• söndag 25 september 2016
 • Familjeannonser
 • Lunchguiden
 • Grannar
 • Lokus
 • XTRABONUS
 • Lohts
 • JobbPlus - Östergötlands nya mötesplats för dig som söker jobb och nya möjligheter
Förlust inom fotbollen Mirzas fotbollsblogg Mirzas fotbollsblogg
Vädersponsor:

Nicklas Lundström (V)

SD vill censurera kulturen i Norrköping

Dagens kommunfullmäktige var en relativt kort och lugn tillställning. Det blev dock en ganska stor debatt kring Sverigedemokraternas förslag om att censurera kulturen i Norrköping. Ja ni läste alldeles rätt, SD visade i debatten hur extremt dålig känsla partiet har för demokrati och yttrandefrihet. Motionen går kortfattat ut på att att kommunen ska ta fram  en politisk policy för vilken kultur som kommunen kan medfinansiera. Kravet är att kultur som framförs ska vara ”politiskt neutral” och att den inte heller får "chokera eller provocera". Detta vore faktiskt ordboksdefinitionen av censur, det vill säga att makthavaren (i det här fallet kommunpolitiker) förhandsgranskar och bestämmer vad som får framföras. Det man undrar lite om är ju ifall SD och motionären och gruppledaren Markus Wiechel tänkt efter kring konsekvenserna innan motionen lades. Tyvärr verkar det så eftersom att partiet stod kvar vid sitt förslag om att införa censur under hela debatten.

 

Sen funderar jag också kring SD:s kultursyn, själv har jag aldrig tagit del av någon kultur som inte varit eller kan tolkas politiskt. Det finns ingen "politiskt neutral kultur" och om all kultur som kan ses som politisk skulle bli av med sin finansiering skulle det bli ytterst lite om något kvar. Det är helt grundläggande för den politiska demokratin att kulturen är fri att kritisera både åt höger och vänster, även alla politiska partier (inklusive Vänsterpartiet såklart). Det vore förödande att förbjuda kulturen från att delta i det offentliga samtalet om politiken och samhället.

 

Sverigedemokraterna i Norrköping tycker vidare att det vid eventuella kulturyttringar som släpps igenom ”förhandsgranskningen” ska ha en varningstext där det ska ”framgå vilket politiskt perspektiv det ses ifrån”. Här blir det hela ännu löjligare och farligare, vilka politiker ska avgöra vilken kultur som ska förses med denna varningstext och vad som ska stå där? Markus Wiechel? Eller jag för den delen? Jag hoppas och kämpar för att SD inte ska få göra verklighet av såna här antidemokratiska förslag i framtiden. För då är vi riktigt illa ute.

 

Nej låt kulturen vara så fri som möjligt!

 

För övrigt måste jag berömma särskilt Fredrik Bergqvist (M) och Linda Snecker (V) som gjorde riktigt bra och passionerade inlägg i den här debatten.

 

 

Kvartettens flumskolpolitik

Suck. Ibland blir man lite matt av den politiska inskränkthet man får uppleva. Ganska ofta handlar ju politik om ideologi och att exempelvis Vänsterpartiet driver en politik för ökad jämlikhet och rättvisa vilket dom andra partierna inte gör. Då blir det såklart politisk strid. Men ibland har man samma mål och vet faktiskt rent objektivt vad som är det vettiga beslutet. Så var det på Kommunstyrelsen i onsdags.

