• måndag 23 oktober 2017
  • Familjeannonser
  • Lunchguiden
  • Grannar
  • Lokus
  • XTRABONUS
  • Lohts
  • JobbPlus - Östergötlands nya mötesplats för dig som söker jobb och nya möjligheter
Sluta handla på City Gross? Nicklas Lundström (V) Nicklas Lundström (V)
Vädersponsor:

Inga-Lill Östlund (L)

Valfläsk eller välfärd

Söderköping Igår presenterade regeringen sin höstbudget. Har läst och begrundat. Valfläsk och/eller välfärd. Nog väcker den i alla fall en del tankar och i ärlighetens namn finns det positiva bitar i den också.

Höjt studiebidrag. Efterlängtat för många och ett land som inte får många att studera eller vidareutbilda sig hamnar på efterkälken. Så detta är ett steg i rätt riktning. Men viktigast av allt är att grundskolan fungerar. Där läggs grunden för framtiden. Den är på rätt väg, men inte framme än. Vi måste också kunna garantera att alla skolor får samma möjligheter. I mångt och mycket är det kommunernas ansvar, kanske dags att staten tar tillbaka en del av ansvaret. Här gäller det att vi fortsätter utveckla skolorna och att varenda "unge" blir sedd, trivs och får möjligheter efter sina förutsättningar. Samma sak när det gäller personalen. 

Höjt barnbidrag. Det har fått mig att börja fundera. Behöver och ska alla familjer få barnbidrag? Jag ifrågasätter det. Kan bostadsbidrag behovsprövas så kan barnbidrag göras det. 

För stora satsningar. Vi befinner oss nu i en högkonjunktur. Den varar inte för evigt därför kan det vara klokt att spara lite i ladorna. Här verkar regeringen (med ett märkligt stort inflytande från V) ha tagit på sig spenderbyxorna. 

Skattesänkningar och höjda bostadsbidrag för pensionärer. Bra och rättvist. 

Näringslivsutveckling. Här var det tunt...vilket oroar. Verkar mest vara försämringar tex höjd bensinskatt, " vinstförbud" inom skola och vård. 

Landsbygdsutveckling Nej varken S eller Mp har utmärkt sig som intresserade av landsbygden och inte nu heller.

Integration. Här måste det tiil rejäla satsningar men framför allt nytt tänk. Instegsjobb, minskade arbetsgivaravgifter, bättre svenskundervisning, praktikplatser, nya bostäder, ömsesidiga krav är delar som behövs. Om inte har vi snart ett nytt klassamhälle (det är redan på gång). 

Brottsbekämpning och trygghet. Polisen får mer resurser. Men är de tillräckliga? Och är det bara pengar som behövs?

Sjukvården. I mångt och mycket ett ansvar för regioner och kommuner. Även här finns en del "systemfel" som inte bara löses med mera pengar.

Infrastruktur. Vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser och bredband. Här behövs stora satsningar. Hittade jag inte mycket om.

Ökade statsbidrag till kommunerna. Ganska marginella intäkter för Söderköpings kommun, men några miljoner extra kan vi säkert få om vi ansöker om dem och det tror jag våra styrande kommer att göra.

Min slutsats. Har svårt att tro att Allianspartierna köper den här budgeten rakt upp och ner. Fortsättning lär följa och vi får se under hösten vad slutresultatet blir. 

Bostäder åt alla???

Söderköping Bostäder åt alla. I förra veckan informerade samhällsbyggnadskontoret på ett Dialogmöte om ev ett nytt LSS-boende i Tyketorp för sex personer. Tyvärr kunde jag inte delta på grund av sjukdom/knäskada, men jag har fått rapport från mötet. De kringboende var mycket negativa. "Ja det är klart att den här gruppen också måste få en bostad, men inte där vi bor". Vad är det för människosyn? Samhället är väl till för alla och en grundläggande faktor är rätten till en egen bostad. Blir både ledsen och förbannad när jag hör sånt här. Troligen bottnar det i okunskap om förståndshandikappade. Tänk på att vi alla kunde fått ett barn som fötts med ett handikapp och tänk på att vi alla kan råka ut för sjukdom eller olycka som innebär att vi behöver hjälp och stöd.  Ni som inte vet vad det innebär ta kontakt med FUB så kommer ni att mötas med mycket kärlek och kunskap. Själv är jag kontaktpolitiker för FUB här i Söderköping och har lärt mig massor. En annan sak är också minskandet av assistanshjälp. Den nuvarande regeringen har gett försäkringskassan i uppdrag att vara restriktiva. Det bottnar nog i att det uppdagats att några fuskat till sig hjälp, men det ska inte alla andra drabbas av. Jag är stolt över Bengt Westerberg (L) som införde LSSlagen och som fortfarande engagerar sig starkt för detta.

