• tisdag 1 december 2015
  • Familjeannonser
  • Lunchguiden
  • Grannar
  • Lokusjobb
  • Lokus
  • XTRABONUS
  • Lohts
Trafikförsörjningsplanen har inga mål för ... Maries NEURO-blogg Maries NEURO-blogg
Vädersponsor:

Likvärdig skola

Norrköping Är en likvärdig skola förenligt med fri etableringsrätt. Jag tror inte det. Socialdemokratin har sedan början på nittonhundratalet aktiv arbetat på att göra skolan likvärdig. Oavsett vilka föräldrar du har eller var du bor så ska alla få en likvärdig utbildning. Efter ett långt utredningsarbete och kompromisser så tog riksdagen 1962 förslaget till en sammanhållen 9-årig grundskola. Den politiska skiljelinjen låg i när, eller om, man skulle påbörja en differentiering.

 För 50 år sedan hade Sverige en av världens modernaste och bästa skolsystem vars grundläggande tanke var allas rätt till en likvärdig skola. Dom kunskapsresultat som levererades låg bland dom bästa. Att göra en klassresa blev möjligt för många. Många är dom som berättar att man var den förste i sin familj som läst vidare till högre studier. Hur kan vi då femtio år senare hamna där vi hamnat. En nation vars kunskapsresultat stadigt sjunker. Där vi tidigare var i topp är vi nu medel, där vi tidigare var bra är vi nu under medel. 25% av våra 15-åriga pojkar saknar adekvat läsförmåga.

  En av dom största skillnader mot för 50 år sedan är den fria etableringsrätten. Vem som vill kan idag driva en skola. Formellt kan kommunen avråda men det är skolinspektionen som avgör. Hittills är det väldigt ovanligt att man inte ger tillstånd. En fri marknad skapar alltid en överetablering som i sin tur blir fördyrande. Politiskt så framhålls från i första hand borgliga politiker rätten till det fria valet. Valfrihet är viktigare än generellt höga kunskapsresultat. På individnivå så är valfrihet en kvalité. Att välja bort  en dålig inlärningssituation mot en bra. Tyvärr görs få val pga. kvalitén på den befintliga skolan utan oftare utifrån andra kriterier.  För mig blir frågan, ska våra elever behöva definieras som kunder och finnas på en marknad eller ska vi ha en likvärdig skola för alla våra elever. För mig är svaret ganska enkelt. Kunskap är för viktigt för att lämnas bort till en marknad.

 Jag har inga bekymmer med att företag går med vinst. Tvärtom det är förutsättningen för att driva företag. Om huvudmannen/kommunen har möjlighet att styra över utvecklingen och rätten att bestämma över etableringar så att vi använder våra resurser effektivt så finns det inga hinder för alternativa utförare. Men det absolut viktigaste är att åter skapa en likvärdig skola, såväl i Norrköping som i hela Sverige.

 

LOV

Norrköping  

Fortfarande är det svårt att förstå det som händer i världen. Där oskyldiga människors liv offras i allt större utstträckning, Paris nu senast. Jag vill inte se ett framtida samhälle fyllt av rädsla. Vi kan bara fortsätta värna det öppna och demokratiska samhället. Vi kan bara fortsätta mötas och fortsätta samtalet. Alla människor har rätt till sin tro, till sin rätt att utöva sin religion. Men det får aldrig ske på någon annas bekostnad. Ens tro får aldrig vara grunden för att bestämma över någon annas liv. Jag är stolt över det som finns i Norrköping, över att vi kan mötas och respektera varandra.

