• onsdag 03 september 2014
Den nya gång- och cykelvägen verkar vara d... Ur Classes Synvinkel Ur Classes Synvinkel
Vädersponsor:

Likvärdig skola

Norrköping Är en likvärdig skola förenligt med fri etableringsrätt. Jag tror inte det. Socialdemokratin har sedan början på nittonhundratalet aktiv arbetat på att göra skolan likvärdig. Oavsett vilka föräldrar du har eller var du bor så ska alla få en likvärdig utbildning. Efter ett långt utredningsarbete och kompromisser så tog riksdagen 1962 förslaget till en sammanhållen 9-årig grundskola. Den politiska skiljelinjen låg i när, eller om, man skulle påbörja en differentiering.

 För 50 år sedan hade Sverige en av världens modernaste och bästa skolsystem vars grundläggande tanke var allas rätt till en likvärdig skola. Dom kunskapsresultat som levererades låg bland dom bästa. Att göra en klassresa blev möjligt för många. Många är dom som berättar att man var den förste i sin familj som läst vidare till högre studier. Hur kan vi då femtio år senare hamna där vi hamnat. En nation vars kunskapsresultat stadigt sjunker. Där vi tidigare var i topp är vi nu medel, där vi tidigare var bra är vi nu under medel. 25% av våra 15-åriga pojkar saknar adekvat läsförmåga.

  En av dom största skillnader mot för 50 år sedan är den fria etableringsrätten. Vem som vill kan idag driva en skola. Formellt kan kommunen avråda men det är skolinspektionen som avgör. Hittills är det väldigt ovanligt att man inte ger tillstånd. En fri marknad skapar alltid en överetablering som i sin tur blir fördyrande. Politiskt så framhålls från i första hand borgliga politiker rätten till det fria valet. Valfrihet är viktigare än generellt höga kunskapsresultat. På individnivå så är valfrihet en kvalité. Att välja bort  en dålig inlärningssituation mot en bra. Tyvärr görs få val pga. kvalitén på den befintliga skolan utan oftare utifrån andra kriterier.  För mig blir frågan, ska våra elever behöva definieras som kunder och finnas på en marknad eller ska vi ha en likvärdig skola för alla våra elever. För mig är svaret ganska enkelt. Kunskap är för viktigt för att lämnas bort till en marknad.

 Jag har inga bekymmer med att företag går med vinst. Tvärtom det är förutsättningen för att driva företag. Om huvudmannen/kommunen har möjlighet att styra över utvecklingen och rätten att bestämma över etableringar så att vi använder våra resurser effektivt så finns det inga hinder för alternativa utförare. Men det absolut viktigaste är att åter skapa en likvärdig skola, såväl i Norrköping som i hela Sverige.

 

Skolranking

Norrköping Idag släppte lärarförbundet sin ranking över bästa skolkommun. Norrköping klättrar 17 palceringar och hamnar på 177 plats av 290. Självklart vill vi komma högre upp, utbildning och lärande är prioriterat. Men vi ser att insatserna ger resultat. Vi har idag en högre lärartäthet än medelkommunen. Men vi har för låga löner och resultaten behöver bli bättre. Det är så man ska använda en ranking. Analysera och se sina svageheter för att förbättra. Vi satsar långsikitgt, därför är det också extra roligt att idag se att vår lässatsning ger goda resultat. Do över hundra elevetr som fått ett riktat stöd visar upp stora förbättringar. Det syns inte i reultatet i år men kommer att ge alla dom elevernaq större chanser att nå goda resultat i framtiden. Tidiga insatser till dom som bäst behöver det skapar vinster både för den enskilde och för skolan. 

Valrörelsen fortsätter och dörrknackningen med den. Aldrig har jag haft så många samtal med väljare som i år. Och det är väldigt många som är tydliga med att dom inte vill fortsätta med skattesänkarpolitiken, utan vill värna välfärden. Att det är viktigare med fler händer i vården och fler lärare i skolan. 

Imorgon blir det att åka ut till Krokek, som måste vara Norrköpings hundtätaste område. Tror inte att något parti har lagt fram något vallöfte till alla hundägare, men det finns fortfarande tid till fler utspel!

Förskolan

Norrköping Två besök i förskolan och en skoldebatt i KF. En bra vecka.