Mariehov. Nu är stora delar av fastigheten ute till försäljning. Sorgligt och ogenomtänkt enligt min syn. En framåtsträvande kommun måste ha mark både för bostäder, handel och industri. Mariehov ligger mycket strategiskt till för framtiden. Närheten till de stora städerna, bra infrastruktur när E22 och Ostlänken är klara.

Öppet Kommunstyresemöte. På tisdag 10/10 kl.13.00 är det ett öppet möte för alla i kommunhuset. Varmt välkommen att lyssna. Bland annat kommer det att informeras om nya skollokaler. En mycket viktig fråga. Ska det byggas nytt? Var? Hur ska det bli med Brobyskolan? Dessutom kommer en rapport om kommunens ekonomi och det är ingen rolig historia.....Om en kommun ska kunna utvecklas är det A och O att man har en god ekonomisk hållning.

Ett strå vassare. Välkomna också till vårt  (C, L och Kd) öppna  Dialogmöte den 18/10 kl.18.30 i Sankt Anna skolas matsal för att diskutera bygdeutveckling. Alla är hjärtligt välkomna.

Till sist önskar vi er alla en skön höst med lyckade svamputflykter i skog och mark, men tänk på att i morgon (9/10) börjar älgjakten.

Inga-Lill Östlund, oppositionsråd för C, L och KD

Vård och omsorg

Söderköping Med anledning av Socialnämndens ordf Tuula Ravanders blogginlägg häromdagen har jag lånat ut min blogg till Den borgerliga alliansen i Söderköpings ledamöter i socialnämnden.

Vård och omsorg för äldre. 

Konsekvensanalys- rätt till heltid samt borttagande av oönskade delade turer inom vård och omsorg. 

Den politiska majoriteten (S, M och Mp) har nu drivit igenom reformen rätt till heltid och borttagande av delade turer inom sektor Vård och omsorg. Ett mycket lovvärt initiativ, men genomfört utan konsekvensanalys.

Det vi ser nu är:

- ett prognostiserat underskott som är mycket stort. Det ekonomiska underskottet befaras enligt förvaltningen  att öka ännu mera före bokslut  för 2017. Vilka konsekvenser innebär det?

- att det uppstår mertid under för-och eftermiddagar då personal saknar arbetsuppgifter

- att arbetsmiljön inte är tillfredställande 

- att sjukfrånvaron fortfarande är hög

- att oklarhet råder när det gäller när anställda får ta semester 

- att brukare pekar på att det är alldeles för många olika personer som kommer för att hjälpa till. En berättade att de på att de senaste två månaderna haft 48 olika personer som kommit till deras hem. Horribelt! 

- att LOVen inte innebär valfrihet för alla. De som har larm, behöver hjälp som inte är på dagtid eller bor på Blå Porten får inte välja en annan utförare än kommunen. Bedrövligt! 

- att det saknas ledarskap och planering

- att många i personalen inte har känt sig delaktiga i planeringen. Personalen är vår viktigaste resurs.

Vi i Den borgerliga alliansen (C, L och KD) vill nu se att dessa extra resurser används på ett relevant sätt och kommer brukarna till del. Självklart ska resurserna användas till att öka personaltätheten vid arbetstopparnaa under dygnet. 

Vi vill också se ett bättre ledarskap, organisation och planering. Om en konsekvensanalys  och långsiktig planering hade föregått denna reform är vi övertygade om att de hade kunnat gå att eliminera en hel del av dessa problem inom Vård och omsorg. Nu står vi inför fakta och det pågår ett arbete inom förvaltningen (med hjälp av extern konsult) för att räta ut situationen. Självklart är vi för att personalen får rimliga arbetskrav och att våra gamla får maximal omsorg. Vi ser nu med tillförsikt fram emot resultatet av  dessa ansträngningar.

Lena Karlström ((C), Katarina Karlberg (C), Lisa Andersson (L) och Anders Eksmo (KD) 

Premiär för primärval

Söderköping Idag har det varit premiär för primärval. Detta skedde i Linköping hos Liberalerna Östergötland. Alla medlemmar och andra intresserade var välkomna. Mötet var mycket välbesökt. Bakgrunden är att vi i Liberalerna har två starka kandidater till partiledarposten, Jan Björklund och Birgitta Ohlsson. När Birgitta helt överraskande för många av oss gick ut och utmanade Jan så kom frågan upp om det inte borde utlysas primärval där alla medlemmar skulle få avgöra vem som ska leda oss. Övriga Sverige hade nog aldrig tänkt tanken, men här i Östergötland sa vi "Låt oss prova". De som starkast propagerat för detta och lagt ner ett jättejobb är ordf Lars Karlsson och vår riksdagsman Mathias Sundin. Den senare har ju varit på plats i USA och följt presidentvalen där. Trots primärval hit och dit där så gick ju presidentvalet åt fanders senast....

