• torsdag 2 juli 2015
 • Familjeannonser
 • Lunchguiden
 • Grannar
 • Lokusjobb
 • Lokus
 • XTRABONUS
 • Lohts
Fokusera rätt och lyckas med din förändrin... Klartänkt Klartänkt
Vädersponsor:

Nicklas Lundström (V)

Vill Norrköpings folkpartister ha ännu färre lärare i skolorna?

På torsdagens extra fullmäktigesammanträde deltog jag i debatten kring en interpellation från folkpartiet om friskolor och privatiseringar. Folkpartiet är i Norrköping med Mathias Sundin och Gunnas Asserhed i spetsen välfärdskapitalisternas främsta försvarare. Sundin ställde frågan om vilka konsekvenser på jobbutvecklingen socialdemokraternas förslag på ökat kommunalt inflytande vid friskoleetableringar skulle få.

Ibland undrar man hur förblindade vissa borgerliga vinstförespråkare egentligen är av den egna och friskolekapitalisternas propaganda. En av de grundläggande faktumen med friskolorna är ju nämligen just att dom har en strukturellt lägre bemanning än de kommunala skolorna. 2012 var det i snitt 7,7 lärare per elev i friskolorna och 8,3 i de kommunala skolorna (enligt SCB). Så svaret är ju såklart: färre friskolor skulle självklart vara positivt för jobbutvecklingen i Norrköping eftersom friskolorna har färre anställda! Detta är ju fakta även om man gillar friskolor liksom.

Det är inte det minsta konstigt heller. Liksom i resten av välfärden har de privata företagen färre anställda i skolan. Det är så dom gör sin vinst eftersom nästan alla resurser går åt till personal i såna verksamheter, bara genom att spara in på lärarna kan friskolekapitalisterna göra vinst. Av samma anledning har privatanställda lärare också lägre lön. Och det är därför vinstintresset måste bort ur välfärden, skattepengarna ska användas till välfärd, undervisning och äldreomsorg inte till privata vinster. Idag gör välfärdskapitalisterna vinster på minst 8,7 miljarder kronor per år, pengar som skulle räcka till att istället anställa 15-20 000 nya lärare och undersköterskor i välfärden.

Alla som bryr sig om skolan borde kunna se att friskolereformen varit ett misslyckat och extremt experiment som skadat den svenska skolan allvarligt. Ett första steg är för övriga partier att erkänna misstaget och riva upp reformen så att den verkligt viktiga diskussionen om hur vi bygger en bättre skola kan börja.

1 maj var riktigt lyckat och Vänsterpartiet hade det största tåget i stan. Rossanas tal var strålande, solen sken och det är en sån där dag som det kändes som att systemet verkligen är möjligt att förändra.

För övrigt var det riktigt kul att kommunal fick till ett bra avtal med i princip den löneökning i kronor som dom ville ha, bättre föräldratillägg och bättre betalt på obekväma arbetstider. Bra kämpat!

För övrigt är det dock trist att missa Norrköping Pride i helgen men jag har rest iväg för att fira min pappa som fyller 60, vilket såklart också blir trevligt! Alla ni andra borde dock gå dit imorgon. Kolla in programmet på: http://norrkopingpride.se

Om Grekland hade varit en bank…

Det är sommar nu och bloggen kommer att också att gå in i ett långsammare semestertempo. Men det händer mycket i vår omvärlds och jag kan inte låta bli att uppröras över det sätt som Grekland behandlas på av både storkapital och media. Detta kommer att bli ett ganska tekniskt och lite långt inlägg men förhoppningsvis ger det vissa nyanser på ett helt folks desperation.

