• onsdag 1 juli 2015
  • Familjeannonser
  • Lunchguiden
  • Grannar
  • Lokusjobb
  • Lokus
  • XTRABONUS
  • Lohts
Några jamare Lotta Källströms blogg Lotta Källströms blogg
Vädersponsor:

Likvärdig skola

Norrköping Är en likvärdig skola förenligt med fri etableringsrätt. Jag tror inte det. Socialdemokratin har sedan början på nittonhundratalet aktiv arbetat på att göra skolan likvärdig. Oavsett vilka föräldrar du har eller var du bor så ska alla få en likvärdig utbildning. Efter ett långt utredningsarbete och kompromisser så tog riksdagen 1962 förslaget till en sammanhållen 9-årig grundskola. Den politiska skiljelinjen låg i när, eller om, man skulle påbörja en differentiering.

 För 50 år sedan hade Sverige en av världens modernaste och bästa skolsystem vars grundläggande tanke var allas rätt till en likvärdig skola. Dom kunskapsresultat som levererades låg bland dom bästa. Att göra en klassresa blev möjligt för många. Många är dom som berättar att man var den förste i sin familj som läst vidare till högre studier. Hur kan vi då femtio år senare hamna där vi hamnat. En nation vars kunskapsresultat stadigt sjunker. Där vi tidigare var i topp är vi nu medel, där vi tidigare var bra är vi nu under medel. 25% av våra 15-åriga pojkar saknar adekvat läsförmåga.

  En av dom största skillnader mot för 50 år sedan är den fria etableringsrätten. Vem som vill kan idag driva en skola. Formellt kan kommunen avråda men det är skolinspektionen som avgör. Hittills är det väldigt ovanligt att man inte ger tillstånd. En fri marknad skapar alltid en överetablering som i sin tur blir fördyrande. Politiskt så framhålls från i första hand borgliga politiker rätten till det fria valet. Valfrihet är viktigare än generellt höga kunskapsresultat. På individnivå så är valfrihet en kvalité. Att välja bort  en dålig inlärningssituation mot en bra. Tyvärr görs få val pga. kvalitén på den befintliga skolan utan oftare utifrån andra kriterier.  För mig blir frågan, ska våra elever behöva definieras som kunder och finnas på en marknad eller ska vi ha en likvärdig skola för alla våra elever. För mig är svaret ganska enkelt. Kunskap är för viktigt för att lämnas bort till en marknad.

 Jag har inga bekymmer med att företag går med vinst. Tvärtom det är förutsättningen för att driva företag. Om huvudmannen/kommunen har möjlighet att styra över utvecklingen och rätten att bestämma över etableringar så att vi använder våra resurser effektivt så finns det inga hinder för alternativa utförare. Men det absolut viktigaste är att åter skapa en likvärdig skola, såväl i Norrköping som i hela Sverige.

 

Rubriker

Norrköping I går bjöd vi in till pressträff på Ektorpsskolan för att prestentera det utvecklingsarbete som pågår angående IT. Lärare och IT-pedagoger har under lång tid jobbat fram ett koncept där vi kommer att använda GAFE som plattform. En modell som redan används av många kommuner i Sverige. Vi blir oberoende av hårdvara, vilken dator, platta elller smartphone kan användas var som helst. Vi får möjlighet till att arbeta i delade dokument. Vi får bättre lärmedel till en lägre kostnad. Vi kommer under de närmaste åren att införa det på alla våra kommunala högstadieskolor, utifrån att den försöksverksamhet som vi startar upp på tre skolor i höst blir lyckosam.

Vad blir då dagens rubrik i NT. "Skolans satsning på IT kritiseras".  Jag är van och kan leva med märkliga rubriker, att NT inte vill lyfta fram Norrköpings kommunala skolor i en positiv bild, men jag tycker synd om alla de som jobbat så hårt för att skapa det här, att deras arbete blir en kritisk rubrik.

Dagens Samhälle har genomlyst Sveriges kommunen och visat på att antalet kommunikatörer har ökat markant, så även i Norrköping. Jag tycker det är en olycklig utveckling. Antalet verksamma journalister minskar och antalet kommunanställda informatörer ökar! Men är det så att man inte kan presentera en spännande pedagogisk tanke utan negativa rubriker så förstår jag att vi måste arbeta med egen informationsspridning. Det betyder inte att kritisk gransking ska försvinna. Tvärtom, all kommunal verksamhet ska genomlysas. Det vinner vi alltid på. Men om man aldrig kan låta bli att rubriksätta artiklar negativt så tappar man trovärdighet.

 

Skolchef

Norrköping  Igår meddelaes via ett pressmedelande att Tommy Fabricius inte förlänger sitt förordnade. Mats Olsson tar över som ny utbildningschef. Egentligen inget konstigt. Vi kommer alltid att ha personal på olika nivåer som bestämmer sig för att göra något annat. För ett tag sedan lämnade Karl Gudmunsson sitt jobb som socialchef och Yvonne Thilander tog över. En inter tillsättning. När det finns fullgoda alternativ inom kommun så ser jag det som positivt att kunna tilsätta tjänster internt. Mats Olsson som under flera år haft ledande funktioner inom utbildning är en sådan fullgod ersättare. 

Idag var jag på Rambodalsskolan. Elevrådet har aktivt arbetat för att få bygga om duschrummen. Att skapa egna duschutrymmen. Att en aktiv elevdemokrati ger resultat är fantastiskt att få uppleva. Duscharna kommer att byggas om. det beslut som KF antog i budget att avsätta 1,5 milj kr för ombyggnation blir nu verklighet på Rambodal. Imponerande arbete!

