• onsdag 27 juli 2016
  • Familjeannonser
  • Lunchguiden
  • Grannar
  • Lokus
  • XTRABONUS
  • Lohts
  • JobbPlus - Östergötlands nya mötesplats för dig som söker jobb och nya möjligheter
Äntligen - en plan för bad! Maries NEURO-blogg Maries NEURO-blogg
Vädersponsor:

Likvärdig skola

Norrköping Är en likvärdig skola förenligt med fri etableringsrätt. Jag tror inte det. Socialdemokratin har sedan början på nittonhundratalet aktiv arbetat på att göra skolan likvärdig. Oavsett vilka föräldrar du har eller var du bor så ska alla få en likvärdig utbildning. Efter ett långt utredningsarbete och kompromisser så tog riksdagen 1962 förslaget till en sammanhållen 9-årig grundskola. Den politiska skiljelinjen låg i när, eller om, man skulle påbörja en differentiering.

 För 50 år sedan hade Sverige en av världens modernaste och bästa skolsystem vars grundläggande tanke var allas rätt till en likvärdig skola. Dom kunskapsresultat som levererades låg bland dom bästa. Att göra en klassresa blev möjligt för många. Många är dom som berättar att man var den förste i sin familj som läst vidare till högre studier. Hur kan vi då femtio år senare hamna där vi hamnat. En nation vars kunskapsresultat stadigt sjunker. Där vi tidigare var i topp är vi nu medel, där vi tidigare var bra är vi nu under medel. 25% av våra 15-åriga pojkar saknar adekvat läsförmåga.

  En av dom största skillnader mot för 50 år sedan är den fria etableringsrätten. Vem som vill kan idag driva en skola. Formellt kan kommunen avråda men det är skolinspektionen som avgör. Hittills är det väldigt ovanligt att man inte ger tillstånd. En fri marknad skapar alltid en överetablering som i sin tur blir fördyrande. Politiskt så framhålls från i första hand borgliga politiker rätten till det fria valet. Valfrihet är viktigare än generellt höga kunskapsresultat. På individnivå så är valfrihet en kvalité. Att välja bort  en dålig inlärningssituation mot en bra. Tyvärr görs få val pga. kvalitén på den befintliga skolan utan oftare utifrån andra kriterier.  För mig blir frågan, ska våra elever behöva definieras som kunder och finnas på en marknad eller ska vi ha en likvärdig skola för alla våra elever. För mig är svaret ganska enkelt. Kunskap är för viktigt för att lämnas bort till en marknad.

 Jag har inga bekymmer med att företag går med vinst. Tvärtom det är förutsättningen för att driva företag. Om huvudmannen/kommunen har möjlighet att styra över utvecklingen och rätten att bestämma över etableringar så att vi använder våra resurser effektivt så finns det inga hinder för alternativa utförare. Men det absolut viktigaste är att åter skapa en likvärdig skola, såväl i Norrköping som i hela Sverige.

 

Svenskhet

Norrköping Följer med intresse den allt mer hårdnande kampen om att vara det svenskaste partiet. Där SD under lång tid haft tolkningsföreträde kommer nu moderater och KD starkt.

Att Moderaterna på så kort tid gör en helomvälvning är inte särskilt anmärkningsvärt. Man är bra på att hitta rätt, att triangulera! Att känna hur vindarna blåser. Att på kort tid gå från öppna hjärtan till stängda gränser gick fort! . Förmodligen kommer det ett namnbyte inom kort. Allmänna valförbundet, Högerpartiet Moderata samlingspartiet och Nya Moderaterna! Mitt förslag är Konservativ samling! Förstår att KD är lite irriterade över att inte få vara det värdekonservativa partiet! Och hur man ska hitta en allians där Liberalerna ska ingå blir spännande att se! Men det är långt till nästa val!

 

Besökte Bråvallafestivalen och känner en sorg över att så många tjejer blir utsatta för manligt förtryck. Att en festival som genomsyras av så mycket glädje, skall solkas av män som beter sig som svin är bedrövligt. Jag vill att Bråvallafestivalen och alla andra platser där människor samlas för glädje och gemenskap ska finnas kvar. Allt annat vore att ge upp. Jag har ingen lösning, men vet att vi måste bli bra på att tidigt prata med våra barn och ungdomar om vad som är rätt och fel.

