Bloggar
Nicklas Lundström (V)
Jag sitter i kommunfullmäktige för Vänsterpartiet i Norrköping och jobbar som politisk sekreterare för partiet i Östergötlands landsting. Jag är även vice ordförande i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och ordförande i kommunens biståndsutskott som har ansvar för försörjningsstöd, en tuff men viktig uppgift. Är en glödande vänsterpartist, feminist, socialist och antirasist.
- den 3 maj 2013, kl 23:07

Vill Norrköpings folkpartister ha ännu färre lärare i skolorna?

På torsdagens extra fullmäktigesammanträde deltog jag i debatten kring en interpellation från folkpartiet om friskolor och privatiseringar. Folkpartiet är i Norrköping med Mathias Sundin och Gunnas Asserhed i spetsen välfärdskapitalisternas främsta försvarare. Sundin ställde frågan om vilka konsekvenser på jobbutvecklingen socialdemokraternas förslag på ökat kommunalt inflytande vid friskoleetableringar skulle få.

Ibland undrar man hur förblindade vissa borgerliga vinstförespråkare egentligen är av den egna och friskolekapitalisternas propaganda. En av de grundläggande faktumen med friskolorna är ju nämligen just att dom har en strukturellt lägre bemanning än de kommunala skolorna. 2012 var det i snitt 7,7 lärare per elev i friskolorna och 8,3 i de kommunala skolorna (enligt SCB). Så svaret är ju såklart: färre friskolor skulle självklart vara positivt för jobbutvecklingen i Norrköping eftersom friskolorna har färre anställda! Detta är ju fakta även om man gillar friskolor liksom.

Det är inte det minsta konstigt heller. Liksom i resten av välfärden har de privata företagen färre anställda i skolan. Det är så dom gör sin vinst eftersom nästan alla resurser går åt till personal i såna verksamheter, bara genom att spara in på lärarna kan friskolekapitalisterna göra vinst. Av samma anledning har privatanställda lärare också lägre lön. Och det är därför vinstintresset måste bort ur välfärden, skattepengarna ska användas till välfärd, undervisning och äldreomsorg inte till privata vinster. Idag gör välfärdskapitalisterna vinster på minst 8,7 miljarder kronor per år, pengar som skulle räcka till att istället anställa 15-20 000 nya lärare och undersköterskor i välfärden.

Alla som bryr sig om skolan borde kunna se att friskolereformen varit ett misslyckat och extremt experiment som skadat den svenska skolan allvarligt. Ett första steg är för övriga partier att erkänna misstaget och riva upp reformen så att den verkligt viktiga diskussionen om hur vi bygger en bättre skola kan börja.

1 maj var riktigt lyckat och Vänsterpartiet hade det största tåget i stan. Rossanas tal var strålande, solen sken och det är en sån där dag som det kändes som att systemet verkligen är möjligt att förändra.

För övrigt var det riktigt kul att kommunal fick till ett bra avtal med i princip den löneökning i kronor som dom ville ha, bättre föräldratillägg och bättre betalt på obekväma arbetstider. Bra kämpat!

För övrigt är det dock trist att missa Norrköping Pride i helgen men jag har rest iväg för att fira min pappa som fyller 60, vilket såklart också blir trevligt! Alla ni andra borde dock gå dit imorgon. Kolla in programmet på: http://norrkopingpride.seDela och kommentera

dssdf
Här ska kommentarerna till forumet komma in via ajax, fungerar inte detta så har du en gammal webbläsare eller fel inställningar. läs mer här...
Blogg forts.
Modiga brandmän, Kardonbana och Skellefteå AIK!
- den 9 april 2014, kl 00:15

Riktigt kul besked om Kardonbanan idag! Att staten verkar ta hela det ekonomiska ansvaret för utbyggnaden är också rimligt då det rör sig om infrastruktur av högt nationellt intresse.Med kardonbanan (som jag antar blir elektrifierad nu) så stärks Norrköpings Hamn mycket kraftigt och hela Norrköpings tyngd som logistikcentrum ökar.

 

Det är också inspirerande att se vilket stöd de brandmän som protesterade mot SD:s besök på deras arbetsplats har genererat. Kolla gärna in den kraftigt växande FB-gruppen "brandmän mot rasism" och imponeras av solidariteten som uttrycks från hela landet. För att vara tydlig så är det självklart att politiker ska kunna besöka verksamheter och träffa chefer och ledning. Men dom som arbetar där ska aldrig tvingas delta eller tvingas användas som ett del av något partis politiska propaganda. När det rör ett parti som SD som faktiskt inte tror på alla människors lika värde så blir detta såklart extra tydligt.

