• onsdag 1 oktober 2014
Ikväll säger vi grattis till Vetlanda CG:s speedway CG:s speedway
Vädersponsor:

Nicklas Lundström (V)

SD vill censurera kulturen i Norrköping

Dagens kommunfullmäktige var en relativt kort och lugn tillställning. Det blev dock en ganska stor debatt kring Sverigedemokraternas förslag om att censurera kulturen i Norrköping. Ja ni läste alldeles rätt, SD visade i debatten hur extremt dålig känsla partiet har för demokrati och yttrandefrihet. Motionen går kortfattat ut på att att kommunen ska ta fram  en politisk policy för vilken kultur som kommunen kan medfinansiera. Kravet är att kultur som framförs ska vara ”politiskt neutral” och att den inte heller får "chokera eller provocera". Detta vore faktiskt ordboksdefinitionen av censur, det vill säga att makthavaren (i det här fallet kommunpolitiker) förhandsgranskar och bestämmer vad som får framföras. Det man undrar lite om är ju ifall SD och motionären och gruppledaren Markus Wiechel tänkt efter kring konsekvenserna innan motionen lades. Tyvärr verkar det så eftersom att partiet stod kvar vid sitt förslag om att införa censur under hela debatten.

 

Sen funderar jag också kring SD:s kultursyn, själv har jag aldrig tagit del av någon kultur som inte varit eller kan tolkas politiskt. Det finns ingen "politiskt neutral kultur" och om all kultur som kan ses som politisk skulle bli av med sin finansiering skulle det bli ytterst lite om något kvar. Det är helt grundläggande för den politiska demokratin att kulturen är fri att kritisera både åt höger och vänster, även alla politiska partier (inklusive Vänsterpartiet såklart). Det vore förödande att förbjuda kulturen från att delta i det offentliga samtalet om politiken och samhället.

 

Sverigedemokraterna i Norrköping tycker vidare att det vid eventuella kulturyttringar som släpps igenom ”förhandsgranskningen” ska ha en varningstext där det ska ”framgå vilket politiskt perspektiv det ses ifrån”. Här blir det hela ännu löjligare och farligare, vilka politiker ska avgöra vilken kultur som ska förses med denna varningstext och vad som ska stå där? Markus Wiechel? Eller jag för den delen? Jag hoppas och kämpar för att SD inte ska få göra verklighet av såna här antidemokratiska förslag i framtiden. För då är vi riktigt illa ute.

 

Nej låt kulturen vara så fri som möjligt!

 

För övrigt måste jag berömma särskilt Fredrik Bergqvist (M) och Linda Snecker (V) som gjorde riktigt bra och passionerade inlägg i den här debatten.

 

 

Tragiskt av Bergqvist och M

Antidemokraterna i M stöttar SD!

Hade det här inläggets rubrik kunnat vara och det hade texten kunnat handla om ifall jag varit lika vårdslös i min argumentation som Fredrik Bergqvist (M). Att en ledande företrädare för Moderaterna i Norrköping gör sitt yttersta för att likställa Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är både patetiskt och farligt. Extra ledsamt är det då Bergqvist för att vara moderat ofta är ganska respektfull och nyanserad i sin argumentation.

Första gången han uttryckte detta kanske det kan ha varit en groda men inte när han fortsätter att upprepa dumheterna. Moderaterna är själva ett parti med mycket mörk historia – dom var mot demokratin och rösträtten för kvinnor, deras inställning under andra världskriget var tveksam och tyskvänlig, man var mot bojkotten av Sydafrikas apartheidregimen med mera. Men det lyfter inte jag emot dem i vardagsdebatten idag. För det vore att ta fokus från de sakfrågor vi diskuterar och vore dessutom föga relevant, då dom faktiskt ändrat sig och idag är ett demokratiskt parti. Tror Fredrik Bergqvist på riktigt att V idag är odemokratiska som M varit?

