• torsdag 3 september 2015
  • Familjeannonser
  • Lunchguiden
  • Grannar
  • Lokusjobb
  • Lokus
  • XTRABONUS
  • Lohts
Boström lär bli kvar i Vargarna CG:s speedway CG:s speedway
Vädersponsor:

Nicklas Lundström (V)

SD vill censurera kulturen i Norrköping

Dagens kommunfullmäktige var en relativt kort och lugn tillställning. Det blev dock en ganska stor debatt kring Sverigedemokraternas förslag om att censurera kulturen i Norrköping. Ja ni läste alldeles rätt, SD visade i debatten hur extremt dålig känsla partiet har för demokrati och yttrandefrihet. Motionen går kortfattat ut på att att kommunen ska ta fram  en politisk policy för vilken kultur som kommunen kan medfinansiera. Kravet är att kultur som framförs ska vara ”politiskt neutral” och att den inte heller får "chokera eller provocera". Detta vore faktiskt ordboksdefinitionen av censur, det vill säga att makthavaren (i det här fallet kommunpolitiker) förhandsgranskar och bestämmer vad som får framföras. Det man undrar lite om är ju ifall SD och motionären och gruppledaren Markus Wiechel tänkt efter kring konsekvenserna innan motionen lades. Tyvärr verkar det så eftersom att partiet stod kvar vid sitt förslag om att införa censur under hela debatten.

 

Sen funderar jag också kring SD:s kultursyn, själv har jag aldrig tagit del av någon kultur som inte varit eller kan tolkas politiskt. Det finns ingen "politiskt neutral kultur" och om all kultur som kan ses som politisk skulle bli av med sin finansiering skulle det bli ytterst lite om något kvar. Det är helt grundläggande för den politiska demokratin att kulturen är fri att kritisera både åt höger och vänster, även alla politiska partier (inklusive Vänsterpartiet såklart). Det vore förödande att förbjuda kulturen från att delta i det offentliga samtalet om politiken och samhället.

 

Sverigedemokraterna i Norrköping tycker vidare att det vid eventuella kulturyttringar som släpps igenom ”förhandsgranskningen” ska ha en varningstext där det ska ”framgå vilket politiskt perspektiv det ses ifrån”. Här blir det hela ännu löjligare och farligare, vilka politiker ska avgöra vilken kultur som ska förses med denna varningstext och vad som ska stå där? Markus Wiechel? Eller jag för den delen? Jag hoppas och kämpar för att SD inte ska få göra verklighet av såna här antidemokratiska förslag i framtiden. För då är vi riktigt illa ute.

 

Nej låt kulturen vara så fri som möjligt!

 

För övrigt måste jag berömma särskilt Fredrik Bergqvist (M) och Linda Snecker (V) som gjorde riktigt bra och passionerade inlägg i den här debatten.

 

 

Fortsatt bostadsdebatt

 I veckan fortsatte jag att driva på i bostadsfrågan i Norrköping. De närmsta åren beräknas Norrköpings befolkning växa med 1500 personer per år (!) Redan om 10 år beräknas vi vara fler än 155 000 innevånare (!) Det är anmärkningsvärda siffror, i grunden är det såklart bra både ekonomiskt, socialt och kulturellt. Men det gör också att vi står inför stora utmaningar inte minst vad gäller byggande.

Och det är därför så viktigt att den styrande kvartetten och kommunens bolag Hyresbostäder tar ansvar för att det byggs för alla plånböcker. Jag vill verkligen inte bygga en segregerad stad där stora områden reserveras för höginkomsttagare och Norrköpings arbetararv byggs bort. Blandning och integration och framförallt en möjlighet för också pensionärer, ungdomar och ensamstående att bo centralt i staden måste säkras.

Om Kvartetten behöver idéer är det bara att komma till Vänsterpartiet. Vi har förslagen.

http://www.nt.se/opinion/debatt/kvartettens-ansvar-att-det-byggs-for-alla-11802705.aspx

För övrigt stod vi som enda parti i helgen hela dagen på Vilbergsmarken, trevligt och gott om folk, hoppas du såg oss!

S, C, MP, FP lägger ner 28 landsbygdslinjer!

Vänsterpartiet gick idag emot den ”rödgrönblå” majoritetens beslut om att lägga ner busslinjer i Region Östergötlands Trafik- och samhällsplaneringsnämnd. Tyvärr drevs nedläggningen igenom ändå med stöd från M och KD. 28 av länets landsbygdslinjer läggs ner helt och 16 linjer får kraftigt reducerat utbud från sommaren 2016. Det torde vara den största nedläggningen av busstrafik i länets historia, och dessutom finns det planer på ytterligare ett liknande beslut under mandatperioden.

 

Det är lite tragiskt att det är Göran Gunnarsson från Centerpartiet som håller i ordförandeklubban i nämnden. Det fanns ju en gång i tiden när Centerpartiet faktiskt på riktigt kämpade för landsbygdens befolkning och deras samhälsservice, men det var i och för sig länge sedan nu… Nuförtiden tycks det vara privatiseringar, utförsäljningar och ombildningar som är partiets kärnfrågor.