 

Och i kväll avslutade SAIK den rätt korta semifinalserien mot LHC på ett väldigt övertygande sätt. Det finns nog få städer med ett lika passionerat och djupt hockeyintresse som Skellefteå. Och efter långt slit och stor uthållighet av både spelare, sponsorer och supportrar har vi äntligen de senaste åren fått se drömmen om Skellefteås återkomst som ett respekterat guldlag gå i uppfyllelse. Kanske är det IFK:s tur i fotbollen om inte allt för länge?

 

För övrigt så borde ni verkligen läsa Deniz Tütüncüs blogg. Hon är vice ordförande för V Norrköping och arbetar någon månad till för Vänsterpartiet i Bryssel innnan hon kommer tillbaks hit lagom till valrörelsen. Här skriver hon bland annat om Klimatriksdagen och varför omställningen måste börja i Norrköping.

Vi vill ha spårväg istället för flygplats!
- den 6 april 2014, kl 20:22

Igår kunde norrköpingsborna i NT läsa om Vänsterpartiet Norrköpings första konkreta valfråga. Vi lovar att ifall vi får ett starkt stöd av väljarna driva frågan om utbyggd spårväg till Vrinnevi och Vilbergen. Som i all politik så kommer det att handla om både förhandlingar och ekonomiska förhållanden om vårt förslag ska bli verklighet. Men i och med att en rödgrön regering är mycket sannolik liksom ett starkare Vänsterparti i Norrköping hoppas vi att detta förslag kommer att kunna realiseras redan nästa mandatperiod. Mer om vårt förslag kan du läsa i vår Rapport på hemsidan: ”Ny spårväg till Vrinnevisjukhuset – För Norrköping jobben och klimatet”

 

Eftersom Vänsterpartiet inte lägger ofinansierade förslag så har vi två förslag på var pengarna kan hämtas. Det första är en rödgrön regering som ger direkt stöd till kommunerna för kollektivtrafiksatsningar (ett sådant fanns inför förra valet, hade alliansen förlorat redan då kanske linjen redan hade varit byggd). Vårt andra förslag handlar om att omdirigera de skattemedel som idag går till flygplatsen (över 20 miljoner per år) till byggandet av ett nytt spår istället. Flygplatsen klarar idag inte av kommunens mål om att vara en viktig affärsflygplats för näringslivet. Konkurrensen från både Linköping, Skavsta och Arlands är för hård. Och när Ostlänken är klar kommer situationen att bli än mer omöjlig. Att fortsätta stötta varje affärsresenär som lyfter från flygplatsen med 100-tals skattekronor (sannolikt mer än 1000-lappen) är inte det bästa sättet att använda våra gemensamma skatteresurser.

 

 

En satsning på en ny spårväg skulle tillgängliggöra en av Norrköpings största arbetsplatser och destinationer i Vrinnevisjukhuset och omedelbart göra alla bostadsområden som passeras mer attraktiva och konkurrenskraftiga. Att spårväg ökar kollektivtrafikresandet rejält (med minst 20%) och är en av de allra mest klimatkloka investeringarna vi kan göra stärker ytterligare argumentet för spårväg istället för flygplats. Genom offensiva satsningar som denna bygger vi en ljusare framtid för Norrköping med attraktivitet, befolkningstillväxt, goda kommunikationer och växande ekonomi.

 

Kontrasten mot Folkpartiets lokala valkampanj kan inte vara större. När vi presenterar planer på offensiva satsningar presenterar FP en rapport som enbart svartmålar Norrköping. Alla vet att det finns problem med skola och arbetslöshet. Men FP struntar i att se att kommunen ständigt skjuter till pengar till skolan, att jobbtillväxten har ökat och försörjningsstödet har pressats tillbaka. Och vilka positiva förslag för Norrköing har FP? Inte mycket, de vill ha bättre näringslivsklimat vilket alla partier är eniga om och jobbar hårt för och så vill dom privatisera äldreomsorgen (vilket som bekant skulle ge färre och otryggare jobb).

 

För övrigt är det rätt roligt med hockeyn just nu. Skellefteå (det enda riktiga AIK) kör över Linköping nästan smärtsamt mycket i semifinalen. Och Vita Hästen har avancerat efter mycket långt slit! Även om dom ju inte är i Skellefteås division (varken bokstavligt eller bildligt), än så länge i alla fall....