 

Att vandra genom Norrköping och se alla fantastiska, engagerade idrottare och funktionärer är fantastiskt. SM-veckan är verkligen något som vi borde ha varje år. Tyvärr finns det många andra städer som tycker likadant!

 

Kul att IFK tog tre poäng i sin första bortamatch med ny tränare!

 

 

Skolutveckling

Norrköping Det enskilt viktigaste nyckeltalet i skolan är betyg i årskurs nio. Att komma in på ett nationellt program på gymnasiet, ett program som är ens förstahandsval, är avgörande för att sen komma ut i arbete eller studier. I Norrköping ligger vi fortfarande för lågt. Vi har under flera år förstärkt våra insatser mot de tidigare åldrarna, vilket på sikt skapar förutsättningar att lyckas på högstadiet. Att ha en adekvat läsförmåga är avgörande för senare möjligheter att tillgodogöra sig undervisning. Att förstå matematiska begrepp är nödvändigt för att bli bra på att räkna. Redan nu påbörjar vi arbetet med att skapa bättre förutsättningar för våra elever på de skolor vi ser har störst utmaningar. Inte minst kopplat till våra nyanlända elever. Gustav Adolf och Matteusskolan inför tvålärarsystem. Borgsmo arbetar mot trygghet trivsel och studiro med hjälp av bla Friends , elevcoach och fasta vikarier. Klingsborg (fd Kungsgård) blir ny högstadieskola där Söderportens elever blir först att flytta in till hösten. Där kommer bla modersmålsundervisningen att integreras med ämnesundervisningen.

Vi har anställt förstelärare med resultatuppdrag, som kommer att finnas på de skolor med störst behov av stöd och utveckling. Djäknepark har ett tionde skolår för elever som varit kort tid i Sverige. Och utmaningen är stor. Vi har och får många nyanlända elever som på kort tid ska komma ikapp. En del med väldigt goda kunskaper från tidigare utbildning en del med nästan helt avsaknad av tidigare lärande. Men det tydliga mål som Utbildningsnämnden har att vi ska ha en likvärdig skola som ger alla elever samma förutsättningar ska vi uppnå! Att vi har likvärdighet inom skolor, likvärdighet mellan kön och etnicitet. Det arbetet pågår och ska förstärkas och det måste börjas i förskolan!

Skolkommissionen

Norrköping I dagarna avlämnade skolkommissionen ett delbetänkande. Arbetet som ska vara klart 2017 ska ligga till grund för lärandet i landets skolor. I grunden ett bra arbete. Ska vi klara av att höja den svenska utbildningsnivån från dagens PISA nivåer till en långsiktig hög nivå behövs breda uppgörelser. Tyvärr pekar väl den debatt som finns att det blir svårt att hitta koncensus i vår viktigaste fråga. För det är avgörande för vår framtida välfärd att utbildningsnivån höjs.

Det som jag ser som viktigast är att man slår fast att det handlar om ett systemfel. Det är inte de enskilda lärarna eller skolledarna, det är större än så. En viktig fråga är att finansiera skolan nationellt utifrån socioekonomi. Ska alla få samma förutsättningar är det rimligt att alla har samma ekonomiska förutsättningar. Att stärka statens inflytande kanske är nödvändigt men det finns idag inga skarpa förslag. Andra statliga myndigheter med lokal anknytning visar på hur svårt uppdraget är.

Men intill dess att det finns skarpa förslag så förhåller vi oss till den verklighet som finns just nu. På senaste nämnden i UN tog vi beslut om att förstärka flera skolor med riktade insatser för att förbättra måluppfyllelsen.

 

För övrigt besökte jag Parkskolan i Skärblacka. Efter en guidad rundvandring av två elever samtalade jag med rektor. Att ha summa noll anmärkningar från arbetsmiljöverkets genomlysning visar på hög kvalité, att man dessutom har bra resultat och lärare och pedagoger som trivs gör inte saken sämre.

