• måndag 26 januari 2015
Bråvallafestival....fast i annan tappning Evenemangsbloggen Evenemangsbloggen
Vädersponsor:

Nicklas Lundström (V)

SD vill censurera kulturen i Norrköping

Dagens kommunfullmäktige var en relativt kort och lugn tillställning. Det blev dock en ganska stor debatt kring Sverigedemokraternas förslag om att censurera kulturen i Norrköping. Ja ni läste alldeles rätt, SD visade i debatten hur extremt dålig känsla partiet har för demokrati och yttrandefrihet. Motionen går kortfattat ut på att att kommunen ska ta fram  en politisk policy för vilken kultur som kommunen kan medfinansiera. Kravet är att kultur som framförs ska vara ”politiskt neutral” och att den inte heller får "chokera eller provocera". Detta vore faktiskt ordboksdefinitionen av censur, det vill säga att makthavaren (i det här fallet kommunpolitiker) förhandsgranskar och bestämmer vad som får framföras. Det man undrar lite om är ju ifall SD och motionären och gruppledaren Markus Wiechel tänkt efter kring konsekvenserna innan motionen lades. Tyvärr verkar det så eftersom att partiet stod kvar vid sitt förslag om att införa censur under hela debatten.

 

Sen funderar jag också kring SD:s kultursyn, själv har jag aldrig tagit del av någon kultur som inte varit eller kan tolkas politiskt. Det finns ingen "politiskt neutral kultur" och om all kultur som kan ses som politisk skulle bli av med sin finansiering skulle det bli ytterst lite om något kvar. Det är helt grundläggande för den politiska demokratin att kulturen är fri att kritisera både åt höger och vänster, även alla politiska partier (inklusive Vänsterpartiet såklart). Det vore förödande att förbjuda kulturen från att delta i det offentliga samtalet om politiken och samhället.

 

Sverigedemokraterna i Norrköping tycker vidare att det vid eventuella kulturyttringar som släpps igenom ”förhandsgranskningen” ska ha en varningstext där det ska ”framgå vilket politiskt perspektiv det ses ifrån”. Här blir det hela ännu löjligare och farligare, vilka politiker ska avgöra vilken kultur som ska förses med denna varningstext och vad som ska stå där? Markus Wiechel? Eller jag för den delen? Jag hoppas och kämpar för att SD inte ska få göra verklighet av såna här antidemokratiska förslag i framtiden. För då är vi riktigt illa ute.

 

Nej låt kulturen vara så fri som möjligt!

 

För övrigt måste jag berömma särskilt Fredrik Bergqvist (M) och Linda Snecker (V) som gjorde riktigt bra och passionerade inlägg i den här debatten.

 

 

Norrköpings flygplats och planetens framtid

Min partikamrat Peter Butros får i dagarna en hel del uppmärksamhet, bland annat i NT, på en motion han lämnat in i fullmäktige. Den handlar rent konkret om att uppfylla Vänsterpartiets vallöfte om att bygga spårväg till Vrinnevisjukhuset och Vilbergen vilket vi vill finansiera genom att sluta subventionera flygplatsen med 20-30 miljoner skattekronor per år. Peter har nu vidareutvecklat resonemanget med att flygplatsen då inte kommer att kunna gå runt ekonomiskt vilket gör att den marken blir lämplig att bygga nya bostäder på. Snart är de allra flesta luckor som finns i åtminstone de centrala delarna av vår stad igenbyggda. Även om det finns planer på att bygga både i inre hamnen och på Butängen så tror vi att behovet kommer att vara ännu större än så. Särskilt med tanke på att vi bara förra året byggde omkring 1000 bostäder i kommunen och inflyttningen bara fortsätter. Läs gärna också vårt kommunalråd Mona Olsson och hennes hårda kritik mot att det tycks vara Reidar Svedahl som hanterar frågan från kvartettens sida. Svedahl som själv har ekonomiska intressen i flygplatsen...Igår anordnade också Vänsterpartiet och ABF en mycket intressant och välbesökt föreläsning om ekomarxism med Rikard Warlenius. Det kopplar indirekt till flygplatsfrågan. Diskussionen kretsade mycket kring den galopperande klimatkatastrofen och världsledarnas uppenbara oförmåga att ta till med de krafttag som behövs för att lösa problemet. Även när ny teknik införs och rena energislag byggs ut så tycks detta alltid snabbt ätas upp av ökad produktion och energiförbrukning. Något som jag tycker blir ganska lätt att förstå när man tänker på att vi har ett ekonomiskt system som alltid använder alla framsteg för att ytterligare utöka storföretagens och bankers vinster.

