• tisdag 28 juli 2015
 • Familjeannonser
 • Lunchguiden
 • Grannar
 • Lokusjobb
 • Lokus
 • XTRABONUS
 • Lohts
Ingen rysk ubåt! Eller? Michajlovs blogg Michajlovs blogg
Vädersponsor:

Nicklas Lundström (V)

SD vill censurera kulturen i Norrköping

Dagens kommunfullmäktige var en relativt kort och lugn tillställning. Det blev dock en ganska stor debatt kring Sverigedemokraternas förslag om att censurera kulturen i Norrköping. Ja ni läste alldeles rätt, SD visade i debatten hur extremt dålig känsla partiet har för demokrati och yttrandefrihet. Motionen går kortfattat ut på att att kommunen ska ta fram  en politisk policy för vilken kultur som kommunen kan medfinansiera. Kravet är att kultur som framförs ska vara ”politiskt neutral” och att den inte heller får "chokera eller provocera". Detta vore faktiskt ordboksdefinitionen av censur, det vill säga att makthavaren (i det här fallet kommunpolitiker) förhandsgranskar och bestämmer vad som får framföras. Det man undrar lite om är ju ifall SD och motionären och gruppledaren Markus Wiechel tänkt efter kring konsekvenserna innan motionen lades. Tyvärr verkar det så eftersom att partiet stod kvar vid sitt förslag om att införa censur under hela debatten.

 

Sen funderar jag också kring SD:s kultursyn, själv har jag aldrig tagit del av någon kultur som inte varit eller kan tolkas politiskt. Det finns ingen "politiskt neutral kultur" och om all kultur som kan ses som politisk skulle bli av med sin finansiering skulle det bli ytterst lite om något kvar. Det är helt grundläggande för den politiska demokratin att kulturen är fri att kritisera både åt höger och vänster, även alla politiska partier (inklusive Vänsterpartiet såklart). Det vore förödande att förbjuda kulturen från att delta i det offentliga samtalet om politiken och samhället.

 

Sverigedemokraterna i Norrköping tycker vidare att det vid eventuella kulturyttringar som släpps igenom ”förhandsgranskningen” ska ha en varningstext där det ska ”framgå vilket politiskt perspektiv det ses ifrån”. Här blir det hela ännu löjligare och farligare, vilka politiker ska avgöra vilken kultur som ska förses med denna varningstext och vad som ska stå där? Markus Wiechel? Eller jag för den delen? Jag hoppas och kämpar för att SD inte ska få göra verklighet av såna här antidemokratiska förslag i framtiden. För då är vi riktigt illa ute.

 

Nej låt kulturen vara så fri som möjligt!

 

För övrigt måste jag berömma särskilt Fredrik Bergqvist (M) och Linda Snecker (V) som gjorde riktigt bra och passionerade inlägg i den här debatten.

 

 

När KD styr drabbas de äldre!

KD i Norrköping och Eva-Britt Sjöberg har enorma problem med trovärdigheten för sin äldreomsorgspolitik. Just nu handlar det mest om ”hem och pröva”. En reform som uppenbarligen inte fungerar särskilt väl och som ansvarskännande lokalpolitiker såklart bör ompröva och justera så den inte får de vansinniga konsekvenser som vi läst om i NT på senaste tiden. Detta och annat försöker Sjöberg bemöta i en artikel i NT denna vecka. Den innehåller minst sagt många tveksamheter. Till att börja med säger hon att äldreomsorgen har mer resurser än någonsin. Det är i sig sant men det är inget att stoltsera med eftersom det ändå saknas uppåt 60 miljoner i nämnden! Där skulle Vänsterpartiets budget med mer pengar verkligen behövts. Och eftersom vi får fler äldre vore det ju extremt märkligt om resurserna inte ökade vilket hon så klart vet om. Vidare hävdar hon att det var kvartetten som återöppnade korttidsplatserna. Så var det inte, det skedde medan Vänsterpartiet styrde i Vård- och omsorgsnämnden.