 

 

Brinnande bilar

Norrköping

Det som nu händer i Norrköping med att individer bränner bilar och skapar egna lagar är djupt beklagligt. Menlös förstörelse av några få individer.

Vi ska alltid göra allt vi kan för att alla kan växa upp och få ett meningsfullt liv. Men vi kan aldrig acceptera att man bryter mot lagen. Vi kan förstå orsakerna bakom varför det händer men aldrig acceptera våld som uttryck för frustation och utanförskap.

Vi måste ha ett samhälle där rättsstaten fungerar. Där polis, åklagare och domstolar fungerar. Där medborgare kan känna sig trygga varhelst man befinner sig oavsett tid på dygnet. Jag har stort förtroende och respekt för de poliser och personal inom räddningstjänst som möter våldet i sin vardag. Jag hoppas och tror att de också ska ha de resurser som behövs för att skapa ett tryggt Norrköping.

 

För att inte fler ska välja ett liv i utanförskap måste vi fortsätta att skapa det goda samhället. Vi vet att arbetslöshet är den viktigaste friskfaktorn. Att en godkänd gymnasieutbildning ger jobb. Att en rik fritid är viktigt. Allt det vi gör idag, som vi måste göra ännu bättre imorgon.

 

Skolkommissionen som nu lämnat ett delbetänkande lyfter många viktiga saker. En likvärdig skola kräver en likvärdig finansiering. En starkare statlig styrning över verksamheten för att inga skolor ska misslyckas. I teorin goda intentioner men som idag saknar konkreta förslag på genomförande. Ett steg i rätt riktning vore att avsluta alla riktade bidrag och istället föra ut det i generella bidrag. Något som skulle skapa mindre administration och mer tid åt verksamhetsutveckling. Men det som jag mest fäste mig vid var analysen över Sverige som utbildningsnation. Att det finns en hel del bra skolor, lite här och lite där. Goda exempel där man lyckats lite bättre. Men på totalen har vi en väldigt svag lärandeprocess i Sverige. Vilket över tid kommer att riskera vår välfärd.

Intill dess skolkommission lägger skapa förslag förhåller vi oss till den verklighet som vi lever i just nu. Att skapa en likvärdig skola och förskola av hög kvalité.

 Vi tar i morgondagens UN förslag om att förstärka skolor med riktade satsningar för att skapa bättre förutsättningar på skolor med stor utmaningar.

 

Det som nu händer i Norrköping med att individer bränner bilar och skapar egna lagar är djupt beklagligt. Menlös förstörelse av några få individer.

Vi ska alltid göra allt vi kan för att alla kan växa upp och få ett meningsfullt liv. Men vi kan aldrig acceptera att man bryter mot lagen. Vi kan förstå orsakerna bakom varför det händer men aldrig acceptera våld som uttryck för frustation och utanförskap.

Vi måste ha ett samhälle där rättsstaten fungerar. Där polis, åklagare och domstolar fungerar. Där medborgare kan känna sig trygga varhelst man befinner sig oavsett tid på dygnet. Jag har stort förtroende och respekt för de poliser och personal inom räddningstjänst som möter våldet i sin vardag. Jag hoppas och tror att de också ska ha de resurser som behövs för att skapa ett tryggt Norrköping.

 

För att inte fler ska välja ett liv i utanförskap måste vi fortsätta att skapa det goda samhället. Vi vet att arbetslöshet är den viktigaste friskfaktorn. Att en godkänd gymnasieutbildning ger jobb. Att en rik fritid är viktigt. Allt det vi gör idag, som vi måste göra ännu bättre imorgon.

 

Skolkommissionen som nu lämnat ett delbetänkande lyfter många viktiga saker. En likvärdig skola kräver en likvärdig finansiering. En starkare statlig styrning över verksamheten för att inga skolor ska misslyckas. I teorin goda intentioner men som idag saknar konkreta förslag på genomförande. Ett steg i rätt riktning vore att avsluta alla riktade bidrag och istället föra ut det i generella bidrag. Något som skulle skapa mindre administration och mer tid åt verksamhetsutveckling. Men det som jag mest fäste mig vid var analysen över Sverige som utbildningsnation. Att det finns en hel del bra skolor, lite här och lite där. Goda exempel där man lyckats lite bättre. Men på totalen har vi en väldigt svag lärandeprocess i Sverige. Vilket över tid kommer att riskera vår välfärd.

