• måndag 30 maj 2016
  • Familjeannonser
  • Lunchguiden
  • Grannar
  • Lokus
  • XTRABONUS
  • Lohts
  • JobbPlus - Östergötlands nya mötesplats för dig som söker jobb och nya möjligheter
Testamente underkänns på grund av villfare... Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Nicklas Lundström (V)

SD vill censurera kulturen i Norrköping

Dagens kommunfullmäktige var en relativt kort och lugn tillställning. Det blev dock en ganska stor debatt kring Sverigedemokraternas förslag om att censurera kulturen i Norrköping. Ja ni läste alldeles rätt, SD visade i debatten hur extremt dålig känsla partiet har för demokrati och yttrandefrihet. Motionen går kortfattat ut på att att kommunen ska ta fram  en politisk policy för vilken kultur som kommunen kan medfinansiera. Kravet är att kultur som framförs ska vara ”politiskt neutral” och att den inte heller får "chokera eller provocera". Detta vore faktiskt ordboksdefinitionen av censur, det vill säga att makthavaren (i det här fallet kommunpolitiker) förhandsgranskar och bestämmer vad som får framföras. Det man undrar lite om är ju ifall SD och motionären och gruppledaren Markus Wiechel tänkt efter kring konsekvenserna innan motionen lades. Tyvärr verkar det så eftersom att partiet stod kvar vid sitt förslag om att införa censur under hela debatten.

 

Sen funderar jag också kring SD:s kultursyn, själv har jag aldrig tagit del av någon kultur som inte varit eller kan tolkas politiskt. Det finns ingen "politiskt neutral kultur" och om all kultur som kan ses som politisk skulle bli av med sin finansiering skulle det bli ytterst lite om något kvar. Det är helt grundläggande för den politiska demokratin att kulturen är fri att kritisera både åt höger och vänster, även alla politiska partier (inklusive Vänsterpartiet såklart). Det vore förödande att förbjuda kulturen från att delta i det offentliga samtalet om politiken och samhället.

 

Sverigedemokraterna i Norrköping tycker vidare att det vid eventuella kulturyttringar som släpps igenom ”förhandsgranskningen” ska ha en varningstext där det ska ”framgå vilket politiskt perspektiv det ses ifrån”. Här blir det hela ännu löjligare och farligare, vilka politiker ska avgöra vilken kultur som ska förses med denna varningstext och vad som ska stå där? Markus Wiechel? Eller jag för den delen? Jag hoppas och kämpar för att SD inte ska få göra verklighet av såna här antidemokratiska förslag i framtiden. För då är vi riktigt illa ute.

 

Nej låt kulturen vara så fri som möjligt!

 

För övrigt måste jag berömma särskilt Fredrik Bergqvist (M) och Linda Snecker (V) som gjorde riktigt bra och passionerade inlägg i den här debatten.

 

 

Tar Kvartetten våldsam islamism och rasism på allvar?

Vi i Vänsterpartiet lyfte på förra kommunfullmäktige två viktiga motioner som Stjernkvist och kvartetten avslog. Den första gällde att införa ”Kungälvsmodellen” som också kallas ”Toleransprojektet” i Norrköpings kommun. Det är en metod för att fånga upp barn och ungdomar som är på väg att driva iväg mot våldsam politisk extremism. Metoden utvecklades efter några nazisters brutala mord på John Hron 1995. Mycket kortfattat går det ut på att dessa elever parallellt med vanlig undervisning får delta i fördjupningar och studiebesök kring just folkmord, rasism och intolerans. Projektet drivs numer i samarbete med Göteborgs universitet och förordas av samordnaren mot våldsbejakande extremism. Det har också visat sig samhällsekonomiskt lönsamt att fånga upp dessa ungdomar innan de börjar ställa till med verklig samhällsskada.

Detta är i dagens Sverige och Norrköping ett livsviktigt arbete. I norden dominerar högerextrem terrorism stort när det gäller politiskt motiverade mord och mordbränder och måste tas på största allvar. Och dessutom har vi ett ökande problem med våldsamma islamister som åker och krigar i mellanöstern. Faktum är att vi vet att några personer med koppling till Norrköping åkt ner och med stor sannolikhet begått krigsbrott i Syrien och Irak. Kommunen har ett ansvar att göra allt vi kan för att stoppa detta även om det sker på annan mark än vår. Och Kungälvsmodellen har precis utvecklats till att också kunna hantera den som är i riskzonen för att hamna i våldsam islamism.

