.SKL tillförs 60 000 000 kronor under 2017 för att stödja kommuner och landsting/regioner i arbetet med att analysera förhållanden lokalt och regionalt, ge metodstöd och genomföra uppföljningar samt 45 000 000 kronor för inrättandet av högst sex stycken regionala resurscentrum med sikte på första linjens vård, primärvårdens möjlighet att tidigt och effektivt möta psykisk ohälsa och förebygga och främja psykisk hälsa samt gränssnittet och samarbetet mellan olika aktörer och vårdgivare.Staten och SKL är eniga om behovet av ett uthålligt och långsiktigt hållbart arbete med att stärka strukturer för utveckling och kunskapsstyrning inom området psykisk hälsa. Befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser som medicinsk behandling och sociala insatser. Sådana insatser ska vara jämlika, jämställda och tillgängliga. 
  • https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/om-oss/overenskommelsen-for-psykisk-halsa-2017/
  • För att möta behoven hos befolkningen är det avgörande att göra breda analyser av befolkningens behov för att möjliggöra både ett effektivt arbete med att förebygga psykisk ohälsa och att öka tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet. Det krävs också tillgång till kunskap om metoder och arbetssätt samt förutsättningar för en ändamålsenlig implementering av den kunskapen för att ge rätt insatser, på rätt sätt och i rätt tid.
  • SKL och staten eniga om behovet av ett uthålligt och långsiktigt hållbart arbete
  • Regionala resurscentrum nytt för 2017

   Överenskommelsen för psykisk hälsa 2017

   Överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa för 2017 ska fortsätta skapa förutsättningar för utveckling när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och stöd.

   Överenskommelsen för 2017 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en likartad inriktning med överenskommelsen för 2016 och utgör utgångspunkten för arbetet de närmaste åren utifrån behovet av en långsiktig plan för området psykisk hälsa.

   Den psykiska ohälsan i Sverige är en stor utmaning nu och sannolikt en lång tid framåt. Staten och SKL har under flera år träffat överenskommelser inom området psykisk ohälsa/hälsa.

   885 miljoner för 2017 års överenskommelse

   För 2017 avsätter regeringen 885 miljoner kronor för överenskommelsen. 780 miljoner kronor är stimulansmedel till kommuner och landsting/regioner:

   • 250 Mkr kronor fördelas till landstingen/regionerna och till kommunerna för fortsatt analysarbete, revidering av kort- och långsiktiga mål samt uppföljning och vid behov revidering av lokala och regionala handlingsplaner.
   • 150 Mkr tillförs landstingen för att fortsätta stimulera och rusta nya initiativ för att nå unga.
   • 130 Mkr tillförs kommuner och landsting för att användas till fortsatt satsning på ungdomsmottagningar.SKL tillförs 60 000 000 kronor under 2017 för att stödja kommuner och landsting/regioner i arbetet med att analysera förhållanden lokalt och regionalt, ge metodstöd och genomföra uppföljningar samt 45 000 000 kronor för inrättandet av högst sex stycken regionala resurscentrum med sikte på första linjens vård, primärvårdens möjlighet att tidigt och effektivt möta psykisk ohälsa och förebygga och främja psykisk hälsa samt gränssnittet och samarbetet mellan olika aktörer och vårdgivare.Staten och SKL är eniga om behovet av ett uthålligt och långsiktigt hållbart arbete med att stärka strukturer för utveckling och kunskapsstyrning inom området psykisk hälsa. Befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser som medicinsk behandling och sociala insatser. Sådana insatser ska vara jämlika, jämställda och tillgängliga. 
   • https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/om-oss/overenskommelsen-for-psykisk-halsa-2017/
   • För att möta behoven hos befolkningen är det avgörande att göra breda analyser av befolkningens behov för att möjliggöra både ett effektivt arbete med att förebygga psykisk ohälsa och att öka tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet. Det krävs också tillgång till kunskap om metoder och arbetssätt samt förutsättningar för en ändamålsenlig implementering av den kunskapen för att ge rätt insatser, på rätt sätt och i rätt tid."

 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/om-oss/overenskommelsen-for-psykisk-halsa-2017/

                               

10 punkter för en stärkt polisprofession!

Valdemarsvik 1. Satsa på professionen

2. Höj polislönerna

3. Öka karriärmöjligheterna

4. Utveckla ledarskapet

5. Satsa på forskning och utveckling

6. Fler poliser- men rätt poliser

7. Låt poliser vara poliser

8. Närmare medborgarna

9. Nationella riktlinjer för lokal samverkan

10. Tydliga insatser för minskat hot och våld mot polisen

 

 ”För att i realiteten möta medborgarnas behov måste polisens prioriteringar göras på lokalpolisområdesnivå utifrån lokala problembilder.””Det räcker inte att utbilda nya poliser, ännu viktigare är att få stopp på flykten från polisyrket.”

 

         ” renodling av polisyrket och minska administration”

 

         ” Polisen kan sitta på en öde ö utan brottslighet och ändå ha fullt upp rent

           intern”   Citat från utredare i polisförbundets kompetenspanel.

 

       ”Har man erfaren personal äts dessa upp av att handleda nya, de hinner inte

         arbeta själv”   Citat från utredare i polisförbundets kompetenspanel.

