Logga in
Logga ut
Risken att avslöja vistelseort Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Eva-Britt Sjöberg (KD)

Att våga leva!

Norrköping Tagen av eftermiddagens träff på internationella suicidpreventiva dagen reflekterar jag över de samtal jag haft och de berättelser jag hört. Blir starkt berörd av lyssna på personer som drabbats av den avgrundsdjupa sorgen av att mista en närstående genom suicid, vad de gör för att stötta andra i liknande situation och för att försöka rädda livet på de som gjort försök men överlevt. Hur de i allt detta förmedlar hopp och visar på att livet är värt att fortsätta leva.

I Sverige dör 6 gånger så många genom självmord som i trafiken. Varje vecka dör någon i Östergötland. Suicid är yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa.

I arbetet för att stödja drabbade eller som lever nära personer som brottas med dessa tankar har vi i Norrköping Anhöring- och Kunskapscenter (AKC). Där finns möjlighet att få samtalsstöd, i riktade grupper och enskilt. (Målgruppen för AKC är alla anhöriga som har någon i sin närhet med diagnos, missbruk eller psykisk ohälsa.)

AKC samarbetar också med SPES(suicidprevention och efterlevandestöd) - en förening för de som mist en närstående i suicid. Dagens temadag var ett samarrangemang mellan dem. Det var medlemmar i SPES som idag berättade sin story och hur de arbetar för att stödja varandra och andra.

Jag är mycket glad att vi har ett samarbete mellan kommunal profession och föreningen med personliga erfarenheter för genom detta samarbete kan vi hjälpa fler på ett bättre sätt. Jag vill se fler samarbeten som detta.

Så trots detta tunga ämne känner jag ändå hopp! ("SPES" betyder "hopp" på latin ;))

Se gärna filmen Ett steg för livet

Låt oss våga ställa frågan till människor runt omkring oss om hur de har det, på riktigt. Vi behöver inte ha alla svar, bara visa att vi bryr oss och att livet faktiskt är värt att leva. Även om allt ser mörkt ut nu, så kommer det att bli bättre. Sprid hopp och ge mod att våga leva!

 

 

 

Vi kan aldrig acceptera att barn och unga far illa

Norrköping Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt.

Därför är det inriktningsdokument som antogs i kommunfullmäktige ikväll så viktigt. Norrköpings kommun är en föregångskommun i många avseenden vad det gäller att arbeta med barn och unga som är utsatta för våld och förtryck. Inte minst när det gäller arbetet med hedersrelaterat förtryck i form av tvångsäktenskap, barnäktenskap och könsstympning.

I Norrköpings kommun jobbade vi tidigt med detta, innan en hel andra kommunen ens vågat ta i frågan. Utifrån den kunskapen och genom arbetssätt som finns i våra olika verksamheter vill vi nu utveckla arbetet ytterligare, med ett bredare anslag så att stödet omfattar alla barn och unga som utsätts för våld och förtryck och som är i behov av stöd och insatser.

Barn och unga ska känna trygghet i sina hem oavsett var de bor. Antingen de bor med sina föräldrar eller andra vårdnadshavare, eller i något boende med stöd utifrån olika lagar, t ex HVBhem, familjehem eller boende för personer med funktionsnedsättning genom LSS.

All vår personal som arbetar med barn och unga ska ha grundkunskap så att de känner sig trygga i att våga ställa även svåra frågor när det gäller våld och förtryck, och de ska veta vart de kan vända sig för att i sin yrkesroll få stöd och vart barnet/ungdomen kan få mer stöd.

Norrköpings kommun ska vara en kommun som noga följer barns utveckling samt
vidtar åtgärder tidigt när vi identifierar barn och unga som är i riskzonen för att
bevittna eller bli utsatta för våld.

Det finns redan idag flera insatser igång för att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga, men vi är övertygade att det kan bli ännu bättre om det samordnas. Därför föreslås i detta dokument en strategiskt samordnad funktion som följer upp och utifrån det som fungerar idag strukturerat arbetar med utveckling så att vi når ännu fler på ett ännu bättre sätt.