 

På NT-debatt den 22/6 erkände Sjöberg (KD), att ”nämnden har större behov än vad vi har budget för”. Den artikeln ska jag ta mig tid att bemöta lite mer i detalj: Sjöberg försöker i sin replik skylla neddragningarna inom äldreomsorgen på ekonomin. Men naturligtvis är ansvaret för nedskärningarna fullt ut Sjöbergs och Kvartettens. Vidare ondgör hon sig över att Vänsterpartiet fortsätter kritisera Kvartettens ursprungsförslag på att lägga ner alla Träffpunkterna och Aktivitetscentra i kommunen. Det hade blivit resultatet om Sjöberg fått ta bort all personal från Träffpunkterna som hon ville, hon backade bara på grund av de äldres protester.Det beslut som Sjöberg och majoriteten fattade i nämnden den 17 juni innebär en kraftig nedskärning från 23 till 14 anställda och att kalla det för ”utveckling av verksamheten” är helt enkelt struntprat. Två dagverksamheter för dementa läggs också ner av majoriteten, det är mer än bara ”tråkigt” för de som idag besöker Gläntan i Kolmården.

Angående ”Mina Timmar” så var det en reform som togs fram av hela den förra majoriteten och det var ett vallöfte också från Sjöbergs majoritetskollega Irma Görtz och S i Norrköping. Tyvärr ett vallöfte som sveks. Sjöberg valde också att lägga ner reformen innan den ens utvärderats, en föga trovärdig politik. Intressant är dock att Sjöberg fortsätter att tala om en ”riktig valfrihetsreform och rättighet för personalen att vara flexibla”.

Man undrar vad som menas med det? Handlar det om att privatisera hela äldreomsorgen via LOV och sälja ut våra äldre till riskkapitalbolag som skär ner så mycket som möjligt för att skapa maximal vinst på våra skattepengar? Det tror jag knappast att varken norrköpingsborna eller S är intresserade av. Inte när statsminister Löfven säger att ”Jag är övertygad om att de allra flesta vill ordning och reda i välfärden, att skattepengarna går till det de är avsedda för och inget annat” och civilminister Shekarabi skriver att ”offentliga medel ska gå till just den verksamhet de är avsedda för…” Kanske handlar det ”bara” om fler upphandlingar av boenden, vilket dock också bara betyder sämre arbetsvillkor för personalen och att skattepengar slösas bort på privata vinster.


Jag kan dock hålla med Sjöberg om att behoven i Äldreomsorgen faktiskt är större än det finns budget för. Därför kunde det ju ha varit klokt av KD att rösta på Vänsterpartiets budgetförslag som lade 20 miljoner mer just där. Dessutom är det ingen god idé att i detta läge införa ofinansierade reformer. ”Sammanhållen arbetstid” för personalen är en bra reform men precis som Vänsterpartiet påpekade så måste då pengar skjutas till. Resultatet av att slopa de delade turerna blir nu ytterligare neddragningar på redan hårt pressad personal. Istället för fortsatta neddragningar anser vi att det krävs prioriteringar till förmån för våra äldre på Kommunstyrelse- och kommunfullmäktigenivå. Vänsterpartiet kommer naturligtvis att finansiera en värdig äldreomsorg inför vårt budgetförslag 2016.

Om det någonsin funnits något Kvartettalternativ i vård- och omsorgspolitiken i Norrköping så har det under denna vår havererat.  Men visst kan jag ge Sjöberg rätt i att vår äldreomsorgspolitik är populistisk. I vart fall i den meningen att Vänsterpartiet tror att det är rätt populärt att säga nej till nedskärningar, nedläggningar och privatiseringar och istället satsa de resurser som behövs på våra äldre.