 

       Vidare finns det många arbetsuppgifter som inte behöver utföras av poliser,

       utan av civilanställda; t.ex. kalla till förhör, boka förhörsrum, boka tolk, skicka ut delgivningar mm.

  

Detta är taget ur polisförbundets rapport ”utmaningar för hela Sveriges polis” maj 2017.

 

Det finns många förslag på lösningar och jag tror att många är överens om väldigt mycket av detta, men det gäller att göra verkstad av det. Frågan är om vi måste vänta tills en borgerlig regering tillträder innan något händer?

Arbetsstämma i Örebro!

Valdemarsvik Imorgon bär det iväg till arbetsstämma med Moderaterna i fyra dagar. Vi ska diskutera politik inom många olika sakområden.

Vården, skolan, migration, försvaret, tryggheten i samhället mm.

Själv ska jag sitta i utskottet som handlar om lag och ordning där vi bla. ska diskutera polisen, nationellt tiggeriförbud och om vi ska kunna vittna anonymt i väldigt speciella fall.

Försvaret är ett annat viktigt område:

Ytterligare satsningar på försvaret och en tydlig plan till tvåprocentsmålet

- Moderaterna har de senaste åren lagt om försvarspolitiken rejält. Det ena skälet är de betydande säkerhetspolitiska utmaningarna. Det andra är att landets försvar har varit eftersatt, trots att detta är en statens absoluta kärnuppgifter. Detta rättar vi nu till.

 

- Satsningen innebär en tydlig plan för hur vi ska växla upp ansträngningarna och förberedelserna för ett svensk Nato-medlemskap och höja försvarsanslagen till två procent av BNP till år 2028.

  - Vår utgångspunkt är att hela Sverige ska kunna försvaras och alla stridskrafter ska stärkas. Det arbetet vill Moderaterna påbörja redan nu under innevarande försvarsbeslutsperiod fram till 2020. Därför satsar vi 3,3 miljarder kronor mer än regeringen för 2019 och 6,3 miljarder kronor mer för 2020. I satsningen ingår också resurser för att stärka försvarets personalförsörjning.

Checklista för att minska självmorden!

Valdemarsvik "Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden

suicidezero svartVi vill med den ideella organisationens kraft öka kunskapen och bilda opinion kring samhällsproblemet suicid, lyfta fram nytänkande och konkreta lösningar för att rädda liv samt minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa. Vi inom Suicide Zero kan inte acceptera  att det under 2015 inträffade 1554 mänskliga tragedier,  som det är möjligt att förebygga och förhindra. Hjälp oss att rädda liv!

 

Att minska självmorden är en av politikernas viktigaste uppgifter. Men myterna är många och de flesta vet inte vad de kan göra. Här följer en checklista för politiker. Sprid den gärna!
Checklista för politiker för att minska självmorden och självmordsförsöken

 • Sätt dig in i myterna kring suicid och inse att de flesta suicid kan förebyggas.
 • Satsas 18,7 miljoner kronor och suiciden minskar med en person, så är satsningen ekonomiskt försvarbar.
 • Varje suicid bör undersökas av en samordnad grupp från alla berörda instanser så att lärdomar kan dras.
 • Kartlägg eventuella hot spots i länet. Sätt upp höga staket där självmord förekommer och gör det fysiskt svårt att ta sitt liv på exempelvis järnvägsövergångar och broar.
 • Prioritera resurser till skolors elevhälsa. Det bör finnas 1 kurator per 275 – 400 elever. Kuratorna bör undervisa i evidensbaserad livskunskap, från årskurs ett och under hela skolperioden.
 • Genomför regelbunden träning i första hjälpen till psykisk hälsa för både skolpersonal, vårdpersonal på äldreboenden och annan personal som möter suicidnära. Bjud regelbundet in experter för att uppdatera personalen med de senaste forskningsrönen.
 • Eftersom förebyggande åtgärder kräver långsiktighet bör du sträva efter att nå en blocköverskridande överenskommelse med samtliga partier om att prioritera självmordsförebyggande arbete.
 • Kriscenter med specifik inriktning på självmord och självmordsförsök måste finnas i alla län i Sverige. Personal bör arbeta med att söka upp dem som försökt ta sitt liv samt efterlevande efter att någon tagit sitt liv. Dessa grupper måste få den hjälp och stöd de behöver.
 • Samarbeta med polisen och se till så att statistiken kring suicid i ditt län är näst intill dagsaktuell. Detta så att kunskap finns om en suicidsmitta har brutit ut bland en speciell grupp, och om en speciell metod används.
 • Läs Suicide Zeros generalsekreterares bok När någon tar sitt liv – tragedierna vi kan förhindra så att du snabbt får en helhetsbild av hur stort problemet är med självmord och vad vi alla kan göra för att minska självmorden och självmordsförsöken.
 • Av dig krävs mod, tydlighet, förmågan att tänka långsiktigt och socioekonomiskt klokt."

http://suicidezero.se/fakta-rad/checklistor/politiker

Anna Nilsson är Oppositionsråd i Valdemarsvik. Jag är också 2 vice ordförande i Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Östergötland och är vice ordförande i brukardialogberedning 5 i Region Östergötland.

 • Twitter
 • Anna Nilsson

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se