Bloggar
Nicklas Lundström (V)
Jag sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet i Norrköping och jobbar som politisk sekreterare för partiet i Östergötlands landsting. Jag är även vice ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och ordförande i kommunens biståndsutskott som har ansvar för försörjningsstöd, en tuff men viktig uppgift. Är en glödande vänsterpartist, feminist, socialist och antirasist.
- den 15 oktober 2012, kl 22:43

SD vill censurera kulturen i Norrköping

Dagens kommunfullmäktige var en relativt kort och lugn tillställning. Det blev dock en ganska stor debatt kring Sverigedemokraternas förslag om att censurera kulturen i Norrköping. Ja ni läste alldeles rätt, SD visade i debatten hur extremt dålig känsla partiet har för demokrati och yttrandefrihet. Motionen går kortfattat ut på att att kommunen ska ta fram  en politisk policy för vilken kultur som kommunen kan medfinansiera. Kravet är att kultur som framförs ska vara ”politiskt neutral” och att den inte heller får "chokera eller provocera". Detta vore faktiskt ordboksdefinitionen av censur, det vill säga att makthavaren (i det här fallet kommunpolitiker) förhandsgranskar och bestämmer vad som får framföras. Det man undrar lite om är ju ifall SD och motionären och gruppledaren Markus Wiechel tänkt efter kring konsekvenserna innan motionen lades. Tyvärr verkar det så eftersom att partiet stod kvar vid sitt förslag om att införa censur under hela debatten.

 

Sen funderar jag också kring SD:s kultursyn, själv har jag aldrig tagit del av någon kultur som inte varit eller kan tolkas politiskt. Det finns ingen "politiskt neutral kultur" och om all kultur som kan ses som politisk skulle bli av med sin finansiering skulle det bli ytterst lite om något kvar. Det är helt grundläggande för den politiska demokratin att kulturen är fri att kritisera både åt höger och vänster, även alla politiska partier (inklusive Vänsterpartiet såklart). Det vore förödande att förbjuda kulturen från att delta i det offentliga samtalet om politiken och samhället.

 

Sverigedemokraterna i Norrköping tycker vidare att det vid eventuella kulturyttringar som släpps igenom ”förhandsgranskningen” ska ha en varningstext där det ska ”framgå vilket politiskt perspektiv det ses ifrån”. Här blir det hela ännu löjligare och farligare, vilka politiker ska avgöra vilken kultur som ska förses med denna varningstext och vad som ska stå där? Markus Wiechel? Eller jag för den delen? Jag hoppas och kämpar för att SD inte ska få göra verklighet av såna här antidemokratiska förslag i framtiden. För då är vi riktigt illa ute.

 

Nej låt kulturen vara så fri som möjligt!

 

För övrigt måste jag berömma särskilt Fredrik Bergqvist (M) och Linda Snecker (V) som gjorde riktigt bra och passionerade inlägg i den här debatten.

 

 Dela och kommentera

dssdf
Här ska kommentarerna till forumet komma in via ajax, fungerar inte detta så har du en gammal webbläsare eller fel inställningar. läs mer här...
Blogg forts.
Ta itu med skolans verkliga problem
- den 17 april 2014, kl 14:39

Jag har funderat en del över den svenska skolans kollaps sedan 90-talet tillsammans med vår ledamot i Barn och Ungdom Rodi ailert. Egentligen är slutsatserna enkla och vetenskapligt belagda och det är saker som alla förstår. Ja, bortsett då från politikerna i alla partier utom Vänsterpartiet...

Den så kallade PISA-undersökningen jämför hur olika länders elever presterar i skolämnena matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Den säger inget om andra skolämnen som till exempel engelska, musik och idrott. Ämnen där mycket tyder på att svenska elever presterar bra. Den säger heller inget om sådant som inte betygssätts men ändå lärs in och kan vara nog så viktigt. Till exempel kreativitet och demokratiskt värderingar. Med lite distans till undersökningen kan vi kanske konstatera att verkligheten inte bara är svart och vit.

