Bloggar
Olle Johansson (S)
Olle Johansson, S, är kommunalråd i Norrköping med ansvar för utbildningsfrågor.
Norrköping - den 2 november 2012, kl 18:25

Likvärdig skola

Är en likvärdig skola förenligt med fri etableringsrätt. Jag tror inte det. Socialdemokratin har sedan början på nittonhundratalet aktiv arbetat på att göra skolan likvärdig. Oavsett vilka föräldrar du har eller var du bor så ska alla få en likvärdig utbildning. Efter ett långt utredningsarbete och kompromisser så tog riksdagen 1962 förslaget till en sammanhållen 9-årig grundskola. Den politiska skiljelinjen låg i när, eller om, man skulle påbörja en differentiering.

 För 50 år sedan hade Sverige en av världens modernaste och bästa skolsystem vars grundläggande tanke var allas rätt till en likvärdig skola. Dom kunskapsresultat som levererades låg bland dom bästa. Att göra en klassresa blev möjligt för många. Många är dom som berättar att man var den förste i sin familj som läst vidare till högre studier. Hur kan vi då femtio år senare hamna där vi hamnat. En nation vars kunskapsresultat stadigt sjunker. Där vi tidigare var i topp är vi nu medel, där vi tidigare var bra är vi nu under medel. 25% av våra 15-åriga pojkar saknar adekvat läsförmåga.

  En av dom största skillnader mot för 50 år sedan är den fria etableringsrätten. Vem som vill kan idag driva en skola. Formellt kan kommunen avråda men det är skolinspektionen som avgör. Hittills är det väldigt ovanligt att man inte ger tillstånd. En fri marknad skapar alltid en överetablering som i sin tur blir fördyrande. Politiskt så framhålls från i första hand borgliga politiker rätten till det fria valet. Valfrihet är viktigare än generellt höga kunskapsresultat. På individnivå så är valfrihet en kvalité. Att välja bort  en dålig inlärningssituation mot en bra. Tyvärr görs få val pga. kvalitén på den befintliga skolan utan oftare utifrån andra kriterier.  För mig blir frågan, ska våra elever behöva definieras som kunder och finnas på en marknad eller ska vi ha en likvärdig skola för alla våra elever. För mig är svaret ganska enkelt. Kunskap är för viktigt för att lämnas bort till en marknad.

 Jag har inga bekymmer med att företag går med vinst. Tvärtom det är förutsättningen för att driva företag. Om huvudmannen/kommunen har möjlighet att styra över utvecklingen och rätten att bestämma över etableringar så att vi använder våra resurser effektivt så finns det inga hinder för alternativa utförare. Men det absolut viktigaste är att åter skapa en likvärdig skola, såväl i Norrköping som i hela Sverige.

 Dela och kommentera

dssdf
Här ska kommentarerna till forumet komma in via ajax, fungerar inte detta så har du en gammal webbläsare eller fel inställningar. läs mer här...
Blogg forts.
Politik är att vilja
Norrköping - den 15 april 2014, kl 16:59

I dagens Nt debatt  skriver lokala nya moderater att ”Politik är att vilja” Vill minnas att jag känner igen formuleringen, men med lite förändring, Politik-kamrater-det är att vilja” från ett tal av Olof Palme på SSU kongressen 1964. Och även om trianguleringens tidevarv är här så finns det fortfarande lite kvar. Kamrater, som värdeord, kanske vi får behålla, men man vet aldrig. För man funderar lite över vad dom gamla skattesänkarmoderaterna tog vägen,  som i alla fall fram till för någon månad sen,  ville sänka skatter tog vägen. Förmodligen väl undanstoppade till efter valet. Fast efter valet så kan de få vilja sänka skatter så mycket som dom vill.

Men jag blir ändå lite bekymrad över den retorik som debattartikeln ger uttryck för. ” Stjernkvist väljer allt oftare att ge så kallade resurser till skolan samtidigt som han lägger sparbeting i densamma”  Förutom det uppenbara sakfelet så är det Kommunfullmäktige som tar beslut.  Är det något tydlig förändring så är det att skola och utbildning är dom som fått mer pengar, väsentligt mer!  ”Allt fler resurser går till central administration i stället för att nå ut till barnen”  Ja, vi har tillsatt en elevombudsman, ett beslut som jag är stolt över, som kommer att ge många elever en bättre dag, en bättre skola och bättre betyg.