SD är ett parti som bygger på unken rasism.  Det är inget i det förgångna utan partiets själva livsluft och existensberättigande, vilket inte minst visar sig i ständiga rasistskandaler. Det mest problematiska är att Bergqvist stärker och normaliserar Sverigedemokraterna i politiken genom att jämställa dem med oss, ett parti som i två mandatperioder tagit ansvar för kommunens verksamhet och ekonomi. Tycker alltså Bergqvist på riktigt att det vore lika bra med SD i kommunstyret?

Vi i Vänsterpartiet håller inte med Moderaterna om särskilt mycket. Vi vill ha rättvisa, omfördelningspolitik och en stark välfärd med robusta trygghetssystem. Bergqvist tycks motivera sin tragiska debattnivå med att Vänsterpartiet är mot privata vinster i välfärden, och det har han ju rätt i. Men om Bergqvist anser att det ställningstagandet räcker för att kallas kommunist och ”lika illa som SD” så gäller det 70-90% av Sveriges befolkning som också är kritiska mot vinstuttagen. För att inte tala om nästan alla länder på planeten då Sverige är unikt i att tillåta fritt vinstuttag av skattepengar ur välfärden.

Men i värsta fall har Bergqvist en baktanke med sitt skitsnackande – genom att framställa SD som ett parti som alla andra så antyder han också att SD lika gärna kan styra kommunen som V. Då förbereder han, medvetet eller omedvetet, framtida samregerande eller samarbete med SD. Den taktiken har borgerliga partier kört gentemot rasistiska partier förut – det brukar sluta riktigt illa. SD är och förblir ett högerparti som nästan alltid röstat med den borgerliga regeringen, och i kommunen är beredda att stötta en alliansbudget. Men jag hoppas innerligt att det inte betyder att moderaterna överväger det samarbetet. Jag hoppas också att övriga politiker i Moderaterna i Norrköping gör ett bättre jobb med att låta bli att normalisera och relativisera SD. Och att dom klarar av att skilja på SD och övriga partier.

Själv skulle jag aldrig någonsin likställa moderaterna med SD (så länge inte M börjar föra SD-politik) trots att vi tycker olika på nästan varje punkt. För som Vänsterpartist debatterar jag gärna sakfrågor med borgarna men duckar inte för politiken genom att slänga ur mig förolämpningar mot andra.

Höger(s)väng i kommun och landsting

Valresultatet är klart. Vänsterpartiet i Norrköping gjorde en bra valrörelse med över 60 medlemmar som var aktiva i våra valaktiviteter och många fler som pratade med sina bekanta, var aktiva på nätet och kämpade för vänstern på andra sätt. Alla dessa ska vara stolta över sitt arbete och vänstern gick fram i både riksdag, landsting och kommun, även om slutresultatet blev lång ifrån vad vi hoppats och trott på.

Riksdagen: Att Löfven inte ens valde att på ett seriöst sätt förhandla med Vänsterpartiet angående regeringsbildning var ett mycket allvarligt misstag, det var trots allt det samarbete hans väljare helst såg. Definitivt inte de försök till samarbete med de mest nyliberala och högerinriktade partierna C och FP som nu pågår. Jag tror dock ändå att vänstern kommer att ha inflytande på de första budgetarna som läggs. En skärpning av reglerna för privata vinster i välfärden är alltså möjlig. Dock kan riskkapitalbolagen pusta ut, våra skattepengar kommer sannolikt att fortsätta strömma till deras skatteparadis istället för att gå till skola, vård och omsorg.

Det är illa men inte helt oväntat att SD, ett parti som bygger sina framgångar på rasism och ständigt avslöjas i nya rasistskandaler, har ökat så mycket. Jag tror att de bakomliggande orsakerna till stor del handlar om nedskärningar i välfärden, bristande landsbygdspolitik, hög arbetslöshet och ökande klyftor. Saken är den att SD är ett högerparti som på alla nivåer drivit just den politik som sliter sönder Sverige och förvärrar dessa orättvisor. SD har ju varit för skattesänkningarna på 140 miljarder, som resulterat i stora nedskärningar i välfärden och straffskatten på pensionärer. För att inte tala om de 10-tals miljonerna i sänkt bankskatt, angreppen på facken och privatiseringspolitiken.

