Logga in
Logga ut
Besiktningsman missade mögel och röta Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Ingrid Westlund (V)

Elevsammansättningen spelar roll!

Finspång Folkbladets redaktör hävdar att elevsammansättningen spelar liten roll och att de som hävdar motsatsen tillhör den s.k identitetsvänstern. Elevsammansättningen spelar visst roll. Låt mig ge några exempel:

  • I skolor/klasser med hög andel barn vars föräldrar har hög utbildningsnivå läser barn signifikant bättre och vem som helst kan nog räkna ut att med duktiga läsare i klassen är det lättare att leverera goda resultat. Vissa klasser är som självspelande pianon. Det finns många data ex. från Skolverket om hur läsförmåga samspelar med föräldrarnas utbildningsnivå.
  • I segregerade skolor/klasser, där en extremt hög andel elever inte behärskar svenska, är det i det närmsta omöjligt att nå de mål som gäller. Det finns idag skolor där det inte finns några nyanlända elever alls– exempel på sådana skolor finns i Norrköping.
  • ”Kamrateffekten” är ett begrepp som beskriver de effekter en blandad elevsammansättning kan ha. Högpresterande elever i en klass kan vara en faktor som gör att lågpresterande elever stimuleras att arbeta mer. Kamrateffekterna i en ickesegregerad skolmiljö miljö kan bidra till att det skapas positiva spiraler och förväntningar på prestation. Är skolmiljön segregerad med många barn som inte kommer från studievana familjer (eller direkt studiefientliga miljöer) kan det motsatta uppstå; nämligen en antiskolkultur som kan vara riktigt svår att rå på.
  • Nu i veckan presenterades i NT forskningsresultat om att även könsfördelningen i en klass kan betyda en del för elevernas prestationer. I en grupp med många flickor och färre pojkar drar pojkarna det längsta strået. Detta beror till viss del på att flickor (som ofta mognar tidigare än pojkar) uppvisar högre koncentration och motivation – något som ”smittar av sig” på pojkarna. 

Ja, det finns det finns en hel del som talar för att elevsammansättningen spelar roll och att en blandad och variationsrik elevsammansättning är något eftersträvansvärt som också kan lyfta resultaten i svensk skola.

För övrigt anser jag att våra elever under sin skoltid har rätt att berikas av nya perspektiv och klasskamrater som går utöver ”den lilla världen”.

Sist, men inte minst! Ojämlika skolmiljöer är aldrig bra och är ett faktiskt hot mot vår demokrati.

 

”Nattis” i Finspång….BRA!

Finspång Vid onsdagens kommunfullmäktige i Finspång fattades beslut om att ett ”nattis”, dvs. barnomsorg på obekväm arbetstid, ska öppnas igen. Vänsterpartiet välkomnar detta beslut! Vi hoppas att de som arbetar inom vården, hemtjänsten eller olika serviceyrken kvälls- och nattetid (ofta arbetarkvinnor) inte ska behöva gå till jobbet med en klump i magen. Vi vet att många försöker lösa nattomsorgen med hjälp av närstående eller anhöriga, men är du ensamstående utan anhöriga på nära håll- ja då är nattomsorgen snart en möjlighet i Finspång.

För övrigt vänder jag mig mot användadet av begreppet ”utmaningar” och hur det används i alla möjliga sammanhang, inte minst av politiker. Frågan är- vad är en utmaning? Ett problem som behöver lösas/åtgärdas? En svår, eller kanske omöjlig uppgift? 

1 maj välkommen!

Finspång Arbetarrörelsens dag väcker minnen till liv. Gick med pappa nerför Östermalmsvägen. Höll i en stadig och varm metallarbetarhand. Hade knästrumpor och fick årets första glass! 1 maj-tågen dominerades av män som arbetade på de två stora industrierna i Finspång. Mamma gick aldrig med i 1 maj-tåget. Tror att hon hade ett hjärta som klappade lite längre vänsterut!

Idag utgörs arbetarklassen till stor del av kvinnor inom den offentliga sektorn och servicesektorn. De ”nya” arbetarna dvs. kvinnorna är i mindre utsträckning medlemmar i facket jämfört med män inom varuproduktionssektorn. En ökande andel arbetarkvinnor inom mindre privata RUT-företag är mer utsatta då de ofta utför ensamarbete i privata hem. Arbetarrörelsens dag behövs särskilt för de många arbetarkvinnor som enligt en rapport från tankesmedjan Katalys är mer sårbara för lönedumpning och försämringar i arbetsvillkor.

Finspångs vänsterpartister åker till Norrköping för att tillsammans med kamrater från östra delen av Östergötland konkret uttrycka vad vi menar med socialism och feminism. Men drömmen är förstås att Vänstern i Finspång blir SÅ stor att firandet kan gå av stapeln på ort och ställe.

För övrigt är jag glad över att ha ben som kan ta mig långt ut i skogen, har hörsel som låter mig njuta av rödhakens sång och fingrar så rörliga att de kan skola ut plantor av riddarsporre som endast är 5 mm stora. GLAD VÅR!

