• söndag 21 september 2014
Går maktens härlighet före väljarna? Ur Classes Synvinkel Ur Classes Synvinkel
Vädersponsor:

Likvärdig skola

Norrköping Är en likvärdig skola förenligt med fri etableringsrätt. Jag tror inte det. Socialdemokratin har sedan början på nittonhundratalet aktiv arbetat på att göra skolan likvärdig. Oavsett vilka föräldrar du har eller var du bor så ska alla få en likvärdig utbildning. Efter ett långt utredningsarbete och kompromisser så tog riksdagen 1962 förslaget till en sammanhållen 9-årig grundskola. Den politiska skiljelinjen låg i när, eller om, man skulle påbörja en differentiering.

 För 50 år sedan hade Sverige en av världens modernaste och bästa skolsystem vars grundläggande tanke var allas rätt till en likvärdig skola. Dom kunskapsresultat som levererades låg bland dom bästa. Att göra en klassresa blev möjligt för många. Många är dom som berättar att man var den förste i sin familj som läst vidare till högre studier. Hur kan vi då femtio år senare hamna där vi hamnat. En nation vars kunskapsresultat stadigt sjunker. Där vi tidigare var i topp är vi nu medel, där vi tidigare var bra är vi nu under medel. 25% av våra 15-åriga pojkar saknar adekvat läsförmåga.

  En av dom största skillnader mot för 50 år sedan är den fria etableringsrätten. Vem som vill kan idag driva en skola. Formellt kan kommunen avråda men det är skolinspektionen som avgör. Hittills är det väldigt ovanligt att man inte ger tillstånd. En fri marknad skapar alltid en överetablering som i sin tur blir fördyrande. Politiskt så framhålls från i första hand borgliga politiker rätten till det fria valet. Valfrihet är viktigare än generellt höga kunskapsresultat. På individnivå så är valfrihet en kvalité. Att välja bort  en dålig inlärningssituation mot en bra. Tyvärr görs få val pga. kvalitén på den befintliga skolan utan oftare utifrån andra kriterier.  För mig blir frågan, ska våra elever behöva definieras som kunder och finnas på en marknad eller ska vi ha en likvärdig skola för alla våra elever. För mig är svaret ganska enkelt. Kunskap är för viktigt för att lämnas bort till en marknad.

 Jag har inga bekymmer med att företag går med vinst. Tvärtom det är förutsättningen för att driva företag. Om huvudmannen/kommunen har möjlighet att styra över utvecklingen och rätten att bestämma över etableringar så att vi använder våra resurser effektivt så finns det inga hinder för alternativa utförare. Men det absolut viktigaste är att åter skapa en likvärdig skola, såväl i Norrköping som i hela Sverige.

 

Valdag

Norrköping Imorgon vet vi, förhoppningsvis,vilka som ska styra Sverige, riksdag landsting och kommun. Att dom rödgröna blir större än alliansen är ingen högoddsare. Och att SD blir vågmästare i många kommuner känns också troligt. När svenska folket sagt sitt så är det med stor respekt vi får närma oss valresultatet. Det är viktiigt med stabila majoriteter som kan ta ansvar, men det bygger också på att kunna kompromissa. Oavsett valreultat så finns det stora utmaningar för framtiden, både i riket och i Norrköping. Jag hoppas och tror att jag är en av dom som kommer att få ta ansvar för den utmaningen.

Nu dags för sista dagens dörrknackning! 

Skoldebatt

Norrköping Efter att ha lyssnat på en debatt mellan Sophia Jarl och Lars Stjernkvist så är det en sak som framträder allt mer. Att moderterna inte har något svar på vad som kommer att få stå tillbaka om man tänker satsa på utbildning. Som jag minns det sa Sophia Jarl "att i en budget på över 7 miljarder så måste man kunna hittta pengar"! Men det borde vara gjort innan valet, så det blir tydligt för väljarna. Om man har ambioner att bli kommunstyrelses ordförande och ansvarig för kommunens ekonomi, då må,ste det vara mer seriöst. Ta möjligheten att sitta ner med kommunens ekonomer och se vad ni vill ta bort för att kunna satsa på skolan i Norrköping. Vi Socialdemokrater har gjort vårt jobb, vi har tagit ställning. Utbildning är viktigast och då får annat stå tillbaka. Vi har gjort våra prioriteringar.

När jag samtalade med LR:s repesentant som presenterad statistik, så frågade jag vad som hade hänt om man presenterat rikets siffror jämte Norrköpings? Det enda som skulle skilja var lönen. Där ligger vi efter. Självklart inte bra att vi har samma siffror som riket, men det visar också på att det är ett nationellt problem. Att över 40% av lärare i Sverige känner obehag någon gång över att gå till arbetet är inte bra. Och jag är övertygad om att mycket handlar om dom reformer som genomförts senaste åren, där allt mer tid måste användas till admistrativa uppgifter. Vi i Norrköping har också en uppgift framför oss, att bli bättre arbetsgivare, dels med högre löner men också med ett förhållningssätt som ger glädje till att arbeta i Norrköpings skolor och förskolor.

Snart dags att ge sig ut i dörrknackarvärlden! Idag Ljura.

