• fredag 30 januari 2015
Packa pappas kappsäck Föräldraledig på Bali Föräldraledig på Bali
Vädersponsor:

Likvärdig skola

Norrköping Är en likvärdig skola förenligt med fri etableringsrätt. Jag tror inte det. Socialdemokratin har sedan början på nittonhundratalet aktiv arbetat på att göra skolan likvärdig. Oavsett vilka föräldrar du har eller var du bor så ska alla få en likvärdig utbildning. Efter ett långt utredningsarbete och kompromisser så tog riksdagen 1962 förslaget till en sammanhållen 9-årig grundskola. Den politiska skiljelinjen låg i när, eller om, man skulle påbörja en differentiering.

 För 50 år sedan hade Sverige en av världens modernaste och bästa skolsystem vars grundläggande tanke var allas rätt till en likvärdig skola. Dom kunskapsresultat som levererades låg bland dom bästa. Att göra en klassresa blev möjligt för många. Många är dom som berättar att man var den förste i sin familj som läst vidare till högre studier. Hur kan vi då femtio år senare hamna där vi hamnat. En nation vars kunskapsresultat stadigt sjunker. Där vi tidigare var i topp är vi nu medel, där vi tidigare var bra är vi nu under medel. 25% av våra 15-åriga pojkar saknar adekvat läsförmåga.

  En av dom största skillnader mot för 50 år sedan är den fria etableringsrätten. Vem som vill kan idag driva en skola. Formellt kan kommunen avråda men det är skolinspektionen som avgör. Hittills är det väldigt ovanligt att man inte ger tillstånd. En fri marknad skapar alltid en överetablering som i sin tur blir fördyrande. Politiskt så framhålls från i första hand borgliga politiker rätten till det fria valet. Valfrihet är viktigare än generellt höga kunskapsresultat. På individnivå så är valfrihet en kvalité. Att välja bort  en dålig inlärningssituation mot en bra. Tyvärr görs få val pga. kvalitén på den befintliga skolan utan oftare utifrån andra kriterier.  För mig blir frågan, ska våra elever behöva definieras som kunder och finnas på en marknad eller ska vi ha en likvärdig skola för alla våra elever. För mig är svaret ganska enkelt. Kunskap är för viktigt för att lämnas bort till en marknad.

 Jag har inga bekymmer med att företag går med vinst. Tvärtom det är förutsättningen för att driva företag. Om huvudmannen/kommunen har möjlighet att styra över utvecklingen och rätten att bestämma över etableringar så att vi använder våra resurser effektivt så finns det inga hinder för alternativa utförare. Men det absolut viktigaste är att åter skapa en likvärdig skola, såväl i Norrköping som i hela Sverige.

 

Bråvikssskolan

Norrköping Att vi måste stänga en nybyggd skola i Norrköping känns väldigt underligt. Bråviksskolan i Lindö, invigd 2009. En skola som jag besökt flera gånger och uppskattet för dess fina miljö och deras arbete. Vi vet ännu inte vad som orsakat problemen men mycket tyder på att det finns i golven.  Fortsatt utredning får ge svar på om det är felkonstruerat eller byggtekniskt fel. Det som är bra är att vi inte tvekar att hantera frågan. Inga barn, lärare, pedagoger eller annan personal ska finnas i en miljö som är hälsovådlig. Att sen våra tidningar och media gärna letar efter ett scenario med dramatik får man acceptera.

Att det skett misstag när det gäller JNP är också tydligt. Det borde upphandlats och vi ska inte ha några otydligheter när det gäller kommunens bisysslor. Men det är också viktigt att lägga lite i den andra vågskålen.  Det har skett en kompetensutveckling och fortbildning ute på många förskolor och skolor av hög kvalité.  Att vi har tjänstemän med stort kunnande i ”synligt lärande” är något väldigt bra. För mig är det tydligt att pengarna är väl använda, men självklart ska vi följa de  regelsystem som finns.

Snart vet vi svaret på vem som kommer att styra Norrköping  den närmaste tiden. S-C-FP-KD. En fyrklöver med inslag av en bred politik. Att hitta fram till en gemensam politisk plattform är en stor utmaning. Under min politiska tid har jag lett politiska processer. Bla framtagande av landsbygdsprogram och Kostutredning. Arbeten som präglats av bra samtal och kompromissvilja.  Och där vi kunnat gå fram med gemensamma  förslag. Att styra en kommun är att vara lösningsfokuserad, att kunna lyssna och när det behövs kunna jämka. Utifrån de erfarenheterna så är jag optimist. Ansvarstagande politiker kommer att hitta lösningar som ger Norrköpingsborna en ännu bättre framtid.

För Norrköping är fantastisk, efter ännu en kulturnatt, årets bästa dag! Så känns det väldigt bra!  En mångfald av kulturupplevelser där hela Norrköping är ute och tar del av upplevelser. Men den bästa platsen var Hagebyhus,  härliga möten med människor, unga och gamla!

 

JNP

Norrköping Knappt är valet över innan man kastas in i realpolitiken igen. Under en tid har NT beskrivit i ett antal artiklar Utbildningskontorets koppling till JNP. Ett företag inom skolutveckling. Utbildningskontoret har under lång tid haft ett nära samarbete och köpt tjänster för kompetensutveckling. Att JNP är ett välrenomerat företag med stor kunnande inom sitt område är välkänt. Men dom oklarheter som finns kopplat till enskilda medarbetares relation och kontorets  upphandlingsförfarandet måste utredas grundligt och öppet. Våra skattepengar ska alltid granskas, hur de används och till vad.

