Logga in
Logga ut
Jag vill ha ett fritt och öppet samhälle Christian Widlund (C) Christian Widlund (C)
Vädersponsor:

Inga-Lill Östlund (L)

Söderköpings kommunfullmäktige

Söderköping Ikväll har vi haft sammanträde i kommunfullmäktige. Det var 22 ärenden som behandlades. Alla viktiga, men två extra viktiga. Först behandlades tertial 2 som handlar om hur mycket skattepengar som kommer att gå åt under 2017. Tanken var att det skulle bli cirka 25 miljoner i överskott. Ett rejält överskott behövs årligen för att kommande investeringar och satsningar ska kunna göras. Nu pekar överskottet på att bara bli några miljoner (3-5). På tok för lite enligt oss i Den borgerliga oppositionen (C, L och Kd). 

Den andra stora frågan var nya skollokaler. Glädjande nog ökar barnantalet i kommunen, men det krävs då nya lokaler Och ev upprustning av befintliga och tidigare använda. Utan tvekan är eleverna för trångbodda på Brobyskolan och de lokaler som finns är i dålig kondition. För en dryg vecka sedan träffade vi föräldrarepresentanter från Broby och vi har haft ytterligare kontakter med berörda. På mötet kom det fram en hel del vettiga och konkreta förslag och på grund av dem la vi våra yrkanden ikväll. Våra förslag röstades ner och istället togs beslutet att en ny tvåparallellig skola med tillagningskök samt multihall ska byggas i Alboga. Ett stort problem är att det tar c:a fyra år innan den skolan är klar. 

Vi yrkade i första hand på återremiss. För att det här ärendet skulle diskuteras snarast i form av medborgardialoger och över partigränserna för att hitta hållbara lösningar både på kort och lång sikt. Där skulle också lyssnats på de kloka förslag som föräldrar m.fl har fört fram. Återremissen avslogs.

Då yrkade vi på: att som första steg att kommunfullmäktige ger Barn och utbildningsförvaltningen uppdraget att snarast kalla föräldrar och personal på Broby till dialogmöten kring åtgärder som underlättar situationen på kort sikt och att det återrapporteras till barn-och utbildningsnämnden (BUN) samt kommunstyrelsen (Ks). 

Som andra steg att Kommunfullmäktige beslutar att Ks får i uppdrag att tillsätta en gemensam projektgrupp med bred politisk representation från Ks och BUN samt lämpliga tjänstemän för att ta fram beslutsunderlag för skolfrågornas utveckling med en tidshorisont på minst 10 år. Detta arbete återrapporteras till Ks och BUN. 

Kommunfullmäktige anger att inriktningen för kommande planering ska vara att Brobyskolan ska renoveras (eller byggas ny på området) för att fortsatt vara en F-6 skola.

Kommunfullmäktige beslutar att ett projekt snarast startar för att iordningställa Bergaområdet till en F-6 skola antingen för användning under ombyggnationer av andra skolor eller som en permanent F-6 skola, beroende på vad som framkommit under det fortsatta planeringsarbetet.

I våra ögon är det av yttersta vikt att vi har en skola i Brobyområdet. Vi tror på närhet, trygghet, valfrihet och på mindre enheter. 

Tyvärr fick vi alltså inte gehör för våra idéer. Sorgligt! 

Den Borgerliga oppositionen i Söderköping (C, L och Kd) 

Lite flera tankar

Söderköping Höstens val närmar sig. Kommande vecka innehåller ett antal möten, men sedan tar vi lite pausvila några veckor. Min förhoppning är att vi ska få en valrörelse där vi ägnar oss åt att lyfta fram vad vi själva vill istället för att smutskasta andra. Läste häromdagen att det behövs starka ledare. En ledare som är tuff, resultatinriktad och humanistisk. En sådan ledare som lyftes fram var Churchill. Ja såna som han växer inte på träd, men nog finns det ett antal goda ledare både på riksplanet och i vår kommun. Vem du föredrar är upp till dig. För min del är det solklart att Jan Björklund är en humanistisk, tuff och resultatinriktad ledare. 