Beslutet det handlar om var att kommunen skulle svara regeringen om vad vi tycker om att inför betyg från klass 4 ”på prov”. Det är en överenskommelse mellan regeringen och högerpartierna. På informationsmötet fanns utbildningskontorets svar med som var väldigt bra och sakligt gick igenom skälen mot att genomföra försöket i kommunen. (KS 160815 - UN 2016 2499 ) På beslutssammanträdet hade kvartetten plockat bort kontorets svar och sa att Norrköpings kommun var positiva till försöket. Det var anmärkningsvärt och dumt gjort. Här är argumenten som faktiskt inte vad jag ser går att motsäga om man tar vetenskap seriöst:

 

 1. Det finns inget vetenskapligt stöd för att betyg från 4:an skulle ha några positiva effekter på elevernas kunskaper. De få studier som gjorts pekar snarare verkar ha vissa negativa effekter för lågpresterande elever som riskerar att slås ut ännu tidigare medan de högpresterande inte påverkas alls.
 2. Genomförandet av betyg från årskurs sex har ännu inte utvärderats. Det borde man rimligen vänta på så att man ser vilka konsekvenser det fick. Och det handlar bara om att vänta i något år.
 3. Det tredje och tyngsta argumentet är att betygsförsöket blir helt vetenskapligt meningslöst. Det är bara de skolor som vill delta som kommer att delta. Det betyder att det inte finns något slumpmässigt urval och att det inte går att jämföra resultaten på något vettigt sätt alls. Sannolikt lär resultatet bli överdrivet positivt då mestadels skolor där genomsnittseleverna redan är rätt starka lär delta. Men oavsett kommer det inte att gå dra några generella slutsatser alls av det.

 

Nå det kan ju tyckas som att detta är ett rätt litet beslut. Det är ju bara ett svar från kommunen om vad man anser om betygsförsöket. Problemet är att om alla svarar efter politiska hänsyn och inte efter vad verksamheterna faktiskt tycker så får ju regeringen och skolverket intrycket av att alla kommuner tycker att man kan göra lite hur som helst med skolan oavsett vad forskning och experter säger. Det är en sjuka som styrt svensk skola sedan Björklunds tid. Och det har resulterat i att svensk skola har snabbast sjunkande resultat i OECD. Därför borde kommunen ha varit ärlig med sina synpunkter även mot en S-ledd regering. Istället begraver man det egna kontorets korrekta kritik och svarar glatt - Ja! Jättebra! Jag misstänker att många både Socialdemokrater och andra innerst inne vet att detta är fel väg att gå. Men ändå sitter man still i båten och lyder. Det är sorgligt att se.

Jag tycker inte att svensk skolpolitik har råd med sånt här ovetenskapligt flum.

För övrigt anser jag att uppgifterna från regeringens utredning om att stoppa vinsterna i välfärden var rätt oroande. Att privata företag ska få fortsätta göra 8 % vinst på våra skattepengar är INTE att stoppa vinsterna i välfärden som Löfven lovade. Om 8 % är "lite" så kan vi väl bara höja skatten med 8 % för att kompensera för skattepengarna som försvinner ur välfärden? Eller låter det kanske lite orimligt?

Vi får hoppas att det kommer mer information om beräkningsgrunder, att utredarens slutförslag är bättre eller att regeringen helt enkelt lägger fram ett vettigare förslag. För detta är inte ens en rimlig Linje 2...

 

 

Kämpa för landsbygdstrafiken!

Vi i Vänsterpartiet har kämpat mot nedläggningarna sedan de började diskuteras för mer än ett år sedan. Men nu har den blivit verklighet. 28 landsbygdsbusslinjer har lagts ner och trafiken minskats på ytterligare 16. Det är den största massavvecklingen av landsbygdsbussar i Östergötlands historia. Massor av skolungdomar har upptäckt att bussen inte längre kommer och att dom inte kan ta sig till skolan. Dessa konsekvenser visste dessutom politikerna i Trafiknämnden om innan dom tog beslutet för kommunerna hade varnat i god tid.

Och det var Centerpartiet och deras ordförande Göran Gunnarsson i Trafiknämnden som hela tiden ledde nedläggningsprojektet. Visst har S, MP och L lika stort ansvar då dom röstade för nedläggningarna. Men ändå, visst känns det märkligt att det som en gång var landsbygdens parti var dom som valde att utdela det här hårda slaget mot Östergötlands landsbygd? Det visar liksom hut långt många partier och politiker kommit från sina gräsrötter. Jag misstänker att de allra flesta som i förra valet valde att rösta på Centern i Landstingsvalet inte tänkte sig att partiet skulle strida för att försämra möjligheterna att leva på landet. Jag kan nog till och med drista mig att säga att många tänkte tvärt om.

