Logga in
Logga ut
En eloge till S och M i Finspång Stefan Carlsson (V) Stefan Carlsson (V)
Vädersponsor:

Inga-Lill Östlund (L)

Valfläsk eller välfärd

Söderköping Igår presenterade regeringen sin höstbudget. Har läst och begrundat. Valfläsk och/eller välfärd. Nog väcker den i alla fall en del tankar och i ärlighetens namn finns det positiva bitar i den också.

Höjt studiebidrag. Efterlängtat för många och ett land som inte får många att studera eller vidareutbilda sig hamnar på efterkälken. Så detta är ett steg i rätt riktning. Men viktigast av allt är att grundskolan fungerar. Där läggs grunden för framtiden. Den är på rätt väg, men inte framme än. Vi måste också kunna garantera att alla skolor får samma möjligheter. I mångt och mycket är det kommunernas ansvar, kanske dags att staten tar tillbaka en del av ansvaret. Här gäller det att vi fortsätter utveckla skolorna och att varenda "unge" blir sedd, trivs och får möjligheter efter sina förutsättningar. Samma sak när det gäller personalen. 

Höjt barnbidrag. Det har fått mig att börja fundera. Behöver och ska alla familjer få barnbidrag? Jag ifrågasätter det. Kan bostadsbidrag behovsprövas så kan barnbidrag göras det. 

För stora satsningar. Vi befinner oss nu i en högkonjunktur. Den varar inte för evigt därför kan det vara klokt att spara lite i ladorna. Här verkar regeringen (med ett märkligt stort inflytande från V) ha tagit på sig spenderbyxorna. 

Skattesänkningar och höjda bostadsbidrag för pensionärer. Bra och rättvist. 

Näringslivsutveckling. Här var det tunt...vilket oroar. Verkar mest vara försämringar tex höjd bensinskatt, " vinstförbud" inom skola och vård. 

Landsbygdsutveckling Nej varken S eller Mp har utmärkt sig som intresserade av landsbygden och inte nu heller.

Integration. Här måste det tiil rejäla satsningar men framför allt nytt tänk. Instegsjobb, minskade arbetsgivaravgifter, bättre svenskundervisning, praktikplatser, nya bostäder, ömsesidiga krav är delar som behövs. Om inte har vi snart ett nytt klassamhälle (det är redan på gång). 

Brottsbekämpning och trygghet. Polisen får mer resurser. Men är de tillräckliga? Och är det bara pengar som behövs?

Sjukvården. I mångt och mycket ett ansvar för regioner och kommuner. Även här finns en del "systemfel" som inte bara löses med mera pengar.

Infrastruktur. Vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser och bredband. Här behövs stora satsningar. Hittade jag inte mycket om.

Ökade statsbidrag till kommunerna. Ganska marginella intäkter för Söderköpings kommun, men några miljoner extra kan vi säkert få om vi ansöker om dem och det tror jag våra styrande kommer att göra.

Min slutsats. Har svårt att tro att Allianspartierna köper den här budgeten rakt upp och ner. Fortsättning lär följa och vi får se under hösten vad slutresultatet blir. 

Lite tankar hit och dit.

Den gångna veckan har väckt många tankar än hit och än dit. I tisdagskväll var jag inbjuden till ett möte i Västra Husby som handlade om landsbygdsutveckling. Inbjudare var östgötasektionen av Hela Sverige ska leva och där ingår tex LRF, Fotbollsförbundet och Svenska kyrkan. Själv är jag trött på att så många ser en motsats i stad och landsbygd, för mig är de komplement till varandra. Människor som bor och verkar på landsbygden betalar samma skatt som alla andra så viss kommunal och regional service har de rätt att förvänta sig. Ser jag bakåt så där 30 år och fram till idag så har tex kollektivtrafiken försämrats, drivmedelspriserna ökat kraftigt (en familj måste oftast ha två bilar) och lantbruken har blivit större (krävs nog för att få lönsamhet), många egna företagare inom skilda branscher finns nu, flera besöksmål har lanserats. Vad kan man/jag då som kommunpolitiker bidra med för att landsbygden ska utvecklas? Ja, tex se till att vi har vettiga regler och avgifter för företagare. Driva  på Östgötatrafiken att de ska ha busslinjer även på landsbygden. Uppmuntra föreningslivet, de är kulturbärarna på landsbygden. Se till att vi har skolor och särskilda boenden för äldre. Att kommunen stimulerar till bostadsbyggande, är övertygad om att det går att hitta en marknad för hyreslägenheter både i Mogata och Östra Ryd. Köpa in närproducerad mat till våra skolbarn och äldreboenden. Kanske borde varje kommun ta fram ett lokalt landsbygdsprogram.....

