Logga in
Logga ut
årsmötet ett avstamp! Maries NEURO-blogg Maries NEURO-blogg
Vädersponsor:

Ingrid Westlund (V)

Skoluniform som klassmarkör

Finspång Idag kom Skolinspektionens beslut angående införandet av skoluniform på friskolan Nordic International School i Norrköping. Skolinspektionen vänder sig emot att eleverna inte är fria att bära de kläder de vill, samt att elever kan råka ut för reprimander ifall de ej bär skoluniform. I januari ska bärandet av skoluniform tas bort från skolans regler, anser Skolinspektionen. Bra beslut, tycker jag. 

I England är skoluniform vanligt, men är inget som gäller samtliga skolor. Skoluniformens utseende signalerar vilken skola du går på och jag undrar till vilken nytta och nytta för vem? I ett engelskt samhälle jag känner rätt väl, finns en av Englands äldsta privatskolor, Oakham School. Flickorna bär en kiltliknande blårutig yllekjol, vit blus och mörkblå kavaj. Där kostar det 120.000 kr per termin att gå. Alla vet att de ungdomar som går där tillhör överklassen. Uniformen är en tydlig klassmarkör eller ett sätt att distansera sig från övriga skolor. 

För övrigt anser jag att det är rätt intressant att de flesta skoluniformer jag sett har den mörkblå färgen som grundkoncept. Jag anser också att talet, om att skoluniform på en Norrköpingsskola skulle motverka mobbning, är nys. Det är en fråga om distansering.

Trolleritrick

Finspång Ett klassisk trolleritrick går ut på att få åskådarna att fästa blicken på fel hand, medan den andra kan arbeta rätt så ostört. Precis samma princip kan användas inom politiken. Den ena handen ser till att frågor om böneupprop och burkinis kommer i förgrunden. Under tiden, i tysthet, fortsätter den andra handen att flytta stora tillgångar från vanligt folk till de redan besuttna.

Idag är Sverige ett paradis för trollkonstnärer av olika slag. Avsaknad av arvsskatt, fastighetsskatt och förmögenhetsskatt är en del, en annan att skatten på kapital är låg. Lägg till detta de trick som de stora friskolekoncernerna använder sig av för att göra vinster som inte investeras i nya jobb, utan hamnar i aktieägarnas fickor.

För övrigt hoppas jag att frågan om vinster i välfärden inte blir föremål för fler trollkonster från Svenskt näringsliv eller annat oknytt.

Trygga kvinnor i Finspång

Finspång Idag finns Vänsterpartiet i Finspång utanför Coop Viberga 14-17 för att samtala om hur (v)i kan arbeta för kvinnors trygghet i Finspång. Vi har tagit fram en del siffror som rör pensioner, sjuktal, årsinkomst, antal uttagna föräldradagar samt ungas psykiska hälsa. Vi har jämfört vilka siffror som är aktuella för män, respektive kvinnor. Ingen upplyftande läsning. Därför vill Vänsterpartiet i Finspång arbeta för att:

  • pröva 6 timmars arbetsdag på en enhet
  • införa huskurage, ett arbete mot våld i hemmet, hos både Vallonbygden och större hyresvärdar"
  • fortsätta bevaka att särskilda medel går till de kommunala medarbetare (oftast kvinnor) som tjänar minst
  • utveckla brottsförebyggande rådets verksamhet
  • att kommunen informerar om fallgroparna i det nuvarande pensionssystemet
  • utveckla skolsköterskornas hälsosamtal i grundskola och gymnasium

För övrigt vill jag denna dag särskilt lyfta fram de kvinnor som är lågavlönade, börjar tidigt på morgonen, går till förskola och skola med barn, har huvudansvar för barnen, gör en stor del av hushållsarbetet eller får kämpa för att pensionen ska räcka. Där har vi de verkliga hjältinnorna!

Till sist gläds jag över att ljuset vänder åter, samt att de tomatfrön jag sparade från i höstas är riktigt fertila.

 

Dags för bojkott?

Finspång I en intervju i SvD uttrycker den förmögna s.k. ”kulturtanten”, designern och företagaren Gudrun Sjödén att fattigpensionärer och lågavlönade får skylla sig själva. De har helt enkelt inte valt att satsa på sitt yrke i tillräcklig omfattning. Dessutom är hon stolt över att hon vägrar teckna kollektivavtal med sina anställda. Hennes kläder tillverkas på Sri Lanka och i Pakistan, och jag vill inte ens tänka på vad hennes inställning och unkna människosyn kan betyda för de som arbetar i dessa textilfabriker. Hennes uttalande är så grovt och cyniskt att en häpnar.