 

Att jag skulle sitta i en pressträff och presentera för media att Kvartetten i Norrköping ska införa LOV i hemtjänsten i Norrköping, det är någota som jag är stolt och glad över. Stolt för att vi i Kvartetten visar på ledarskap och pragmatism. Glad för att vi presenterar ett väl genomarbetat förslag. I kommentarerna från både höger och vänster ser man tydligt att det finns brist på kunskap. Moderaterna vill att det ska genomföras fortare, redan nästa år. Vänstern ser hur riskkapitalister roffar åt sig kommunens pengar. Både sakerna är fel. Valfrihet är ett värdeord och LOV ett redskap.  LOV är en lag om att kunna konkurensutsätta sin egen verksamhet. Det är inte upphandling. Ska man konkurensutsätta sin egen verksamhet måste man också ha full kontroll över sina egna kvaliteer och kostnader. För att klara  det måste man ta sig tid och inte stressa fram beslut. Om allt faller på plats så kommer LOV inom hemtjänsten att införas innan 2018. Till skillnad från upphandling så sätter kommunen priset och brukaren väljer vem man vill anlita. Är man inte nöjd så är det enkelt att byta. det betyder inte att kommunen kan luta sig tillbaka, tvärtom, det innebär att man måste ha en hög kvaitee på sina egna  tjänster. Det viktigaste framöver är att utveckla den egna verksamheten, att vara ett alternativ som alltid känns relevant.

 

Idag har jag äran att få vara del av att fira Förskolan 40 år. En reform som betytt enormt mycket. Barnstugeutredningen som kom i slutet på sextiotalet, förmodligen en av de bästa utredningarna som gjorts, gav oss den moderna förskolan som vi ser idag. En förskola byggt på omsorg och lärande. Men framförallt att vi slog fast att förskolan är till för barnet. När vi senare också har gjort till lag att barn från 3 års ålder har rätt till förskola har vi skapat en bra grund för alla barns lärande. Förskolan är alltid i omdaning. Forskning om barns utveckling förändra vår barnsyn. Norrköping finns i långt fram i att utveckla och skapa en förskola för sin framtid. Inte minst genom det akviva arbete som sker ute på våra förskolor, där nyfikenhet och kompetens utvecklar nya arbetssätt. Vi kan med stolthet se, inte bara 40 år tillbaka. Förskolans vagga stod i Norrrköping för mer än 100 år sedan. Vi kommer att fortsätt värna vår historia och samtidigt fortsätta vårt utvecklingsarbete.

Skatter

Norrköping Budget för 2016 är taget i Fullmäktige och nu pågår arbetet med att göra interna budgetar för våra olika nämnder. Utbildningsnämden får 36 milj kr varav 6 mfilj är för att kompensera för högre hyror. Det är ca 1% av omsätttningen. Bra pengar som är  nödvändiga för att kunna skapa rimliga förutsättnignar för alla pedagoger som finns ute på våra enheter. Allt från förskolan till gymnasiet. Dset fanns en stor enighet i KF att höja skatten med 50 öre. Moderaterna valde att inte stå bakom beslutet. Jag har aldrig sett skattehöjning eller skattesänkning som ett egenvärde. Utifrån det vi vill genomföra med offentliga medel så måste vi också finasiera det. Vi ska aldrig låna till driften. En procent av en budget är inga gigantiska summor, men alla som syssalt med budgetar vet att en miljon på marginalen är svårt att lösa. Vi kommer alltid till prioiteringa, oavsett hur mycket pengar vi har. Man kan  göra olika budgetar, realistiska eller "hittapåbudgetar". Som majoritet måste man ta ansvar och gör realistiska budgetar. Som opposition kan man förhålla sig annorlunda. Moderaterna i Norrköping gör det lätt för sig. Ta från administration och lägg ut det på verksamhet så löser sig alla problem. Vi ska inte ha en större administration än vad verksamheten kräver. Det har vi inte i Norrköping. I SKL:s öppna jämnförelse är det där vi ligger i topp. Att använda pengarna effektivt. Vårt problem är att vi behöver mer pengar. Vilket skattehöjningen möjliggör. Att som moderaterna använda argument med att det finns ett underskott i verksamheten, därför ska man inte avsätta mer pengar till nämnderna framstår för mig obegrepligt. Det Norrköpings skolor är lägst rankad i är resurser till utbildning.  30 milj gör inga underverk, men vi kan möta gymansiet och säga att det innebär 30 nya tjänster. Att förskolan får lite mer resurser, att vi kan bli ännu bättre på att tidigt sätta in stöd till elever som riskerar att halka efter. Det kan vi med den budget som Kvartetten la fram. Det hade vi inte kunnat med en moderat budget!