 

Med detta sagt så tittar vi på resultaten. Sverige finns på 38:e plats och USA på 36:e. Före ligger framförallt utvecklade asiatiska länder och de flesta västeuropiska länder. Efter ligger alla andra. Är nu detta så konstigt? Starka krafter inom högern har länge arbetat för att Sverige ska bli mer likt USA, inte minst inom skolområdet. Nu är vi där, än ni nöjda nu?

 

I början av 90-talet råkade den svenska skolan ut för kraftfulla besparingar samtidigt som den kommunaliserades och friskolereformen genomfördes. Det är sannolikt i dessa genomgripande förändringar som vi kan spåra anledningarna till att den svenska skolan i vissa viktiga avseenden idag är sämre än till exempel de nordiska grannländernas.

 

Debatten om vinsterna i välfärden är välkänd och snart är det väl bara företrädarna för de andra riksdagspartierna som tycker att riskkapitalister ska få fortsätta tömma skolan på pengar. Både S och MP, och kanske till och med FP, börjar dock svänga i frågan. Och med en mycket stark folklig opinion tror vi att det snart kan bli möjligt att stoppa. Genom att återföra de privata vinsterna till verksamheten har vi tagit ett första steg. Bara 2011 tog de privata företagen i välfärden ut cirka 9,2 miljarder i vinst.

 

Genom att ta bort skolföretagens etableringsfrihet så kan vi komma åt problemen med segregation, överbetyg, elevsortering och undervisningspengar som går till reklam. Just sorteringen av elever med liknande social bakgrund i samma skolor är en av de viktigaste anledningarna till både sjunkande resultat och sämre jämlikhet, enligt de flesta vetenskapliga undersökningar (bland annat kungliga vetenskapsakademin).

 

Vi måste sannolikt också förstatliga skolan igen. Staten borde finansiera, organisera och leda skolan så att tätort och glesbygd, rik och fattig ges likvärdiga förutsättningar. En sammanhållen skola där undervisningen inte hänger på kommunernas budget blir helt enkelt bättre.

Ovanstående kommer vi att driva under valrörelsen och, om det behövs, även därefter.

 

Rodi Ailert, barn och ungdomsnämnden (V)

Nicklas Lundström, Ordförande (V)

Modiga brandmän, Kardonbana och Skellefteå AIK!
- den 9 april 2014, kl 00:15

Riktigt kul besked om Kardonbanan idag! Att staten verkar ta hela det ekonomiska ansvaret för utbyggnaden är också rimligt då det rör sig om infrastruktur av högt nationellt intresse.Med kardonbanan (som jag antar blir elektrifierad nu) så stärks Norrköpings Hamn mycket kraftigt och hela Norrköpings tyngd som logistikcentrum ökar.

 

Det är också inspirerande att se vilket stöd de brandmän som protesterade mot SD:s besök på deras arbetsplats har genererat. Kolla gärna in den kraftigt växande FB-gruppen "brandmän mot rasism" och imponeras av solidariteten som uttrycks från hela landet. För att vara tydlig så är det självklart att politiker ska kunna besöka verksamheter och träffa chefer och ledning. Men dom som arbetar där ska aldrig tvingas delta eller tvingas användas som ett del av något partis politiska propaganda. När det rör ett parti som SD som faktiskt inte tror på alla människors lika värde så blir detta såklart extra tydligt.

 

Och i kväll avslutade SAIK den rätt korta semifinalserien mot LHC på ett väldigt övertygande sätt. Det finns nog få städer med ett lika passionerat och djupt hockeyintresse som Skellefteå. Och efter långt slit och stor uthållighet av både spelare, sponsorer och supportrar har vi äntligen de senaste åren fått se drömmen om Skellefteås återkomst som ett respekterat guldlag gå i uppfyllelse. Kanske är det IFK:s tur i fotbollen om inte allt för länge?

