• söndag 21 december 2014
Julpussar Perenkranz bakom scen Perenkranz bakom scen
Vädersponsor:

Nicklas Lundström (V)

SD vill censurera kulturen i Norrköping

Dagens kommunfullmäktige var en relativt kort och lugn tillställning. Det blev dock en ganska stor debatt kring Sverigedemokraternas förslag om att censurera kulturen i Norrköping. Ja ni läste alldeles rätt, SD visade i debatten hur extremt dålig känsla partiet har för demokrati och yttrandefrihet. Motionen går kortfattat ut på att att kommunen ska ta fram  en politisk policy för vilken kultur som kommunen kan medfinansiera. Kravet är att kultur som framförs ska vara ”politiskt neutral” och att den inte heller får "chokera eller provocera". Detta vore faktiskt ordboksdefinitionen av censur, det vill säga att makthavaren (i det här fallet kommunpolitiker) förhandsgranskar och bestämmer vad som får framföras. Det man undrar lite om är ju ifall SD och motionären och gruppledaren Markus Wiechel tänkt efter kring konsekvenserna innan motionen lades. Tyvärr verkar det så eftersom att partiet stod kvar vid sitt förslag om att införa censur under hela debatten.

 

Sen funderar jag också kring SD:s kultursyn, själv har jag aldrig tagit del av någon kultur som inte varit eller kan tolkas politiskt. Det finns ingen "politiskt neutral kultur" och om all kultur som kan ses som politisk skulle bli av med sin finansiering skulle det bli ytterst lite om något kvar. Det är helt grundläggande för den politiska demokratin att kulturen är fri att kritisera både åt höger och vänster, även alla politiska partier (inklusive Vänsterpartiet såklart). Det vore förödande att förbjuda kulturen från att delta i det offentliga samtalet om politiken och samhället.

 

Sverigedemokraterna i Norrköping tycker vidare att det vid eventuella kulturyttringar som släpps igenom ”förhandsgranskningen” ska ha en varningstext där det ska ”framgå vilket politiskt perspektiv det ses ifrån”. Här blir det hela ännu löjligare och farligare, vilka politiker ska avgöra vilken kultur som ska förses med denna varningstext och vad som ska stå där? Markus Wiechel? Eller jag för den delen? Jag hoppas och kämpar för att SD inte ska få göra verklighet av såna här antidemokratiska förslag i framtiden. För då är vi riktigt illa ute.

 

Nej låt kulturen vara så fri som möjligt!

 

För övrigt måste jag berömma särskilt Fredrik Bergqvist (M) och Linda Snecker (V) som gjorde riktigt bra och passionerade inlägg i den här debatten.

 

 

Högersväng på budget-KF

Vilket såklart inte är så oväntat med tanke på att S numera samarbetar med tre borgerliga partier. Vänsterpartiets förslag på ”Mina Timmar” mer personal i äldreomsorgen, genuspedagoger, spårväg till Vrinnevi och rätt till 30 timmar på förskolan för alla barn blev det inget av. Istället blir det ökat sparande och löften om privata företag i vår äldreomsorg. Hur det slutar får vi väl se. Tydligt är dock att Stjernkvist svikit socialdemokratins vallöfte om ”Mina Timmar” som vi tillsammans arbetade fram under flera år förra mandatperioden. Sist i inlägget här finns mitt anförande i KF om genuspedagoger i förskolan.

Deniz i talarstolen

Något som oroade mig var Stjernkvists och andra sossars upprepade påståenden om att dom var nöjda med att ligga mitt emellan Vänsterpartiet och Moderaterna i sin politik. Det fanns en tid då S faktiskt stod till vänster i politiken och det var inte så länge sedan. En tid då S inte låg mitt emellan V och M utan snarare mitt emellan V och den politiska mitten (där det nog inte finns några partier idag - eller kanske S?). Men jag är väl lite gammaldags och nostalgisk av mig...

I övrigt var det kul att hela Vänsterpartiets nya KF-grupp var flitig i talarstolen. Förutom mig och Mona också Deniz Tütüncü, Annika Kaiser och Peter Butros. Kom ihåg dom för ni lär se en hel del mer av dem i lokalpolitiken kommande år. Det blev för övrigt också ganska bra citat i NT:

Särskilt Vänsterpartister kritiserade sitt tidigare samarbetsparti Socialdemokraterna för att valfrihetsreformen Mina Timmar i hemtjänsten inte blir av… Peter Butros (V) hoppades att det ändå gjorde ont i socialdemokratisk själ och Nicklas Lundström (V) kallade det för ett sviket vallöfte."