 1. Det som sägs om Grekland är i huvudsak lögner, dom hade faktiskt mindre välfärdssektor än Europa i övrigt och arbetar i genomsnitt fler timmar per vecka. De oansvariga lån som har tagits är bankernas och tidigare regeringars skuld, inte folkets i stort. (På samma sätt som den svenska bostadsbubblan för övrigt). Mer hos Fria Tidningen.
 2. Åtstramningspolitiken som IMF, EU och ECB kräver för att förlänga lånen är oerhört kass ekonomisk politik. Ett land hämtar sig inte ekonomiskt genom massiva nedskärningar, det gör istället att ekonomin krymper, skatteintäkterna minskar och det blir svårare att betala tillbaka lånen. BNP har krymp med ofattbara 25 %! För den som undrar så lovade IMF och EU att efter deras första påtvingade nedskärningar så skulle arbetslösheten 2012 vara 15 procent. Idag är den 30 procent och för unga 60 procent! Om ni inte tror på mig så lyssna på en nobelpristagare.
 3. Om Grekland hade varit en bank så hade EU räddat den. Detta är faktiskt exakt det man gjort, de stora lån som utbetalats har nästan enbart gått till att rädda utländska bankers dåliga utlåning och inte alls till att stötta investeringar och välfärd. Dagens banksystem är grundproblemet där bankerna lånar ut massor utan att ha reell täckning för mer än några procent av lånen. Detta gör att så fort ett land eller en bank anses tappa förtroende så rasar spekulationsbygget snabbt ihop.
 4. Den politik som ECB, EU och IMF står för har i verkligheten inneburit ett ofattbart lidande för ett folk som inte för så länge sedan hade det som många andra EU-medborgare. Arbetslösheten är utbredd, fattigdomen ökar så till den grad att många är hemlösa och hungriga, Sjukvården har kollapsat och få har råd med grundläggande vård, självmorden ökar brant och det har till och med förekommit Malariautbrott. Denna politik är den politik som EU, finanskapitalet och Sveriges Socialdemokrater tycker är bra. Det håller inte vi i Vänsterpartiet med om. ”Finanskapitalets förluster ska betalas av skattebetalarna. Vinster behåller de själva. Så länge Grekland köpte ut bankerna i EU fick de låna pengar, när de ville betala sina egna pensionärer en rimlig pension fick de nej.”
 5. Och i slutänden vad skulle egentligen Löfven och högerpartierna som gillar piskandet av det grekiska folket säga om vi hamnade i samma läge? Det är fullt möjligt, alla vet att vi har en bostadsbubbla i Sverige som skulle kunna spricka och de svenska bankerna skulle då extremt snabbt hamna i enorma problem då dom inte heller har täckning för en bråkdel av de lån som delas ut. Vore det då verkligen klokt att sänka lönerna 10-20%, ta bort anställningstryggheten, chockhöja vanligt folks skatter, sänka pensionerna och införa höga avgifter i hela välfärden? Jag hoppas inte det, en sådan 10-20-årig svältkur vore inte bara fruktansvärd ur ett mänskligt perspektiv utan skulle dessutom krossa tillväxten och investeringarna. Men det är den politiken övriga 7 riksdagspartier idag företräder.
 6. Alternativet står Syriza för. Det handlar om en politik där de rika och bankerna som orsakade problemen får ta en större del av smällen (istället för att komma undan helt som dom gör idag). Det handlar om att inse att ekonomin måste stimuleras om tillväxten någonsin ska kunna ta fart och lån återbetalas. Det handlar med största sannolikhet också om viss avskrivning eller frysning av lån. Men i grunden handlar det också om något annat, ska det vara demokratin som bestämmer över ett lands politik eller ska det vara banker och finansinstitutioner som tvingar alla att föra en orättvis högerpolitik?

För övrigt så har apartheidstaten Israel nu bordat ett svenskt fartyg på internationellt vatten och kidnappat svenska medborgare. Fartyget var på väg med sjukvårdsutrustning och solpaneler till Gaza, en stad som Israel lagt i ruiner, där man mördat 1000-tals innevånare och där man nu inrättat en folkrättsvidrig blockad som fortsätter att skörda offer. Sverige har erkänt Palestina och jag är besviken på att regeringen inte agerar tydligt på piratdådet.