Armbandet/Kättsäters förskola blev diplomerad inom vår Qualisgranskning och fick 105 p, något som väldigt få förskolor når upp till.  Stort Grattis. När våra verksamheter får bra omdömen så vet man att det finns en engagerad och kompetent personal och ledare bakom. Så också på Armbandet. Deras profil med ”Drömmen om det goda” är framgångsrikt. Det är viktigt att vi har många olika ideer om hur vi når målet. Att alla våra barn får en bra start i livet. Armbandet/Kättsäter visar på en.

Jag besökte också Focken ute i Lindö. Engagerad personal och förskolechef. Jag är övertygad om att det även där kommer att bli höga poäng. Det som oroade personalen var att barngrupperna är för stora. Jag delar den uppfattningen. Det är vår viktigaste uppgift att minska antalet barn i våra barngrupper. Men intill dess så är jag glad över den kvalite man skapar med dom förutsättningar som finns.

Träffade också Kommunal och Lärarförbundet för samtal om arbetskläder i Förskolan. En fråga som funnits med länge. Nu går vidare och tar fram en Norrköpingsmodell.

Skoldebatten igår var engagerad och många var uppe i talarstolen.  Bästa inlägget hade Lars-Magnus Cederblad (c), tänkvärt om hans egen skoltid!  Att vi inte har samma uppfattning om vissa frågor ingår i det politiska spelet, och det är så det ska vara. Men vissa saker borde vara enkla att komma överens om. Var finns pengarna till de kraftiga lönesatsningarna som Alliansen har lovat till alla lärare? Jag hittar de inte fast jag lusläser dokumenten.  Vi har trots allt samma summa pengar att använda. Jag blir också konfunderad när Sophia Jarl skriver att det är vattentäta skott mellan skolan och socialen. Antingen vet hon inget om det arbetet som pågår dagligen, vilket är bekymmersamt, eller så far hon medvetet med osanning, vilket är än mer bekymmersamt. Vi ska inte vinna politiska poänger på att framställa en osann verklighet. Vi har tillräckligt med problem att lyfta fram i den politiska debatten.

Lite i smyg så har Norrköpings senaste profilskola startat,  Kulturringen i Ektorp! Kulturskolan och Ektorpsringen har nu startat upp sin profil. Stort Grattis och lycka till!!

Med det vill jag också dementera till alla dom som trodde att profilskolorna var avskaffade, det är dom inte!

 

Valet

Norrköping NU börjar det kännas att vi närmar oss ett val! Det återstår många debatter och många dörrar att knacka.  Men det börjar också bli lite tydligare vad politiken vill. Efter gårdagens utspel där Moderaterna inte vill tillföra mer resurser utan omfördela inom befintliga. Känner igen det från BUN där man bla vill använda bufferten till lärartjänster! Folkpartiet som satsar på att klippa gräs och Musse Pigg! Själv presenterade jag hur S vill använda de 155 milj kr vi avsätter i långtidsbudget fram till 2018. Dessutom tillkommer nationella 85 mikj kr för mindre klasser och höjda lärarlöner när vi får en ny regering!

 Det är faktiskt så att det kostar pengar att klippa gräs, någon ska utföra jobbet och de ska ha lön. Jag uppskattar att man klipper gräset. Att vi har vackra miljöer. Men ibland måste man prioritera och jag prioriterar fler lärare i skolan, mindre barngrupper på förskolan. Det är så verkligheten ser ut. Sänker man skatten med 130 miljarder kr så räcker inte pengarna till lika mycket offentlig välfärd.  Gräsklippning eller lärare, ibland måste man välja. Att fortsätta satsa på de tidiga insatserna med att ge alla våra yngsta barn en stabil grund att så på, är en investering för framtiden. Inga elever ska halka efter!  

Idag ska jag besöka en av Sveriges  bästa förskolor, och den ligger i Norrköping!

Skolan

Norrköping Idag är det tre veckor kvar till valet den 14 sep. Att sia om hur det går utifrån den valrörelse som hittills varit, känns svårt. Vår valkampanj rullar på med dörrknackning och samtal. Jämfört med förra valet så känns det betydligt positivare, fler som vill byta regering men också ett generellt trevligare klimat. Men som underlag för en säker analys av valresultatet är det inte. Men det är roligt att möta så många människor och olika miljöer.

Blir lite konfunderad när jag ser att Moderaterna har två deltagare i en debatt och alla andra partier har en!