Vänsterpartiets budgetförslag finns att läsa på vår hemsida. 

För övrigt finns här en stark personlig berättelse om vad den rasism som nu är på framväxt i samhället kan göra med barns uppväxt. Situationen var inte alldeles annorlunda där jag gick i högstadiet även om det inte handlade om organiserade nazister utan snarare en utbredd rasism…

 

Budgetanförande:

Fullmäktigeledamöter och medborgare!

En av Vänsterpartiets viktigaste frågor i denna budget är en stor Frihetsreform i det lilla. Det handlar om att permanent anställa 4 genuspedagoger i förskolan. Detta är ett av våra fyra vallöften som vi förverkligar redan i vår första budget – de övriga är 30 timmars förskola för alla barn, införandet av
”Mina Timmar” i äldreomsorgen och en utredning av spårväg till Vrinnevisjukhuset.

Dagens Sverige är ett ganska jämställt land där orättvisor mellan könen långsamt minskar - genom feministisk organisering, kulturell utveckling och politiska beslut.

Men det finns fortfarande orättvisor och trånga, förminskande könsroller att bekämpa. På förskolans klädhängare är blått och rosa fortfarande ganska tydligt könssegregerade. Men med åldern så kommer betydligt värre skillnader att växa fram. Kvinnor tjänar fortfarande mindre än män, tar fortfarande större ansvar för hem och barn, och utseendefixeringen mot flickor och kvinnor ökar.

Män å andra sidan är kraftigt överrepresenterade vad gäller både våldsutövande och utsatthet för våld, de har fortfarande ofta sämre kontakt med sina barn och halkar alltmer efter i skolresultat.

Både kvinnor och män har alltså mycket att tjäna på könsrollernas förändring. Det ökar rättvisan och varje individs frihet och ger fler valmöjligheter i livet.

Dessa begränsande roller fostras vi in i. Både av kultur, familjer, och umgänge men också via skolsystemet. Och där kommer denna församlings politiska ansvar in.

För att förändra ingrodda könsroller måste valmöjligheter öppnas upp så tidigt som möjligt. Det är de flickor och pojkar som just nu växer upp till Kvinnor och Män vars framtid bör begränsas så lite som möjligt. Vi har i kommunen under den gånga mandatperioden haft genuspedagoger som ett projekt men det är nu avslutat.

Vänsterpartiet vill stället satsa på och permanenta den verksamheten. Genuspedagogerna ska fungera som en extra resurs för personalen, särskilt förskolelärarna, som avlastning, som metodutvecklare och som ett stöd. För barnens frihet och för friare könsroller.

Vi i Vänsterpartiet sätter i vår budget välfärden (också för förskolebarnen) före ytterligare utökat sparande.

Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag

Vänsterpartiets nya laguppställning

Igår hade vi medlemsmöte i Vänsterpartiet Norrköping och valde då följande partikamrater till de kommunala nämnderna för kommande fyra år. Det är ett starkt lag med både erfarenhet och förnyelse. Vi är ju en något reducerad styrka eftersom Socialdemokraterna valt att samarbeta med högerpartierna istället. Men jag kan lugnt säga att kvartettens besparings- och privatiseringsförslag kommer att stöta på patrull av det här gänget.

  
Utbildningsnämnden - ordinarie: Rodi Ailert, ersättare: Annika Kaiser
Vård- och omsorgsnämnden - ordinarie: Mona Olsson, ersättare: Ricardo Olivares
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden - ordinarie: Nicklas Lundström
Kultur- och fritidsnämnden - ordinarie: Peter Butros
Tekniska nämnden - ordinarie: Deniz Tütüncü
Stadsplaneringsnämnden - ersättare: Kerstin Kalered
Byggnads- och miljöskyddsnämnden - ersättare: Malin Karlsson

För övrigt gick Trafiknämnden i Östergötlands Landsting på Vänsterpartiets linje i tisdags. Seniortaxa ska gälla från 65 år, inte 70 som det är idag! En klok förändring som vi både skrivit debattartiklar och en motion om. Och till slut tar man sitt förnuft till fånga efter att Allianspartierna stretat emot hela förra mandatperioden.