I onsdags var jag först på information om hur vi kan upptäcka våldsbejakande extremister. Känns lite kusligt att vi måste tänka på sånt. Visserligen tror jag inte att risken är så stor här, men jag pratade med en lärare på Nyströmska som sa att de har ett gäng med rasistisk framtoning och ett med sexistisk framtoning på skolan. Här måste de vuxna slå sina kloka huvuden ihop för att hitta rätt vägar för att diskutera med killarna. Hos de flesta ”växer det bort”, men sådana här tankar kan vara grogrund för diverse brott. På kvällen hade vi (C, Kd och L) ett öppet möte på Stinsen. Där fick vi utmärkt information från Kom in och den kommunala arbetsmarknadsenheten. Dessutom är det många från det civila samhället som deltar på olika sätt. Här görs så mycket bra att jag blir alldeles varm i hjärtat. Om inte vi i Söderköping ska lyckas med en god integration så vore det ytterst märkligt. Jag tror vi kan bli bäst i Sverige. 

Torsdagen ägnade vi i C, L och Kd tillsammans med chefstjänstemännen åt att diskutera verksamheter och budget. Det är inte utan att jag undrar över den ekonomiska politik som förts den här mandatperioden och hur det ska bli framåt. Men det får jag återkomma till längre fram.

Naturligtvis har även jag förundrats och förfasats över vad som händer i Svenska akademin. Tänker på ett gammalt uttryck ”somlige borde skämmes ta mä fan”. Någon knytblus har jag inte, men jag ska ta fram någon bok av Selma och läsa om.

Önskar er alla en fin vår.

Lyhördhet

Söderköping " När människor med makt slutar att lyssna på folk är det dags att byta ut dem", Astrid Lindgren. 

Återigen har Söderköping drabbats av att de styrande (S, M och Mp) struntar i vad människor tycker. Som liberal blir jag förbaskad. En kommun som inte lyssnar på sina invånare är ingen liberal kommun. Att vara liberal innebär att man förlitar sig på att människor begriper hur de vill ha det. Nu gäller det var mellanstadieeleverna på Broby ska gå. Föräldrarna har visat på ett mycket förtjänstfullt sätt att de kan gå kvar på Broby. En skola som både elever och föräldrar är mycket nöjda med. Det är visserligen lite trångbott, men finns det hjärterum så finns det stjärterum. Brobyandan är vida känd. Men nu har de styrande i Barn-och utbildningsnämnden beslutat att de ska gå i baracker på Ramunderskolan. En lösning som vi i oppositionen (C, L och KD) inte ställer oss bakom. En både dyr och onödig lösning. Vår ståndpunkt är småskalighet och närhet och det får vi om Brobyskolan rustas och Bergaskolan öppnas igen. Den dag det blir dags att bygga bortåt 1000 lägenheter, som majoriteten vill, i Albogaområdet så kommer vi att behöva en skola där. Men det kommer att dröja. 

Det här är ju inte det enda som majoriteten inte lyssnat på. Namnlistor om C:a 2500 namn samlades in mot den föreslagna byggnationen i Brunnsparken/Eriksvik. Inget att bry sig om sa flera företrädare för de styrande "Folk har inte förstått vad det handlar om". 

Stenbrinkens äldreboende las ner trots massiva protester. Majoriteten sa, där ska vi öppna någon form av trygghetsboende för äldre och i staden ska vi bygga ett nytt äldreboende. Inget av det har skett 😡. 

Pratade med några nyinflyttade igår och de undrade varför vi inte bygger bostäder norr om Göta kanal som då skulle ligga rätt till för de som jobbar i Norrköping och Linköping. Jag svarade dem att vi köpte in Mariehov precis för detta ändamål. Nu har den nya majoriteten sålt stora delar av Mariehov. "Man tar sig för pannan" var kommentaren jag fick.

Ja det ska bli intressant om söderköpingsborna känner sig nöjda med detta som skett. Annars gläds jag åt att det kändes som vårsolen kom idag. Må så gott önskar vi alla i oppositionen (C, L och KD) genom Inga-Lill Östlund 

 

Tillsammans

Söderköping Tillsammans. Hur lyckas vi med en bra integration?