 

För övrigt så borde ni verkligen läsa Deniz Tütüncüs blogg. Hon är vice ordförande för V Norrköping och arbetar någon månad till för Vänsterpartiet i Bryssel innnan hon kommer tillbaks hit lagom till valrörelsen. Här skriver hon bland annat om Klimatriksdagen och varför omställningen måste börja i Norrköping.

Vi vill ha spårväg istället för flygplats!
- den 6 april 2014, kl 20:22

Igår kunde norrköpingsborna i NT läsa om Vänsterpartiet Norrköpings första konkreta valfråga. Vi lovar att ifall vi får ett starkt stöd av väljarna driva frågan om utbyggd spårväg till Vrinnevi och Vilbergen. Som i all politik så kommer det att handla om både förhandlingar och ekonomiska förhållanden om vårt förslag ska bli verklighet. Men i och med att en rödgrön regering är mycket sannolik liksom ett starkare Vänsterparti i Norrköping hoppas vi att detta förslag kommer att kunna realiseras redan nästa mandatperiod. Mer om vårt förslag kan du läsa i vår Rapport på hemsidan: ”Ny spårväg till Vrinnevisjukhuset – För Norrköping jobben och klimatet”

 

Eftersom Vänsterpartiet inte lägger ofinansierade förslag så har vi två förslag på var pengarna kan hämtas. Det första är en rödgrön regering som ger direkt stöd till kommunerna för kollektivtrafiksatsningar (ett sådant fanns inför förra valet, hade alliansen förlorat redan då kanske linjen redan hade varit byggd). Vårt andra förslag handlar om att omdirigera de skattemedel som idag går till flygplatsen (över 20 miljoner per år) till byggandet av ett nytt spår istället. Flygplatsen klarar idag inte av kommunens mål om att vara en viktig affärsflygplats för näringslivet. Konkurrensen från både Linköping, Skavsta och Arlands är för hård. Och när Ostlänken är klar kommer situationen att bli än mer omöjlig. Att fortsätta stötta varje affärsresenär som lyfter från flygplatsen med 100-tals skattekronor (sannolikt mer än 1000-lappen) är inte det bästa sättet att använda våra gemensamma skatteresurser.

 

 

En satsning på en ny spårväg skulle tillgängliggöra en av Norrköpings största arbetsplatser och destinationer i Vrinnevisjukhuset och omedelbart göra alla bostadsområden som passeras mer attraktiva och konkurrenskraftiga. Att spårväg ökar kollektivtrafikresandet rejält (med minst 20%) och är en av de allra mest klimatkloka investeringarna vi kan göra stärker ytterligare argumentet för spårväg istället för flygplats. Genom offensiva satsningar som denna bygger vi en ljusare framtid för Norrköping med attraktivitet, befolkningstillväxt, goda kommunikationer och växande ekonomi.

 

Kontrasten mot Folkpartiets lokala valkampanj kan inte vara större. När vi presenterar planer på offensiva satsningar presenterar FP en rapport som enbart svartmålar Norrköping. Alla vet att det finns problem med skola och arbetslöshet. Men FP struntar i att se att kommunen ständigt skjuter till pengar till skolan, att jobbtillväxten har ökat och försörjningsstödet har pressats tillbaka. Och vilka positiva förslag för Norrköing har FP? Inte mycket, de vill ha bättre näringslivsklimat vilket alla partier är eniga om och jobbar hårt för och så vill dom privatisera äldreomsorgen (vilket som bekant skulle ge färre och otryggare jobb).

 

För övrigt är det rätt roligt med hockeyn just nu. Skellefteå (det enda riktiga AIK) kör över Linköping nästan smärtsamt mycket i semifinalen. Och Vita Hästen har avancerat efter mycket långt slit! Även om dom ju inte är i Skellefteås division (varken bokstavligt eller bildligt), än så länge i alla fall....