Vad kan vi då göra åt det? Ett svar är att gå med i Vänsterpartiet. Det betyder att vara en del av den globala rörelse som agerar för att vi tillsammans demokratiskt ska bestämma över större delar av ekonomin. Då skulle teknisk utveckling och tillväxt inte nödvändigtvis behöva användas till att öka vinsterna och därmed koldioxidutsläppen. Istället skulle vi kunna bestämma oss för att använda den ökade produktiviteten till att exempelvis minska arbetstiden och göra stora och välbehövliga investeringar i välfärden. På så sätt skulle vi också på riktigt kunna skapa ett klimatvänligt samhälle och faktiskt rädda planeten, eller åtminstone människorna - planeten klarar sig nog utan oss.

Självklart är inte Norrköpings flygplats en särskilt stor del i den klimatomställningen men att använda de skattepengar vi slösar bort där till klimatsmart spårvagnstrafik gör åtminstone lite skillnad.

På tal om klimat- och miljöpolitik så gjorde vår nya ledamot Franco Sincic från Mjölby premiär på dagens trafiknämnd. Det var glädjande att den nya majoriteten äntligen sänkt seniortaxan till 65 år – en fråga Vänsterpartiet drivit länge. Dock blir det väldigt tydligt att Vänsterpartiet nu egentligen är den enda verkliga oppositionen i trafik- och samhällsplaneringsnämnden. Det var bara vi som la motförslag på uppdragsplanen. Några av sakerna vi driver är ett motstånd mot det planerade nedläggandet av landsbygdslinjer, tidtabeller i papper för dem som behöver det och att kollektivtrafiken måste vara billigare än bilen. Men dessa förslag återkommer jag till.

För övrigt är det inte bara upprörande utan närmast ofattbart och fruktansvärt destruktivt att 1 % av planetens befolkning snart att äga mer än hälften av alla tillgångar! Den utvecklingen måste vi vända för rättvisans, demokratins och framtidens skull.

 

Släng inte ännu mer skattepengar på flygplatsen!

I veckan hade Kommunstyrelsen sitt första möte för 2015. Jag och Vänsterpartiet hade avvikande mening i två frågor. För det första vill vi inte låna ut ytterligare 20 miljoner till flygplatsen - våra skattepengar ska inte gå till att subventionera klimatfarlig och onödig verksamhet. Flygplatsen nyttjas numera mest för charter och gör mycket lite praktisk nytta för norrköpingsborna, särskilt med tanke på närheten till andra flygplatser. Vi i Vänsterpartiet vill istället använda de över 20 miljoner som skattebetalarna varje år subventionerar flygplatsen med till att bygga ut spårvägen till Vilbergen/Vrinnevi. Det skulle vara mer ekonomiskt, ge mycket större nytta, fler resor och vara oändligt mycket mer miljövänligt. Vi var tyvärr ensamma med att rösta mot och reservera oss emot det höjda lånetaket.

Vi ville sedan med anledning av ett extra anslag till "Industrisemester" ha en förteckning över alla musikarrangemang som kommunen finansierar - via nämnder, fonder, kommunstyrelse och bolag. Det ska sägas att vi tycker att "Industrisemester" är ett riktigt bra evenemang inte minst för att det har gratis inträde och därmed kan nå alla norrköpingsbor. Men vi vill se hur pengarna fördelas och hur mycket som går till fria aktörer och breddkultur jämfört med stora dyra arrangemang och finkultur. Detta förslag vann bifall i Kommunstyrelsen och visar att en kan påverka något även som opposition.

För övrigt är terrorattacken mot Charlie Hebdo i Paris värd ett stenhårt fördömande.Till detta återkommer jag inom kort.