Och här är våra juliga vänsterflygblad – valrörelsen är igång.

Bra och dåliga budgetbesked

I veckan presenterade Vänsterpartiet Norrköping sitt budgetförslag för Norrköpings kommun. Trots en hel del medieskugga från det nationella haveriet så skrev både NT och Folkbladet om vårt budgetförslag. Kontrasterna gentemot den styrande kvartettens budget är rätt tydliga och det som skiljer är främst våra satsningar på välfärden, främst på mer personal och valfrihet inom äldreomsorgen och på att alla barn, även de med arbetslösa föräldrar, ska ha rätt att gå i förskolan. Detta finansierar vi med att jämfört med kvartetten spara något mindre pengar och inte satsa så många miljoner på verksamheter som flygplatsen och visualiseringscenter. Vi börjar med denna budget helt enkelt att finansiera och visa Norrköpingsborna att vi är beredda att genomföra alla våra vallöften. Förutom mer personal i äldreomsorgen via ”Mina Timmar” och rätt till förskola för alla så satsar vi också på genuspedagoger i förskolan och att arbetet med spårväg till Vrinnevi/Vilbergen påbörjas.

Hela budgeten finns att läsa på vår hemsida: norrkoping.vansterpartiet.se 

Jag kommer att återkomma till det nationella budgethaveri som SD och Alliansen har ställt till med under de senaste dagarna. Men åtminstone kan man säga att SD visat sina sanna färger. Dom skiter högaktningsfullt i sina tidigare vallöften om sänkt skatt för pensionärer, bättre A-kassa, schysstare sjukförsäkring och mer personal i äldreomsorgen. Dom röstar istället fram en högerbudget med precis samma migrationspolitik men som bara gynnar de som redan har pengar. Dom visar också att det enda som är viktigt för partiet är rasismen.

Min besvikelse är också stor på Alliansen som brutit den tidigare ordningen där vi icke-rasistiska partier valt att inte samarbeta med SD och där det större blocket får bilda regering och styra med sin budget. Alliansens hånfulla agerande och beredskap att ta över regeringsmakten trots att dom är det mindre blocket har i praktiken inneburit att det nu är 13% Sverigedemokrater som utser regering i Sverige. Var jag en icke-rasist och borgerlig väljare eller politiker skulle jag skämmas.

Men Vänsterpartiet i Norrköping är redo för valrörelse och kommer att kämpa för rättvisa och välfärd hela vägen fram till 22 mars. Vi ses kanske över glögg och flygblad i julhandeln!

För övrigt så visade en LiU-forskare häromdagen att SD:s väljare är lika intoleranta och rasistiska som partiet i helhet. Ett ganska deprimerande besked men samtidigt så kan värderingar ändras och den stora majoritet av befolkningen som inte är SD-anhängare blir faktiskt allt mer tolerant och mångkulturell. Att sen SD-anhängarna uppfyller ytterligare föreställningar genom att mordhota forskaren är tragiskt men bekräftar ju delvis hans undersökning.

 

Ett extremt högerparti som sänker Sverige

Såhär i juletider ska man kanske vara vän, vänlig och mysig. Men det är inte lätt i det rådande politiska läget. Det rasistiska partiet SD tänker alltså fälla regeringens budget. Dom har inte tänkt rösta för sin egen budget utan väljer att rösta på alliansens. Inte särskilt förvånande på ett sätt då SD är ett utpräglat högerparti som i 90 % av fallen röstar med Alliansen för sänkt skatt för de rika, privatiseringar och försämringar för arbetslösa och vanligt folk.

Men det är jävligt märkligt att ett parti tror så lite på sin egen politik att det väljer att rösta för andra partiers budget. Just det är det allra mest märkliga i deras agerande som verkligen sätter Sverige och svensk ekonomi i ett kasst och osäkert läge. SD har en mycket vriden världsbild där den mångkulturella apokalypsen är annalkande och dom ser sig själva är den vita västvärldens siste korsriddare i striden med de mörka horderna. Med en sådan extrem hållning kanske detta är ett rimligt agerande? Men alla vi andra och hela nationen förlorar väldigt mycket på deras extremism, den svenska kronkursen har redan sjunkit till bottennivåer och hela landet kommer att få lida för detta.