Sorgliga besparingar på Norrköpings äldre

Jag är riktigt ledsen över den politik som Kvartetten bedriver mot Norrköpings äldsta och ofta sjukaste människor. Lars Stjernkvist som kommunstyrelsens ordförande och Eva-Britt Sjöberg (KD) kommer med så mycket besparingar och nedskärningar på äldreomsorgen att jag mår illa över det. Idag publicerades en artikel av mig och vårt kommunalråd Mona Olsson som motsätter sig neddragningarna på Träffpunkterna och nedläggningen av dagverksamheten för demenssjuka. Jag bifogar artikeln här nedanför. Tyvärr blev det som jag varnade för i mitt förra blogginlägg, när kvartetten säger att de räddar träffpunkterna så blir det ändå inte mycket kvar av verksamheten…

Men redan idag är artikeln inaktuell eftersom Sjöberg samtidigt presenterar nya stora nedskärningar inom äldreomsorgen! För det första skedde precis det Vänsterpartiet varnade för – majoriteten införde, den i och för sig lovvärda, reformen ”sammanhållen arbetstid” men helt utan att skjuta till några pengar! Resultatet av att slopa de delade turerna blir alltså ytterligare neddragningar på redan hårt pressad personal och en försämring av kvalitén. Rent korkat.

För det andra ska beslut på onsdag tas om ytterligare nedskärningar, bland annat anställningsstopp och lägre ersättning till personlig assistans. På riktigt talas det om att det finns 112 för många anställda inom äldreomsorgen! Det finns nog ingen anställd eller äldre som skulle hålla med om det. Vänsterpartiet kommer inte att gå med på att behandla våra äldsta på detta ovärdiga vis.

Dementa har svårast att göra sig hörda

Kamp lönar sig, Socialdemokraterna och småborgarna tvingas backa från förslaget om nedläggningen av träffpunkterna. Alla träffpunkter blir kvar, dock med kraftiga nedskärningar och stor oro bland personalen och besökare som undrar hur det kommer att gå driva verksamheten med 40 procent mindre personal. Förra veckan gladdes vi åt att Eva-Britt Sjöberg (KD) och Kvartetten tycktes ha kommit till sans och inte längre tänkte lägga ner kommunens samtliga träffpunkter för våra äldre. Det verkade som att Sjöberg och Lars Stjernkvist (S) hade lyssnat på våra och framförallt på de äldres egna protester. Sedan planerna blev kända så har inte en dag gått utan insändare, debattartiklar och protestmöten.

Tyvärr vet vi nu att Kvartetten, trots Norrköpingsbornas ihärdiga motstånd, har tänkt genomföra mycket kraftiga nedskärningar på träffpunktsverksamheten. Nio av dagens 24 tjänster ska tas bort. Båda aktivitetscentra verkar nedgraderas till träffpunkter vilket innebär mindre aktivitet. Och tyvärr står beslutet om att lägga ner dagverksamheten för demenssjuka, både i Kolmården och på Generalsgatan kvar. Det är mycket allvarligt, de dementa är den grupp som har svårast att göra sin röst hörd och i Kolmården kommer då ingen verksamhet för de äldre att finnas kvar.

Fram till nämnden på onsdag 17 juni har dock Kvartettens ledamöter möjlighet att lyssna på Norrköpingsborna och tänka om. Nedskärningen är alla majoritetspartiers ansvar även om det såklart faller särskilt tungt på Eva-Britt Sjöberg (KD) som leder nämnden och Lars Stjernkvist (S) som leder kommunstyrelsen. Från andra kommuner så vet vi att mindre personal och mindre aktiviteter innebär att de sjukaste som är i störst behov av träffpunkterna tar sig dit mer sällan. Träffpunkterna borde ju i stället fungera som sociala mötesplatser för att undvika ensamhet och förvärrade sjukdomstillstånd för just den gruppen.

Det första Kristdemokraterna gjorde när de tog över ansvaret för Norrköpings äldreomsorg var att ta bort Vänsterpartiets reform Mina Timmar, som innebar mer personal och mer valfrihet för de äldre. Nu verkar man alltså välja att skära ner mycket kraftigt på de äldstas träffpunkter och sociala samvaro. Vi är nog många som är oroade för vad nästa försämring kommer att bli. Men en sak är säker: 2018 blir det mycket svårt för KD och S att gå till val på att de är partier som bryr sig om de äldre, Norrköpingsborna har bättre minne än så.