En grekisk tragedi

Jag mår riktigt dåligt över de privatiseringar och nedskärningar som EU och IMF tvingar på grekerna nu. Det kommer att kosta extremt lidande, massarbetslöshet och sorg. För att inte tala om människoliv, självmorden kommer att öka ännu mer och fortsatta nedskärningar i sjukvården kommer att kosta främst de många fattiga deras hälsa. Att demokratin i princip avskaffas till förmån för nyliberal fundamentalism tycks nästan ses som en bisak i sammanhanget. Skam över kapitalismen, EU och Tyskland. Var och en vet är att det som krävs är skuldnedskrivning och investeringar för att få fart på ekonomin. Det trojkan ordinerar är motsatsen, kanske enbart för att disciplinera andra nationer och folk.

Och vi ska inte tro att vi är utom fara. Den svenska bolånebubblan har växt länge på grund av ränteavdrag och bankernas oansvariga utlåning. Svenska hushåll är bland världens mest skuldsatta. Och bankerna har inte täckning för mer än en liten bråkdel av det som lånats ut, det är istället vi skattebetalare som står för säkerheten. Om raset kommer och tillgångarna börjar krävas in så kan bankerna snabbt komma i gungning och kraschen vara ett faktum. Tack vare att vi inte har euron så kan vi delvis parera med billigare krona. Men att utländskt kapital kan behövas är fullt möjligt och med dagens vansinniga ekonomiska konsensus skulle det innebära katastrof för svenskarna också. Om inte annat så bör vi vara solidariska med grekerna för vår egen skull.

För övrigt så minns jag idag franska revolutionen 14 juli 1798. En dramatisk och blodig början på den moderna tiden med idéer om jämlikhet och frihet och slutet på adelns, kyrkans och kungarnas despoti.

Lindas svar på drevet

De senaste dagarna har det skrivits och tyckts en hel del om vår riksdagsledamot Linda Snecker. Hon tjänar inte ekonomiskt på att jobba i sommar p.g.a. vår partiskatt och hon kommer faktiskt att jobba under sommaren till skillnad från rätt många fullt arvoderade riksdagsledamöter. Hon har också i fortsättningen mitt fulla stöd och förtroende. Här skriver hon via sitt offentliga Facebook-konto om vad det egentlige handlar om.

När ett drev går så upprörs många, och nyheten om min föräldraledighet och att jag under sommaren arbetar har varit i princip samtliga medier och jag förstår att många av er har frågor. Det är därför jag skriver. För det som skrivits i media utlämnar fakta och ger en missvisande bild av situationen.

Jag avbröt min föräldraledighet för att under sommaren arbeta med mitt riksdagsuppdrag vilket betyder att min ersättare Torbjörn Björlund kliver av riksdagsplatsen och jag kliver på. Planeringen av min föräldraledighet och arbete har jag gjort tillsammans med riksdagens gruppledare Hans Linde. Torbjörn har varit informerad hela tiden om planeringen. En riksdagsplats kan aldrig stå tom, ett arvode betalas alltid ut även under sommaren eftersom riksdagsledamöter är anställda 365 dagar om året.

Jag arbetar under sommaren för att skriva de motioner som ligger till grund för arbetet under 2015 och 2016. Motionsplanering för allmänna motionstiden är något som planeras internt inom riksdagsgruppen. I riksdagsgruppen har vi också olika projektarbeten, mitt är att revidera partiets rättspolitiska program, vilket ska vara klart vid årsskiftet. Motionerna jag skriver och det nya rättspolitiska programmet kommer att ligga till grund för Vänsterpartiets rättspolitik under resten av mandatperioden. Sommarmånaderna då min man är ledig och kan ta hand om våra barn är den enda möjligheten för mig att genomföra detta arbete.

Många frågor har ställts och det finns många teorier kring varför jag arbetar under sommaren. Det är inte för att dryga ut mina föräldradagar. Jag gör ingen ekonomisk vinning på att gå från föräldrapenning till arvode eftersom partiskatten jämnar ut skillnaden. Jag har inga särskilda förmåner som föräldraledig riksdagsledamot. Att arbeta under en föräldraledighet bryter därtill mot Försäkringskassans regelverk.