Tillbaka till dagens övning. Först fick Birgitta berätta hur hon tänker leda vårt parti, sedan fick hon svara på frågor som vi medlemmar skickat in och sedan fick de närvarande ställa frågor till henne. Det fanns också tid till att "mingla" med henne och prata lite mera enskilt. Sedan bröts det för lunch. Därefter var det Jans tur att ge sin syn och samma procedur som med Birgitta upprepades. Båda gjorde mycket bra ifrån sig. Därefter fick vi medlemmar som hade våra röstkort med oss lämna vår röst. Post/mejlröstning pågår fram till den 23/8. Därefter får vi reda på vem östgötaliberalerna vill ha till partiledare.

Men det är landsmötet i mitten på november som tar det slutgiltiga valet.

Är det här ett bra sätt att välja partiledare??? Ja det kan diskuteras, men i sann demokratisk anda så bör det väl vara medlemmarna som utser partiledare. Visst är den posten viktig, men betydligt viktigare är den politik vi ska föra. Jag hoppas att det är det man kommer att fokusera på när det blir landsmöte. Ett starkt liberalt parti behövs i allra högsta grad i Sverige idag. 

Min slutsats efter dagens övning är att i ett liberalt parti måste man våga pröva nya vägar och i Östergötland kändes det rätt att göra det. Här har vi liberala röstkamper att falla tillbaka på. Det är ingen tillfällighet att vi har blåklinten som symbol både i Östergötland och hos Liberalerna. Kampen om kvinnlig rösträtt för 100 år sedan var som starkast här i Östergötland. 

En liten undran. Är det något annat parti som vågar sig på ett primärval?????

Liberala hälsningar

Inga-Lill Östlund, oppositionsråd i Söderköping

 

 

 

 

 

 

 

Nya bostäder

Söderköping Nya bostäder i Söderköping behövs. Det är vi väl alla överens om. Nu är det en del på gång.

Vikingavallen. Här har detaljplanen varit klar sedan länge. Ramunderstaden "tordes" inte bygga allt på en gång. Tråkigt tycker jag, men nu lär det vara klart för byggstart med inflyttning 2019. Två högre hus med ett femtiotal lägenheter. Bra och centralt läge, men utseendet på husen är inte optimalt i mitt tycke. Men det är väl bara att acceptera.

För en vecka sedan kom det ut en kungörelse ang förhandsbesked för flerbostadshus . 1-2 hus i Husby backe utmed Länsmansgatan. Passar enligt mig jättebra. Ett flerbostadshus utmed Albogaleden mellan stallet och Kompassgatan. Bra. 2-3 hus i det som kallas Harsbydalen, nedanför Harsby lada. Fullkomligt vettlöst enligt mitt tycke. Den dagen hela området planläggs för blandad bebyggelse (villor, radhus och flerbostadshus och med bra infrastruktur) så kan det bli bra. Nu finns det risk för att det blir ett segregerat boende. Vi behöver bostäder till de som vill flytta hit, ungdomar som vill flytta hemifrån, äldre som inte längre orkar sköta sin villa och trädgård och till våra nyanlända. Ett önskemål från oss i oppositionen är att det också byggs flerfamiljshus i tex Mogata, Sankt Anna och/eller i Östra Ryd. Lämplig mark finns. Men såväl den styrande majoriteten som tjänstemännen har varit totalt kallsinniga till det.

Utställning av granskningshandling Brunnsparken och Eriksvik. Ta del av detta och kom in med synpunkter senast 11/8. Fått synpunkter på att det sker så här mitt i sommaren. Någon tyckte det var bra nu när vi är lediga och har tid. Andra ser det som ett sätt att driva fram något lite i skymundan. Hur som nu vet ni som läser detta om det. Endast de som nu inkommer med synpunkter har i nästa skede rätt att överklaga. Tyvärr tycker jag och andra med mig att kungörelser ska inte innehålla subjektiva skrivningar. Det står: Det nya förslaget möjliggör förbättringar av Brunnsparkens östra del och åpromenaden på Storåns södra strand. Håller ni med ???? Här vill majoriteten bygga fler och högre hus än vad vi i oppositionen vill. Det här är ett av Söderköpings mest attraktiva områden så låt oss inte förstöra det.

Du som vill sätta dig in mer i dessa byggplaner kan läsa mer på kommunens hemsida och lämna in synpunkter senast 11/8. Kontakta gärna Samhällsbyggnadskontoret så kan de ge dig mera information.

Önskemål från min sida är att det tas fram förslag på hur innerstaden kan förtätas och låt oss då ta fram förslag på arkitektur som både smälter in i den gamla miljön men också är lite nytänkande. Ett hus bör ju kunna stå i minst 100 år så det är värt att noggrant betänka hur det ska se ut.

För övrigt hoppas vi i oppositionen att ni njuter av den sköna sommaren och tar del av allt trevligt som händer både i stan, på landet och i skärgården. Själv tänker jag besöka Sankt Annadagen på lördag.

Må så gott

önskar vi i C, L och KD

gm

Inga-Lill 

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se