• fredag 31 juli 2015
 • Familjeannonser
 • Lunchguiden
 • Grannar
 • Lokusjobb
 • Lokus
 • XTRABONUS
 • Lohts
Här spelar vädret ingen roll Perenkranz bakom scen Perenkranz bakom scen
Vädersponsor:

Nicklas Lundström (V)

Vill Norrköpings folkpartister ha ännu färre lärare i skolorna?

På torsdagens extra fullmäktigesammanträde deltog jag i debatten kring en interpellation från folkpartiet om friskolor och privatiseringar. Folkpartiet är i Norrköping med Mathias Sundin och Gunnas Asserhed i spetsen välfärdskapitalisternas främsta försvarare. Sundin ställde frågan om vilka konsekvenser på jobbutvecklingen socialdemokraternas förslag på ökat kommunalt inflytande vid friskoleetableringar skulle få.

Ibland undrar man hur förblindade vissa borgerliga vinstförespråkare egentligen är av den egna och friskolekapitalisternas propaganda. En av de grundläggande faktumen med friskolorna är ju nämligen just att dom har en strukturellt lägre bemanning än de kommunala skolorna. 2012 var det i snitt 7,7 lärare per elev i friskolorna och 8,3 i de kommunala skolorna (enligt SCB). Så svaret är ju såklart: färre friskolor skulle självklart vara positivt för jobbutvecklingen i Norrköping eftersom friskolorna har färre anställda! Detta är ju fakta även om man gillar friskolor liksom.

Det är inte det minsta konstigt heller. Liksom i resten av välfärden har de privata företagen färre anställda i skolan. Det är så dom gör sin vinst eftersom nästan alla resurser går åt till personal i såna verksamheter, bara genom att spara in på lärarna kan friskolekapitalisterna göra vinst. Av samma anledning har privatanställda lärare också lägre lön. Och det är därför vinstintresset måste bort ur välfärden, skattepengarna ska användas till välfärd, undervisning och äldreomsorg inte till privata vinster. Idag gör välfärdskapitalisterna vinster på minst 8,7 miljarder kronor per år, pengar som skulle räcka till att istället anställa 15-20 000 nya lärare och undersköterskor i välfärden.

Alla som bryr sig om skolan borde kunna se att friskolereformen varit ett misslyckat och extremt experiment som skadat den svenska skolan allvarligt. Ett första steg är för övriga partier att erkänna misstaget och riva upp reformen så att den verkligt viktiga diskussionen om hur vi bygger en bättre skola kan börja.

1 maj var riktigt lyckat och Vänsterpartiet hade det största tåget i stan. Rossanas tal var strålande, solen sken och det är en sån där dag som det kändes som att systemet verkligen är möjligt att förändra.

För övrigt var det riktigt kul att kommunal fick till ett bra avtal med i princip den löneökning i kronor som dom ville ha, bättre föräldratillägg och bättre betalt på obekväma arbetstider. Bra kämpat!

För övrigt är det dock trist att missa Norrköping Pride i helgen men jag har rest iväg för att fira min pappa som fyller 60, vilket såklart också blir trevligt! Alla ni andra borde dock gå dit imorgon. Kolla in programmet på: http://norrkopingpride.se

Orimliga politikerförmåner, svenskt kvinnohat och visstidsanställningar

I vad som borde vara sommarvärme fortsätter Vänsterpartister i Östergötland att driva på för rättvisa och sunt förnuft.

Häromdagen skrev vår riksdagsledamot Linda Snecker om behovet att ta itu med det utbredda hatet mot kvinnor i landet, inte minst på nätet. Och om att skärpa svensk våldtäktslagstiftning med en tydlig samtyckeslagstiftning.

Vår gruppledare i regionen (fd. Landstinget) skriver tillsammans med Jonas Sjöstedt i Aftonbladet om att anställningsformen ”Allmän Visstid” inte borde användas alls av ansvarskännande kommuner. Det är en anställningsform som inte behövs och som skapar mycket stor otrygghet för den anställde.

Slutligen skriver Ricardo Olivares, aktiv både i Norrköping och region Östergötland, en insändare i NT om att avskaffa politikernas förmånsbilar i Regionen. Har man drygt 60 000 i lön har man nog råd att transportera sig till och från jobbet utan att skattebetalarna ska betala för det...