Landstinget i Östergötland: Här gjorde Vänsterpartiet ett riktigt bra val, Vi ökar preliminärt till 6,1% och tar ett extra mandat. Trots det väljer Socialdemokraterna och Miljöpartiet som vi samarbetat nära med hela mandatperioden att istället samarbeta med Folkpartiet och Centerpartiet. Detta är utan tvekan den skarpaste och mest förbluffande högersvängen i valets efterspel. S-V-MP saknar ett enda mandat för absolut majoritet. Men sanningen är att de allra flesta av de förslag vi rödgröna partier arbetat fram under fyra år hade gått att genomdriva ändå. Alla borgerliga partier skulle knappast ha röstat nej till förslag om mer jämlik och jämställd vård eller satsningar på klimatneutralt landsting. Nu verkar vår rödgröna budget ligga i papperskorgen och Vänsterpartiet blir ensamt om att driva en rödgrön politik gentemot en rödblå och idélös landstingsmajoritet. Och det kommer vi att göra på ett utmärkt och principfast sätt. Det blir inte enkelt för S och MP att gå emot den politik de påstått sig ha kämpat för i fyra år.

Ett något reducerat men kanske starkare rödgrönt lag i Östergötland.

Norrköpings kommun: På den rödgröna sidan var Vänsterpartiet det enda parti som gick framåt. Vi såg fram emot att fortsätta driva en politik för jämlikhet och jämställdhet i Norrköping tillsammans med S och MP. Våra medlemmar ställde sig till och med bakom att samtala med Centerpartiet, det mest sansade och ansvarstagande av kommunens borgerliga partier med ett genuint intresse för landsbygden. Ett sådant styre hade kunnat föra Norrköping framåt. Istället väljer alltså Socialdemokraterna nu att samarbeta med C, FP och KD i kommunen. Partier som har många företrädare som varit extremt tydliga med sin högerpolitik och privatiseringsideologi. Det rödblå samarbetet kommer inte att kunna bygga ett starkare och bättre Norrköping. Därför har vi inget annat val än att gå i vänsteropposition. Vi kommer att driva en tuff och konstruktiv oppositionspolitik där vi alltid kommer att vägledas av våra grundläggande värderingar om jämlikhet, jämställdhet och rättvisa.
Att Vänsterpartiet nu har en rekordartad tillströmning av nya medlemmar är ingen slump och den styrkan kommer vi att använda på bästa sätt under de kommande åren.


För övrigt så bedriver ett vänsterparti vänsterpolitik tillsammans med andra vänsterpartier. Högerpartier driver högerpolitik tillsammans med högerpartier. Det är inte så komplicerat och ser man det så finns det alltså ett vänsterparti i Sverige idag.

Ärliga argument för alla att rösta rödgrönt

I valtider duggar klyschor och tveksamma sakuppgifter tätt. Jag ska därför här kort argumentera för varför de allra flesta bör rösta rödgrönt. Grundantagandet är att de rödgröna kommer att bli större än Alliansen. Detta är i princip statistiskt säkerställt. Och att du som röstar inte vill att SD ska bli en ännu tyngre vågmästare och påverka politiken men att du ändå vill rösta för något du tror på.

Det är oerhört viktigt att vi får en stabil regering som kan genomföra sina förslag och sin budget. Annars riskerar vi kaos i riksdagen och i ekonomin. Vi kan bara få stabilitet om de rödgröna partierna blir större än Alliansen + SD för annars kommer sannolikt budgeten ej att gå igenom. Alla medborgare har alltså ett faktiskt egenintresse av en majoritetsregering och det enda realistiska idag är att det blir en rödgrön sådan. Därför behöver fler förstå det rationella i att rösta rödgrönt imorgon. Jag argumenterar här för de olika partiernas grupper av sympatisörer.