Decemberöverenskommelsen bra för politiken!

Nyvalet blir inte av och uppgörelsen mellan regeringen och alliansen möjliggör framöver stabila minoritetsregeringar som kommer att få igenom sina budgetar. Detta till skillnad från det haveri som uppstod när Alliansen och SD nyss valde att fälla regeringens budget – den nya politiska stabiliteten är bra för Sverige.

Överenskommelsen innebär inte att skillnaderna i svensk politik blir mindre tydliga eller att väljarnas röster blir mindre avgörande – snarare tvärtom. Jag tror faktiskt att detta kan vitalisera svensk politik. Alliansen väljer att fortsätta hålla ihop stenhårt med sin nyliberala politik men tar ansvar för att landet faktiskt ska gå att styra också. Högst sannolikt kommer då S-MP-regeringen att fortsätta samarbeta med V för att få igenom 2016-2018 års budgetar.

Att vi slipper alla diskussioner om att hålla igen och lägga ”mitteninriktade” budgetar och förslag som kan få ”brett stöd” är bra och kommer att vitalisera de politiska skillnaderna. S-V-MP kan för politik för jämlikhet, välfärd och riktig klimatanpassning. En högerregering kan om den vinner 2018 kan fortsätta föra en tydlig politik för ökat marknadsstyre, ökade klassklyftor och privatiseringar.

Mardrömmen hade varit någon sorts mitten-samlingsregering som fört väldigt lite politik åt något håll och snarast förvaltat. Då hade den politiska tröttheten och politikerföraktet nog ökat betydligt mer, och det hade varit befogat. Det är spännande tider med ökade politiska skillnader och där demokratin och varje röst kommer att spela allt större roll framöver.

För övrigt var det ändå lite besvikelse i sinnet vid dagens besked – Vänsterpartiet i Norrköping hade kommit en bra bit i valplaneringen och vi hade en hel del nya spännande kampanjmetoder planerade – men dom får vänta några år nu…

Nu har vi tid att läsa och fundera lite

I varje fall de av oss som har turen att ha ledigt i jul. Så jag kommer att blogga mindre ofta och kortare än jag brukar. Men jag skickar istället med ett par bra länkar att läsa inför den (sannolikt) kommande valrörelsen.

Först min partikamrat Peter Butros debattartikel om SD:s högerreaktionära och ohistoriska syn på ”svenskhet".

Sedan lite om vem som egentligen tjänade på budgeten som Alliansen och SD röstade fram. Det är de 20 % rikaste svenskarna – resten av oss och hela välfärden är förlorare.

Dagens Industri är som vanligt uppfriskande ärlig i sin tydliga högerlinje. Det är dom rika som tjänar på Alliansens och SD:s politik. http://www.di.se/artiklar/2014/12/4/de-far-jackpott-i-budgetstormen/

Själv kommer jag att läsa om andra världskriget på Östfronten, nobelpristagaren Mo Yans kinesiska skrönor, Drew Westen och lite trashig science fiction. God jul och god läsning!

För övrigt så torde solidaritet vara en färdighet som behöver läras och tränas. Samma sak med egoism. Visst vi fostrats i den senare traditionen lite väl länge nu?

Högersväng på budget-KF

Vilket såklart inte är så oväntat med tanke på att S numera samarbetar med tre borgerliga partier. Vänsterpartiets förslag på ”Mina Timmar” mer personal i äldreomsorgen, genuspedagoger, spårväg till Vrinnevi och rätt till 30 timmar på förskolan för alla barn blev det inget av. Istället blir det ökat sparande och löften om privata företag i vår äldreomsorg. Hur det slutar får vi väl se. Tydligt är dock att Stjernkvist svikit socialdemokratins vallöfte om ”Mina Timmar” som vi tillsammans arbetade fram under flera år förra mandatperioden. Sist i inlägget här finns mitt anförande i KF om genuspedagoger i förskolan.