För övrigt: IS utförde nyligen ett terrordåd i Turkiet och mördade urskillningslöst vänsterungdomar som stöttade kurdernas kamp mot Islamiska staten i Syrien och Irak. Att Turkiet svarar med att gripa IS-sympatisörer och rikta flygangrepp mot IS är inte särskilt konstigt. Men att man samtidigt slår till stenhårt mot vänstern och mot kurderna och bombar, mördar och massarresterar aktivister är rent vansinne. För vilka var det nu igen som var IS främsta fiender? Hans Lindes uttalande med anledning av Erdogans senaste vansinnigheter. Det blir nog ingen weekendresa till Istanbul ändå...

När KD styr drabbas de äldre!

KD i Norrköping och Eva-Britt Sjöberg har enorma problem med trovärdigheten för sin äldreomsorgspolitik. Just nu handlar det mest om ”hem och pröva”. En reform som uppenbarligen inte fungerar särskilt väl och som ansvarskännande lokalpolitiker såklart bör ompröva och justera så den inte får de vansinniga konsekvenser som vi läst om i NT på senaste tiden. Detta och annat försöker Sjöberg bemöta i en artikel i NT denna vecka. Den innehåller minst sagt många tveksamheter. Till att börja med säger hon att äldreomsorgen har mer resurser än någonsin. Det är i sig sant men det är inget att stoltsera med eftersom det ändå saknas uppåt 60 miljoner i nämnden! Där skulle Vänsterpartiets budget med mer pengar verkligen behövts. Och eftersom vi får fler äldre vore det ju extremt märkligt om resurserna inte ökade vilket hon så klart vet om. Vidare hävdar hon att det var kvartetten som återöppnade korttidsplatserna. Så var det inte, det skedde medan Vänsterpartiet styrde i Vård- och omsorgsnämnden.

 

På NT-debatt den 22/6 erkände Sjöberg (KD), att ”nämnden har större behov än vad vi har budget för”. Den artikeln ska jag ta mig tid att bemöta lite mer i detalj: Sjöberg försöker i sin replik skylla neddragningarna inom äldreomsorgen på ekonomin. Men naturligtvis är ansvaret för nedskärningarna fullt ut Sjöbergs och Kvartettens. Vidare ondgör hon sig över att Vänsterpartiet fortsätter kritisera Kvartettens ursprungsförslag på att lägga ner alla Träffpunkterna och Aktivitetscentra i kommunen. Det hade blivit resultatet om Sjöberg fått ta bort all personal från Träffpunkterna som hon ville, hon backade bara på grund av de äldres protester.Det beslut som Sjöberg och majoriteten fattade i nämnden den 17 juni innebär en kraftig nedskärning från 23 till 14 anställda och att kalla det för ”utveckling av verksamheten” är helt enkelt struntprat. Två dagverksamheter för dementa läggs också ner av majoriteten, det är mer än bara ”tråkigt” för de som idag besöker Gläntan i Kolmården.

Angående ”Mina Timmar” så var det en reform som togs fram av hela den förra majoriteten och det var ett vallöfte också från Sjöbergs majoritetskollega Irma Görtz och S i Norrköping. Tyvärr ett vallöfte som sveks. Sjöberg valde också att lägga ner reformen innan den ens utvärderats, en föga trovärdig politik. Intressant är dock att Sjöberg fortsätter att tala om en ”riktig valfrihetsreform och rättighet för personalen att vara flexibla”.

Man undrar vad som menas med det? Handlar det om att privatisera hela äldreomsorgen via LOV och sälja ut våra äldre till riskkapitalbolag som skär ner så mycket som möjligt för att skapa maximal vinst på våra skattepengar? Det tror jag knappast att varken norrköpingsborna eller S är intresserade av. Inte när statsminister Löfven säger att ”Jag är övertygad om att de allra flesta vill ordning och reda i välfärden, att skattepengarna går till det de är avsedda för och inget annat” och civilminister Shekarabi skriver att ”offentliga medel ska gå till just den verksamhet de är avsedda för…” Kanske handlar det ”bara” om fler upphandlingar av boenden, vilket dock också bara betyder sämre arbetsvillkor för personalen och att skattepengar slösas bort på privata vinster.