Därför var det så bra att Norrköping sa nej till LOV:
- den 2 april 2014, kl 00:02

I måndags var en avgörande dag för välfärden i Norrköping. Kommunfullmäktige sa då nej till att privatisera äldreomsorgen enligt LOV (Lagen Om Valfrihetssystem) som innebär fri etableringsrätt för privata företag inom äldreomsorgen. Vi som tog debatten var främst vänsterpartister och det var en riktigt bra och spänstig debatt som handlade om de stora framtidsfrågorna för svensk välfärd. Det var en rejäl debattinsats av mig, vårt kommunalråd Mona Olsson, riksdagskandidaten Linda Snecker och Ricardo Olivares. Privatiseringsförespråkarna i de borgerliga partierna och SD fick det hett om öronen.

 

 

Ricardo i talarstolen precis innan mig

 

Att avsluta de extrema privatiseringsexperimenten är helt avgörande om vi ska kunna vända trenden med den allt mer utarmade svenska välfärden. Alla vet idag hur skolresultaten har rasat på grund av privatiseringarna och Björklunds politiska förtroende bland folket är därefter. Norrköpingsborna har själva fått uppleva hur det borgerliga landstinget stängde ner två vårdcentraler i stan och skapade massrusning till den privata vårdcentralen Medicinskt centrum (som nu dessutom uppvisar riktigt kassa resultat i kvalitetsjämförelser). Och hur Friskolor också gått i konkurs. För att kort dra några av de viktigaste argumenten för gemensamt ägd äldreomsorg och mot privatiseringar som kom upp/fördes fram i gårdagens debatt:

 

  • Stor risk för försämrad kvalitet. Socialstyrelsen har visat att de privata har cirka 10% lägre bemanning för att skapa utrymme för vinst. Och personalen är det absolut viktigaste för att skapa kvalitet i äldreomsorgen.

  • Risk för bristande kontinuitet och stor oro när privata företag går i konkurs.

  • Alla vi skattebetalare (där majoriteten är mot privata vinster i välfärden) tvingas vara med och betala företagens jättevinster. Vinster på omkring 10 miljarder förra året.

  • Anställningsvillkoren försämras med fler deltider och lönepress neråt.

  • Vi medborgare förlorar den demokratiska insynen i verksamheten som istället blir företagshemligheter.

  • Pengar som behövs i verksamheten går förutom till vinst till reklam och till att bygga upp stora kontrollapparater för att försöka kvalitetssäkra de privata aktörerna.

  • Rätten att arbeta heltid går inte att kombinera med LOV

 

Den sista punkten tål att utvecklas. I Norrköping arbetar uppåt 3000 personer inom vård- och omsorg. Kommunen erbjuder alla dessa rätten att jobba heltid vilket är jag är stolt över. Om högerpartierna fått som de ville skulle denna rätt ha försvunnit inom den privatiserade äldreomsorgen. Både i Umeå och Västerås har man utrett saken och kommit fram till att det inte går att kombinera LOV med krav på ”rätt till heltid” rent juridiskt. De privata företagen sätter ofta just deltidsarbete i system för att minska lönekostnaderna att skapa vinst. Detta skulle innebära att många, främst lågavlönade kvinnor, skulle få svårt att leva på sitt arbete i Norrköping. När jag under debatten ställde frågan om allianspolitikerna var beredda att offra rätten till heltid för att få igenom sina privatiseringar fick jag inte heller något rakt svar.

 

Nu slipper lyckligtvis både de äldre och de anställda drabbas av privatiseringar i Norrköping. Men det är bara genom att rösta på Vänsterpartiet i september som en kan försäkra sig om att det inte blir någon privatisering framöver heller. För i denna fråga kommer vi inte att vika ner oss.

 

För övrigt vill jag gratulera Byggnads till segern i byggkonflikten. Huvudentreprenörsansvar säkrar ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Och dessutom var det kul att Vänsterpartiets skolpolitik idag utsågs som den bästa – av lärarna själva!

Den svenska modellen är inte till salu!
- den 28 mars 2014, kl 23:28

Sverige var länge ett land som präglades av en generös allmän välfärd, bra socialförsäkringssystem, små inkomstklyftor och ett medvetet arbete för jämställdhet mellan män och kvinnor. Men det samhälle som vi under flera generationer tillsammans byggt upp håller nu på att monteras ner en bit i taget.