Först av allt handlar det om vilken grundinställning man själv har. Tycker man att det är vansinnigt att folk från andra länder kommit hit eller har man en annan syn på frågan. För att förstå vad som händer idag kan det vara klokt att blicka lite bakåt. För ungefär 100-150 år sedan hade vi en stor utflyttning från vårt land. Bakgrunden var i första hand fattigdom och urusla levnadsvillkor, ett klassamhälle som vi nog har svårt att förstå idag. Sedan kom världskrigen som vi slapp undan ifrån. Detta bäddade för att vi stod väl rustade för att bygga upp ett ekonomiskt välstånd. Fast vi var inte tillräckligt många själva så storföretagen jobbade aktivt för att få hit arbetskraft från andra länder i Europa. Viss skepsis fanns bland oss vanliga, men snart nog så insåg de allra flesta att det gynnade såväl Sverige som land och som oss själva. Sedan på 1970-talet och framåt har grupper från olika länder sökt sig hit av politiska skäl och i stort sett har det fungerat väl. Men nu finns det mörka krafter som försöker sprida främlingsfientlighet.....Varför och varför tror så många på dem ???? Ja delvis beror det på att vi (staten, regeringarna och kommunerna) har misslyckats med en god integration. Dels beror det nog på att många är från kulturer som är främmande för oss. Vi människor är så funtade att det vi inte känner till är vi rädda för....Det bästa sättet att bota sin rädsla är att lära känna människor som kommit hit.

Söderköping Hit till Söderköping har det varken förr eller nu kommit så särskilt många. Under åren 2016 -2018 har det kommit/kommer det totalt cirka 160-180 personer. De flesta från Syrien. De har kommunplacerats här och det är bara för oss i kommunen att se till att det fungerar så bra som möjligt. Att en i många stycken välfungerande kommun som vår inte skulle klara det vore märkligt. De är familjer, ensamstående, i olika åldrar, en del välutbildade, en del inte. Ja det är precis som vi är. En stor skillnad är dock att de kan inte språket och vet inte hur allt fungerar här. Tack och lov har vi fått tillbaka SFI-utbildningen hit och den undervisningen fungerar mycket bra. Men vi har svårt att få fram bostäder. En del får bo på Stenbrinken i Sankt Anna (i ett av nuvarande majoriteten nerlagt äldreboende...), en del måste nog inkvarteras på vandrarhem och dylikt = dyrt boende. Så är det någon som känner till något ledigt boende så hör av er till kommunen. Vi i oppositionen har föreslagit ett antal alternativ tex bygg hyreshus i Mogata, Östra Ryd och i stan. Inte bara för deras skull utan till nytta även för våra egna invånare. En lyckad integration kräver att det inte byggs hus där bara invandrare bor. "Dammsug" varenda ledig lokal som kommunen har. Kanske några kan göras om till bostäder. Fast viktigast av allt för en lyckad integration är att vi släpper in de nyanlända i vår gemenskap. Här finns en samarbetsgrupp "Tillsammans" som jobbar aktivt för detta (här ingår kommunen, kyrkor, studieförbund och föreningar). Men vi behöver bli flera. Själv anser jag att varje (ensamstående eller familj) skulle direkt få en kontaktperson. En medmänniska som finns till hands. Vi som är "kontaktpersoner" kan försäkra er om att det inte är något betungande uppdrag utan ett berikande uppdrag. Så hör av dig om du vill bli en av oss! Om vi lyckas med detta är jag övertygad om att vi kan bli Sveriges bästa kommun på integration. En integration som leder till studier, jobb och självförsörjning. 

Hit har också kommit ett antal ensamkommande barn. Jag tror de första 10 grabbarna kom 2011 och sedan har det fyllts på, men nu kommer det i stort sett inga. De flesta var 15-16 år när de kom. Men nu är många över 18 år. Tyvärr är det långa väntetider hos Migrationsverket innan de får besked om de får stanna eller ej. Bedrövligt. Tänk er själva att leva i den ovissheten. Detta gör det också svårt för kommunen att ta ställning till på vilka villkor de får vara kvar här under väntetiden. Än så länge får de som fortfarande studerar gå kvar i skolan, får viss hjälp med husrum och mat. Men jag hoppas att regeringen griper in och ser till att detta problem snart löses. 

Lite blandat

Söderköping Brunnsparken. Vi i oppositionen (C, L och KD) är inte motståndare till att det byggs hus i Brunnsparken/Eriksvik. Men vi är motståndare till att det byggs i den omfattning som det nu är föreslaget i den nya planen som Kf ska behandla 7/2. Låt oss ta ett omtag och återremittera ärendet så är jag övertygad om att vi kan komma överens så de flesta av våra medborgare blir nöjda. Vi har sträckt ut handen till S och M och nu är det upp till dem att fatta den. Nu räcker det inte att bara bygga där utan det måste fram ytterligare färdiga detaljplaner. 