 

Att miljöpartiet, som väljarna kanske tror står för mer och bättre kollektivtrafik, stödjer denna politik är också förvånande. På landsbygden är det enda alternativet till kollektivtrafik bilen. En seriös miljö- och klimatpolitik kräver att vi alla åker mycket mer kollektivt och då är det inte hållbart att fortsätta skära ner på busslinjerna. Innan MP fick makten höll dom med oss i V om detta och ville satsa på kollektivtrafiken. Men det var i valrörelsen och glömdes bort när dom fick makten.

Vänsterpartiets representant i nämnden är Franco Sincic från Mjölby som motsatte sig nedläggningen

De styrande partierna deltar därmed i avvecklingen av Östergötlands landsbygd. Resurserna flyttas istället till Linköpings tätort där bussturerna utökas rejält. Det är i och för sig bra men från Vänsterpartiets sida valde vi att ge mer pengar till kollektivtrafiken i vårt budgetförslag så att bussar kan rulla både på landet och i städerna.

 

Förslaget har också diskuterats med länets kommuner där alla utom Boxholm drabbas av nedskärningarna, i stort sett samtliga uttrycker skarp kritik mot nedläggningarna. Kommunerna är särskilt oroliga över att elever i stora delar av länet inte kommer att kunna ta sig till skolan. Det gör såklart att landsbygden kommer att tappa ännu fler ungdomar.

 

Om några år har busskurarna kanske vuxit igen och det syns få barn med skolväskor på morgnarna i många av Östergötlands småbyar. Vilka barnfamiljer vill då flytta dit och vilken framtidstro finns kvar i de röda husen på slätten?

 

För övrigt så rullar krisen i Äldreomsorgen på under S och KD:s styre. Trots över 700 insamlade namn och en hel del aktivitet tänker man gå vidare med nedläggningen av Kolmårdens enda aktivitetscenter för dementa.

 

Systerskapsfest imorgon!

Imorgon lördag så fixar Vänsterpartiet en grym insamlingsfest till stöd för tjejjourens verksamhet i Norrköping.

Laxkällaren, Arbetets Museum.

Från klockan 21:00
Förköp på Vaxkupan: 100 kr
I dörren: 120 kr

Musik:
LUNTGATAN GIRLS
DELIAH
WAVVULANO WATANO
DJ: Maria Ackerfors + DJs från KLUBB REPUBLIK


Tjejjouren har funnits i Norrköping sedan 2006. Föreningens verksamhet går ut på att stötta och hjälpa tjejer och unga kvinnor som behöver råd, stöd, hjälp eller bara någon att prata med. Under åren har föreningens aktiva också haft samtal om bland annat kärlek, kompisar, föräldrar, misshandel, svartsjuka, ångest eller tankar om livet. Läs mer om tjejjouren här: http://norrkoping.tjejjouren.se/

Så kom ner till Laxholmskällaren, lyssna på schysst musik med schyssta människor, fetsa och bidra till ett mer jämställt Norrköping!

 

 

Vi kan bygga billigare!

Jag har fått ansvaret att driva på i bostadsfrågorna för Vänsterpartiet Norrköpings räkning. Det handlar då om att vi måste bygga mer i stan och att vi måste bygga billigare. Jag har börjat arbetet under våren med att lägga en motion om billigt byggande i exempelvis inre hamnen och ställde en fråga på fullmäktige innan sommaren om varför vi inte klarar att bygga billigt just i Norrköping. Förra veckan hade jag också en artikel om frågan i NT.

Det är bara början och jag är beredd på att den här frågan kommer att behöva drivas i flera år innan vi nått dit vi borde vara. D.v.s. Att det finns bostäder åt alla som vill bo i Norrköping och att hyrorna inte är orimligt höga för de många ekonomiskt svagare grupperna som ungdomar, pensionärer och ensamstående.

Det är fullt möjligt och många andra kommuner gör det. Jag tror inte heller att varken högerpartierna i stan eller Hyresbostäder själva egentligen har något emot tanken på att det ska finnas också billiga mindre bostäder för den som behöver det. Det som behövs är dock viljan och ambitionsnivån, hos politiken, byggbolagen och hyresbostäder. Allt för länge har det hävdats från vissa politiker och bekväma byggherrar att det inte går bygga nyproducerade lägenheter som får låg hyra. Men det tankesättet kan och måste vi komma bort från omedelbart.

 

När jag cyklade hem idag la jag märke till att nybygget på Sandgatan kommit långt under de veckor jag varit borta från stan. Och det byggs dessutom i trä - något jag kommer att återkomma till. Trä är ett utmärkt byggmaterial, klimatsmart, snabbt, billigt och bra för svensk samhällsekonomi. Om just den kåken blir rimligt billig att bo i låter jag vara osagt. Helt klart är dock att Hyresbostäders senaste nybygge i Kneippen är utom räckhåll för de allra flesta norrköpingsbor. 66 kvadratmeter för 9 383 :- är helt enkelt inte de bostäder norrköping är i störst behov av.