 

Förstatligande

Norrköping Ser i dagens Folkbladet att Mia Austen återigen tar fram den magiska formeln "förstatliga skolan" och vips kommer allt att lösa sig. Jag tror inte att det är så enkelt. Skolan och utbildning måste styras på lokal nivå, nära de som arbetar där. Vi vet att ett verksamhetsnära ledarskap är en framgångsfaktor. Så även om staten tar över ansvaret så måste det finnas en lokal organisation. Man ska inte göra några jämförelse med saker som inte existerar, men det finns flera statliga myndigheter som är verksamma i Norrköping. Arbetsförmedling, Polis och Försäkrngskassa, myndigheter som gör ett viktigt arbete. Men bilden utåt är inte en bild av effektivitet. Betyder inte att en framtida föstatligande av skola skulle ge samma konsekvenser, men det tål att fundera över. Det finns inga Qvick Fix som med ett enkelt penseldrag löser lärandets problematik i Sverige och i Norrköping. Det är som det mesta, det gälelr att hålla i och hålla ut. Att inte kasta sig på varje ny trtend på varje självutnämnds experts lösning. I Norrköpings skolor finns det idag en långsikitig strategi. Det är läraren i klassrummet som skapar värdet för elever. Vi ska ge alla elever en lärare som når upp till det och vi ska ge alla lärare möjlighet att bli det. Det kommer att ta tid och det msåte få ta tid.

På vägen dit är det mycket som behöver förändras och förbättras. En viktig del är att tidigt ge stöd. Tidig upptäckt och tidiga insatser ger så mycket mer. En högkvalitativ förskola för alla barn som ger grunden till en likvärdig skola. Vi ska garantera att alla elever i lågstadiet läsa skriva och räkna

 

Då finns goda förutsättningar för att nå fram till målen. I den budget som nu är på väg fram mot KF finns en fortsatt satsning på lärande och utbildning, tillsammans med de statligt pengarna kommer över 60 milj kr att fördelas ut till att förstärka och utveckla lärandet i Norrköping.

En stor del kommer att användas för att förstärka gymnasiet. Fler elever ska klara gymnasiet på tre år. Fler ska gå ut i jobb eller fortsatt utbildning. Vi ska nå målet med högst 14 barn i småbarnsgrupperna på förskolan och vi ska förstärka de tidiga insatserna i skolan.

Som sagt det gäller att hålla i och hålla ut. Norrköping har bra och kompetenta lärare och pedagoger. Allt från förskolan till gymnasiet och vuxenutbildningen.

Nu ska vi ge dem förutsättnignar att omsätta all deras kompetens till bra verksamhet. Det löser vi bäst lokalt!

Världen

Norrköping Det är ibland svårt att förhålla sig till politiska händelser i sin närhet när världen upplever en av våra största katastrofer. där oändligt många människor tvingas fly för sina liv och leta sig fram mot en plats att finna trygghet och en ny tro på framtiden. Det är inte möjligt att förstå eller föreställa sig vad det innebär. Det är stort att se det engagemang som så många visar. Att så många vill hjälpa till. Jag hoppas att det också håller i sig när vi är tillbaka i vardagen. Då vi alla behöver våga möta det nya samhället som formas. Ett samhälle som aldrig blir vad det varit. Den folkvandring vi ser nu kommer att finnas med oss länge. Det är då det är viktigt att komma ihåg att vi också möter alla dem som kommit hit med öppenhet och respekt. Att vi ser alla de möjligheter som skapas.