Upp- och nedvända världen

Finspång Jag läser både NT och Folkbladet. Det går rätt fort nuförtiden! Den förstnämnda prenumererar vi på och den andra lånar jag av en granne. Sedan länge har innehållet i de båda tidningarna i stort sett varit identiskt. Det är oftast fler som skriver insändare i NT och sportsidorna i Folkbladet är fler. Ledarna skrivs av olika redaktörer. Trots det senare har det blivit allt svårare att avgöra vilken tidning som är S-märkt och vilken som är M-märkt.

Men ibland händer det saker! D. 7 april skiljer sig tidningarna åt vad gäller sidorna Nyheter. I Folkbladet meddelas som en nyhet att Fria läroverken fått en ny VD och Anders Hultin uttalar sig. Så får vi veta hur Norrköping ska bli tryggare tillsammans med en bild av den s.k Kvartetten.

I NT meddelas att kostnaden för elevstödet blivit alldeles för hög. Kommunalrådet Johansson uttalar sig angående situationen för elever med stort stödbehov. Vi får i en spaltartikel information om det faktum att färre än hälften av länets långvarigt sjuka och funktionshindrade får den tandvård de har rätt.

Ja, du ser rätt! Vi lever i den upp- och nervända världen. En S-märkt tidning informerar oss om att en friskolekoncern fått en ny VD och gullar med Kvartetten i helsidesformat. NT informerar oss om läget för barn som har stora behov och om hur långvarigt sjuka och funktionshindrade inte får den tandvård de har rätt till.

För övrigt anser jag att det är väl lite väl magstarkt att i Folkbladet göra reklam med två helsidor för ett arrangemang i Finspång som ordnas av Swedbank. Eller är det en del av synvändorna som förekommer i den upp- och nedvända världen?

 Till sist undrar jag: Whose side are you on?

 

 

 

Trolleritrick

Finspång Ett klassisk trolleritrick går ut på att få åskådarna att fästa blicken på fel hand, medan den andra kan arbeta rätt så ostört. Precis samma princip kan användas inom politiken. Den ena handen ser till att frågor om böneupprop och burkinis kommer i förgrunden. Under tiden, i tysthet, fortsätter den andra handen att flytta stora tillgångar från vanligt folk till de redan besuttna.

Idag är Sverige ett paradis för trollkonstnärer av olika slag. Avsaknad av arvsskatt, fastighetsskatt och förmögenhetsskatt är en del, en annan att skatten på kapital är låg. Lägg till detta de trick som de stora friskolekoncernerna använder sig av för att göra vinster som inte investeras i nya jobb, utan hamnar i aktieägarnas fickor.

För övrigt hoppas jag att frågan om vinster i välfärden inte blir föremål för fler trollkonster från Svenskt näringsliv eller annat oknytt.

Trygga kvinnor i Finspång

Finspång Idag finns Vänsterpartiet i Finspång utanför Coop Viberga 14-17 för att samtala om hur (v)i kan arbeta för kvinnors trygghet i Finspång. Vi har tagit fram en del siffror som rör pensioner, sjuktal, årsinkomst, antal uttagna föräldradagar samt ungas psykiska hälsa. Vi har jämfört vilka siffror som är aktuella för män, respektive kvinnor. Ingen upplyftande läsning. Därför vill Vänsterpartiet i Finspång arbeta för att:

  • pröva 6 timmars arbetsdag på en enhet
  • införa huskurage, ett arbete mot våld i hemmet, hos både Vallonbygden och större hyresvärdar"
  • fortsätta bevaka att särskilda medel går till de kommunala medarbetare (oftast kvinnor) som tjänar minst
  • utveckla brottsförebyggande rådets verksamhet
  • att kommunen informerar om fallgroparna i det nuvarande pensionssystemet
  • utveckla skolsköterskornas hälsosamtal i grundskola och gymnasium

För övrigt vill jag denna dag särskilt lyfta fram de kvinnor som är lågavlönade, börjar tidigt på morgonen, går till förskola och skola med barn, har huvudansvar för barnen, gör en stor del av hushållsarbetet eller får kämpa för att pensionen ska räcka. Där har vi de verkliga hjältinnorna!

Till sist gläds jag över att ljuset vänder åter, samt att de tomatfrön jag sparade från i höstas är riktigt fertila.

 

Pensionerad skolforskare som numer är sekreterare i Vänsterpartiets partistyrelse i Finspång. Sitter i Kommunfullmäktige och är ordförande för två av Kommunfullmäktiges beredningar; Lärandeberedningen och Omsorgsberedningen. 


Mitt stora politiska engagemang rör bevarandet av en välfärd som når alla och en rättvis fördelningspolitik. En annan hjärtefråga handlar om att jag vill bidra till att klassfrågorna görs synliga, diskuteras och manifesteras i konkreta politiska beslut. Sist, men inte minst lägger jag ner en hel del tid på att följa och granska de stora skolbolagens giriga lek med våra skattemedel.


På fritiden ägnar jag mig åt trädgårdsarbete i min öländska trädgård. Särskilt lite exotiska växter upptar mitt intresse. Hemma i Finspång är det skogen som gäller. Har sedan barnsben plockat mycket bär och svamp. 

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se