På sociala medier har många även ställt frågan ”Men vem tar hand om ditt barn?” Jag har även fått den från journalister. Svaret på frågan är enkelt: min man. Det gör mig ledsen att se att så många fortfarande tar för givet att det bara är mamman som kan, och ska, ta hand om ett litet barn.

I ett feministiskt parti är det en självklarhet att försöka hitta lösningar så att man kombinera sitt arbete med att vara föräldraledig. Det är precis det vi gjort. Att reaktioner har väckts för att jag är kvinna, politiker, och nybliven förälder vet jag inte. Men det är uppenbarligen inte en självklarhet att kombinera ett parlamentariskt uppdrag med att vara förälder, varken i Sverige eller i Vänsterpartiet. Det är mycket tråkigt och något vi måste ändra på. Särskilt när vi varje dag i riksdagen arbetar för att föräldraförsäkringen ska bli bättre och mer jämställd, att föräldrar ska kunna kombinera familj och arbete och att barn inte ska ses som en belastning i arbetslivet, särskilt inte för kvinnor. Då måste samma sak gälla våra egna parlamentariker.

Jag har som politiker tidigare mött näthat i många olika former, men mängden hat och glåpord som kastats mot mig under de senaste dagarna överträffar allt jag tidigare varit med om. Jag unnar ingen den klump i magen som jag fått varje gång det plingat till i mobilen under dessa dagar.

Jag har fått mycket hat men också väldigt mycket fint stöd. Jag vill ta tillfället i akt att tacka er som stöttat och försvarat mig, det betyder otroligt mycket.

/Linda Snecker

 

För övrigt är det mycket glädjande att grekerna sa Oxi! (nej) till trojkans senaste förhandlingsbud i folkomröstningen. Nyliberala nedskärningar ger inte tillväxt eller möjlighet att betala tillbaka skulder!

Om Grekland hade varit en bank…

Det är sommar nu och bloggen kommer att också att gå in i ett långsammare semestertempo. Men det händer mycket i vår omvärlds och jag kan inte låta bli att uppröras över det sätt som Grekland behandlas på av både storkapital och media. Detta kommer att bli ett ganska tekniskt och lite långt inlägg men förhoppningsvis ger det vissa nyanser på ett helt folks desperation.

 1. Det som sägs om Grekland är i huvudsak lögner, dom hade faktiskt mindre välfärdssektor än Europa i övrigt och arbetar i genomsnitt fler timmar per vecka. De oansvariga lån som har tagits är bankernas och tidigare regeringars skuld, inte folkets i stort. (På samma sätt som den svenska bostadsbubblan för övrigt). Mer hos Fria Tidningen.
 2. Åtstramningspolitiken som IMF, EU och ECB kräver för att förlänga lånen är oerhört kass ekonomisk politik. Ett land hämtar sig inte ekonomiskt genom massiva nedskärningar, det gör istället att ekonomin krymper, skatteintäkterna minskar och det blir svårare att betala tillbaka lånen. BNP har krymp med ofattbara 25 %! För den som undrar så lovade IMF och EU att efter deras första påtvingade nedskärningar så skulle arbetslösheten 2012 vara 15 procent. Idag är den 30 procent och för unga 60 procent! Om ni inte tror på mig så lyssna på en nobelpristagare.
 3. Om Grekland hade varit en bank så hade EU räddat den. Detta är faktiskt exakt det man gjort, de stora lån som utbetalats har nästan enbart gått till att rädda utländska bankers dåliga utlåning och inte alls till att stötta investeringar och välfärd. Dagens banksystem är grundproblemet där bankerna lånar ut massor utan att ha reell täckning för mer än några procent av lånen. Detta gör att så fort ett land eller en bank anses tappa förtroende så rasar spekulationsbygget snabbt ihop.