Det enda parti som röstade mot nedläggningen och i sin budget hade med extra pengar till just landsbygdstrafiken var Vänsterpartiet. Och det är faktiskt jäkligt ledsamt. Alla kan inte bo i våra överbefolkade städer och varje gång det offentliga lägger ner samhällsservice på landet så förstärks den negativa spiralen.

Men det finns i vart fall en hel del motstånd mot dessa senaste dumheter. Jag rekommenderar Facebookgruppen som organiserar protesterna.

Det finns också en namninsamling som närmar sig 1000 namn som man kan skriva under.

Och dessutom anordnas ett massmöte i Linköping mot nedläggningarna. 19 september 18:00 i Missionskyrkan.

För övrigt är det helt jävla vansinnigt att Turkiet nu invaderar Syrien med amerikanskt stöd. Detta gör man främst för att slå tillbaka kurdiska YPG/YPJ som alltså är den militära styrka som mest framgångsrikt har bekämpat IS (också med amerikanskt stöd!).

Brexit - bra för oss, dåligt för England?

Så Storbritannien, eller snarare England valde att gå ur EU. Det var en jämn omröstning men med ett tydligt utslag på 52-48 för Brexit. Vänsterpartiet vill ju lämna EU så på så vis ser jag det som en seger. Men samtidigt vill vi inte ha något att göra med den till stora delar reaktionära och främlingsfientliga Brexit-sidan i Storbritannien. Men naturligtvis går bra att vara emot både EU och främlingsfientlighet, med tanke på hur EU nuförtiden hanterar flyktingar så är det till och med naturligt.

EU saknar i grunden demokratisk legitimitet hos befolkningen och beslutsfattandet sker oftast av tjänstemän och indirekt valda företrädare istället för av parlamentet. Dessutom är EU:s grundlag i grunden nyliberal och gynnar de rikaste samtidigt som EU-maskineriet ständigt flyttar makt från demokratin till företag och andra makthavare (extremt tydliga exempel kan ju vara TTIP eller Eurons ekonomiska ”balanskrav”).

Trots den kritiken så finns det helt uppenbart i dagens värld internationella frågor som de nationella demokratierna inte klarar att lösa själva utan där samarbete måste till. Här skulle såklart en konstruktion som EU kunna vara en lösning. Problemet är att EU misslyckats på de flesta punkter och faktiskt gjort saker värre.

 1. Klimathotet måste hanteras internationellt och här är många europeiska länder ledande. Själva EU har dock inte klarat att hantera frågan även om vissa försök gjorts. Systemet av handel med utsläppsrätter mer eller mindre kollapsat. Och att EU dessutom kortsiktigt oftast sätter företagens bästa före klimatet så duger det helt enkelt inte.

 2. Arbetsrätten. Internationell låglöne/villkorsdumpning- konkurrens är ett hot mot många av de arbetande folkets tidigare segrar. I Sverige och många andra länder handlar det om att skydda kollektivavtalen. Här är EU en tydlig kraft för att försämra för Europas arbetare och ställa dem mot varandra. EU anser alltså INTE att alla som jobbar i Sverige ska göra det med samma löner och villkor för samma jobb. Befängt.

 3. Här gjorde faktiskt EU vissa försök att delvis dela upp ansvaret för flyktingmottagandet på alla länder. Det havererade dock snabbt. Idag betalar EU och Sverige istället det allt mer auktoritära Turkiet miljardbelopp för att stoppa flyktingar från Syrien vilket häromveckan resulterade i att gränsvakter sköt ihjäl barn. För att inte tala om det allt mer militariserade Frontex och de 1000-tals döda på medelhavet.