Jag kan dock hålla med Sjöberg om att behoven i Äldreomsorgen faktiskt är större än det finns budget för. Därför kunde det ju ha varit klokt av KD att rösta på Vänsterpartiets budgetförslag som lade 20 miljoner mer just där. Dessutom är det ingen god idé att i detta läge införa ofinansierade reformer. ”Sammanhållen arbetstid” för personalen är en bra reform men precis som Vänsterpartiet påpekade så måste då pengar skjutas till. Resultatet av att slopa de delade turerna blir nu ytterligare neddragningar på redan hårt pressad personal. Istället för fortsatta neddragningar anser vi att det krävs prioriteringar till förmån för våra äldre på Kommunstyrelse- och kommunfullmäktigenivå. Vänsterpartiet kommer naturligtvis att finansiera en värdig äldreomsorg inför vårt budgetförslag 2016.

Om det någonsin funnits något Kvartettalternativ i vård- och omsorgspolitiken i Norrköping så har det under denna vår havererat.  Men visst kan jag ge Sjöberg rätt i att vår äldreomsorgspolitik är populistisk. I vart fall i den meningen att Vänsterpartiet tror att det är rätt populärt att säga nej till nedskärningar, nedläggningar och privatiseringar och istället satsa de resurser som behövs på våra äldre.

En grekisk tragedi

Jag mår riktigt dåligt över de privatiseringar och nedskärningar som EU och IMF tvingar på grekerna nu. Det kommer att kosta extremt lidande, massarbetslöshet och sorg. För att inte tala om människoliv, självmorden kommer att öka ännu mer och fortsatta nedskärningar i sjukvården kommer att kosta främst de många fattiga deras hälsa. Att demokratin i princip avskaffas till förmån för nyliberal fundamentalism tycks nästan ses som en bisak i sammanhanget. Skam över kapitalismen, EU och Tyskland. Var och en vet är att det som krävs är skuldnedskrivning och investeringar för att få fart på ekonomin. Det trojkan ordinerar är motsatsen, kanske enbart för att disciplinera andra nationer och folk.

Och vi ska inte tro att vi är utom fara. Den svenska bolånebubblan har växt länge på grund av ränteavdrag och bankernas oansvariga utlåning. Svenska hushåll är bland världens mest skuldsatta. Och bankerna har inte täckning för mer än en liten bråkdel av det som lånats ut, det är istället vi skattebetalare som står för säkerheten. Om raset kommer och tillgångarna börjar krävas in så kan bankerna snabbt komma i gungning och kraschen vara ett faktum. Tack vare att vi inte har euron så kan vi delvis parera med billigare krona. Men att utländskt kapital kan behövas är fullt möjligt och med dagens vansinniga ekonomiska konsensus skulle det innebära katastrof för svenskarna också. Om inte annat så bör vi vara solidariska med grekerna för vår egen skull.

För övrigt så minns jag idag franska revolutionen 14 juli 1798. En dramatisk och blodig början på den moderna tiden med idéer om jämlikhet och frihet och slutet på adelns, kyrkans och kungarnas despoti.

Lindas svar på drevet

De senaste dagarna har det skrivits och tyckts en hel del om vår riksdagsledamot Linda Snecker. Hon tjänar inte ekonomiskt på att jobba i sommar p.g.a. vår partiskatt och hon kommer faktiskt att jobba under sommaren till skillnad från rätt många fullt arvoderade riksdagsledamöter. Hon har också i fortsättningen mitt fulla stöd och förtroende. Här skriver hon via sitt offentliga Facebook-konto om vad det egentlige handlar om.

När ett drev går så upprörs många, och nyheten om min föräldraledighet och att jag under sommaren arbetar har varit i princip samtliga medier och jag förstår att många av er har frågor. Det är därför jag skriver. För det som skrivits i media utlämnar fakta och ger en missvisande bild av situationen.