I veckan som kommer är det kommunfullmäktigemöte. Vi i Den borgerliga oppositionen har fyra interpellationer och en fråga. De handlar om skolan, hemtjänst och bredband samt gratis färdtjänst för ungdomar under sommaren. Du vet väl att du via kommunens hemsida kan följa debatten och att du alltid är välkommen att på plats delta. Annars är det två mycket viktiga frågor som ska behandlas. Fördjupad översiktsplan för staden är den ena och den andra handlar om det ekonomiska läget. Vi är inte tillfreds med hur de styrande vill bebygga vår stad så vi kommer att yrka på återremiss. Än värre är det ekonomiska läget. I bästa fall gör vi ett nollresultat och det är inte tillfredställande. Nej det är till och med riktigt oroande. Hoppas majoriteten inser det och gör allt vad som behövs för att hejda den utvecklingen. Ska vi kunna göra satsningar behövs överskott. Det mest akuta nu är att det behöver snarast byggas ett särskilt boende för äldre. När man blir gammal och vill flytta in i ett boende så måste det finnas. Hela livet ska kunna levas värdigt. Sedan är det en hel del underhåll som måste göras. Förra året drogs det mesta in och det ser lika illa ut för i år.

Vi har alltid tyckt att det är viktigt att ständigt föra dialog med våra invånare. Nästa måndag (25/6 kl.18.30) är vi (C, L och KD) i Ramsdal för att lyssna till vad de boende där tycker är viktiga frågor i vår kommun.

För övrigt är jag tacksam över att det kom lite regn idag. Fast jag hoppas att midsommarvädret blir vackert så att det kan dansas och lekas runt stången. Önskar er alla En Glad Midsommar.

 

Pingstafton

Söderköping Så är det då pingstafton. En vidunderligt vacker dag, men tydligen även möjligt att bli förkyld så här års. Undrar hur många av oss kommer ihåg varför vi firar pingst? Tycker det kom i skymundan när annandagen togs bort. Fast vi fick ju en röd dag på Nationaldagen. Ser att det nu dyker upp en massa inlägg på sociala medier om att ”Vi vill fira vår svenska flagga och sjunga nationalsången”. Ja det har väl ingen förbjudit....Dessutom tjatas det om att vi ska sjunga Du gamla du fria på skolavslutningen. Jag har tillbringat nästan hela mitt liv i skolans värld och aldrig har vi sjungit den då. Vi ska vara stolta och tacksamma över det svenska samhället, men lite solidaritet med andra länder och människor klarar vi också. 

Att det är valår börjar märkas både här och där. Idag är det Landsbygdsriksdag i Örnsköldsvik och helt plötsligt verkar alla partier tycka att Hela Sverige ska leva. Själv funderar jag över höjda bränsleskatter, krångliga regler för småföretagare, strandskydd som lägger hinder i vägen för utveckling, svensk matproduktion, fisket och  skogsnäringen. Häromdagen  fick vi i kommunen en remiss från länsstyrelsen Grön infrastruktur. Undrar hur de som verkar och lever av skogen ser på den? Dessutom bildas naturreservat både här och där. Behövs det?

På kommunal nivå är det snart dags att summera den här mandatperioden. För min del för första gången i opposition. Har inte varit lätt, men hoppas jag lärt mig något. När det gäller den nu sittande majoriteten (S, M och Mp) så är det bara att konstatera att det brister i god ekonomisk hushållning. Kommunens ekonomi är ansträngd. Undrar om de tänkt sig skattehöjning.....Några nya färdiga detaljplaner som det byggts bostäder på har heller inte kommit till. Det sparades friskt på underhåll förra året och så är visst tanken även i år. Fast en stor förskola har vi fått och en isbana. Den sistnämnda glädjer jag mig åt för alla barns skull. 

En sak som vi i oppositionen tycker är viktigt är öppenhet och dialog med medborgarna. Därför har vi bjudit in till Dialogmöten ”Ett strå vassare” mer än 10 gånger. Om vitt skilda ämnen och på olika ställen. Nu på måndagkväll  finns vi i Gamla hemmet i Västra Husby och om en månad kommer vi till Ramsdal. Varmt välkomna.

Nej nu ska jag snörvla lite till och hoppas på att vara pigg snart igen så även jag kan njuta av sol och växtlighet.

Vänliga hälsningar från oss alla i oppositionen (C, L och KD)

Lite tankar hit och dit.