 4. Den ekonomiska krisen. När ekonomierna i flera sydeuropeiska länder kraschade, Spanien och Grekland har tveklöst drabbats värst så tänker man så klart att EU borde hjälpa sina medlemsstater på fötter igen. Precis det omvända hände. EU och Europeiska centralbanken med Tyskland i spetsen har krossat den Grekiska ekonomin och förstört livet för miljontals greker. Trots att man vet att ekonomin såklart omöjligen kan resa sig genom ännu fler nedskärningar och åtstramningar. EU agerar här så extremt hänsynslöst att IMF framstår som en sansad vänsterröst (!).

Så enligt mig är alltså Brexit bra i det att det är ett tydligt slag från folket mot ett allt mer verklighetsfrämmande EU-etablissemang. Det kan öppna upp för fler länders utträde eller i allra bästa fall för att några av de grundläggande problemen jag diskuterar ovan kan åtgärdas. Jag skulle verkligen föredra en progressiv och framåtsyftande union och det är också de kraven på omförhandling gällande framförallt arbetsrätten som Vänsterpartiet nu lyfter. Men ska jag vara helt ärlig så är det ytterst tveksamt om det kan lyckas (se kommentaren om EU:s nyliberala fundamentalism gällande Grekland ovan). Även om justeringar skulle införas så är det extremt långt kvar till en demokratiskt förankrad och legitim union som på allvar skulle kunna agera för välfärd, jämlikhet, rättvisa och ett seriöst klimatarbete. Därför återstår enligt mig egentligen bara att återigen lyfta kravet på att lämna unionen genom att kampanja, diskutera och försöka vinna det svenska folket stöd för det.

(Bild av Max Gustafsson)

Brexit innebär att ett av de (sedan Tatchers tid) allra mest högervridna länderna lämnar EU. De har både på hemmaplan och i Europa under lång tid ensidigt agerat för den rika elitens intressen och skapat enorma klassklyftor hemma. Att britterna lämnar ökar alltså faktiskt chanserna till positiva förändringar i EU. Det kan också vara bra för det mer progressiva Skottland som nu kanske kan välja en ny egen väg. Och möjligen på sikt till och med öka chanserna till ett enat Irland. Men för England och engelsmännen själva är Brexit antgligen rätt illa, åtminstone på kort sikt. Rasismen riskerar att förvärras och många främlingsfientliga ser det som en seger, både den konservativa och nyliberala högern kan stärkas och dessutom kanske landet faller isär och börjar isolera sig.

För övrigt är det roligt att se hur allt mer av Vänsterpartiets budgetförhandlingar med regeringen nu får genomslag i verkligheten. Från och med idag är mammografi gratis för alla kvinnor mellan 40-74 år. Så ser verklig och vardagsnära feminism ut i praktiken! Och nu kommer dessutom en miljard för att rusta upp miljonprogrammet utan ohemula hyreshöjningar.

Leksell vägrar ta debatten

Här är ett debattinlägg om och till Leksell Social Ventures som varit publicerat i Folkbladet. Ännu har jag inte fått något svar på mina frågor…

Debatt ”Leksell Social Ventures” är ett företag som medvetet gett sig rakt in i den heta svenska privatiseringsdebatten. Företaget slöt nyligen ett avtal med Lars Stjernkvists Kvartett som på fyra år kan ge företaget 2 miljoner skattekronor i vinst på en social investering på 10 miljoner. Ett företag som agerar så bör vara beredda på att diskutera saken och bli granskade. Men det är tyvärr inte Leksells melodi.

Att jag och Vänsterpartiet i Norrköping varit skarpa kritiker av avtalet mellan Stjernkvist och Leksell har nog inte undgått någon. Häromveckan diskuterade jag avtalet med Leksell på deras egen Facebook-sida. En intressant diskussion även om jag kan tycka att företagets officiella Facebookkommentarer spårade ur ganska snabbt. Jag ställde också en hel del frågor som jag inte fick svar på. Häromdagen upptäckte jag att Leksell inte bara tagit bort hela konversationen utan dessutom spärrat mig från sidan.