Vänsterpartister, vänstersossar och vänstergröna: Du som vill ha stopp på vinsterna i välfärden bör rösta på Vänsterpartiet. Vi är dom enda som kan säkra detta. Vi är också det enda parti som vill ha en rejäl satsning på välfärden, bostadsbyggande och vi har dessutom störst klimatinvesteringar av alla partier. Vi är det enda parti som har råd med detta eftersom vi tycker att de med över 30 000 i inkomst kan betala några hundra mer i skatt och de med över 50 000 kan betala någon 1000-lapp mer. Är du mot vinster i välfärden eller vänstersosse som vill ha jämlikhet bör du rösta på oss.

Socialliberala eller socialkonservativa alliansväljare: De finns många alliansväljare som faktiskt inte sympatiserar med att de mest utsatta i samhället, 80 000 utförsäkrade, arbetslösa och utslagna har fått det mycket hårdare under alliansregeringen. Eller att man låtit bli att satsa på kulturen eller fattiga barn. Privata vinster i välfärden är ju också många alliansväljare emot och både S och MP vill åtminstone begränsa dessa. Dessa alliansväljare kan tryggt rösta på Socialdemokraterna som inte kommer att riva upp nästan något alls av Alliansens politik men samtidigt se till att de som har det tuffast i samhället får det lite bättre. För de hårda nyliberalerna i allianspartierna som verkligen tycker att var och en får klara sig själv finns dock inget rödgrönt parti som de med gott samvete kan rösta på.

Miljöengagerade alliansväljare: Skulle kunna rösta på Vänsterpartiet då vi har den bästa klimat- och miljöpolitiken med störst satsningar. Detta är nog inte aktuellt för de flesta allianssympatisörer då steget är för långt. Där är MP ett utmärkt val. De har en seriös och genomtänkt politik för både de flesta miljöfrågor och den helt avgörande klimatfrågan. Här har Alliansens ”gröna röst” i Centerpartiet misslyckats grovt de senaste åtta åren, kanske för att de haft för lite inflytande.

SD-väljare med tvivel: Det finns många SD-sympatisörer som inte gillar Alliansen och deras politik som gynnat storbanker och rika men slagit hårt mot sjuka, pensionärer och arbetslösa. De bör också tänka på att SD i riksdagen röstat med alliansen i mer än 90 % av fallen, inklusive stora skattesänkningar för bankerna, och just försämringar för sjukskrivna och arbetslösa. Dessa väljare bör fundera en gång extra på om de inte kan tänka sig att rösta på S, det av de rödgröna partierna som har den mest restriktiva migrationspolitiken. Sen skulle jag gärna sätta mig ner och diskutera med var och en som skyller samhällets problem på folk med annan hårfärg istället för på ekonomin, arbetslösheten och bostadsbristen. För den inbitne rasisten finns inget rödgrönt parti att rösta på.

FI-sympatisörer: FI är ett parti som ligger mycket nära Vänsterpartiet och som jag verkligen skulle vilja ha in i riksdagen. Sannolikheten att det kommer att ske imorgon är dock oerhört liten, FI skulle ha behövt vinna minst 50 000 röster de sista två dagarna. Det har aldrig hänt historiskt. Risken är stor att det är just de 3 % som röstar på FI som annars skulle röstat rödgrönt som indirekt gör att SD blir vågmästare i riksdagen. Det är verkligen svart ironi då FI är lika antirasistiskt som V. Mitt råd till FI-väljare är att rösta på V till riksdagen, vi har en lika bra konkret feministisk politik, och rösta på FI i kommunerna. FI kommer in i många kommuner och kan då bygga upp en partiorganisation och en ekonomi och göra konkret skillnad för att sedan komma in i riksdagen med rejäl marginal i nästa val. Och då kan V och FI tillsammans dra S åt ett mer progressivt och feministiskt håll.

För övrigt är jag grymt stolt över alla aktiviteter som vi i Vänsterpartiet genomförde denna sista valkampanjdag. Grillning i Vasaparken, valstuga, trappspring, utdelning och sist men inte minst ”Mellis med eller utan vinstintresse”. Dom flesta Norrköpingsbor föredrog mellanmålet utan vinstintresse (precis som 70-90% av svenskarna).