Jag avbröt min föräldraledighet för att under sommaren arbeta med mitt riksdagsuppdrag vilket betyder att min ersättare Torbjörn Björlund kliver av riksdagsplatsen och jag kliver på. Planeringen av min föräldraledighet och arbete har jag gjort tillsammans med riksdagens gruppledare Hans Linde. Torbjörn har varit informerad hela tiden om planeringen. En riksdagsplats kan aldrig stå tom, ett arvode betalas alltid ut även under sommaren eftersom riksdagsledamöter är anställda 365 dagar om året.

Jag arbetar under sommaren för att skriva de motioner som ligger till grund för arbetet under 2015 och 2016. Motionsplanering för allmänna motionstiden är något som planeras internt inom riksdagsgruppen. I riksdagsgruppen har vi också olika projektarbeten, mitt är att revidera partiets rättspolitiska program, vilket ska vara klart vid årsskiftet. Motionerna jag skriver och det nya rättspolitiska programmet kommer att ligga till grund för Vänsterpartiets rättspolitik under resten av mandatperioden. Sommarmånaderna då min man är ledig och kan ta hand om våra barn är den enda möjligheten för mig att genomföra detta arbete.

Många frågor har ställts och det finns många teorier kring varför jag arbetar under sommaren. Det är inte för att dryga ut mina föräldradagar. Jag gör ingen ekonomisk vinning på att gå från föräldrapenning till arvode eftersom partiskatten jämnar ut skillnaden. Jag har inga särskilda förmåner som föräldraledig riksdagsledamot. Att arbeta under en föräldraledighet bryter därtill mot Försäkringskassans regelverk.

På sociala medier har många även ställt frågan ”Men vem tar hand om ditt barn?” Jag har även fått den från journalister. Svaret på frågan är enkelt: min man. Det gör mig ledsen att se att så många fortfarande tar för givet att det bara är mamman som kan, och ska, ta hand om ett litet barn.

I ett feministiskt parti är det en självklarhet att försöka hitta lösningar så att man kombinera sitt arbete med att vara föräldraledig. Det är precis det vi gjort. Att reaktioner har väckts för att jag är kvinna, politiker, och nybliven förälder vet jag inte. Men det är uppenbarligen inte en självklarhet att kombinera ett parlamentariskt uppdrag med att vara förälder, varken i Sverige eller i Vänsterpartiet. Det är mycket tråkigt och något vi måste ändra på. Särskilt när vi varje dag i riksdagen arbetar för att föräldraförsäkringen ska bli bättre och mer jämställd, att föräldrar ska kunna kombinera familj och arbete och att barn inte ska ses som en belastning i arbetslivet, särskilt inte för kvinnor. Då måste samma sak gälla våra egna parlamentariker.

Jag har som politiker tidigare mött näthat i många olika former, men mängden hat och glåpord som kastats mot mig under de senaste dagarna överträffar allt jag tidigare varit med om. Jag unnar ingen den klump i magen som jag fått varje gång det plingat till i mobilen under dessa dagar.

Jag har fått mycket hat men också väldigt mycket fint stöd. Jag vill ta tillfället i akt att tacka er som stöttat och försvarat mig, det betyder otroligt mycket.

/Linda Snecker

 

För övrigt är det mycket glädjande att grekerna sa Oxi! (nej) till trojkans senaste förhandlingsbud i folkomröstningen. Nyliberala nedskärningar ger inte tillväxt eller möjlighet att betala tillbaka skulder!

Om Grekland hade varit en bank…

Det är sommar nu och bloggen kommer att också att gå in i ett långsammare semestertempo. Men det händer mycket i vår omvärlds och jag kan inte låta bli att uppröras över det sätt som Grekland behandlas på av både storkapital och media. Detta kommer att bli ett ganska tekniskt och lite långt inlägg men förhoppningsvis ger det vissa nyanser på ett helt folks desperation.