Det är ganska problematiskt att på det sättet vägra delta i det demokratiska samtalet. Som folkvald kommunpolitiker är en av mina viktigaste uppgifter att se till att varje krona som du som Norrköpingsbo betalar i skatt används på rätt sätt. Jag tycker inte att vinstutdelning till Leksell är rätt, särskilt inte när det handlar om pengar som borde ha gått till att hjälpa utsatta barn och unga.

Några av de frågor som jag vill upprepa till Leksell eftersom jag aldrig fick några svar är: Var Leksell själva med och utformade reglerna för er egen vinst? I så fall är det rätt tveksamt och motsatsen till hur kommunen brukar sluta avtal med företag. Nämligen genom att ställa krav som företagen sen ska leva upp till istället för att företaget självt får utforma kraven.

När ni på Leksell sedan kallar oss som är kritiska till vinster i välfärden för "planekonomianhängare" så blir jag också lite fundersam. Menar ni verkligen att det gäller den stora majoritet av svenska folket som faktiskt också är skeptiska till vinsterna?

Ni skrev också att ni redan innan projektet spenderat 2-3 miljoner på "förberedelser". Stämmer det verkligen? Det är inget som redovisats för oss folkvalda. Och det skulle ju innebära att ni faktiskt sysslar med välgörenhet vilket ni är mycket tydliga med att ni inte gör på er hemsida. Vad var det som kostade så mycket? Att skriva ett avtal på 11 sidor där jag misstänker att kommunen gjorde det mesta av jobbet?

Ni befinner er nu i det offentliga strålkastarljuset och ni får tåla både debatt och granskning, både av politiker och av journalister. Det är faktiskt skattebetalarnas pengar som nu bekostar er verksamhet.

Avslutningsvis - lite PR-tips från mig till er: tänk innan ni postar på Facebook och fundera om det verkligen är klokt att blockera Norrköpingsbornas demokratiskt valda företrädare. Det kan verka som att ni har saker att dölja.

/Nicklas Lundström (V)

För övrigt så var det i måndags årets ljusaste dag. Men från och med igår så blir det bara mörkare. Riksdagen fattade vid 15:30 i tisdags beslut om några av EU:s allra hårdaste migrationslagar.

Nästan alla uppehållstillstånd blir tillfälliga. Och enorm makt ges till arbetsgivare för genom ett anställningskontrakt kan det bli permanent. Det kommer att utnyttjas hänsynslöst på många håll.

Värst är de extremt hårda reglerna för familjeåterförening som blir omöjligt för de allra flesta så länge lagen gäller. Det drabbar kvinnor och barn allra hårdast och kommer som direkt effekt att göra att fler barn i desperation kommer att sättas på rangliga båtar i Medelhavet (och Östersjön?).

Det handlar om kött och blod och levande människor. Jag tänker på vänner och partikamrater som inte funnits i Sverige idag, ja kanske inte ens överlevt om tidigare regeringar fattat lika inhumana beslut.

Planetens viktigaste debatt!

Kom äntligen hit till Norrköping när det förra kommunfullmäktige präglades av klimatdebatt. Vänsterpartiet stod såklart i centrum med MP och FI var också pigga medan Kvartetten var väldigt defensiv och Moderaterna helt tysta. Det säger en hel del.

MP hade en helt vettig motion om att Norrköpings kommun bör mäta klimatutsläpp ur ett konsumtionsperspektiv istället för ett produktionsperspektiv. Det är det enda som ger en rättvis bild av hur mycket vi bidrar till den globala uppvärmningen. Vad är då skillnaden? Jo med ett konsumtionsperspektiv så räknar vi in allt vi konsumerar, t.ex. allt det som produceras i Asien och sen importeras hit. Det blir betydligt högre utsläpp såklart – men också de verkliga utsläppen. Stjernkvist och Kvartetten tyckte som vanligt att det verkade svårt och komplicerat. Och som vanligt bemötte vi dem med argument om att andra kommuner gör det. Men gällande miljö, välfärd och rättvisa ligger Norrköping numera alltid efter i utvecklingen. Även om man iofs är ledande när det gäller privatiseringar och att bygga dyra bostäder…