Mona Olsson (V) oppositionsråd Nicklas Lundström (V) kommunstyrelsen

Träffpunkterna räddas! Eller…

Hurra! Nyligen kom det glädjande beskedet om att Kvartetten och KD har tagit sitt förnuft till fånga och backar från beslutet om att lägga ner träffpunkterna! Ett stort tack till pensionärerna och deras organisationer som verkligen organiserade protesterna mot detta på ett bra sätt. Tidningarna har varit fulla med reportage, insändare och debattartiklar som både sakligt och känslomässigt argumenterat för varför det är mycket klokare att bevara träffpunkterna. Jag hoppas att Vänsterpartiets ihärdiga arbete i frågan också gjort viss skillnad.

Både i artikeln häromdagen och i NT 24:as webbsändning finns det dock vissa saker att vara vaksam på. Samtliga träffpunkter blir kvar och med kommunal personal, däremot har Eva-Britt Sjöberg (KD) fortfarande tänkte skära ner på personalen. Det är inte bra för visst behövs det kunnig personal om träffpunkterna ska fungera lika bra i fortsättningen också. Detta kommer vi att följa noga i nämnden.

Eva-Britt Sjöberg tycker säger också: citat ”oppositionspartier som hon tycker pratat om nedläggningar på ett beklagligt sätt.”. Det är (V)i det, men jag står verkligen för det. Att ta bort all kommunal personal när vi vet att det inte finns några ideella aktörer som har möjlighet att ta över hade i praktiken varit ett nedläggningsbeslut. Och det är en himla tur att vi sa det rakt ut annars kanske nedläggningen verkligen hade verkställts!

Avslutningsvis är det riktigt vansinnigt att kvartetten nu lägger hela ansvaret på att spara 10-20 miljoner på vård- och omsorgs-kontorets tjänstemän. Snacka om politiker som vill fly sitt ansvar. Visst kan tjänstemännen ta fram förslag och underlag men ansvaret att fatta beslut om besparingarna och stå för dem ligger helt och hållet på Kvartetten, KD och också personligen på politikerna och särskilt ordföranden Eva-Britt Sjöberg.

För övrigt önskar jag alla en fin nationaldag, själv kommer jag att fira med en insamlingsfest för ”Ship to Gaza”. En vacker dag hoppas jag att palestinierna också kan fira sin nationaldag i ett fritt och demokratiskt land utan Israelisk ockupation! Dessutom vill jag passa på att önska HDP lycka till i det turkiska valet imorgon. Trots upprepade terrorattacker från ultranationalister och fascister under valrörelsen så finns det goda chanser för partiet att klara 10 % - spärren denna gång. HDP är ett progressivt parti som särskilt står upp för kurdernas rättigheter men också lockar allt fler turkiska väljare som är oroade över landets utveckling. HDP är den bästa chansen att stoppa den ärkekonservativa, religiösa och auktoritära utveckling som Erdogan och AKP fört in Turkiet på.

Utveckla Klockaretorpet!

Idag var jag som en del av mitt uppdrag i områdesdelegationen och besökte Idrottens Hus i Klockaretorpet. Områdesdelegationen är en politisk grupp under Kommunstyrelsen som väl kortfattat ska jobba med att ta fram förslag för att utveckla olika bostadsområden, denna gång med fokus på Klockaretorpet som skulle behöva livas upp – särskilt centrumområdet.

 

Idrottens hus är ett samarbete mellan kommunen (kultur och fritid), Sisu, Hyresbostäder och Östergötlands idrottsförbund. Idag är huset främst en väl fungerande möteslokal för massor av idrottsföreningar i Norrköping. Man skulle dock gärna utveckla sin verksamhet med fler utbildningar, föreningsutbyten och framförallt genom att samarbeta mer och bättre med föreningar och ungdomar i Klocket.

