Ingrid Westlund (V)

Klassföräldrar - finns dom?

Finspång I samband med Vänsterpartiets 100-års fest hyllades en vänsterpartist från Finspång som varit medlem i 55 år; de flesta av dessa år som aktiv lokalpolitiker. Vi träffades för 47 sedan då jag var ”fröken” i dotterns klass. Han och hans fru var klassföräldrar. På den tiden valdes klassföräldrar som hade som uppgift att engagera sig för ALLA barns väl och ve. De ordnade olika typer av aktiviteter och framförde synpunkter som var till gagn för ALLA barn. Devisen ”It takes a whole society to create a child” var ofta levande. På den tiden var det inte riktigt rumsrent att endast hävda egna intressen och behov - tack och lov.

Jag vet att det även idag finns många föräldrar som engagerar sig på varierande sätt i olika föreningar och som på detta sätt bidrar till samhällets bästa. Jag inser också att det krävs två för att dansa tango och hoppas att de föräldrar som vill, orkar och kan engagera sig för fler barn än de egna, upplever att de blir lyssnade på.

Klassföräldrar var ni nu finns? Ni är vardagshjältar! Ni behövs för hela förskolans och skolans verksamhet samt kan betyda så mycket för alla barn i hela gruppen/klassen! Ja, rentav göra skillnad för vissa barn. 

För övrigt gläds jag över att kantarellerna förefaller slå till efter allt regn! 

 

Hjärtefrågor

Finspång Igår på kommunfullmäktige i Finspång antogs en policy för förskola, fritidshem, grundsärskola och grundskola.  Den består av sju områden som behöver utvecklas inom verksamheterna i syfte att öka måluppfyllelsen och arbetsron. Bra att det finns stor politisk enlighet kring policyn som Lärandeberedningen arbetat fram på uppdrag av Kf. Följande områden ingår i policyn:

  • Läsning och språkutveckling för alla
  • Tydligt ledarskap
  • Stolta medarbetare med rätt att leda
  • Samverkan i integrationsarbetet
  • Genuspedagogisk medvetenhet
  • Barns och ungas hälsa och utemiljö
  • Entreprenörsskap

Som vänsterpartist är jag särskilt glad över att läsning/språkutveckling och genuspedagogisk medvetenhet kommer att vara i fokus tre år framöver. Läsförmåga har varit och har alltmer blivit en tydlig klassmarkör. Föräldrarnas utbildningsnivå spelar roll för hur du läser/förstår skriven text. Genuspedagogisk medvetenhet är också en central vänsterfråga. Idag finns en uppsjö av forskning som visar hur vi (jag gör det säkert också) skapar könstillhörighet genom att ha inlärda förväntningar på hur flickor respektive pojkar ska bete sig i olika sammanhang.

För övrigt är jag glad över att Vänsterpartiet lyckats få så stort genomslag för sina hjärtefrågor i den budget som lades fram igår.

Klyftpolitik

Finspång Vi ser att flera partier, nu senast Liberalerna, förespråkar en politik för att utjämna de ökande klyftorna mellan människor utan att nämna skillnaden mellan fattig och rik. Moderaterna lever på hoppet om att vara ett nytt arbetarparti, utan att nämna materiella strukturer som motarbetar vanliga löntagare. Under Almedalsveckan var det flera partier som tog på sig rollen som vapendragare för att ifrågasätta klassamhället.

Har det möjligtvis blivit modernt att PRATA om klass och oroande klyftor mellan olika grupper i vårt samhälle?

För övrigt anser jag att det är stimulerande att vara tillbaka i vardagslunken. Det envisa gnetandet ter sig rätt klyftigt för en vanlig vänsterpartist i Finspång.

 

 

Det bådar gott!

Finspång Det ska bli spännande att följa Skolverkets nye chef, Peter Fredriksson, i hans strävanden att sätta strålkastarljuset på vad som kännetecknar ”bra undervisning” samt på vad barn och unga lär, respektive inte lär sig. Han redovisar också sin syn på vad ”god undervisning” kan vara. BRA! Inte minst mot bakgrund av att studier ger vid handen att lärare endast lägger ner drygt en tredjedel av sin arbetstid på själva undervisningen till förmån för rent kamerala arbetsuppgifter och tidstjuvar av olika slag.

Han ger också exempel på reformer som han anser varit ogynnsamma för skapandet av ett likvärdigt, sammanhållet och integrerat skolsystem. Han nämner kommunaliseringen, fritt skolval och friskolesystemet som exempel. Instämmer och glädjer mig över att han är medveten om bekymret med segregationen inom svensk skolväsende.

För övrigt känner jag igen mig i hans beskrivning av hur det var att välja läraryrket på 60- och 70-talet. Peter Fredriksson var, liksom jag, fascinerad av historia. Jag kan tänka mig att hans föräldrar sa som mina: ”Läsa historia får man inget jobb på! Bli lärare- då får du jobb!”

Omvänd Robin Hood-princip

Finspång Alliansen meddelar att den vill utöka möjligheten att göra rutavdrag för s.k hushållsnära tjänster. Nu gäller förslaget för tvätt, bortforsling av trädgårdsavfall och tillsyn av bostad när ägaren inte är närvarande eller bortrest. Redan idag går en övervägande del av de skattefinansierade rutbidragen till högavlönade invånare som bor i välmående kommuner. Danderyd leder bidragsligan. Alliansens förslag skulle innebära att ytterligare skattemedel till stor del styrs till de som har ett högt ekonomiskt kapital, exklusiva villor eller skyhöga pensioner. Förslaget är en del av Alliansens fördelningspolitik - det vill säga en ”omvänd Robin Hood-princip” som får som resultat att den som har mycket ska ha mer på bekostnad av de som har lite och behöver mer.

För övrigt hoppas jag att de medel för sommarlovsaktiviteter som Vänsterpartiet fick igenom i budgetförhandlingarna har gjort sommarlovet roligare för några unga som av olika skäl behövde meningsfulla aktiviteter på sommarlovet.

Pensionerad skolforskare som är ordförande i Vänsterpartiet i Finspång. Sitter i Kommunfullmäktige och är ordförande för två av Kommunfullmäktiges beredningar; Lärandeberedningen och Omsorgsberedningen. 


Mitt stora politiska engagemang rör bevarandet av en välfärd som når alla och en rättvis fördelningspolitik. Sist, men inte minst lägger jag ner en hel del tid på att följa och granska de stora skolbolagens giriga lek med våra skattemedel.


På fritiden ägnar jag mig åt trädgårdsarbete i min öländska trädgård. Särskilt lite exotiska växter upptar mitt intresse. Hemma i Finspång är det skogen som gäller. Har sedan barnsben plockat mycket bär och svamp. 

  • Mest lästa bloggar
Östgötahockey

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se