Ska vi lyckats ge våra elever ett bra lärande måste vi ha kompetenta lärare och pedagoger som har goda möjligheter att fullgöra sitt uppdrag. Vi vet att lärarens arbete i klassrummet är helt avgörande för resultatet. Därför är det viktigt att vi ger alla lärare chansen att bli skickligare i sitt hantverk.

Såg igår på kunskapskanalen, där vetenskapsakademin presenterad sina vinnande lärare. En mattelärare, Daniel Barker, hade vänt på undervisnignen och gjorde filmer som eleverna tog del av innan undervisningen, Flipped classrom! Hans väg mot att få eleverna aktivare och i slutändan ta till sig undervisningen bättre, visar på hur komplext det är att undervisa. Det som i teorin är att överföra kunskap från A till B är mycket större utmaning än de flesta förstår. Och därför blir kompetensutveckling avgörande för om vi ska lyckas med dom mål vi satt upp. Men den måste vara adekvat, och definitvt upphandlad enligt det regelverk som finns.

 

Valdag

Norrköping Imorgon vet vi, förhoppningsvis,vilka som ska styra Sverige, riksdag landsting och kommun. Att dom rödgröna blir större än alliansen är ingen högoddsare. Och att SD blir vågmästare i många kommuner känns också troligt. När svenska folket sagt sitt så är det med stor respekt vi får närma oss valresultatet. Det är viktiigt med stabila majoriteter som kan ta ansvar, men det bygger också på att kunna kompromissa. Oavsett valreultat så finns det stora utmaningar för framtiden, både i riket och i Norrköping. Jag hoppas och tror att jag är en av dom som kommer att få ta ansvar för den utmaningen.

Nu dags för sista dagens dörrknackning! 

Skoldebatt

Norrköping Efter att ha lyssnat på en debatt mellan Sophia Jarl och Lars Stjernkvist så är det en sak som framträder allt mer. Att moderterna inte har något svar på vad som kommer att få stå tillbaka om man tänker satsa på utbildning. Som jag minns det sa Sophia Jarl "att i en budget på över 7 miljarder så måste man kunna hittta pengar"! Men det borde vara gjort innan valet, så det blir tydligt för väljarna. Om man har ambioner att bli kommunstyrelses ordförande och ansvarig för kommunens ekonomi, då må,ste det vara mer seriöst. Ta möjligheten att sitta ner med kommunens ekonomer och se vad ni vill ta bort för att kunna satsa på skolan i Norrköping. Vi Socialdemokrater har gjort vårt jobb, vi har tagit ställning. Utbildning är viktigast och då får annat stå tillbaka. Vi har gjort våra prioriteringar.

När jag samtalade med LR:s repesentant som presenterad statistik, så frågade jag vad som hade hänt om man presenterat rikets siffror jämte Norrköpings? Det enda som skulle skilja var lönen. Där ligger vi efter. Självklart inte bra att vi har samma siffror som riket, men det visar också på att det är ett nationellt problem. Att över 40% av lärare i Sverige känner obehag någon gång över att gå till arbetet är inte bra. Och jag är övertygad om att mycket handlar om dom reformer som genomförts senaste åren, där allt mer tid måste användas till admistrativa uppgifter. Vi i Norrköping har också en uppgift framför oss, att bli bättre arbetsgivare, dels med högre löner men också med ett förhållningssätt som ger glädje till att arbeta i Norrköpings skolor och förskolor.

Snart dags att ge sig ut i dörrknackarvärlden! Idag Ljura.

Skolan

norrköping Mindre än en vecka kvar till att vallokalerna stänger nästa söndag.  Fortfarande är frågan om utbildning valets viktigaste fråga. Och med tanke att allt fler inte får behörighet till ett nationellt program på gymnasiet så är det befogat. 2006 var det 10,5 % som inte kom in idag är siffran 13,1 % Och om man ska använda folkpartiets retorik så är det en ökning med nästan 25%! Nu tycket jag det är mer ärligt att använda procentenheter när man beskriver verkligheten. Det som också är väldigt tydlig är hur mycket föräldrarnas utbildningsbakgrund avgör. Akademikerbarn utgör 5%, föräldrar med gymnasieutbildning 15% och föräldrar utan gymnasieutbildning, deras barn utgör 42%! Det vi ser i riket förstärks i många städer med stor andel lågutbildade. Därför är det viktigaste att vi klarar av att kompensera för föräldrars utbildningsbakgrund.  Att vi klarar av att styra resurserna dit de bäst behövs.  Att vi får en nationell politik som inte fokuserar på skattesänkningar utan på allvar tar sig an skolan och lärandet.

Vi som hade förmånen att vara i Louis de Geer i lördags och lyssna till Kulturskolan och Ale Möller Trio är bara att gratulera. En av de bästa konserer jag varit på. Så mycket glädje av så många samtidigt på en scen!!! Ett enormt tack till alla pedagoger, föräldrar, Ale Möller trio, Hasse Eriksson!  Och alla andra som jag glömt, vi är lyckligt lottade i Norrköping att vi har så fantastiska möjligheter till kultur!

Olle Johansson är socialdemokratiskt kommunalråd i Norrköping med ansvar för utbildningsfrågor.
  • Mest lästa bloggar
  • Senaste blogginläggen

Sport

Kultur- & nöje

Livsstil

Opinion

Övrigt

Politiker