Men kvartetten avslog motionen. Troligen enbart för att det stod Vänsterpartiet på den, så har det tyvärr blivit i norrköpingspolitiken nu. För sakargument var det mycket ont om. Olle Johansson hävdar att ”värdegrundsarbete är rektorernas ansvar” och att kommunfullmäktige inte ska blanda sig i. Det är ett fånigt argument. Toleransprojektet skulle ju bara bli ytterligare ett verktyg som rektorer och lärare kan använda när dom upptäcker sådana tendenser hos eleverna. Att tro att generellt värdegrundsarbete skulle hjälpa en ungdom som verkligen är på glid in i mörkret är rätt naivt faktiskt. För att få en sådan person att vidga sina vyer behövs betydligt mer seriösa och djuplodande åtgärder. Som kommunfullmäktige nu alltså sa nej till, det är något vi kan få anledning att ångra i framtiden.

Men oavsett att just denna motion fick avslag måste den våldsamma rasismen och islamismen bekämpas också på kommunnivå. Den kommunala handlingsplanen mot detta är ett mycket tunt dokument som jag säkert återkommer till. Men vad som saknas där liksom i Norrköping överhuvudtaget är konkreta verktyg för att hantera ungdomar i riskzonen.  

Den andra motionen handlade om att ställa krav på kollektivavtalsenliga villkor för dem som kör den färdtjänst som kommunen betalar. Det blev en märklig debatt där socialdemokrater gick upp och argumenterade mot krav på kollektivavtal (!). Dom menade att det är Regionens Trafiknämnd som via Östgötatrafiken gör upphandlingarna och därför kan kommunen inget göra. Till saken här att Socialdemokraterna styr i Regionen också och där väljer att inget göra åt problemet. Men det är klart att kommunen som betalar kan ställa krav på vettiga arbetsvillkor. Och om regionen vägrar – ta då tillbaka färdtjänsten i egen regi! Det ska vara vettiga arbetsvillkor i Sverige och i Norrköping.

För övrigt var det Tragiskt att Riksdagen röstade ja till värdlandsavtalet med NATO. Vi är nu så nära NATO-medlemskap man kan vara. Och låt oss inte glömma att NATO leds av världens största och utan jämförelse våldsammaste krigsmakt. Och att också Turkiet som nu bedriver inbördeskrig mot sin egen kurdiska befolkning nu (nästan) fritt får föra in vapen och trupper i Sverige. Att överge den neutralitets- och alliansfrihetspolitik som tjänat Sverige väl så länge är ett enormt misstag. Inte bara för oss utan också för hela regionen som tjänar på fler neutrala och stabiliserande länder som alla kan tala och förhandla med.

Visionslös kommunvision

Hej igen bloggen, det var ett tag sen. På det förra kommunfullmäktige hade vi en debatt om kommunens nya vision för år 2035. Debatten gjorde mig faktiskt lite rädd. För några visioner var det inte tal om.

Självklart handlar den vardagliga kommunpolitiken väldigt mycket om budget, försiktiga reformer, effektivisering och förhandlingar. Men om det politiska arbetet ska kunna nå någonstans så måste man våga sätta tydliga mål. Det var det bara vi i Vänsterpartiet av alla fullmäktigepartier som gjorde. Kvartetten tog debatten och också MP:s Bengt Cete kritiserade vår vision rätt kraftigt. Vad var det då för några läskiga utopiska visioner som vi vänsterpartiet la fram? Det klasslösa samhället? Allt åt alla?

Nä, det kvartetten inte kunde acceptera var att vår vision är full sysselsättning och bostäder åt alla. För mig är det självklart att det borde vara själva grunden för varje norrköpingsk politiker. Vi pratar alltså om en vision på 20 års sikt när den fortsatta tekniska utvecklingen ytterligare kommer att ha ökat samhällets gemensamma rikedom enormt mycket. Att då våga tro på att vi till dess ska kunna ha besegrat dessa grundläggande samhällsproblem borde väl vara självklart? Men inte i Norrköping tyvärr. Och det är dessa problem som måste lösas om vi ska få se mindre av sådant som den bessiningslösa förstörelsen i Klockartorpet i framtiden.

Kvartettens vision går istället ut på att man gjort opinionsundersökningar om populära värdeord och sedan staplat dem på varandra. Skaparkraft, möjligheter, tillväxt, innovation, spetskompetens, hållbarhet och upplevelser staplas på varandra i en text som känns som ett reklamblad. Det som finns av konkreta mål handlar mest om att växa mer än andra städer, vara musikhuvudstad och ha flest studenter.

Nå sådant kan ju också vara trevligt såklart men att inte fokusera på att lösa de största problemen norrköpingsborna ser idag – arbetslöshet, bostadsbrist och trygghet - är ett misstag. Det går inte att säga att det inte är kommunens sak att lösa de problemen, för detsamma kan staten, EU, och för den delen finanskapitalet och bankerna säga.