 

Här följer debattartikeln i helhet fört den som missade:

Bygg en blandad och integrerad stad

Det råder i dag stor bostadsbrist i Norrköping. Men faktum är att vi äntligen också fått igång byggandet av nya lägenheter ordentligt och då har inte de riktigt stora projekten i Inre Hamnen och Butängen påbörjats ännu. Det är mycket glädjande och en förutsättning för att vår stad ska kunna växa och utvecklas. Det finns dock ett problem - det som byggs blir väldigt dyrt och långt ifrån alla Norrköpingsbor kommer att ha råd att bo i dessa nyproducerade lägenheter. Faktum är faktiskt att behovet av bostäder är som mest akut gällande billiga hyresrätter, små för studenter och ungdomar och större för barnfamiljer med relativt små inkomster. Men det som byggs är främst dyra bostads- och hyresrätter.

Hur vi väljer att utforma vår stad nu när den expanderar mycket kraftigt är något Norrköpingsborna kommer att få leva med mycket länge. De flesta politiker och stadsplanerare är i dag överens om att en blandad och integrerad stad är det bästa för en positiv utveckling och social sammanhållning. Att isolera ekonomiskt starka respektive svagare grupper från varandra ökar både den sociala utslagningen och motsättningarna i en stad.

Vi i Vänsterpartiet tycker att det är dags för politikerna i kommunen att göra något åt den saken. Kommunen har verktygen för att göra det då vi både har planmonopol och ett starkt kommunalt bostadsbolag. Länge har det hävdats att det i dagsläget är omöjligt att bygga nytt riktigt billigt, men nu strömmar det in exempel på kommuner som lyckats - Umeå, Sigtuna, Stockholm, Göteborg Malmö och Sundsvall - varför inte Norrköping? I dag har vi två konkreta förslag på hur det ska gå till som vi kommer att driva i kommunen. För det första, se till att vårt eget bolag Hyresbostäder bygger mer enligt SABO-konceptet där andra kommuner lyckats få ner hyran på en nyproducerad etta till 4 650 kronor i månaden.

För det andra kan och bör kommunen ställa krav på byggandet av även billiga hyresrätter redan när det gäller markanvisning. Göteborgs kommun har gjort detta gällande det nya ganska exklusiva projektet Frihamnen. Där har man krävt att en andel av hyresrätterna ska ha så låg hyra som 5 000 kronor i månaden för 60 kvadrat. Detta har byggbolagen svarat upp imponerande bra på och i sina anbud visat att det är fullt möjligt.

Jag hoppas verkligen att majoriteten i Norrköping jobbar med frågan och är beredda att lyssna. Bostadsfrågan är alldeles för viktig för att försvinna ner i blockpolitiska skyttegravar. Hur vi väljer att utforma det växande Norrköping kommer att vara vårt testamente till kommande generationer. Låt oss tillsammans se till att vi överlämnar en blandad stad, där alla får plats, till våra barn och barnbarn.

 
Nicklas Lundström (V)

 

Orimliga politikerförmåner, svenskt kvinnohat och visstidsanställningar

I vad som borde vara sommarvärme fortsätter Vänsterpartister i Östergötland att driva på för rättvisa och sunt förnuft.

Häromdagen skrev vår riksdagsledamot Linda Snecker om behovet att ta itu med det utbredda hatet mot kvinnor i landet, inte minst på nätet. Och om att skärpa svensk våldtäktslagstiftning med en tydlig samtyckeslagstiftning.

Vår gruppledare i regionen (fd. Landstinget) skriver tillsammans med Jonas Sjöstedt i Aftonbladet om att anställningsformen ”Allmän Visstid” inte borde användas alls av ansvarskännande kommuner. Det är en anställningsform som inte behövs och som skapar mycket stor otrygghet för den anställde.

Slutligen skriver Ricardo Olivares, aktiv både i Norrköping och region Östergötland, en insändare i NT om att avskaffa politikernas förmånsbilar i Regionen. Har man drygt 60 000 i lön har man nog råd att transportera sig till och från jobbet utan att skattebetalarna ska betala för det...

För övrigt: IS utförde nyligen ett terrordåd i Turkiet och mördade urskillningslöst vänsterungdomar som stöttade kurdernas kamp mot Islamiska staten i Syrien och Irak. Att Turkiet svarar med att gripa IS-sympatisörer och rikta flygangrepp mot IS är inte särskilt konstigt. Men att man samtidigt slår till stenhårt mot vänstern och mot kurderna och bombar, mördar och massarresterar aktivister är rent vansinne. För vilka var det nu igen som var IS främsta fiender? Hans Lindes uttalande med anledning av Erdogans senaste vansinnigheter. Det blir nog ingen weekendresa till Istanbul ändå...

Nicklas Lundström sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet i Norrköping och jobbar som politisk sekreterare för partiet i Östergötlands landsting. Sitter också i kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.  Jag är arbetar varje dag för jämlikhet och jämställdhet i Norrköping, Östergötland och Sverige.

  • Mest lästa bloggar
  • Senaste blogginläggen

Sport

Kultur- & nöje

Livsstil

Opinion

Övrigt

Politiker