Därför var det så bra att Norrköping sa nej till LOV:
- den 2 april 2014, kl 00:02

I måndags var en avgörande dag för välfärden i Norrköping. Kommunfullmäktige sa då nej till att privatisera äldreomsorgen enligt LOV (Lagen Om Valfrihetssystem) som innebär fri etableringsrätt för privata företag inom äldreomsorgen. Vi som tog debatten var främst vänsterpartister och det var en riktigt bra och spänstig debatt som handlade om de stora framtidsfrågorna för svensk välfärd. Det var en rejäl debattinsats av mig, vårt kommunalråd Mona Olsson, riksdagskandidaten Linda Snecker och Ricardo Olivares. Privatiseringsförespråkarna i de borgerliga partierna och SD fick det hett om öronen.

 

 

Ricardo i talarstolen precis innan mig

 

Att avsluta de extrema privatiseringsexperimenten är helt avgörande om vi ska kunna vända trenden med den allt mer utarmade svenska välfärden. Alla vet idag hur skolresultaten har rasat på grund av privatiseringarna och Björklunds politiska förtroende bland folket är därefter. Norrköpingsborna har själva fått uppleva hur det borgerliga landstinget stängde ner två vårdcentraler i stan och skapade massrusning till den privata vårdcentralen Medicinskt centrum (som nu dessutom uppvisar riktigt kassa resultat i kvalitetsjämförelser). Och hur Friskolor också gått i konkurs. För att kort dra några av de viktigaste argumenten för gemensamt ägd äldreomsorg och mot privatiseringar som kom upp/fördes fram i gårdagens debatt:

 

  • Stor risk för försämrad kvalitet. Socialstyrelsen har visat att de privata har cirka 10% lägre bemanning för att skapa utrymme för vinst. Och personalen är det absolut viktigaste för att skapa kvalitet i äldreomsorgen.

  • Risk för bristande kontinuitet och stor oro när privata företag går i konkurs.

  • Alla vi skattebetalare (där majoriteten är mot privata vinster i välfärden) tvingas vara med och betala företagens jättevinster. Vinster på omkring 10 miljarder förra året.

  • Anställningsvillkoren försämras med fler deltider och lönepress neråt.

  • Vi medborgare förlorar den demokratiska insynen i verksamheten som istället blir företagshemligheter.

  • Pengar som behövs i verksamheten går förutom till vinst till reklam och till att bygga upp stora kontrollapparater för att försöka kvalitetssäkra de privata aktörerna.

  • Rätten att arbeta heltid går inte att kombinera med LOV

 

Den sista punkten tål att utvecklas. I Norrköping arbetar uppåt 3000 personer inom vård- och omsorg. Kommunen erbjuder alla dessa rätten att jobba heltid vilket är jag är stolt över. Om högerpartierna fått som de ville skulle denna rätt ha försvunnit inom den privatiserade äldreomsorgen. Både i Umeå och Västerås har man utrett saken och kommit fram till att det inte går att kombinera LOV med krav på ”rätt till heltid” rent juridiskt. De privata företagen sätter ofta just deltidsarbete i system för att minska lönekostnaderna att skapa vinst. Detta skulle innebära att många, främst lågavlönade kvinnor, skulle få svårt att leva på sitt arbete i Norrköping. När jag under debatten ställde frågan om allianspolitikerna var beredda att offra rätten till heltid för att få igenom sina privatiseringar fick jag inte heller något rakt svar.

 

Nu slipper lyckligtvis både de äldre och de anställda drabbas av privatiseringar i Norrköping. Men det är bara genom att rösta på Vänsterpartiet i september som en kan försäkra sig om att det inte blir någon privatisering framöver heller. För i denna fråga kommer vi inte att vika ner oss.

 

För övrigt vill jag gratulera Byggnads till segern i byggkonflikten. Huvudentreprenörsansvar säkrar ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Och dessutom var det kul att Vänsterpartiets skolpolitik idag utsågs som den bästa – av lärarna själva!

Den svenska modellen är inte till salu!
- den 28 mars 2014, kl 23:28

Sverige var länge ett land som präglades av en generös allmän välfärd, bra socialförsäkringssystem, små inkomstklyftor och ett medvetet arbete för jämställdhet mellan män och kvinnor. Men det samhälle som vi under flera generationer tillsammans byggt upp håller nu på att monteras ner en bit i taget.

Högeralliansen har i snart åtta år systematiskt ökat inkomstklyftorna, angripit facken och arbetsmiljöarbetet, sparat in på välfärden, försämrat A-kassa och sjukförsäkring, ökat orättvisorna mellan kvinnor och män och sålt ut de företag, skolor och den sjukvård som tidigare var gemensam. Allt detta har man sagt sig göra för "arbetslinjens" skull. Den arbetslinje som idag visat sig inte alls ge lägre arbetslöshet utan bara ökad fattigdom för de som redan hade det tuffast.