Den viktigaste frågan för svenska folket är ändå skolan.  Att alliansregering gör allt för att den inte ska finnas med i debatten förstår jag. Men jag är övertygad om att svenska folket kommer att ha med den när man går till valurnorna. Även vi Socialdemokrater i Norrköping ser utbildning som det viktigaste. Vi måste ge alla våra elever en bra start men också ge alla de som inte klarat sig, en andra och en tredje chans. Idag har vi ett betygssystem som mäter dig efter din sämsta förmåga. Inte ett sammanvägt resultat utan det lägsta värdet styr betyget. Rätt eller fel? Det är så alliansen vill ha det. Men det innebär att det ställs väldigt höga krav för att nå godkänt. Rudi Ailert berör det i sin blogg. Att på kort tid lära sig två nya språk på en hög nivå är en väldigt stor uppgift. Vi borde kunna hitta en bättre lösning.

Koalitionen l Norrköping är överens om hur ekonomin ska hanteras de närmaste åren. En sund ekonomi genererar förutsättningar för satsningar. Barn och ungdomsnämnden tillförs 35 milj kr nästa år och sen 40 milj kr de kommande åren. Och det är utöver löneökningar, volymökningar och inflation. Dessutom avsätter vi 10 miljoner kr nästa år till en särskild lönepott. Och självklart är det viktigt hur vi använder pengarna, jag kommer imorgon att bjuda in till en pressträff för att visa hur vi kan använda det ökade utrymmet. Och det är inte en satsning på 10000 kr mer i lärarlöner. För snart har vi en ny regering som förstår hur viktigt det är att satsa på lärarna! 2000 kr mer i månaden i en riktad satsning på lärarlöner! Det är så man måste göra, höjda lärarlöner istället för sänkt skatt!

I går var jag inbjuden till Mosstorpsskolan för att få en provtitt på ombyggnationen. Man blir väldigt glad när man först möts av rektor Petra Bergenbrants glädje över sitt arbete och sen av Peo Malmberg, som sedan 30 år jobbat på Mosstorp, som egentligen skulle namnats till Måstorpsskolan! Hans glädje och engagemang för att skapa Norrköpings bästa skollokaler  kändes. För även om vi satsar 70 milj kr så måste det finnas de som  omsätter det till verklig kvalité. Det finns på Mosstorpsskolan! Det som många framhöll var den fina färgsättningen och känslan av att det kändes bra! Kan bero på att vi anlitar skickliga konsulter som kan sitt jobb! Självklart kan ju vem som helst åka till IKEA och handla, behövs ju bara lite sunt förnuft, som en politiker uttryckte sig! Men ska det vara hållbart över lång tid så behövs det kompetens!

Båtlinjepolitik

Norrköping Jag har efterlyst det förut, och jag känner fortfarande att alliansen i Norrköping inte riktigt kommit med de mest politiska förslagen. Nu senast vill delar av moderaterna,  utveckla en båtlinje i Bråviken. För att göra det lika attraktivt som Öland och Gotland. Inget fel på ambitionen. Men samtidigt intressant. En sak vi vet är att det kommer att krävas kommunala pengar. Det finns ingen bärighet i en båtlinje. Och ibland är det rätt, vi ska investera. Men att moderaterna inte längre tror på marknadskrafternas inneboende utvecklingspotential är intressant. Att bli det nya arbetarpartiet innebär tydligen att också ta till sig socialdemokratisk politik. För när man ser Moderaternas skolpolitik med krav på mindre klasser för de minsta barnen funderar man ju på var det var man såg det först? Jo, just det, Det är ett socialdemokratiskt förslag som vi tidigt gick till val på. Inget fel att fler stödjer vår skolpolitik, ju fler desto bättre.  Bara man också är beredd att betala för det. Ska vi klara välfärdens utmaningar i framtiden behövs en skattebas. Att tro att man kan sänka skatterna kraftigt och behålla samma välfärd är en illusion. 

Ibland blir man överaskad över sin egen stad.  Att vi har en tennisanläggning, Holmen Tennis Park, på Himmelstalund visste jag. Men har aldrig insett hur fin den är, hur stor den är! Sveriges näst största efter Båstad. Och hur kul det var att se på tennis! Otroligt duktiga ungdomar!

På tal om sport så är det en ödesmatch på Parken på måndag.  Alltså för HBK! Vissa saker har man med sig genom livet, förhållandet till en fotbollsklubb, det finns där för livet. Men jag önskar att IFK Norrköping hade spelat lite bättre mot Mjällby! Vi behöver ett allsvenskt lag i Norrköping. Så oavgjort på måndag är helt OK.

Olle Johansson är socialdemokratiskt kommunalråd i Norrköping med ansvar för utbildningsfrågor.

Sport

Kultur- & nöje

Livsstil

Opinion

Övrigt

Politiker