Högeralliansen har i snart åtta år systematiskt ökat inkomstklyftorna, angripit facken och arbetsmiljöarbetet, sparat in på välfärden, försämrat A-kassa och sjukförsäkring, ökat orättvisorna mellan kvinnor och män och sålt ut de företag, skolor och den sjukvård som tidigare var gemensam. Allt detta har man sagt sig göra för "arbetslinjens" skull. Den arbetslinje som idag visat sig inte alls ge lägre arbetslöshet utan bara ökad fattigdom för de som redan hade det tuffast.

Den utvecklingen vill vi i Vänsterpartiet vara med och vända. Och det verkar som att det svenska folket håller med oss. De rödgröna partierna har ett rejält övertag i opinionen. Samtidigt som två borgerliga partier riskerar att åka ur riksdagen. Inte minst för att deras gräsrötter straffar C och KD för att de varit med och drivit igenom denna människofientliga och orättvisa politik.

Men det räcker inte med att stoppa högerns samhällsomvandling. För att bygga ett nytt och bättre samhälle krävs det faktiskt en politik som vill och vågar något annat. Inom både S och MP finns det tyvärr krafter som inte ser vad denna samhällsomvandling inneburit och som till och med kan tänka sig att regera med något av dessa högerpartier.

Den som vill ha ett stopp för de privata företagens vinster i välfärden. Den som anser att människor med höga inkomster faktiskt har råd att betala mer i skatt för att rusta upp välfärden. Den som vill stärka arbetsrätten. Den som vill ha seriösa och omfattande klimatinvesteringar. Den som inte vill ha borgare i regeringen. Den har egentligen bara ett tydligt alternativ den där valdagen i september.

Arbetarstaden växer in i framtiden med nya bostäder och spårvägar
- den 25 mars 2014, kl 00:38

Idag snubblade jag över den här filmen från Norrköping som snart är 100 år gammal. Det är slående hur lik delar av staden är sig, t.ex. hela området kring Carl Johans Park. Och andra delar är väldigt annorlunda idag som till exempel mycket av bebyggelsen runt strömmen som syns på bilderna. Att Spårvagnarna redan rullade gör dock att hela gatubilden känns väldigt Norrköping.

 

Men självklart ska vi i varje generation fortsätta att bygga förändra och utveckla staden. Och efter den riktigt tuffa perioden på 90-talet och början av 2000-talet så är Norrköping verkligen på gång igen. Ostlänken är beslutad, universitetet växer och befolkningen ökar och näringslivet moderniseras. Med den utvecklingen har vi fått en bostadsbrist och därför är det glädjande att nu se så många byggarbetsplatser i Norrköping vilket jag skrivit om förut. Själv bor jag i hyresrätt i vid Folkparken i närheten det gamla fängelset. Dessa lokaler lämnas nu av kriminalvården och det innebär att murarna kan rivas och området (utom den K-märkta huvudbyggnaden) omvandlas till nya bostäder. Själv hade jag inte sett de preliminära planerna förrän nu: http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/nordantill/drag/index.xml

 

Alla tre idéerna är intressanta även om jag gillar den med mest park nere vid vattnet bäst även om husen som sträcker sig ut över vattnet också är häftiga. Men jag undrar om någon av byggherrarna kan tänka sig att också bygga billiga nya lägenheter i centrala Norrköping så att staden inte segregeras ännu mer ekonomiskt. Det går såklart att bygga billigt om viljan finns men jag misstänker att det nog bara kommer att vara allmännyttan som är intresserad av billiga nybyggnationer. Och där kommer vi i vänstern i vart fall att driva den frågan vidare.