Välfärd åt alla eller Musse Pigg-politik?

Till slut får det räcka med svartmålning, överdrifter och rena lögner. Jag och Mona markerade idag i NT mot Gunnar Asserhed och Folkpartiet. Dom borde veta bättre. På söndag väljer du det blir utförsäljningar för hela slanten med Asserhed, Reidar och FP eller om vi ska ha en välfärd att lita på som inte är till salu. (och det är dina slantar dom kommer att slösa bort)

För övrigt har väl ingen missat att Jimmie Åkesson storspelar på nätcasinon. Han har användt mer än en halv miljon bara senaste halvåret. Och då ska man veta att det är dina skattepengar han spelar för. Knappast en man som borde släppas i närheten av att ha något som helst budgetansvar... Inte ens för sin egen ekonomi.

Valets viktigaste fråga i Norrköping

De sista dagarna innan valet har vi i Vänsterpartiet Norrköping en mindre annonskampanj om valets viktigaste fråga i Norrköping. Jag tror inte att den går att se på webbsidan utan bara via mobila webläsare så jag delar med den här också. Faktum är att i kommunpolitiken finns det ganska många frågor de flesta partier kan vara överrens om, spårvägen, bättre näringslivklimat, satsningar på vuxenutbildning, ostlänken, fler bostäder, stabil ekonomi med mera. Men det finns en tydlig ödesfråga för Norrköpingsborna på söndag. C, KD, FP, M och SD har lovat att om dom väljs så kommer dom omedelbart att sätta igång en storskalig privatisering av Norrköpings äldreomsorg. Klicka på den här länken eller läs texten nedan för att få veta mer:

Ska vår äldreomsorg vara
till salu eller inte?

Den 14 september är det val. Då bestämmer Norrköpingsborna om mer av välfärden i Norrköping ska privatiseras. M, KD, FP, C och SD har lovat att de kommer att privatisera äldreomsorgen om de kommer till makten i kommunen. Det skulle få följande förödande konsekvenser för de äldre med behov av stöd i Norrköping:

  • Miljoner av dina och mina skattepengar skulle varje år hamna rakt i fickorna på privata företag, ofta riskkapitalbolag i skatteparadis.
  • I genomsnitt har privat äldreomsorg 10 % färre anställda. Det skulle innebära sämre kvalitet och färre promenader för de äldre.
  • I dag har de som jobbar i vår äldreomsorg rätt att jobba heltid. I privat äldreomsorg kan man inte kräva detta. Det skulle innebära en explosion av deltider och osäkra anställningar. Stressad personal går alltid ut över de äldre.

Vänsterpartiet i Norrköping vill utveckla hela välfärden istället för att sälja ut den. Vi vill att varje skattekrona som Norrköpingsborna betalar ska gå till att höja livskvalitén för våra äldre . Vi vill anställa mer personal och ge de som behöver äldreomsorgen mer makt över sin vardag. Därför har Vänsterpartiet infört reformen ”Mina timmar” inom hemtjänsten som vi vill fortsätta att utveckla. Det ger de äldre rätt att själva bestämma vad de vill ha hjälp med de timmarna.

Man kan alltså säga att det den 14 september också är folkomröstning om privatiseringen av Norrköpings äldreomsorg. Valet står mellan en värdig äldreomsorg med valfrihet och inflytande eller storskalig privatisering med skarpa nedskärningar i kvalitet och bemanning. En röst på Vänsterpartiet är den enda garantin för att vår äldreomsorg inte kommer att bli till salu. På valdagen är det du som avgör äldreomsorgens framtid i kommunen.

Läs mer om Vänsterpartiets politik för ett rättvisare och bättre Norrköping på vår hemsida.

Nicklas Lundström sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet i Norrköping och jobbar som politisk sekreterare för partiet i Östergötlands landsting. Är vice ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och ordförande i kommunens biståndsutskott. Jag är arbetar varje dag för jämlikhet och jämställdhet i Norrköping, Östergötland och Sverige.

Sport

Kultur- & nöje

Livsstil

Opinion

Övrigt

Politiker