 4. Den politik som ECB, EU och IMF står för har i verkligheten inneburit ett ofattbart lidande för ett folk som inte för så länge sedan hade det som många andra EU-medborgare. Arbetslösheten är utbredd, fattigdomen ökar så till den grad att många är hemlösa och hungriga, Sjukvården har kollapsat och få har råd med grundläggande vård, självmorden ökar brant och det har till och med förekommit Malariautbrott. Denna politik är den politik som EU, finanskapitalet och Sveriges Socialdemokrater tycker är bra. Det håller inte vi i Vänsterpartiet med om. ”Finanskapitalets förluster ska betalas av skattebetalarna. Vinster behåller de själva. Så länge Grekland köpte ut bankerna i EU fick de låna pengar, när de ville betala sina egna pensionärer en rimlig pension fick de nej.”

 5. Och i slutänden vad skulle egentligen Löfven och högerpartierna som gillar piskandet av det grekiska folket säga om vi hamnade i samma läge? Det är fullt möjligt, alla vet att vi har en bostadsbubbla i Sverige som skulle kunna spricka och de svenska bankerna skulle då extremt snabbt hamna i enorma problem då dom inte heller har täckning för en bråkdel av de lån som delas ut. Vore det då verkligen klokt att sänka lönerna 10-20%, ta bort anställningstryggheten, chockhöja vanligt folks skatter, sänka pensionerna och införa höga avgifter i hela välfärden? Jag hoppas inte det, en sådan 10-20-årig svältkur vore inte bara fruktansvärd ur ett mänskligt perspektiv utan skulle dessutom krossa tillväxten och investeringarna. Men det är den politiken övriga 7 riksdagspartier idag företräder.

 6. Alternativet står Syriza för. Det handlar om en politik där de rika och bankerna som orsakade problemen får ta en större del av smällen (istället för att komma undan helt som dom gör idag). Det handlar om att inse att ekonomin måste stimuleras om tillväxten någonsin ska kunna ta fart och lån återbetalas. Det handlar med största sannolikhet också om viss avskrivning eller frysning av lån. Men i grunden handlar det också om något annat, ska det vara demokratin som bestämmer över ett lands politik eller ska det vara banker och finansinstitutioner som tvingar alla att föra en orättvis högerpolitik?


För övrigt så har apartheidstaten Israel nu bordat ett svenskt fartyg på internationellt vatten och kidnappat svenska medborgare. Fartyget var på väg med sjukvårdsutrustning och solpaneler till Gaza, en stad som Israel lagt i ruiner, där man mördat 1000-tals innevånare och där man nu inrättat en folkrättsvidrig blockad som fortsätter att skörda offer. Sverige har erkänt Palestina och jag är besviken på att regeringen inte agerar tydligt på piratdådet.

Sorgliga besparingar på Norrköpings äldre

Jag är riktigt ledsen över den politik som Kvartetten bedriver mot Norrköpings äldsta och ofta sjukaste människor. Lars Stjernkvist som kommunstyrelsens ordförande och Eva-Britt Sjöberg (KD) kommer med så mycket besparingar och nedskärningar på äldreomsorgen att jag mår illa över det. Idag publicerades en artikel av mig och vårt kommunalråd Mona Olsson som motsätter sig neddragningarna på Träffpunkterna och nedläggningen av dagverksamheten för demenssjuka. Jag bifogar artikeln här nedanför. Tyvärr blev det som jag varnade för i mitt förra blogginlägg, när kvartetten säger att de räddar träffpunkterna så blir det ändå inte mycket kvar av verksamheten…

Men redan idag är artikeln inaktuell eftersom Sjöberg samtidigt presenterar nya stora nedskärningar inom äldreomsorgen! För det första skedde precis det Vänsterpartiet varnade för – majoriteten införde, den i och för sig lovvärda, reformen ”sammanhållen arbetstid” men helt utan att skjuta till några pengar! Resultatet av att slopa de delade turerna blir alltså ytterligare neddragningar på redan hårt pressad personal och en försämring av kvalitén. Rent korkat.