Intill dess skolkommission lägger skapa förslag förhåller vi oss till den verklighet som vi lever i just nu. Att skapa en likvärdig skola och förskola av hög kvalité.

 Vi tar i morgondagens UN förslag om att förstärka skolor med riktade satsningar för att skapa bättre förutsättningar på skolor med stor utmaningar.

 

Det som nu händer i Norrköping med att individer bränner bilar och skapar egna lagar är djupt beklagligt. Menlös förstörelse av några få individer.

Vi ska alltid göra allt vi kan för att alla kan växa upp och få ett meningsfullt liv. Men vi kan aldrig acceptera att man bryter mot lagen. Vi kan förstå orsakerna bakom varför det händer men aldrig acceptera våld som uttryck för frustation och utanförskap.

Vi måste ha ett samhälle där rättsstaten fungerar. Där polis, åklagare och domstolar fungerar. Där medborgare kan känna sig trygga varhelst man befinner sig oavsett tid på dygnet. Jag har stort förtroende och respekt för de poliser och personal inom räddningstjänst som möter våldet i sin vardag. Jag hoppas och tror att de också ska ha de resurser som behövs för att skapa ett tryggt Norrköping.

 

För att inte fler ska välja ett liv i utanförskap måste vi fortsätta att skapa det goda samhället. Vi vet att arbetslöshet är den viktigaste friskfaktorn. Att en godkänd gymnasieutbildning ger jobb. Att en rik fritid är viktigt. Allt det vi gör idag, som vi måste göra ännu bättre imorgon.

 

Skolkommissionen som nu lämnat ett delbetänkande lyfter många viktiga saker. En likvärdig skola kräver en likvärdig finansiering. En starkare statlig styrning över verksamheten för att inga skolor ska misslyckas. I teorin goda intentioner men som idag saknar konkreta förslag på genomförande. Ett steg i rätt riktning vore att avsluta alla riktade bidrag och istället föra ut det i generella bidrag. Något som skulle skapa mindre administration och mer tid åt verksamhetsutveckling. Men det som jag mest fäste mig vid var analysen över Sverige som utbildningsnation. Att det finns en hel del bra skolor, lite här och lite där. Goda exempel där man lyckats lite bättre. Men på totalen har vi en väldigt svag lärandeprocess i Sverige. Vilket över tid kommer att riskera vår välfärd.

Intill dess skolkommission lägger skapa förslag förhåller vi oss till den verklighet som vi lever i just nu. Att skapa en likvärdig skola och förskola av hög kvalité.

 Vi tar i morgondagens UN förslag om att förstärka skolor med riktade satsningar för att skapa bättre förutsättningar på skolor med stor utmaningar.

 

Revision

Norrköping >> Utbildningsnämndens mål är att alla barn och ungdomar ska få det stöd de behöver för att klara skolan med godkända betyg. Det är ett mål överordnat allt annat. I det arbetet är revisionen ett bra stöd och bidrar till att vi kan utveckla verksamheten. I de fall revisorerna upptäcker brister ska vi naturligtvis ta till oss detta och se till att de åtgärdas.

>> I dagens NT framstår det som att jag tycker revisorerna har fel när de kritiserar utbildningsnämnden. Det stämmer inte, revisorerna framför kritik som nämnden delar och som vi redan tagit till oss och börjat arbeta med. På flera områden har vi redan rättat till det som kritiseras, kvar är resursfördelningsmodellen område där vi är framme under våren.

>> För att komma till rätta med den kritik vi får kommer utbildningsnämnden återkomma med en handlingsplan för att rätta till och säkerställa de strukturer och rutiner som krävs för en bra styrning och för att våra barn och unga ska få det stöd de behöver.

Olle Johansson är socialdemokratiskt kommunalråd i Norrköping med ansvar för utbildningsfrågor.

Sport

Kultur- & nöje

Livsstil

Opinion

Övrigt

Politiker