Alla de miljoner kr vi har ökat BUNs budget med går till mer personal i skolan och förskolan. Vi har idag färre barn per pedagog i förskolan och vi har färre elever per lärare i skolan. Allt beroende på att vi tillfört mer pengar till BUN!  Och vi kommer att fortsätta göra det. Vi har bestämt oss, inga elever ska lämna skolan utan fullständiga betyg. Det kommer att krävas pengar men också att vi använder dem rätt.  

Lokalproducerat
- den 9 april 2014, kl 22:09

Det kanske inte är den frågan som avgör valet, men den berör väldigt många. Att mer av den offenliga maten i Norrköping också produceras i vår närhet. Därför var det väldigt roligt att kunna presentera att Eklunds Chark har vunnit en upphandling för leverans av kött till våra kök i Norrköping. Vi kan aldrig skriva i våra upphandlingsunderlag att vi vill ha varor från Östergötland, men genom bra upphandlingar kan vi få fler lokala producenter att vilja vara med och lägga bud. Och 2015 ska 20% vara närproducerat i den offenliga maten i Norrköping. 

Men det som glädjer mig mest är att politiska beslut blir verklighet. Det arbetet som skett bär frukt. De riklinjer som fullmäktige fattat beslut om verkställs. Demokrati är ett mödosamt arbete, det går inte alltid fort, men man kan förändra och förbättra. Det känns bra. 

Och i processen mot en bra mat för alla vår barn, elev och gamla finns också den opinion som skapades mot den tänkta matfabriken. Det är viktigt med en opposion som engagerar sig. som vill något, och som tror på Norrköping.

Forfarande finns det ett arbete at göra innan vi är framme vid målet. Vi går vidare i att skapa en ny organisation där vi decentraliserar ansvaret och vi skapar samordnade varutransporter. 

Pekingrapport
Norrköping - den 3 april 2014, kl 21:12

Såg att folkpartiet dammat av "pekingrapporten" och graderat upp den till "sanning". Inget fel på att återanvändning, handlar själv gärna i Secon Hand butiker. Och det är oppositionens roll att kritiskt granska majoriteten, att visa på det som inte är bra, men också att visa på alternativ. Men att som Folkpartiet använda en partsinlaga från Lärarförbundet och upphöja det till verklighet känns inte för mig som en konstruktiv kritik. Jag hoppas och tror att media granskar vad siffrorna står för. Jag inser att alliansen i allmänhet och Folkpartiet i synnerhet inte kommer att ta till sig av fakta. Fakta som att den kommun som rankas som 49:a i lärarförbundets ranking har sämre skolresultat än Norrköping som är rankad 194:a! Och jag tycker att man kan ställa krav på dom som aspirerar på att ta över och leda Norrköping i framtiden. Ställa krav på att kunna sätta sig in i en helhet, i och för sig en komplex och komplicerad helhet. För lärande och utbildning är inte svart eller vitt! Men vill man bli ett trovärdigt alternativ så måste man kunna visa att man kan se mer än en ranking från lärarförbundet. En av dom intressanta siffrorna är hur mycket man avsätter per elev till undervisning. rensat från lokalkostnader och andra faktorer. Och då blir bilden en annan. Då finns inte Norrköping längst ner utan betydligt högre upp. Det är dom analyserna som folkpartiet måste våga ta till sig. 

För övrig funderar jag på om Reidar och Mattias är medvetna om att dom repesenterar det partiet som har haft ansvaret för den svenska skolan i snart åtta år. 

Tack och lov att dom inte haft ansvaret i Norrköping!

Investeringar
Norrköping - den 1 april 2014, kl 17:56

Idag var jag inbjuden till Skolmuseet i Norrköping.  En fantastisk samling av skolmaterial från Norrköpings skolor. Men också av passionerade eldsjälar.  Utan deras engagemang så fanns det inget skolmuseum.  Med anledning av den interpellation som behandlades på senaste fullmäktige ang skolinspektionens vara eller inte vara, så var det intressant att få veta att Norrköping var en av de första städerna att införa en skolinspektör! Men också att vi hade över 50 friskolor, förvisso många väldigt små! Historien ger oss alltid tankar om vår egen tid. En annan tid ett annat samhälle. Behovet av konsulter var förmodligen något mindre!