Deniz i talarstolen

Något som oroade mig var Stjernkvists och andra sossars upprepade påståenden om att dom var nöjda med att ligga mitt emellan Vänsterpartiet och Moderaterna i sin politik. Det fanns en tid då S faktiskt stod till vänster i politiken och det var inte så länge sedan. En tid då S inte låg mitt emellan V och M utan snarare mitt emellan V och den politiska mitten (där det nog inte finns några partier idag - eller kanske S?). Men jag är väl lite gammaldags och nostalgisk av mig...

I övrigt var det kul att hela Vänsterpartiets nya KF-grupp var flitig i talarstolen. Förutom mig och Mona också Deniz Tütüncü, Annika Kaiser och Peter Butros. Kom ihåg dom för ni lär se en hel del mer av dem i lokalpolitiken kommande år. Det blev för övrigt också ganska bra citat i NT:

Särskilt Vänsterpartister kritiserade sitt tidigare samarbetsparti Socialdemokraterna för att valfrihetsreformen Mina Timmar i hemtjänsten inte blir av… Peter Butros (V) hoppades att det ändå gjorde ont i socialdemokratisk själ och Nicklas Lundström (V) kallade det för ett sviket vallöfte."

Vänsterpartiets budgetförslag finns att läsa på vår hemsida. 

För övrigt finns här en stark personlig berättelse om vad den rasism som nu är på framväxt i samhället kan göra med barns uppväxt. Situationen var inte alldeles annorlunda där jag gick i högstadiet även om det inte handlade om organiserade nazister utan snarare en utbredd rasism…

 

Budgetanförande:

Fullmäktigeledamöter och medborgare!

En av Vänsterpartiets viktigaste frågor i denna budget är en stor Frihetsreform i det lilla. Det handlar om att permanent anställa 4 genuspedagoger i förskolan. Detta är ett av våra fyra vallöften som vi förverkligar redan i vår första budget – de övriga är 30 timmars förskola för alla barn, införandet av
”Mina Timmar” i äldreomsorgen och en utredning av spårväg till Vrinnevisjukhuset.

Dagens Sverige är ett ganska jämställt land där orättvisor mellan könen långsamt minskar - genom feministisk organisering, kulturell utveckling och politiska beslut.

Men det finns fortfarande orättvisor och trånga, förminskande könsroller att bekämpa. På förskolans klädhängare är blått och rosa fortfarande ganska tydligt könssegregerade. Men med åldern så kommer betydligt värre skillnader att växa fram. Kvinnor tjänar fortfarande mindre än män, tar fortfarande större ansvar för hem och barn, och utseendefixeringen mot flickor och kvinnor ökar.

Män å andra sidan är kraftigt överrepresenterade vad gäller både våldsutövande och utsatthet för våld, de har fortfarande ofta sämre kontakt med sina barn och halkar alltmer efter i skolresultat.

Både kvinnor och män har alltså mycket att tjäna på könsrollernas förändring. Det ökar rättvisan och varje individs frihet och ger fler valmöjligheter i livet.

Dessa begränsande roller fostras vi in i. Både av kultur, familjer, och umgänge men också via skolsystemet. Och där kommer denna församlings politiska ansvar in.

För att förändra ingrodda könsroller måste valmöjligheter öppnas upp så tidigt som möjligt. Det är de flickor och pojkar som just nu växer upp till Kvinnor och Män vars framtid bör begränsas så lite som möjligt. Vi har i kommunen under den gånga mandatperioden haft genuspedagoger som ett projekt men det är nu avslutat.

Vänsterpartiet vill stället satsa på och permanenta den verksamheten. Genuspedagogerna ska fungera som en extra resurs för personalen, särskilt förskolelärarna, som avlastning, som metodutvecklare och som ett stöd. För barnens frihet och för friare könsroller.

Vi i Vänsterpartiet sätter i vår budget välfärden (också för förskolebarnen) före ytterligare utökat sparande.

Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag

Nicklas Lundström sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet i Norrköping och jobbar som politisk sekreterare för partiet i Östergötlands landsting. Är vice ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och ordförande i kommunens biståndsutskott. Jag är arbetar varje dag för jämlikhet och jämställdhet i Norrköping, Östergötland och Sverige.

  • Mest lästa bloggar
  • Senaste blogginläggen

Sport

Kultur- & nöje

Livsstil

Opinion

Övrigt

Politiker