Den gångna veckan har väckt många tankar än hit och än dit. I tisdagskväll var jag inbjuden till ett möte i Västra Husby som handlade om landsbygdsutveckling. Inbjudare var östgötasektionen av Hela Sverige ska leva och där ingår tex LRF, Fotbollsförbundet och Svenska kyrkan. Själv är jag trött på att så många ser en motsats i stad och landsbygd, för mig är de komplement till varandra. Människor som bor och verkar på landsbygden betalar samma skatt som alla andra så viss kommunal och regional service har de rätt att förvänta sig. Ser jag bakåt så där 30 år och fram till idag så har tex kollektivtrafiken försämrats, drivmedelspriserna ökat kraftigt (en familj måste oftast ha två bilar) och lantbruken har blivit större (krävs nog för att få lönsamhet), många egna företagare inom skilda branscher finns nu, flera besöksmål har lanserats. Vad kan man/jag då som kommunpolitiker bidra med för att landsbygden ska utvecklas? Ja, tex se till att vi har vettiga regler och avgifter för företagare. Driva  på Östgötatrafiken att de ska ha busslinjer även på landsbygden. Uppmuntra föreningslivet, de är kulturbärarna på landsbygden. Se till att vi har skolor och särskilda boenden för äldre. Att kommunen stimulerar till bostadsbyggande, är övertygad om att det går att hitta en marknad för hyreslägenheter både i Mogata och Östra Ryd. Köpa in närproducerad mat till våra skolbarn och äldreboenden. Kanske borde varje kommun ta fram ett lokalt landsbygdsprogram.....

I onsdags var jag först på information om hur vi kan upptäcka våldsbejakande extremister. Känns lite kusligt att vi måste tänka på sånt. Visserligen tror jag inte att risken är så stor här, men jag pratade med en lärare på Nyströmska som sa att de har ett gäng med rasistisk framtoning och ett med sexistisk framtoning på skolan. Här måste de vuxna slå sina kloka huvuden ihop för att hitta rätt vägar för att diskutera med killarna. Hos de flesta ”växer det bort”, men sådana här tankar kan vara grogrund för diverse brott. På kvällen hade vi (C, Kd och L) ett öppet möte på Stinsen. Där fick vi utmärkt information från Kom in och den kommunala arbetsmarknadsenheten. Dessutom är det många från det civila samhället som deltar på olika sätt. Här görs så mycket bra att jag blir alldeles varm i hjärtat. Om inte vi i Söderköping ska lyckas med en god integration så vore det ytterst märkligt. Jag tror vi kan bli bäst i Sverige. 

Torsdagen ägnade vi i C, L och Kd tillsammans med chefstjänstemännen åt att diskutera verksamheter och budget. Det är inte utan att jag undrar över den ekonomiska politik som förts den här mandatperioden och hur det ska bli framåt. Men det får jag återkomma till längre fram.

Naturligtvis har även jag förundrats och förfasats över vad som händer i Svenska akademin. Tänker på ett gammalt uttryck ”somlige borde skämmes ta mä fan”. Någon knytblus har jag inte, men jag ska ta fram någon bok av Selma och läsa om.

Önskar er alla en fin vår.

Lyhördhet

Söderköping " När människor med makt slutar att lyssna på folk är det dags att byta ut dem", Astrid Lindgren. 

Återigen har Söderköping drabbats av att de styrande (S, M och Mp) struntar i vad människor tycker. Som liberal blir jag förbaskad. En kommun som inte lyssnar på sina invånare är ingen liberal kommun. Att vara liberal innebär att man förlitar sig på att människor begriper hur de vill ha det. Nu gäller det var mellanstadieeleverna på Broby ska gå. Föräldrarna har visat på ett mycket förtjänstfullt sätt att de kan gå kvar på Broby. En skola som både elever och föräldrar är mycket nöjda med. Det är visserligen lite trångbott, men finns det hjärterum så finns det stjärterum. Brobyandan är vida känd. Men nu har de styrande i Barn-och utbildningsnämnden beslutat att de ska gå i baracker på Ramunderskolan. En lösning som vi i oppositionen (C, L och KD) inte ställer oss bakom. En både dyr och onödig lösning. Vår ståndpunkt är småskalighet och närhet och det får vi om Brobyskolan rustas och Bergaskolan öppnas igen. Den dag det blir dags att bygga bortåt 1000 lägenheter, som majoriteten vill, i Albogaområdet så kommer vi att behöva en skola där. Men det kommer att dröja. 

Det här är ju inte det enda som majoriteten inte lyssnat på. Namnlistor om C:a 2500 namn samlades in mot den föreslagna byggnationen i Brunnsparken/Eriksvik. Inget att bry sig om sa flera företrädare för de styrande "Folk har inte förstått vad det handlar om". 

Stenbrinkens äldreboende las ner trots massiva protester. Majoriteten sa, där ska vi öppna någon form av trygghetsboende för äldre och i staden ska vi bygga ett nytt äldreboende. Inget av det har skett 😡. 

Pratade med några nyinflyttade igår och de undrade varför vi inte bygger bostäder norr om Göta kanal som då skulle ligga rätt till för de som jobbar i Norrköping och Linköping. Jag svarade dem att vi köpte in Mariehov precis för detta ändamål. Nu har den nya majoriteten sålt stora delar av Mariehov. "Man tar sig för pannan" var kommentaren jag fick.