Idag kom en ranking från Lärarnas Riksförbund. Av 290 kommuner kom vi på 256 plats. Det är aldrig roligt att komma på fel planhalva i en ranking. Även om det är omöjligt för hälften av landets kommuner att finnas på den övre halvan samtidigt! Ranking innehåller många olika parametrar som LR anser vara viktiga för att betygsätta en kommun. Man kan ifrågasätta om dessa olika rakingsystem är trovärdiga. Egentligen är det ju betyget i årskurs nio och resultatet i gymansiet som speglar verkligheten. Att facken lägger in lön som en del kan bero på att man är fackförening. Men det är ändå viktigt att förhålla sig till resultatet. Det finns ingen anledning att hitta på bortförklaringar. I den här ranking ligger vi på 256 plats! Att Örebro Västerås Eskiltuna ligger sämre till är inget som gör oss bättre. Däremot så käner jag mig trygg med att vi faktiskt är på rätt väg. Vi såg att vårterminens betyg i årskurs nio blev bättre. Vi ser bra resultat i de lägre årskurserna. Att vända upp skolresultat är att arbeta långsiktigt. Att hela tiden bli lite bättre, på allt. Vi har goda förutsättningar för att Norrköping ska bli den kunskapsstad som den förtjänar. vi kanske aldrig koommer att toppa LR:s ranking, men vi ska ha många fler elever som når sina mål.

 

 

Dags igen!

Norrköping En sommar går fort och även om värmen dröjer sig kvar så är det dags att "ta tag i verkligheten" igen. Så smått fylls möteskalendern upp och det mesta är som vanligt igen.

Jag hade en förhoppning att 2015 skulle vara ett år då vi skulle kunna jobba med sakfrågor. Att vi inte skulle fastna i processfrågor. Att det skulle vara de övergripande frågorna som var viktiga. Tyvärr så blev det inte så. När vi nu går in i ett nytt läsår med nya utmaningar hoppas jag åter igen att vi ska prata politik och inte process. För mig är den viktigaste frågan "vad får vi för pengarna" Hur använder vi de resuser som vi har. Hur vet vi att de används på rätt sätt vid rätt tillfälle på rätt plats. Att vi har kunskap och kompetens för att ta beslut.

Vi har efter några år med försämrade resultat vänt kurvan uppåt och jag är säker på att vi kommer att fortsätta på den vägen. Vi har inte mest pengar men vi använder de vi har väldigt väl. Vi har en ny organisation där all utbildning finns inom samma förvaltning. Vi ser att det kommer statliga pengar till skolan och förskolan. Förhoppningsvis kan vi också i budget för 2016 fortsätta den satsning på utbildning som vi har i långtidsbudgeten.

Vi fortsätter med att skapa en ny yrkesutbildning på Bråvalla, vi öppnar snart upp "Kungsgård" som ny grundskola. Vi påbörjar IT satsningen att alla högstadier ska ha 1-1 datorer.

Sammantaget känns det väldigt förhoppningsfullt.

Att det går bra för IFK Norrköping har väl få missat. Jag hade glädjen att vara i Stockholm och se natchen mot Hammarby. En fantastisk stämmning. Precis innan domaren skulle blåsa igång så vajade fanorna och sången hördes. Tyvärr fanns det ett antal individer som förstörde det. Att tända bengaler och kasta knallskott förhöjer inte upplevelsen, utan tvärtom, tar bort glädjen. Att några få ska ta sig rätten att förstöra för IFK och 28000 andra är sorgligt. Hoppas och tror att de som faktiskt har möjlighet att agera också gör det. Vi ska värna den fantastiska stämmningen men inte tolerera ett fåtals dumheter.

 

 

 

Olle Johansson är socialdemokratiskt kommunalråd i Norrköping med ansvar för utbildningsfrågor.
  • Mest lästa bloggar
  • Senaste blogginläggen

Sport

Kultur- & nöje

Livsstil

Opinion

Övrigt

Politiker