En av friskfaktorerna för barns trygga uppväxtvillkor är att inte bli utsatt för någon form av våld i sitt hem. En viktig del för att lyckas i detta är också att arbeta utifrån familjerna, när det är möjligt, att stötta dem genom kunskap och strategier för föräldraskap i allmänhet och föräldraskap i svensk kontext i synnerhet.

Barn och unga är vår framtid och de har rätt att få det stöd de behöver för att utvecklas till trygga medborgare som utvecklas sunt efter sin förmåga och kan ta ansvar för sin framtid.

Vi har haft en tvärpolitisk arbetsgrupp med bra tjänstemannastöd i arbetet med detta inriktningsdokument. Vi har haft frodiga diskussioner och jag är mycket nöjd med resultatet.

Jag är mycket glad att vi idag ställde oss bakom detta dokument och jag ser fram emot att få följa det fortsätta arbetet för att främja goda uppväxtvillkor för alla barn och unga i Norrköpings kommun och motverka att de utsätts för våld eller förtryck.

För trygga familjer ger trygga barn. Trygga barn lär sig bättre, och klarar sig bättre.

Varför är M oroliga för samverkan med civilsamhället?

Norrköping Jag har sagt det många gånger förut och säger det igen:

Civilsamhället är otroligt värdefull kraft och en viktig del för att skapa samhällsgemenskap och trygghet. Vi behöver bli bättre på att ta vara på detta.

Vi har under en längre tid jobbat, i kommunikation med civilsamhället, för att utforma regler för stöd till och samverkanformer med föreningar och organisationer som ska vara enkla, rättvisa och funktionella. Vi har varit en arbetsgrupp från representanter från flera partier; S, KD, M och V.

En av varianterna av samverkansformer är uppdragsbidrag. Det definieras såhär:

"Ett uppdragsbidrag är ett bidrag som kan lämnas av alla nämnder och syftar till att
kunna genomföra verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde. Bidraget
ska ges i enlighet med nämndens reglemente, uppdragsplan eller andra kommunala
måldokument och kan därmed bli ett effektivt redskap för målstyrning. Det riktas
främst till verksamhet som kommunen vill ska genomföras, även om initiativet också
kan komma från föreningen."

Moderaterna är kritiska och ser det som att det konkurrerar med företagsverksamheter och ska upphandlas. Jag förstår inte hur M resonerar. Tror de verkligen att företag är intresserade att för en symbolisk summa engagera personer för ideella insatser?

Nej, vi behöver ta vara på ideella sektorns kunskap, erfarenhet och engagemang bättre och inte se den som konkurrent till våra företag.

 

Vi ska inte folkomrösta bort religionsfriheten

Norrköping Sverigedemokraterna(SD) i Norrköping driver frågan om en folkomröstning huruvida det ska vara tillåtet att bygga en moské eller inte. Jag vill kommentera detta.

Kristendomen har en särställning i Sverige i jämförelse med andra trosuppfattningar utifrån vår historia och den grund som kristendomen haft i utformningen av vårt demokratiska samhälle och våra lagar under mycket lång tid.

Den kristna etiken har inte bara format vårt och andra demokratiska länder grundlagar, det är också grunden för Kristdemokratin.
Alla människors okränkbara värde. Om ansvarstagande för skapelsen, den enskilda människans frihet tillsammans med det personliga ansvaret och omsorgen om våra medmänniskor. Läs gärna vårt partiprogram, kristdemokraternas principprogram Kristdemokraterna, är mig veterligt, det enda partiet som i sitt partiprogram talar om att vi människor inte bara har sociala och fysiska behov. Vi har också andliga behov. Trots vår tydliga grund i kristen etik är vi kristdemokrater starka förespråkare för religionsfrihet. Vi skiljer på religion och politik, och respekterar människors egna val.

