Logga in
Logga ut
Dagens NT! Anna Nilsson (M) Anna Nilsson (M)
Vädersponsor:

Christian Widlund (C)

Grattis Ann-Christine!

Norrköping Idag är det den 8:e mars, Internationella kvinnodagen.

Den stora frågan tycks vara om man ska gratulera en kvinna idag eller inte. Vilken idiotisk fråga! Vad är det man ska gratulera? Ska man gratulera till att vara kvinna? Kvinnor och män är vi väl varje dag. Varför skulle just den 8:e mars vara dagen man gratulerar kvinnan till att vara kvinna?

Ska man gratulera till att kvinnor har rättigheter? Det är ju också en helt absurd tanke. Att kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter är lika naturligt som att vi andas. Eller är det verkligen så…?


För mig är Internationella Kvinnodagen viktig för att uppmärksamma kvinnor i stort ur ett globalt internationellt perspektiv. Då är det inte helt självklart att kvinnor har samma rättigheter som män. I många länder finns fortfarande lagar som ger rätt att diskriminera kvinnor och begränsa deras frihet. Det pågår en internationell kamp för att ändra på detta och den kampen är värd att stödjas.


Men vi är inte heller i Sverige helt perfekta när det gäller jämlikhet och jämställdhet. Det finns fortfarande områden där kvinnor missgynnas just för att de är kvinnor och andra områden där de missgynnas kanske inte direkt för att de är kvinnor men som tillföljd av faktorer som enbart ”drabbar” kvinnor. I Sverige är vi så pass upplysta att denna ojämställdhet bör uppmärksammas varje dag och inte bara den 8:e mars. Men det finns ingenting i det här som är värt att gratulera en kvinna för idag.

Ett område där det märks en skillnad mellan män och kvinnor i Sverige är inom privat företagande. Idag drivs endast 30 procent av de svenska företagen av en kvinna och utvecklingen för fler kvinnliga företagare och företagsledare går långsamt. För att uppmärksamma detta och för att sprida goda exempel på kvinnor som företagare och företagsledare har Centerpartiet i Norrköping idag delat ut en utmärkelse till en kvinnlig företagsledare inom en bransch där samhället mer och mer vill begränsa möjligheterna till privat företagande. 

Därför säger jag Grattis Ann-Christine Josefsson VD på Mirum Omsorg AB - inte för att du är kvinna utan för att du är en framgångsrik företagsledare och för att du är engagerad och målmedveten kvinna som genom din verksamhet gör goda insatser för utsatta kvinnor och för samhället.  Du är en förebild som förhoppningsvis kan ge fler kvinnor mod att starta företag och att bli företagsledare. 

Köttberg

Norrköping På 1990-talet genomgick Sverige ett ekonomiskt stålbad och den öppna arbetslösheten gick från att ha varit under 2 % 1990 till att ligga på över 8 % i slutet av 1990-talet. Under den här tiden pratades det mycket om den stora kullen av 40-talister som dominerade arbetsmarknaden. Som en slags tröst talade man om tiden då 40-talisterna skulle gå i pension – då skulle det minsann finnas jobb när 40-talisterna skulle ersättas på arbetsmarknaden. Även på 2000-talet talades det länge om när 40-talisterna skulle gå i pension men då var tonen mer bekymmersam eftersom man då såg att det inte fanns tillräckligt med arbetskraft i Sverige för att kunna ersätta 40-talisterna när de gick i pension. 2004 kallade dåvarande finansminister Per Nuder 40-talisterna för: ett ”köttberg” som skulle födas av 60-talisterna.Ett uttalande som Per Nuder fick utstå mycket kritik för.

2005 fyllde de första 40-talisterna 65 år och tiden då 40-talisterna blev pensionärer började. När vi lämnade 2014 hade de sista 40-talisterna uppnått 65 årsåldern. Vad har då hänt på arbetsmarknaden? Ja jag vågar nog påstå att i stort sätt alla branscher såväl inom det privata näringslivet som i den offentliga sektorn så saknas det utbildad personal. Idag är det ett stort hinder för många företags tillväxt att de inte får tag på arbetskraft och i den offentliga sektorn är belastningen hög på personalen. Hur ser det då ut om man tittar framåt?


Idag jobbar 1,2 miljoner människor i välfärden, enligt en prognos från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) kommer det behövas en halv miljon anställda till fram till 2026 inom väldfärdstjänsterna. Det är enorm utmaning att klara av att bemanna och upprätthålla välfärdstjänsterna, samtidigt som också det privata näringslivet har stort behov av att bemanna sina verksamheter för att kunna fortsätta bidra med tillväxt. Mitt uppe i det här så tvingas många ungdomar in i försvaret vare sig de vill eller inte.

Det finns dock en stor resurs som inte används idag. Arbetslösheten bland nyanlända är idag väldigt hög, men det finns här en stor potential. Ska vi klara av att försörja hela arbetsmarknaden med arbetskraft måste vi börja använda denna resurs. Många besitter redan den kompetens som efterfrågas och de måste få chansen att använda sin kompetens. Andra behöver hjälp och utbildning för att sedan ges chans att kunna bidra till sin egen försörjning och till att lösa samhällets utmaningar.

Jag är Centerpartist och vill använda min blogg för att belysa saker i samhället som är bra men också sånt som jag tycker kan bli bättre.

Jag vill bidra med mitt personliga engagemang för människors rätt till frihet. Frihet att vara sig själva och uttrycka sina åsikter men också människors frihet att välja själva. Välja själva hur man vill leva sitt liv, vad man vill tro på, vem man vill leva med, vad man vill äta, var man vill utbilda sig, var man vill arbeta och var man vill bo och så vidare.

jag är en lyhörd person som lyssnar in och försöker förstå människors vardag. Jag vill vara en röst som verkar för att ge alla möjlighet till ett bättre liv, så länge det inte sker på bekostnad av någon annan.

Det är min övertygelse att om vi respekterar och förstår varann så kommer vår värld att bli bättre för alla.
Det är också min övertygelse att de flesta människor har en förmåga att ta ansvar för sina egna liv och sina egna handlingar, vi har bara olika förutsättningar att lyckas. Som politiker vill jag vara med och fatta beslut som förbättrar förutsättningarna så att fler människor kan lyckas att nå sina mål och drömmar med livet.
Sedan vet jag att inte alla människor har förmågan att ta hand om sig själva och där vill jag se att samhället kan erbjuda ett hållbart skyddsnät så att också dessa människor ges möjlighet till ett värdigt liv.

Jag tycker också det är viktigt att vi är rädda om miljön. Vi har bara ett jordklot och jag vill att även mina barn ska kunna andas frisk luft och ha en ren miljö när de blir äldre, därför måste vi vara rädda om den.

Det är dessa värderingar som styr mitt eget liv och som jag som politiker agerar efter.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se