Det som jag tror är det mest sannolika scenariot är att regeringen Löfven gör en omförhandling av budgeten med högerpartier som C och FP. Det skulle innebära en riktigt urvattnad mittenbudget som skulle ligga oerhört nära gammal vanlig allianspolitik. Och Vänsterpartiets avtryck i budgeten som mer personal i äldreomsorgen, gratis medicin för alla barn, mer pengar åt kvinnojourerna och höjt underhållsstöd lär försvinna.


För övrigt så svek SD idag också sina vallöften om mer pengar till pensionärerna och mer pengar tilläldreomsorgen. Förslag som fanns i den rödgröna budgeten men inte alliansens.

Vad sysslar kvartetten med?

Jag antar nästan att kvartettens budget ska komma imorgon torsdag så detta inlägg är förhoppningsvis redan ”gammalt” när du läser det. Kvartetten sa tidigare att budgeten skulle komma senast till kommunstyrelsemötet i måndags men några siffror har vi ännu inte sett till. Det hör definitivt till god demokratisk sed att majoriteten presenterar sin budget i god tid så att vi i oppositionen hinner reagera på den och komma med egna förslag. Det kanske är så att dom har väldigt svårt att komma överens? Inte minst torde väl privatiseringsfanatikerna i FP och KD ha svårt att komma överens med de delar av Socialdemokraterna som faktiskt inte tycker att de är en bra idé att ge miljontals av våra skattepengar till riskkapitalbolag istället för till fler anställda i välfärden.

 

Kvartetten sätter sig dock verkligen vid ett ”dukat bord” i Norrköpings kommun. Under de åtta år som Vänsterpartiet var med och styrde kommunen har ekonomin stärkts enormt mycket och vi har nu rejäla överskott och rätt mycket sparade pengar. Samtidigt som vi investerat i både spårväg bostadsbyggande och välfärd. Vi i Vänsterpartiet kommer såklart att lägga en budget i linje med vår valplattform och jag kan avslöja att den kommer att innehålla rejäla satsningar på välfärden.

 

Eva-Britt Sjöberg från KD kommer tyvärr från och med årsskiftet att styra äldreomsorgen i Norrköping. Hittills har vi fått höra att äldreomsorgen är för dyr och att den ska privatiseras. Nyligen pratade hon dock i NT om att hon tycker att det behövs fler anställda i äldreomsorgen och att de som behöver hemtjänst ska få mer att säga till om när det gäller vad de vill ha hjälp med. Det låter ju bra men då är det oerhört märkligt att det första Sjöberg och KD vill göra är att riva upp Vänsterpartiets reform ”Mina Timmar”. Den reformen handlar om två saker – att anställa mer personal och att hemtjänstanvändarna själva ska få välja precis vad de vill ha hjälp med! Ett ytterst märkligt resonemang. Därbakom gömmer sig nog snarare att hon vill spara pengar på att skrota ”Mina Timmar” och istället öppna för privatiseringar.

 

Jag noterar också att Sjöberg och Stjernkvist fortfarande inte svarat på min och Monas debattartikel där vi ställde tre konkreta frågor: 1. Avser verkligen S och KD att avsluta valfrihetsreformen ”Mina Timmar” efter bara några månader? 2. Anser kvartetten verkligen att äldreomsorgen är för dyr och hur mycket vill dom då spara? 3. Kommer verkligen Stjernkvist att genomföra omfattande privatiseringar av kommunens äldreomsorg? Vi får väl se när dom är mogna att svara.

 

För övrigt är det riktigt illa att föreställningen ”Marken Brinner” har tvingats ställa in på grund av rasistiska hot och angrepp på skådespelarna. Hur fungerar egentligen skolorna i Linköping? Den kommunens kulturliv verkar lämna en hel del att önska. Jag hade gärna sett den om den hade hunnit komma till Norrköping. 

 

Nicklas Lundström sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet i Norrköping och jobbar som politisk sekreterare för partiet i Östergötlands landsting. Är vice ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och ordförande i kommunens biståndsutskott. Jag är arbetar varje dag för jämlikhet och jämställdhet i Norrköping, Östergötland och Sverige.

  • Mest lästa bloggar
  • Senaste blogginläggen

Sport

Kultur- & nöje

Livsstil

Opinion

Övrigt

Politiker