Nåja skillnaderna i synen på politikens uppgifter och möjligheter blev i vart fall väldigt tydliga.

För övrigt har vi i Vänsterpartiet nyss haft kongress. Jag fick det stora förtroendet av medlemmarna att sitta i Partistyrelsen som mellan kongresserna leder partiets arbete. Ett stor och spännande arbete som jag ska göra mitt allra bästa för att fullgöra. När det bara finns ett parti i Sverige med en rimlig ekonomisk politik som fattar att det är vansinne att nästan alla pengar hamnar hos den rikaste procenten, då är ju också 10 % väljarstöd i underkant.

PS. Imorgon anordnar Vänsterpartiet och EXPO en mycket intressant föreläsning på ABF om hur IS och liknande våldsbejakande Jihadism kan stoppas. Föranmälan krävs!

1 maj för oss som vill något bättre

Ibland tycks politiken sakna visioner. Folk tycker nog i allmänhet att det vore en bra grej med arbete och bostäder åt alla och dessutom att det är illa att de rikaste procenten numera äger det allra mesta av både fast kapital och förmögenhet i Sverige.

Men se när det kommer till politiska partier så har vi borgerligheten som är nöjda med det läget, ja som till och med aktivt arbetar för att öka orättvisan och ge ännu mer till de som redan är alldeles för rika. Och för högern har utvecklingen verkligen gått i rätt riktning rätt länge.

Och sen har vi regeringen. S och MP som säger att de inte riktigt är nöjda med läget. Och som dessutom säger sig vilja det självklara i att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle. Men tyvärr är det mest prat. För låt mig vara tydlig, varken Göran Persson eller Stefan Löfven har lyckats vända utvecklingen och minska orättvisorna. Visst, regeringen driver inte på utvecklingen på samma sätt som högern gjorde. Men förmår faktiskt inte heller minska klyftorna och bygga ihop samhället igen.

Men det finns ett parti som verkligen vill något annat, arbete, bostad, rättvisa – åt varenda svensk. Och som kommer att ta varje strid i den kampen. Visst bör vi vara självkritiska – för vi har ju inte lyckats vinna svenskarnas förtroende i tillräcklig utsträckning för att kunna genomföra det. Så skärpning är definitivt anbefallen.

Men imorgon, under de röda fanorna kommer allt att kännas möjligt. Vi som har den politiska viljan ses imorgon 11:00 på Nya Torget. 11:30 avgår demonstrationen upp mot Vasaparken. Där kommer vi att få lyssna på det utmärkta Norrköpingsbandet Melonkvartetten och till tal av bland andra Sveriges mest EU-kritiska EU-parlamentariker Malin Björk och den unga vänsterns ordförande Hanna Cederin.

Från mörkret stiga vi mot ljuset,
från intet allt vi vilja bli.

Inre hamnen – bara för rika?

För ett tag sedan presenterades de storstilade planerna för bostäder i inre hamnen på Näringslivsmässan. En hel del mark har redan sålts bland annat mycket av de mest attraktiva lägena alldeles invid strömmen. Rubriken på artikeln i NT om det nya området blev ”Här har alla kanske inte råd att bo” och en märkbart irriterad Lars Stjernkvist hade inget svar på journalistens fråga om vanligt folk skulle ha råd att bo i området, annat då än någon sorts from förhoppning om bostadsbidrag.

Bostadsfrågan är verkligen akut och just nu rullar en artikelserie i både NT och Corren om den desperata bostadssituationen i Östergötland. Det är idag många som inte har råd att skaffa en bostad, och det gäller inte bara ungdomar och nyanlända utan också ensamstående föräldrar och folk som helt enkelt har jobb med lite lägre löner. Det beror i grunden på att befolkningen ökar samtidigt som det enbart byggs bostäder för höginkomsttagare i Norrköping idag. Faktum är att antalet billiga lägenheter minskar på grund av lyxrenoveringar och ombildningar till bostadsrätter.

Tyvärr har vi i dag ett styre i kommunen som inte alls förstått hur akut problemet är. Kvartetten och Stjernkvist har helt enkelt inte tagit några initiativ alls för se till att det byggs billiga hyresrätter i stan. Och de förslag jag och Vänsterpartiet fört fram har man avslagit. Jag såg att Stjernkvist till och med kritiserade Vänsterpartiets bostadspolitik i sin blogg häromdagen. Det är rätt magstarkt av Norrköpings ytters ansvariga politiker att göra det samtidigt som han själv betraktar desperationen på Norrköpings bostadsmarknad utan att lyfta ett finger. Dessutom har han fel om Vänsterpartiets politik. Vi driver inte frågan om ”social housing” i den form att låginkomsttagare ska tilldelas vissa bostäder. Däremot tycker vi att det ska byggas blandade områden med både billiga hyresrätter och dyrare boendeformer.