 

Det är utmärkt och sådana initiativ behöver vi mer av. Diskussionerna var givande och det behövs mer än Idrottens hus för att utveckla området. Några av de goda och konkreta förslag som nämndes i diskussionen och som jag tycker att kommunen ska jobba vidare med är:

 

 1. Kommunen borde studera hur man bättre kan stötta ideella (idrotts)föreningar, t.ex. genom att tillsammans med andra kortvarigt anställa verksamhetsutvecklare som kan, ja, utveckla verksamheten. Det har gjorts lovande försök på andra håll.
 2. Förlägga mer kommunal verksamhet och mer kommunal förvaltning utanför centrum, t.ex. i Klocket där en del lokaler står tomma. Det skapar liv, arbetstillfällen och ökar konsumtionen i området.
 3. Självklart renovera fastigheterna och fasaderna som kommunen äger, gärna såklart i samråd med möjliga hyresgäster.
 4. Gärna få dit ett gym eller inomhusidrottsaktivitet som fungerar året om, i kommunal eller annan regi.
 5. Satsa på utemiljön, förutom fasaderna skulle man kunna ordna bättre belysning, utegym, schackbord, bättre sittplatser eller vad helst som det finns efterfrågan på.
 6. Och sist och såklart viktigast – Lyssna på och föra dialog med de föreningar och medborgare som finns i Klocket!

 

I bästa fall skulle Klockaretorpet centrum kunna omvandlas till en levande och spännande miljö igen , kanske med inriktning på just idrotts- och fritidsaktiviteter. Bara för att Ostlänken och Inre Hamnen är på tapeten får kommunen inte glömma bort resten av Norrköping och norrköpingsborna.

Lite idéer och skisser över möjliga framtidsscenarion - som så klart kommer att ändras mycket under resans gång.

SD kämpar för riskkapitalbolagen

Häromdagen la de borgerliga partierna ett eget förslag om en egen utredning av vinsterna i välfärden som till skillnad från regeringens och vänsterpartiets inte skulle lyfta ett finger för att begränsa miljardvinsterna som görs på våra skattepengar som borde gå till välfärden. SD har nu bekänt färg och tar tydlig ställning för det förslaget och fortsatt högerpolitik och privatiseringar.

Sverigedemokraterna är inget politiskt mittenpart, en av deras viktigaste frågor är alltså att skydda riskkapitalbolagens stora vinster. En stor majoritet av svenskarna har insett att det är vettlöst att tillåta att privatpersoner gör jättevinster på vår välfärd. Vi vet att det innebär mindre personal i äldreomsorgen och att skolan har havererat sedan friskolorna infördes ser varje människa som vågar öppna ögonen.

Dit hör alltså inte SD som tar strid för att privata finansförmögenheter ska kunna byggas upp av dina skattepengar istället för att gå till fler lärare och bättre mat för våra äldre. Dock kommer dom inte att lyckas, regeringens och Vänsterpartiets förslag kommer ändå att läggas fram för riksdagen och röstar högerpartierna nej så kommer det bli en ännu större valfråga nästa gång. Jag tror inte att svenska folket låter sig luras av vårdföretagarnas och ledarsidornas jättelika lobbykampanjer.

Ska vi på allvar kunna bygga upp en värdig välfärd igen kan vi en slösa en massa skattepengar på att riskkapitalister ska kunna köpa sig ytterligare en villa eller stor båt. Det är inte svårare än så.

För övrigt fortsätter proteststormen mot kvartettens nedläggning av träffpunkterna i Norrköping. Vänsterpartiet stöttar och är en del i den kampen. Jag misstänker att vi rätt snart lär få någon sorts svar från de styrande partierna. Kommer dom att backa för folkviljan eller kanske försöka mildra smällen lite genom att inte lägga ner precis allt?

Nicklas Lundström sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet i Norrköping och jobbar som politisk sekreterare för partiet i Östergötlands landsting. Sitter också i kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.  Jag är arbetar varje dag för jämlikhet och jämställdhet i Norrköping, Östergötland och Sverige.

 • Mest lästa bloggar
 • Senaste blogginläggen

Sport

Kultur- & nöje

Livsstil

Opinion

Övrigt

Politiker