Den utvecklingen vill vi i Vänsterpartiet vara med och vända. Och det verkar som att det svenska folket håller med oss. De rödgröna partierna har ett rejält övertag i opinionen. Samtidigt som två borgerliga partier riskerar att åka ur riksdagen. Inte minst för att deras gräsrötter straffar C och KD för att de varit med och drivit igenom denna människofientliga och orättvisa politik.

Men det räcker inte med att stoppa högerns samhällsomvandling. För att bygga ett nytt och bättre samhälle krävs det faktiskt en politik som vill och vågar något annat. Inom både S och MP finns det tyvärr krafter som inte ser vad denna samhällsomvandling inneburit och som till och med kan tänka sig att regera med något av dessa högerpartier.

Den som vill ha ett stopp för de privata företagens vinster i välfärden. Den som anser att människor med höga inkomster faktiskt har råd att betala mer i skatt för att rusta upp välfärden. Den som vill stärka arbetsrätten. Den som vill ha seriösa och omfattande klimatinvesteringar. Den som inte vill ha borgare i regeringen. Den har egentligen bara ett tydligt alternativ den där valdagen i september.

Arbetarstaden växer in i framtiden med nya bostäder och spårvägar
- den 25 mars 2014, kl 00:38

Idag snubblade jag över den här filmen från Norrköping som snart är 100 år gammal. Det är slående hur lik delar av staden är sig, t.ex. hela området kring Carl Johans Park. Och andra delar är väldigt annorlunda idag som till exempel mycket av bebyggelsen runt strömmen som syns på bilderna. Att Spårvagnarna redan rullade gör dock att hela gatubilden känns väldigt Norrköping.

 

Men självklart ska vi i varje generation fortsätta att bygga förändra och utveckla staden. Och efter den riktigt tuffa perioden på 90-talet och början av 2000-talet så är Norrköping verkligen på gång igen. Ostlänken är beslutad, universitetet växer och befolkningen ökar och näringslivet moderniseras. Med den utvecklingen har vi fått en bostadsbrist och därför är det glädjande att nu se så många byggarbetsplatser i Norrköping vilket jag skrivit om förut. Själv bor jag i hyresrätt i vid Folkparken i närheten det gamla fängelset. Dessa lokaler lämnas nu av kriminalvården och det innebär att murarna kan rivas och området (utom den K-märkta huvudbyggnaden) omvandlas till nya bostäder. Själv hade jag inte sett de preliminära planerna förrän nu: http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/detaljplaner/nordantill/drag/index.xml

 

Alla tre idéerna är intressanta även om jag gillar den med mest park nere vid vattnet bäst även om husen som sträcker sig ut över vattnet också är häftiga. Men jag undrar om någon av byggherrarna kan tänka sig att också bygga billiga nya lägenheter i centrala Norrköping så att staden inte segregeras ännu mer ekonomiskt. Det går såklart att bygga billigt om viljan finns men jag misstänker att det nog bara kommer att vara allmännyttan som är intresserad av billiga nybyggnationer. Och där kommer vi i vänstern i vart fall att driva den frågan vidare.

 

Men en ny och växande stad kräver också att vi satsar på ständigt bättre och effektivare kommunikationer där kollektivtrafiken är den viktigaste delen. För Norrköpings del innebär det Spårvagnar. Som Mona Olsson och Peter Butros skriver i denna debattartikel så kommer Vänsterpartiet i Norrköping att göra frågan om utbyggnad av spårvagnsnätet till Vrinnevi till en valfråga. Sjukhuset är stadens största arbetsplats och självklart måste vi ha bättre kollektivtrafik dit. Dessutom finns planer på nya stora bostadsområden i närheten som såklart också har allt att tjäna på välfungerande kommunikationer. Läs artikeln för fylligare argumentation för varför denna investering behövs.

 

För övrigt är det rätt ofta jag är tacksam för att ha haft turen att födas i Sverige. Ryssland är en imperialistisk stormakt och bryter mot folkrätten när de illegalt annekterar Krimhalvön. Samtidigt som oreformerade fascister sitter med i Ukraninas regering. Och i Egypten dömer militärregimen över 50 medlemmar i muslimska brödraskapet till döden i en farsartad rättegång...