Även om vi inte betalar 4,2 miljoner i konsultkostnader från BUNs budget som viss allianspolitiker påstår, så behöver vi köpa in kunskap för att skapa kvalite. Och även för att kunna sänka våra kostnader genom effektiva upphandlingar.  Jag vet inte om man inte vill förstå eller om man bara vill ha en snygg retorik. Inget av det tilltalar mig. Fakta ska vi hantera varsamt, våra politiska argument kan vara hårda.

2013 betalade vi för externa tjänster, bla  kostnader för vårt kvalitetssäkringssystem Qualis,  Skapande skola, Tjänster i samband med rekrytering och kostnader för omprogramering

Att få det att framstå som bortkastade pengar känns lite olustigt.  

Vi använde ca 400 tusen kronor ur investeringsbudgeten till konsulttjänster, vilket ger en kostnad  i driften på ca 50 tusen kronor om året.  Det blir knappt en 1/10 dels lärare.i

Vi behöver lärare, inte tu tal om den saken, men vi behöver också andra tjänster för att kunna klara av att driva Norrköpings skolor.

BLOGGAR

POLITIKERBLOGGAR


PRENUMERERA/LÄS E-TIDNINGEN
 
Läs mer i dagens NT!
 

Nya inlägg
10:18  Naprapat Hast
Vi hjälper till på Vårruset!
09:23  Mathias Sundin (FP)
Here we go again
08:58  Linda Snecker (V)
För en solidarisk och antirasistisk EU-kritik
08:20  Linda Snecker (V)
Efter 8 år med borgerlig regering
01:15  Lotta Källströms blogg
Det är långt mellan stolparna
15/4  Ur Classes Synvinkel
Snabbvisit på sjukhuset
15/4  Ur Classes Synvinkel
Hur mycket ska kvinnor, eller i detta fall snarare flickor, behöva tåla?
15/4  CG:s speedway
Jonsson: Vargarna kan göra bra ifrån sig
15/4  CG:s speedway
Tv-pengar, "Lindgren-gate" och regler
15/4  Anita Jernberger (FP)
Vårdval hörsel med rätt att välja!
15/4  Thomas Idenås (S)
Nuon och trovärdigheten
15/4  CG:s speedway
Röster från upptaktsträffen
15/4  Olle Johansson (S)
Politik är att vilja
15/4  Teresa Carvalho (S)
Varm i hjärtat
15/4  Naprapat Hast
Fotbollslandslagets Naprapat på besök!
15/4  Bengt Cete (MP)
Skola på barnens villkor
15/4  Evenemangsbloggen
När man ser tillbaka - Så har vi gjort ganska mycket! Yeeaahh!
15/4  Anita Jernberger (FP)
Stanna upp en stund.. Se dig om ...vem där?
14/4  Lasse Stjernkvist (S)
Tidiga insatser
14/4  Bakom kulisserna
Påsklov - åter 22/4
14/4  Ur Classes Synvinkel
Det är platsbrist redan i dagens äldreboende i Norrköpings kommun enligt Norrköpings Tidningar
14/4  Ur Classes Synvinkel
Det är tydligen inte bara kommunen som kan röta avfallet!
14/4  Film- & tv-bloggen
London-Baby!
14/4  Mathias Sundin (FP)
Idrottslagen levererar, tack till alla ideella krafter bakom segrarna
14/4  Markus Wiechel (SD)
En usel kvinnosyn
14/4  Linda Snecker (V)
Välfärden är inte till salu
14/4  Naprapat Hast
Bålstabilitet hos Tjalve!
14/4  Linda Snecker (V)
Jönköping är på g!
14/4  Sophia Jarl (M)
Valrörelsen har startat för Alliansen
14/4  Evenemangsbloggen
En månad kvar....sen kommer Amerikanerna!
Nya Bloggar
20/3 
Jessica Häggroth, M
3/3 
Reidar Svedahl (FP)
13-12-04 
Naprapat Hast
13-11-12 
Anita Jernberger (FP)
13-11-12 
Jenny Ek (C)
13-09-10 
Michael Kauppi (SD)
13-07-17 
Alexander Höglund (FP)
13-06-05 
KFUM:s ungdomsblogg
13-06-04 
Emils Fotboll
13-04-25 
Libbie Haag (M)
Information och tjänster från mediehuset Norrköpings Tidningar

Idag serveras:

Original Text:
Visa alternativa översättningar

Original Text:
Visa alternativa översättningar