 1. Det som sägs om Grekland är i huvudsak lögner, dom hade faktiskt mindre välfärdssektor än Europa i övrigt och arbetar i genomsnitt fler timmar per vecka. De oansvariga lån som har tagits är bankernas och tidigare regeringars skuld, inte folkets i stort. (På samma sätt som den svenska bostadsbubblan för övrigt). Mer hos Fria Tidningen.
 2. Åtstramningspolitiken som IMF, EU och ECB kräver för att förlänga lånen är oerhört kass ekonomisk politik. Ett land hämtar sig inte ekonomiskt genom massiva nedskärningar, det gör istället att ekonomin krymper, skatteintäkterna minskar och det blir svårare att betala tillbaka lånen. BNP har krymp med ofattbara 25 %! För den som undrar så lovade IMF och EU att efter deras första påtvingade nedskärningar så skulle arbetslösheten 2012 vara 15 procent. Idag är den 30 procent och för unga 60 procent! Om ni inte tror på mig så lyssna på en nobelpristagare.
 3. Om Grekland hade varit en bank så hade EU räddat den. Detta är faktiskt exakt det man gjort, de stora lån som utbetalats har nästan enbart gått till att rädda utländska bankers dåliga utlåning och inte alls till att stötta investeringar och välfärd. Dagens banksystem är grundproblemet där bankerna lånar ut massor utan att ha reell täckning för mer än några procent av lånen. Detta gör att så fort ett land eller en bank anses tappa förtroende så rasar spekulationsbygget snabbt ihop.

 4. Den politik som ECB, EU och IMF står för har i verkligheten inneburit ett ofattbart lidande för ett folk som inte för så länge sedan hade det som många andra EU-medborgare. Arbetslösheten är utbredd, fattigdomen ökar så till den grad att många är hemlösa och hungriga, Sjukvården har kollapsat och få har råd med grundläggande vård, självmorden ökar brant och det har till och med förekommit Malariautbrott. Denna politik är den politik som EU, finanskapitalet och Sveriges Socialdemokrater tycker är bra. Det håller inte vi i Vänsterpartiet med om. ”Finanskapitalets förluster ska betalas av skattebetalarna. Vinster behåller de själva. Så länge Grekland köpte ut bankerna i EU fick de låna pengar, när de ville betala sina egna pensionärer en rimlig pension fick de nej.”

 5. Och i slutänden vad skulle egentligen Löfven och högerpartierna som gillar piskandet av det grekiska folket säga om vi hamnade i samma läge? Det är fullt möjligt, alla vet att vi har en bostadsbubbla i Sverige som skulle kunna spricka och de svenska bankerna skulle då extremt snabbt hamna i enorma problem då dom inte heller har täckning för en bråkdel av de lån som delas ut. Vore det då verkligen klokt att sänka lönerna 10-20%, ta bort anställningstryggheten, chockhöja vanligt folks skatter, sänka pensionerna och införa höga avgifter i hela välfärden? Jag hoppas inte det, en sådan 10-20-årig svältkur vore inte bara fruktansvärd ur ett mänskligt perspektiv utan skulle dessutom krossa tillväxten och investeringarna. Men det är den politiken övriga 7 riksdagspartier idag företräder.

 6. Alternativet står Syriza för. Det handlar om en politik där de rika och bankerna som orsakade problemen får ta en större del av smällen (istället för att komma undan helt som dom gör idag). Det handlar om att inse att ekonomin måste stimuleras om tillväxten någonsin ska kunna ta fart och lån återbetalas. Det handlar med största sannolikhet också om viss avskrivning eller frysning av lån. Men i grunden handlar det också om något annat, ska det vara demokratin som bestämmer över ett lands politik eller ska det vara banker och finansinstitutioner som tvingar alla att föra en orättvis högerpolitik?


För övrigt så har apartheidstaten Israel nu bordat ett svenskt fartyg på internationellt vatten och kidnappat svenska medborgare. Fartyget var på väg med sjukvårdsutrustning och solpaneler till Gaza, en stad som Israel lagt i ruiner, där man mördat 1000-tals innevånare och där man nu inrättat en folkrättsvidrig blockad som fortsätter att skörda offer. Sverige har erkänt Palestina och jag är besviken på att regeringen inte agerar tydligt på piratdådet.

Nicklas Lundström sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet i Norrköping och jobbar som politisk sekreterare för partiet i Östergötlands landsting. Sitter också i kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.  Jag är arbetar varje dag för jämlikhet och jämställdhet i Norrköping, Östergötland och Sverige.

 • Mest lästa bloggar
 • Senaste blogginläggen

Sport

Kultur- & nöje

Livsstil

Opinion

Övrigt

Politiker