Skolan

norrköping Mindre än en vecka kvar till att vallokalerna stänger nästa söndag.  Fortfarande är frågan om utbildning valets viktigaste fråga. Och med tanke att allt fler inte får behörighet till ett nationellt program på gymnasiet så är det befogat. 2006 var det 10,5 % som inte kom in idag är siffran 13,1 % Och om man ska använda folkpartiets retorik så är det en ökning med nästan 25%! Nu tycket jag det är mer ärligt att använda procentenheter när man beskriver verkligheten. Det som också är väldigt tydlig är hur mycket föräldrarnas utbildningsbakgrund avgör. Akademikerbarn utgör 5%, föräldrar med gymnasieutbildning 15% och föräldrar utan gymnasieutbildning, deras barn utgör 42%! Det vi ser i riket förstärks i många städer med stor andel lågutbildade. Därför är det viktigaste att vi klarar av att kompensera för föräldrars utbildningsbakgrund.  Att vi klarar av att styra resurserna dit de bäst behövs.  Att vi får en nationell politik som inte fokuserar på skattesänkningar utan på allvar tar sig an skolan och lärandet.

Vi som hade förmånen att vara i Louis de Geer i lördags och lyssna till Kulturskolan och Ale Möller Trio är bara att gratulera. En av de bästa konserer jag varit på. Så mycket glädje av så många samtidigt på en scen!!! Ett enormt tack till alla pedagoger, föräldrar, Ale Möller trio, Hasse Eriksson!  Och alla andra som jag glömt, vi är lyckligt lottade i Norrköping att vi har så fantastiska möjligheter till kultur!

Skolranking

Norrköping Idag släppte lärarförbundet sin ranking över bästa skolkommun. Norrköping klättrar 17 palceringar och hamnar på 177 plats av 290. Självklart vill vi komma högre upp, utbildning och lärande är prioriterat. Men vi ser att insatserna ger resultat. Vi har idag en högre lärartäthet än medelkommunen. Men vi har för låga löner och resultaten behöver bli bättre. Det är så man ska använda en ranking. Analysera och se sina svageheter för att förbättra. Vi satsar långsikitgt, därför är det också extra roligt att idag se att vår lässatsning ger goda resultat. Do över hundra elevetr som fått ett riktat stöd visar upp stora förbättringar. Det syns inte i reultatet i år men kommer att ge alla dom elevernaq större chanser att nå goda resultat i framtiden. Tidiga insatser till dom som bäst behöver det skapar vinster både för den enskilde och för skolan. 

Valrörelsen fortsätter och dörrknackningen med den. Aldrig har jag haft så många samtal med väljare som i år. Och det är väldigt många som är tydliga med att dom inte vill fortsätta med skattesänkarpolitiken, utan vill värna välfärden. Att det är viktigare med fler händer i vården och fler lärare i skolan. 

Imorgon blir det att åka ut till Krokek, som måste vara Norrköpings hundtätaste område. Tror inte att något parti har lagt fram något vallöfte till alla hundägare, men det finns fortfarande tid till fler utspel!

Förskolan

Norrköping Två besök i förskolan och en skoldebatt i KF. En bra vecka.

Armbandet/Kättsäters förskola blev diplomerad inom vår Qualisgranskning och fick 105 p, något som väldigt få förskolor når upp till.  Stort Grattis. När våra verksamheter får bra omdömen så vet man att det finns en engagerad och kompetent personal och ledare bakom. Så också på Armbandet. Deras profil med ”Drömmen om det goda” är framgångsrikt. Det är viktigt att vi har många olika ideer om hur vi når målet. Att alla våra barn får en bra start i livet. Armbandet/Kättsäter visar på en.

Jag besökte också Focken ute i Lindö. Engagerad personal och förskolechef. Jag är övertygad om att det även där kommer att bli höga poäng. Det som oroade personalen var att barngrupperna är för stora. Jag delar den uppfattningen. Det är vår viktigaste uppgift att minska antalet barn i våra barngrupper. Men intill dess så är jag glad över den kvalite man skapar med dom förutsättningar som finns.

Träffade också Kommunal och Lärarförbundet för samtal om arbetskläder i Förskolan. En fråga som funnits med länge. Nu går vidare och tar fram en Norrköpingsmodell.

Skoldebatten igår var engagerad och många var uppe i talarstolen.  Bästa inlägget hade Lars-Magnus Cederblad (c), tänkvärt om hans egen skoltid!  Att vi inte har samma uppfattning om vissa frågor ingår i det politiska spelet, och det är så det ska vara. Men vissa saker borde vara enkla att komma överens om. Var finns pengarna till de kraftiga lönesatsningarna som Alliansen har lovat till alla lärare? Jag hittar de inte fast jag lusläser dokumenten.  Vi har trots allt samma summa pengar att använda. Jag blir också konfunderad när Sophia Jarl skriver att det är vattentäta skott mellan skolan och socialen. Antingen vet hon inget om det arbetet som pågår dagligen, vilket är bekymmersamt, eller så far hon medvetet med osanning, vilket är än mer bekymmersamt. Vi ska inte vinna politiska poänger på att framställa en osann verklighet. Vi har tillräckligt med problem att lyfta fram i den politiska debatten.

Lite i smyg så har Norrköpings senaste profilskola startat,  Kulturringen i Ektorp! Kulturskolan och Ektorpsringen har nu startat upp sin profil. Stort Grattis och lycka till!!

Med det vill jag också dementera till alla dom som trodde att profilskolorna var avskaffade, det är dom inte!

 

Olle Johansson är socialdemokratiskt kommunalråd i Norrköping med ansvar för utbildningsfrågor.

Sport

Kultur- & nöje

Livsstil

Opinion

Övrigt

Politiker