 

Men en ny och växande stad kräver också att vi satsar på ständigt bättre och effektivare kommunikationer där kollektivtrafiken är den viktigaste delen. För Norrköpings del innebär det Spårvagnar. Som Mona Olsson och Peter Butros skriver i denna debattartikel så kommer Vänsterpartiet i Norrköping att göra frågan om utbyggnad av spårvagnsnätet till Vrinnevi till en valfråga. Sjukhuset är stadens största arbetsplats och självklart måste vi ha bättre kollektivtrafik dit. Dessutom finns planer på nya stora bostadsområden i närheten som såklart också har allt att tjäna på välfungerande kommunikationer. Läs artikeln för fylligare argumentation för varför denna investering behövs.

 

För övrigt är det rätt ofta jag är tacksam för att ha haft turen att födas i Sverige. Ryssland är en imperialistisk stormakt och bryter mot folkrätten när de illegalt annekterar Krimhalvön. Samtidigt som oreformerade fascister sitter med i Ukraninas regering. Och i Egypten dömer militärregimen över 50 medlemmar i muslimska brödraskapet till döden i en farsartad rättegång...

BLOGGAR

POLITIKERBLOGGAR


PRENUMERERA/LÄS E-TIDNINGEN
 
Läs mer i dagens NT!
 

Nya inlägg
11:22  Klartänkt
Det är inte mängden som avgör, det är konsekvenserna.
07:38  Naprapat Hast
Glöm inte att röra på dig!
03:55  Ur Classes Synvinkel
Påskkärringar
03:54  Ur Classes Synvinkel
Självklart!
03:52  Ur Classes Synvinkel
Ingen förtjänar att vara instängd i bur
03:52  Ur Classes Synvinkel
Vad räknas som otrohet?
17/4  Emils Fotboll
Linus lär starta - men inte Kamara
17/4  Spelbloggen
Hearthstone: Heroes of Warcraft äntligen ute för iPad!
17/4  Nicklas Lundström (V)
Ta itu med skolans verkliga problem
17/4  Yrsas boklogg
Hej igen!
17/4  Mathias Sundin (FP)
Gladast vinner! Glad påsk!
17/4  Fredrik Bergqvist (M)
Glad påsk
17/4  Linda Snecker (V)
Vänsterpartiet står upp för trygga jobb i Sverige och i EU
17/4  Stefan Kemle, M
LINA ÅTERSPEGLAR TOVERUM PROJEKTET
17/4  Åza Diaz Mägi (MP)
Växa på vårt egna vis
17/4  Spelbloggen
Från bordet till fickan, gratis!
16/4  Thomas Idenås (S)
Om svar anhålles
16/4  Lotta Källströms blogg
Assistent på Nya Parken
16/4  Ur Classes Synvinkel
Får vi lov? sa djurparken
16/4  Ur Classes Synvinkel
En vacker tillställning
16/4  Ur Classes Synvinkel
Vad legitimerar det ena framför det andra?
16/4  KFUM:s ungdomsblogg
Friplats på sommarläger, för dom som behöver det mest
16/4  Reidar Svedahl (FP)
Livet är vad som händer under tiden du planerar framtiden !
16/4  Spelbloggen
Ni fick mig tillslut
16/4  Michajlovs blogg
Med osäkerheten som vapen
16/4  Naprapat Hast
Vi hjälper till på Vårruset!
16/4  Mathias Sundin (FP)
Here we go again
16/4  Linda Snecker (V)
För en solidarisk och antirasistisk EU-kritik
16/4  Linda Snecker (V)
Efter 8 år med borgerlig regering
16/4  Lotta Källströms blogg
Det är långt mellan stolparna
Nya Bloggar
20/3 
Jessica Häggroth, M
3/3 
Reidar Svedahl (FP)
13-12-04 
Naprapat Hast
13-11-12 
Anita Jernberger (FP)
13-11-12 
Jenny Ek (C)
13-09-10 
Michael Kauppi (SD)
13-07-17 
Alexander Höglund (FP)
13-06-05 
KFUM:s ungdomsblogg
13-06-04 
Emils Fotboll
13-04-25 
Libbie Haag (M)
Information och tjänster från mediehuset Norrköpings Tidningar

Idag serveras:

Original Text:
Visa alternativa översättningar

Original Text:
Visa alternativa översättningar