Ja det ska bli intressant om söderköpingsborna känner sig nöjda med detta som skett. Annars gläds jag åt att det kändes som vårsolen kom idag. Må så gott önskar vi alla i oppositionen (C, L och KD) genom Inga-Lill Östlund 

 

Tillsammans

Söderköping Tillsammans. Hur lyckas vi med en bra integration?

Först av allt handlar det om vilken grundinställning man själv har. Tycker man att det är vansinnigt att folk från andra länder kommit hit eller har man en annan syn på frågan. För att förstå vad som händer idag kan det vara klokt att blicka lite bakåt. För ungefär 100-150 år sedan hade vi en stor utflyttning från vårt land. Bakgrunden var i första hand fattigdom och urusla levnadsvillkor, ett klassamhälle som vi nog har svårt att förstå idag. Sedan kom världskrigen som vi slapp undan ifrån. Detta bäddade för att vi stod väl rustade för att bygga upp ett ekonomiskt välstånd. Fast vi var inte tillräckligt många själva så storföretagen jobbade aktivt för att få hit arbetskraft från andra länder i Europa. Viss skepsis fanns bland oss vanliga, men snart nog så insåg de allra flesta att det gynnade såväl Sverige som land och som oss själva. Sedan på 1970-talet och framåt har grupper från olika länder sökt sig hit av politiska skäl och i stort sett har det fungerat väl. Men nu finns det mörka krafter som försöker sprida främlingsfientlighet.....Varför och varför tror så många på dem ???? Ja delvis beror det på att vi (staten, regeringarna och kommunerna) har misslyckats med en god integration. Dels beror det nog på att många är från kulturer som är främmande för oss. Vi människor är så funtade att det vi inte känner till är vi rädda för....Det bästa sättet att bota sin rädsla är att lära känna människor som kommit hit.

Söderköping Hit till Söderköping har det varken förr eller nu kommit så särskilt många. Under åren 2016 -2018 har det kommit/kommer det totalt cirka 160-180 personer. De flesta från Syrien. De har kommunplacerats här och det är bara för oss i kommunen att se till att det fungerar så bra som möjligt. Att en i många stycken välfungerande kommun som vår inte skulle klara det vore märkligt. De är familjer, ensamstående, i olika åldrar, en del välutbildade, en del inte. Ja det är precis som vi är. En stor skillnad är dock att de kan inte språket och vet inte hur allt fungerar här. Tack och lov har vi fått tillbaka SFI-utbildningen hit och den undervisningen fungerar mycket bra. Men vi har svårt att få fram bostäder. En del får bo på Stenbrinken i Sankt Anna (i ett av nuvarande majoriteten nerlagt äldreboende...), en del måste nog inkvarteras på vandrarhem och dylikt = dyrt boende. Så är det någon som känner till något ledigt boende så hör av er till kommunen. Vi i oppositionen har föreslagit ett antal alternativ tex bygg hyreshus i Mogata, Östra Ryd och i stan. Inte bara för deras skull utan till nytta även för våra egna invånare. En lyckad integration kräver att det inte byggs hus där bara invandrare bor. "Dammsug" varenda ledig lokal som kommunen har. Kanske några kan göras om till bostäder. Fast viktigast av allt för en lyckad integration är att vi släpper in de nyanlända i vår gemenskap. Här finns en samarbetsgrupp "Tillsammans" som jobbar aktivt för detta (här ingår kommunen, kyrkor, studieförbund och föreningar). Men vi behöver bli flera. Själv anser jag att varje (ensamstående eller familj) skulle direkt få en kontaktperson. En medmänniska som finns till hands. Vi som är "kontaktpersoner" kan försäkra er om att det inte är något betungande uppdrag utan ett berikande uppdrag. Så hör av dig om du vill bli en av oss! Om vi lyckas med detta är jag övertygad om att vi kan bli Sveriges bästa kommun på integration. En integration som leder till studier, jobb och självförsörjning. 

Hit har också kommit ett antal ensamkommande barn. Jag tror de första 10 grabbarna kom 2011 och sedan har det fyllts på, men nu kommer det i stort sett inga. De flesta var 15-16 år när de kom. Men nu är många över 18 år. Tyvärr är det långa väntetider hos Migrationsverket innan de får besked om de får stanna eller ej. Bedrövligt. Tänk er själva att leva i den ovissheten. Detta gör det också svårt för kommunen att ta ställning till på vilka villkor de får vara kvar här under väntetiden. Än så länge får de som fortfarande studerar gå kvar i skolan, får viss hjälp med husrum och mat. Men jag hoppas att regeringen griper in och ser till att detta problem snart löses. 

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se