Det Kvartetten nu gör är istället håller på att göra är att bygga in en knivskarp ekonomisk segregation i Norrköping som staden kommer att få dras med i årtionden. Det är nu det byggs och av allt att döma är den politiska majoriteten nöjda med att bygga hela stadsdelar reserverade för höginkomsttagare. Det är inte en ansvarsfull politik och det är inte en politik för alla norrköpingsbor. Och det går definitivt att göra annorlunda. I Kalmar siktar man på att bygga 1000 nya billiga hyresrätter på 2 år (!). Men där är också Vänsterpartiet med och styr tillsammans med Socialdemokraterna – och det gör en jäkla skillnad.

För övrigt så har vi på senare tid nåtts av besked att en man från Norrköping dödats när han stred för IS och att en av männen som var inblandad i terrorattacken i Bryssel har Norrköpingskopplingar. Det är oacceptabelt. Kommunen behöver skärpa sitt arbete mot fascism och militant islamistisk extremism. Därför är det jäkligt synd att Kvartetten vill säga nej till Vänsterpartiets motion om ”Kungälvmodellen” på Kommunfullmäktige på måndag. En välfungerande och stabil modell för att fånga upp ungdomar som är på väg in i extremistiska miljöer. Regeringen anslår dessutom pengar i budgeten för just det. Men i Norrköping tycks man inte vilja se problemet…

Vänstermiljoner till Norrköping!

onsdagens tidning pratade jag och Mona om de vänstermiljarder som regeringen och Vänsterpartiet nu satsar på svensk välfärd. Exakt hur mycket som blir Norrköpings andel är ju inte klart än då vi inte sett fördelningsmodellen men det handlar om sannolikt om över 100 miljoner. Det är redigt med pengar och det handlar om en permanent höjning av statsbidragen vilket gör att kommunen borde våga satsa på fasta anställningar.

Och att kalla det för ”Vänstermiljarder” är faktiskt helt riktigt. Det var ett tydligt förhandlingsbud från Vänsterpartiet och vi fick igenom det till sista öre. Och S och MP ska såklart också ha ära för att ha ställt sig bakom förslaget i sin helhet.

Det är också en väldig skillnad jämfört med Alliansens politik. Högerpartierna vill istället ha fortsatta skattesänkningar i storleksordningen 40-50 miljarder per år. Vilket självklart skulle drabba våra skolor, sjukhus och äldreboenden hårt. En liknande nedskärningspolitik står också SD för.

Från Vänsterpartiets sida är vi tydliga. I Norrköping är det i skolan och i äldreomsorgen pengarna behövs och det borde räcka till hundratals anställningar. Vi kommer noggrant att följa och granska vad kvartetten använder dessa pengar till. Hittills har ju deras välfärdspolitik här i kommunen mest handlat om privatiseringar. Något som vi ju vet leder till färre anställda i välfärden för det är ju därifrån vinstpengarna tas.

För övrigt så är det ju jäkla vackert att diverse skattesmitare åker dit i och med Nordea-affären och ”Panama-papperen”. Vi kan inte ha en priviligierad överklass som har sina egna spelregler. Det är detta som är det verkliga hotet mot välfärden. Varje år räknar skatteverket med att minst 46 miljarder i skatteintäkter göms undan! Det är pengar som verkligen skulle behövas i välfärden och för att bygga bostäder åt alla. Att undanhålla det svenska folket skatt i den omfattningen förtjänar verkligen att kallas landsförräderi.

Men från SD och andra som brukar kalla sig ”patrioter” hörs inte mycket kritik mot dessa superrika skatteflyktingar som hotar Sveriges välfärd. Rasister brukar som bekant skylla välfärdens problem på helt andra sorters flyktingar…

Men Vänsterpartiet har förslagen för att få de superrika att betala tillbaka!

Nicklas Lundström bedriver skarp oppositionspolitik från vänster i bland annat kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Norrköping. Jag drivs av att jag tycker att det är helt jäkla orimligt att vi ska ha desperat fattiga barn i Norrköping samtidigt som Sverige är rikare än någonsin. Lite mer rättvisa är det enda rätta.

  • Mest lästa bloggar
  • Senaste blogginläggen

Sport

Kultur- & nöje

Livsstil

Opinion

Övrigt

Politiker