Birger Schlaug om varför V är det bästa klimatpartiet
- den 18 mars 2014, kl 15:48

I morgon arrangerar V Norrköping tillsammans med ABF ett mycket spännande seminarium med Birger Schlaug. Det tidigare språkröret och en av grundarna till miljöpartiet har på den senaste tiden sagt att Vänster partiet är det parti som har den bästa klimat- och miljöpolitiken. Inte så konstigt i och för sig. Vi är det enda parti som faktiskt är berett att öka skatten för dem som tjänar mest och sedan faktiskt satsa de resurserna på en offensiv klimatomställning och på investeringar i välfärden som ju är bland det klokaste man kan göra med de offentliga finanserna både för klimatets och människornas skull. Kom dit imorgon om du vill höra de resonemangen utvecklas mer.Dessutom kommer Vänsterpartiet i Norrköping att presentera vår miljö- och klimatpolitiska valplattform i morgon efter föreläsningen så kom dit om du vill bli en av de första som får se den!

För övrigt så kom antologin "Den stora omvandlingen - En granskning av välfärdsmarknaden" ut i dagarna. Ett av reportagen är skrivet av Shora Esmailian och handlar om hur de privata tog över delar av äldreomsorgen i Örebro och vilka konsekvenser det fick för de som arbetar och bor där. Ett citat ur det reportaget:

"En dag fanns det inte längre några tvättlappar och handskar... Elisabeth drar ihop ögonbrynen i ilska när hon berättar: När vi inte ens kan följa de mest basala hygienriktlinjer är det inte vårdkvalitet. Och utan handskar kan du inte lägga om ett sår."

Texten finns i fullängd att läsa här.

 

BLOGGAR

POLITIKERBLOGGAR


PRENUMERERA/LÄS E-TIDNINGEN
 
Läs mer i dagens NT!
 

Nya inlägg
02:30  Åza Diaz Mägi (MP)
Växa på vårt egna vis
01:46  Spelbloggen
Från bordet till fickan, gratis!
16/4  Thomas Idenås (S)
Om svar anhålles
16/4  Lotta Källströms blogg
Assistent på Nya Parken
16/4  Ur Classes Synvinkel
Får vi lov? sa djurparken
16/4  Ur Classes Synvinkel
En vacker tillställning
16/4  Ur Classes Synvinkel
Vad legitimerar det ena framför det andra?
16/4  KFUM:s ungdomsblogg
Friplats på sommarläger, för dom som behöver det mest
16/4  Reidar Svedahl (FP)
Livet är vad som händer under tiden du planerar framtiden !
16/4  Spelbloggen
Ni fick mig tillslut
16/4  Michajlovs blogg
Med osäkerheten som vapen
16/4  Naprapat Hast
Vi hjälper till på Vårruset!
16/4  Mathias Sundin (FP)
Here we go again
16/4  Linda Snecker (V)
För en solidarisk och antirasistisk EU-kritik
16/4  Linda Snecker (V)
Efter 8 år med borgerlig regering
16/4  Lotta Källströms blogg
Det är långt mellan stolparna
15/4  Ur Classes Synvinkel
Snabbvisit på sjukhuset
15/4  Ur Classes Synvinkel
Hur mycket ska kvinnor, eller i detta fall snarare flickor, behöva tåla?
15/4  CG:s speedway
Jonsson: Vargarna kan göra bra ifrån sig
15/4  CG:s speedway
Tv-pengar, "Lindgren-gate" och regler
15/4  Anita Jernberger (FP)
Vårdval hörsel med rätt att välja!
15/4  Thomas Idenås (S)
Nuon och trovärdigheten
15/4  CG:s speedway
Röster från upptaktsträffen
15/4  Olle Johansson (S)
Politik är att vilja
15/4  Teresa Carvalho (S)
Varm i hjärtat
15/4  Naprapat Hast
Fotbollslandslagets Naprapat på besök!
15/4  Bengt Cete (MP)
Skola på barnens villkor
15/4  Evenemangsbloggen
När man ser tillbaka - Så har vi gjort ganska mycket! Yeeaahh!
15/4  Anita Jernberger (FP)
Stanna upp en stund.. Se dig om ...vem där?
14/4  Lasse Stjernkvist (S)
Tidiga insatser
Nya Bloggar
20/3 
Jessica Häggroth, M
3/3 
Reidar Svedahl (FP)
13-12-04 
Naprapat Hast
13-11-12 
Anita Jernberger (FP)
13-11-12 
Jenny Ek (C)
13-09-10 
Michael Kauppi (SD)
13-07-17 
Alexander Höglund (FP)
13-06-05 
KFUM:s ungdomsblogg
13-06-04 
Emils Fotboll
13-04-25 
Libbie Haag (M)
Information och tjänster från mediehuset Norrköpings Tidningar

Idag serveras:

Original Text:
Visa alternativa översättningar

Original Text:
Visa alternativa översättningar