 

 

SVD

Norrköping Det har aldrig funnits så mycket skrivet om den svenska skolan som det finns idag. Det är inte brist på ord som är skolans utmaning. I tisdagens Svenska Dagbladet läste jag en av de mest intressanta artiklarna som skrivits. Jenny Maria Nilsson skriver insiktsfullt och med stor trovärdighet. Läs den! "den lärare som intar en tydlig lärarroll, har goda ämneskunskaper, sätter ribban högt och strukturerar undervisningen för sina elever når bäst kunskapsresultat." Så enkelt eller så svårt är det! Om vi tror på det så blir frågan hur kan vi agera lokalt för att göra vår undervisning bättre. Kompetensutveckloing och åter kompetensutveckling! Det är en investering som är absolut nödvändig om vi ska kunna ge våra elever den kunskap som de har rätt till. Som sagt, läs artikeln och begrunda!

 

Efter måndagens KF fanns det i alla fall en positiv sak med debatten. Om jag förstår det rätt så höll Sophia Jarl med om att enheterna ska hålla sina budgetar.  

Att det alltid finns en dialog mellan enheterna och förvaltning om hur utfallet blir är en självklarhet. Det kommer alltid att finnas skolor och förskolor som inte fullt ut kommer att nå ett nollresultat. Men det ska alltid förankras med förvaltningen.

Funderar också lite över medias roll och ansvar. NT lyfte återigen upp i en artikel en av utbildningskontorets medarbetare i en granskning. Och själklart ska media granska både politik och förvaltning. Men när journalistiken blir personlig riskerar den att tappa objektiviteten . Och då tappar den också legimiteten och trovärdigheten. Hoppas tror och tänker att jag har fel! 

 

 

Skollunch

Norrköping Ibland blir man lite mer förvånad än annars! Efter några år i politiken så ska det till lite extra. Men dagens NT med att "Eber kan tvingas ta bort skolunchen" sticker ut. Självklart har tidningar rätt att sätta vilka rubriker de vill. Men om det, som i det här fallet, inte finns någon täckning, så blir det vilseledande. Den politiska majoriteten i Norrköping skulle aldrig ta ett beslut som innebar att vi tog bort de fria skolluncherna!

Ekonomi har präglat debatten senaste tiden. Framför allt initierat av Moderaterna i olika samanhang. Det partiet som vill sänka skatten i Norrköping! Det finns inga kommunala sedelpressar, varken för Kvartetten elelr opposionen, vi får förhålla oss till samma verklighet. Skillnaden är att som opposion kan man skapa låtsasbudgetar, budgetar som inte är realistisk. I moderaternas budget i UN underfinasierade man "Elever placerade i annan kommun, och vips fick man 4 miljoner till! Att det inte är realistiskt är en annan sak!

Men den stora frågan är UN:s ekonomiuppföljning. Där utbildningskontoret konstatetrar att 31 dec 2015 är prognosen att det är ett nollresultat. Jag har stort förtroende för kommunens tjänstemän, deras erfarenhet. Jag har stort förtroende för alla våra rektorer och förskolechefer och det arbete de utför. Det ansvar som de känner för kommunen.

Fakta: Gymnasiet ligger sammanvägt på ett minus på 8,5 milj kr. Jag tycker det är ett resultat som vi kan hantera inom UN totala ram. Förskola, skola redovisar idag 19,5 milj kr minus. Ett bättre resultat än förra året vid den här tiden. UN har också väsentligt högre buffert än förra året.

Jag kan inte se annat än att det skapas en oro som inte är befogad. Det gangnar inte våra elever. Jag önskar att ledande politiker faktiskt kan ta ett ansvar och inte ta varje möjlighet att skapa oro! Vår stora utmaning är att använda de pengarna vi har, till att ge våra barn och elever ett bra lärande. Det är det vi behöver föra debattt om. Det är där fokus ska finnas.

Budgetr

Norrköping Läser i dagens NT en debattartikel  med rubriken sämst i Sverige. Jag har sen den dag jag tillträdde som ansvarig för utbildning i Norrköping varit tydlig med att vi ska aldrig försköna eller förvanska resultat. Är vi sämst så är vi det. Nu kan man alltid använda statistik utifrån det syftet man har. Att plocka en enskild siffra för att förstärka en åsikt. I SKL.s öppna jämförelse hamnar vi på plats 190 av 290 kommuner. Inte sämst men inte bäst. Däremot så måste vi bli bättre, vi ska vara minst lika bra som jämförbara kommuner med samma förutsättningar. En del av det består i att tillföra mer resurser till våra skolor och förskolor. Men lika viktig är att vi använder pengarna rätt. Därför blir det lite tråkigt när man i en debattartikel framställer det som om det finns ett sparbeting på våra skolor. Det gör det inte. 2014 gick våra enheter plus på totalen. Några gjorde överskott andra underskott. Det ser likadant ut 2015. Några kommer att göra underskott andra överskott. Skolors förutsättnignar förändras över tid. Antalet elever kan öka eller minska. Just nu ökar antalet elever på våra grundskolor men det minskar på gymnasiet. Med det fördelningssystem som det fri skolavalet innebär så får man ersättning utifrån elevantal. Vilket innebär att man måste göra de justeringar som är nödvändiga. Är det stora förändringar klarar man inte det alltid inom samma budgetår. Därför är det viktigt att det finns en buffert för atr hantera ev underskott.

Att sen missa att vi tillför 27 milj kr  till UN 2015 får väl tillskrivas tryckfelsnisse. Det är lätt hänt att missa en 2:a.

 

Olle Johansson är socialdemokratiskt kommunalråd i Norrköping med ansvar för utbildningsfrågor.
  • Mest lästa bloggar
  • Senaste blogginläggen

Sport

Kultur- & nöje

Livsstil

Opinion

Övrigt

Politiker