Vår långa tradition av religionsfrihet gör att vi idag har en bred flora av trosuppfattningar, inklusive ateister. Och visst kan det kännas oroande och knepigt med vissa trosuppfattningar. Ibland är det säkert befogat men många gånger grundar sig vår oro på okunskap och fördomar. Jag vill inte på något sätt förringa den starka oro som speciellt många som flytt till Sverige från samhällen med stark muslimsk dominans känner inför att islam växer i Sverige. I de länderna är inte heller religionsfriheten och andra demokratiska rättigheter framträdande.

Religionsfrihet grundar sig på att olika trosinriktningar respekterar varandra, även om man är övertygad om att man själv har "rätt tro". Jag tänker att om man själv är trygg i sin uppfattning kan man vara generös och tolerant mot andra.

Så om vi tror på och vill ha ett demokratiskt samhälle har jag svårt att se att vi kan eller ska förbjuda vissa trosuppfattningar att få ha sina egna gudstjänstlokaler. Utifrån detta har jag svårt att se att en folkomröstning om att tillåta eller förbjuda en moské är förenligt med vår grundlag eller mänskliga rättigheter.

Med detta sagt vill jag också tydligt uttrycka att bara för att man har rätt att bygga en egen lokal innebär det inte att man har rätt att bygga var som helst och hur som helst. Därför är dialog viktig, så att man med respekt för nytt och gammalt kan landa i lämplig utformning som smälter in väl med omgivningen.

Samtidigt som vi ska ta människors oro på allvar så måste vi framförallt försvara det demokratiska samhälle vi byggt upp i Sverige, där religionsfriheten faktiskt är en del att vara mycket stolt över och som vi inte ska ta för given. Därför anser jag att vi inte kan och heller inte ska folkomrösta bort religionsfriheten.

Nu är jag laddad!

Norrköpkng Även om vädret har varit nyckfullt tycker jag att det har varit en härlig sommar. Den har som vanligt gått alldeles för fort men det gör ju faktiskt resten av året också nu för tiden. Har trots allt hunnit med en hel del, både lata dagar och dagar när vi besökt härliga platser och umgåtts med härliga människor.

Vi har dessutom planer på att utöka familjen med en husbil och har därför ägnat en hel del tid även åt detta. Det var dock inte så lätt som vi trodde. Om ni inte redan vet det så finns det ofantligt många varianter i väldigt varierande skick att välja på. Och ändå har vi inte lyckats att då till det än. Att få ihop önskemål, som dessutom ändrats otaliga gånger under vägen, med utbud och pris känns närmast omöjligt. Vi har fått ställa oss frågor som vad är nödvändigt, vad önskar vi, vad kan vi tänka oss att vara utan och när måste vi bara bestämma oss att det är "good enough". Vid ett antal tillfällen tror vi att nu har vi hittat rätt och åker en eller ett par timmar iväg för att konstatera att det inte stämde för oss i alla fall. Både roligt och frustrerande!

Jag kan inte låta bli att tänka på parallellen till det politiska. Idéer och utmaningar som vid första anblicken ser enkla ut att lösa men när man är i processen av att förverkliga dem stöter på problem på många olika plan som förlänger processen och tyvärr ibland gör en god idé omöjlig att genomföra. Det är verkligen frustrerande och inte alls roligt!

Några av de roligaste dagarna i sommar har varit de tillfällen när jag varit med på marknadsdagar med partiet. De är verkligen både trevliga och lärorika. Det är naturligtvis tillfällen att prata om vad vi i partiet gjort, och vad vi vill göra framåt. Men allra mest uppskattar jag samtalen. Samtalen som kan vara av vitt skilda slag. Ibland frågor, ibland återkoppling av vad som gjorts eller inte gjorts och att andra gånger få höra om livssituationer som utmanar och berör.

Så tack för alla givande samtal i sommar! Det ger mig inspiration att fortsätta arbeta för enskilda människors möjlighet att påverka sin situation och för att ta vara på den kunskap och initiativförmåga som finns inte minst i civilsamhället. Jag känner mig laddad inför höstens utmaningar!

 

 

 

Jag är kommunalråd med ansvar för vård och omsorg och sociala frågor, och grupplederare för kristdemokraterna i Norrköping 

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se