För det andra ska beslut på onsdag tas om ytterligare nedskärningar, bland annat anställningsstopp och lägre ersättning till personlig assistans. På riktigt talas det om att det finns 112 för många anställda inom äldreomsorgen! Det finns nog ingen anställd eller äldre som skulle hålla med om det. Vänsterpartiet kommer inte att gå med på att behandla våra äldsta på detta ovärdiga vis.

Dementa har svårast att göra sig hörda

Kamp lönar sig, Socialdemokraterna och småborgarna tvingas backa från förslaget om nedläggningen av träffpunkterna. Alla träffpunkter blir kvar, dock med kraftiga nedskärningar och stor oro bland personalen och besökare som undrar hur det kommer att gå driva verksamheten med 40 procent mindre personal. Förra veckan gladdes vi åt att Eva-Britt Sjöberg (KD) och Kvartetten tycktes ha kommit till sans och inte längre tänkte lägga ner kommunens samtliga träffpunkter för våra äldre. Det verkade som att Sjöberg och Lars Stjernkvist (S) hade lyssnat på våra och framförallt på de äldres egna protester. Sedan planerna blev kända så har inte en dag gått utan insändare, debattartiklar och protestmöten.

Tyvärr vet vi nu att Kvartetten, trots Norrköpingsbornas ihärdiga motstånd, har tänkt genomföra mycket kraftiga nedskärningar på träffpunktsverksamheten. Nio av dagens 24 tjänster ska tas bort. Båda aktivitetscentra verkar nedgraderas till träffpunkter vilket innebär mindre aktivitet. Och tyvärr står beslutet om att lägga ner dagverksamheten för demenssjuka, både i Kolmården och på Generalsgatan kvar. Det är mycket allvarligt, de dementa är den grupp som har svårast att göra sin röst hörd och i Kolmården kommer då ingen verksamhet för de äldre att finnas kvar.

Fram till nämnden på onsdag 17 juni har dock Kvartettens ledamöter möjlighet att lyssna på Norrköpingsborna och tänka om. Nedskärningen är alla majoritetspartiers ansvar även om det såklart faller särskilt tungt på Eva-Britt Sjöberg (KD) som leder nämnden och Lars Stjernkvist (S) som leder kommunstyrelsen. Från andra kommuner så vet vi att mindre personal och mindre aktiviteter innebär att de sjukaste som är i störst behov av träffpunkterna tar sig dit mer sällan. Träffpunkterna borde ju i stället fungera som sociala mötesplatser för att undvika ensamhet och förvärrade sjukdomstillstånd för just den gruppen.

Det första Kristdemokraterna gjorde när de tog över ansvaret för Norrköpings äldreomsorg var att ta bort Vänsterpartiets reform Mina Timmar, som innebar mer personal och mer valfrihet för de äldre. Nu verkar man alltså välja att skära ner mycket kraftigt på de äldstas träffpunkter och sociala samvaro. Vi är nog många som är oroade för vad nästa försämring kommer att bli. Men en sak är säker: 2018 blir det mycket svårt för KD och S att gå till val på att de är partier som bryr sig om de äldre, Norrköpingsborna har bättre minne än så.

Mona Olsson (V) oppositionsråd Nicklas Lundström (V) kommunstyrelsen

Nicklas Lundström sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet i Norrköping och jobbar som politisk sekreterare för partiet i Östergötlands landsting. Sitter också i kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.  Jag är arbetar varje dag för jämlikhet och jämställdhet i Norrköping, Östergötland och Sverige.

 • Mest lästa bloggar
 • Senaste blogginläggen

Sport

Kultur- & nöje

Livsstil

Opinion

Övrigt

Politiker