FI hade skrivit en motion om tre vegetariska matdagar i veckan i all kommunal verksamhet. Den motionen stödde inte Vänsterpartiet. Mat, och särskilt kött, är definitivt en stor källa till klimatutsläpp. Men det gäller inte allt kött och dessutom tror jag inte att förbud är en bra väg att gå gällande något så personligt och nära som mat. SMART-konceptet som infördes för kommunal mat under det rödgröna styret är däremot ett riktigt smart (J) sätt att minska klimatpåverkan från måltider. Där ingår som en del att gradvis minska andelen animalier i maten som serveras. Här verkade det dock som att alla ambitioner hade försvunnit och Karin Johnsson (C) verkade nöjd med dagens nivå. Återigen ett tecken på att den helt avgörande klimatpolitiken har avstannat i Norrköping i och med Kvartettens tillträde.

Sedan kom Vänsterpartiets motion om att kommunen bör divestera sig ur fossilsektorn. Det betyder helt enkelt att kommunens sparpengar och pensionsavsättningar aldrig ska investeras i bolag som utvinner eller förädlar olja, kol eller gas. Flera kommuner har redan gjort detta och för politiker som tar den hotande klimatkatastrofen på allvar borde detta vara självklart. Men Lars Stjernkvist och Kvartetten säger nej och gör i vanlig ordning allt för lite åt detta akuta hot. Argumenten är som vanligt att man inte vågar, att det verkar osäkert och att man behöver diskutera mer. Nej, det behöver vi inte. Vi behöver handling och vi behöver det igår. Istället får vi gammaldags fossilpolitik.

I riksdagen kommer i dagarna ett obegripligt mycket större klimatbeslut att fattas. Faktiskt det största som en Svensk regering har att fatta på årtionden, kanske till och med detta århundrade. Det handlar om det statligt ägda Vattenfalls kolgruvor i Tyskland. Dessa gruvor kommer om de säljs vidare att släppa ut lika mycket växthusgaser som hela Sverige gör på 24 år. Läs den där meningen igen. Även en försäljning kommer att innebära en ekonomisk förlust för skattebetalarna. Men om gruvorna och kolkraftverken istället rivs och läggs ner kommer det att vara den absolut effektivaste och billigaste klimatinvestering som är möjlig att göra. Om det trots anpassningen till regeringsmakten finns några klimataktivister kvar i Miljöpartiet, eller för den delen i S, så är detta den enda fråga som ni behöver vinna denna mandatperiod. Det handlar om mänsklighetens framtid.

Minns någon den här?

För övrigt var det glädjande att vår motion om sommarskola för alla barn bifölls. Eller ja, Kvartetten påstod att den var ”tillgodosedd” men då man gör det vi efterfrågade så blir det ju så och det enda som spelar någon roll egentligen är ju att förslaget blir verklighet.

Självklart har jag också de senaste dagarna tänkt på offren i Orlando, USA som mördades på grund av sin sexualitet och kärlek. IS har sjukt nog försökt ta på sig attacken även om det verkar ytterst osannolikt att dom hade med saken att göra. Den kvinnliga kurdiska gerillan i Syrien, YPJ:s, svar på det var dock väldigt bra.  Dom sa helt enkelt att dom kommer att hissa prideflaggan i Raqqa när IS huvudstad faller.

Nicklas Lundström bedriver skarp oppositionspolitik från vänster i bland annat kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Norrköping. Jag drivs av att jag tycker att det är helt jäkla orimligt att vi ska ha desperat fattiga barn i Norrköping samtidigt som Sverige är rikare än någonsin. Lite mer rättvisa är det enda rätta.

 • Mest lästa bloggar

Sport

Kultur- & nöje

Livsstil

Opinion

Övrigt

Politiker