Ungdomsförseelser. I dagens NT kan vi läsa att trafikvettet saknas hos en del som kör s.k. Epatraktorer. Det har redan skett en tragisk olycka då en 16-åring fick livshotande skador. En av våra områdespoliser säger att det är en rätt slapp attityd hos en del föräldrar. Det händer t.o.m att föräldrar blir arga när polisen sätter fast deras barn. Hur tänker man då? Vilka förebilder är man för sina barn? Hoppas nu att de möten som ska anordnas får både föräldrar och ungdomar att tänka om. Ta gärna lite om klotter och skadegörelse också. Det åsamkar såväl kommunen som enskilda stora kostnader. 

Nya lekplatser. Härligt att lekplatsupprustningen fortsätter. Nu ska den vid Slussen göras om. Sorgligt nog bryr sig varken förvaltning eller nämnden om att se till att det används miljövänliga material på underlaget. Heder åt snickarna på AME som är så duktiga. 

 

Åter har ett år gått

Söderköping 2017 är snart till ända och 2018 kommer

Ja det verkar som åren går fortare och fortare.....När det hösten 2014 stod klart att min roll de kommande fyra åren skulle bli i politisk opposition så kändes det oerhört tungt. Moderaterna bestämde sig för att lämna alliansen och istället samregera med S och Mp. C, L och KD bildade då Den borgerliga oppositionen i Söderköping. Har då allt varit nattsvart? Nej naturligtvis inte. Först av allt har jag oerhört mycket värdesatt den goda gemenskap vi i oppositionen har. Trots en del olika tankar så hittar vi alltid samförståndslösningar samtidigt som varje enskilt parti har möjlighet att driva sina hjärtefrågor. En annan sak är att vi alla, oavsett parti, kämpar för att göra Söderköping så bra det går. Visst finns det områden där majoriteten och vi skiljer oss åt, men mycket är vi överens om. 

Tex bostadsbyggande. Vi är alla överens om att det behövs flera bostäder. Men var och hur är vi inte alltid överens om. På tapeten nu är vad som ska byggas i Brunnsparken/Eriksvik. För mig (oss) är det otänkbart att bygga i den utsträckning som nu är på gång. Visst kan det byggas en del, men färre hus, lägre hus och utan att de inkräktar på grönområden och promenadstråket längs ån. Man måste komma ihåg att det som byggs kommer kanske stå i 100 år.....så det gäller att göra rätt från början. En markbit som kan bebyggas är den utmed Industrigatan och det gav vi klartecken till för mer än ett år sedan, men det mal sakta. Även utmed Länsmansgatan finns det plats för hus och där händer inget heller. Det finns markområden i centrala delen som kan bebyggas, men inga planer är framtagna. I stadskärnan ska det vara tätbebyggt. Varför händer det inget där gamla brandstationen ligger??? Vi tror också på att hyreshus kan byggas i ytterområdena tex Mogata och Östra Ryd. Det skulle gynna de orterna på många sätt och lämplig mark finns. Det är också med sorg vi kan konstatera att stora delar av Mariehov nu sålts. Ett område som i framtiden hade kunnat bli ett utmärkt bostadsområde. När vi nu ändå är inne på byggnation så undrar jag hur många söderköpingsbor som vet om att en rivningsansökan är inlämnad när det gäller Brunnslasarettet??? Ett av våra kulturhus! 

Byggnation är mer än bostäder. Nu måste det fram särskilda bostäder för äldre. Alldeles för många måste bo kvar hemma eftersom det är platsbrist. Detta medför stor oro både hos de äldre och hos anhöriga och dessutom går det åt mycket hemtjänstinsatser och hemsjukvård. Vårt förslag är att det byggs ett centralt med cirka 20 platser som senare kan byggas ut med ytterligare 20 platser och ett i östra kommundelen med 20 platser. Även flera LSS-bostäder måste byggas. Även skollokaler måste fram, men våra förslag om det har jag skrivit om tidigare.

2018 - ett valår. Ja löftena kommer säkert dugga tätt. En del helt realistiska andra "valfläsk". Men detta får vi anledning att återkomma till. En sak vi hoppas starkt på är att regeringen ska skjuta till pengar så den nya sträckningen av E22 blir verklighet inom en snar framtid. Min förhoppning är att 2018 ska bli ett gott år på så många håll och kanter som möjligt.och med detta ber vi att få önska er alla ett gott slut (ta det försiktigt med fyrverkerierna) och ett riktigt gott nytt år.

Den borgerliga oppositionen (C, L och KD)

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se