Hon är säkert inte ensam om att hysa dessa reaktionära åsikter, men hennes medlöpare på högerkanten brukar uttrycka sig i en lite mer modesta och taktiska, (eller ska vi säga mer begåvade) ordalag. En sak är säker; hennes uttalande ger oss anledning att vända tillbaka till den klass- och fackföreningskamp som behöver föras av varje generation- och inte minst nu i ett Sverige som blir alltmer ojämlikt.

För övrigt hoppas jag att Sjödéns cyniska inställning blir väl känd och att flera med mig i all framtid bojkottar de dyra produkter som sys för en billig penning i Asien. 

Perspektiv på valfrihet

FInspång På gårdagens Kommunfullmäktige diskuterades huruvida LOV i Finspång ska utvecklas eller avvecklas. Begreppet valfrihet återkom i samtliga inlägg, men tolkningen av det skiftade. Ibland var det friheten att välja utförare som ansågs vara valfrihet, och i andra fall att kunna välja vad man vill ha utfört och på vilket sätt. Diskussionen berörde i vilken omfattning kommunen ska uppmuntra företag att ge sig in i ”racet”, samt hur informationen om olika alternativ ska gå till. Under kvällen tydliggjordes att frågan om valfrihet är en klassisk höger-vänsterfråga, och det var riktigt livgivande att en debatt i Fullmäktige kan vara så tydligt ideologiskt grundad.

Jag förstår att Alliansen i Finspång och majoriteten i Norrköping är bekymrade över att så få väljer annan utförare än den kommunala. I Finspång är det endast 38 timmar av 10. 000 timmar per månad som utförs av den enda privata utförare som just nu finns kvar. Kan det vara så att det inte är så lönsamt för privata aktörer att engagera sig i Finspång? Eller handlar det om att tjänsterna som erbjuds av Finspångs kommun håller så hög kvalitet? Ibland funderar jag över hur många arbetstimmar den kommunala organisationen har lagt ner på en valfrihetsreform som idag nyttjas av mycket få äldre.

För övrigt är jag nöjd över att LOV avvecklas i Finspång. Då bidrar inte Finspångs kommun till att våra äldre måste kallas för kunder; något som var mer regel än undantag på fullmäktige igår. Omsorgen om de äldre är ingenting som har på marknaden att göra.

Sist, men inte minst! Jag och Vänsterpartiet ska fortsatt rikta strålkastarljuset mot den syn på valfrihet som innebär att elever, sjuka och äldre blir kunder på en marknad där stora börsnoterade koncerner skär skatteguld med täljknivar.

Ambitiösa föräldrar sökes!

Finspång En grundskola ska (ny)starta i Norrköping. I en halvsidesannons söks elever och föräldrar som har höga ambitioner. Formuleringen visar hur oblygt en friskola kan signalera vilka elever som är välkomna med sin ansökan och vilka som inte ska göra sig besvär med att söka. Till vilken skola ska föräldrar och elever med låga ambitioner söka och hur skulle en sådan annons se ut?

För övrigt gläds jag över att Vänsterpartiets årsmöte i Finspång enhälligt antog det förslag på kommunlista som arbetats fram på medlems- och styrelsemöten. Särskilt roligt är det att flera nya medlemmar vill och kan kliva fram i det lokala politiska arbetet

Sist, men inte minst vill jag gratulera Nyhemsskolan i Finspång som efter ett uthålligt och engagerat arbete nu kvalitetscertifierats.

Pensionerad skolforskare som numer är sekreterare i Vänsterpartiets partistyrelse i Finspång. Sitter i Kommunfullmäktige och är ordförande för två av Kommunfullmäktiges beredningar; Lärandeberedningen och Omsorgsberedningen. 


Mitt stora politiska engagemang rör bevarandet av en välfärd som når alla och en rättvis fördelningspolitik. En annan hjärtefråga handlar om att jag vill bidra till att klassfrågorna görs synliga, diskuteras och manifesteras i konkreta politiska beslut. Sist, men inte minst lägger jag ner en hel del tid på att följa och granska de stora skolbolagens giriga lek med våra skattemedel.


På fritiden ägnar jag mig åt trädgårdsarbete i min öländska trädgård. Särskilt lite exotiska växter upptar mitt intresse. Hemma i Finspång är det skogen som gäller. Har sedan barnsben plockat mycket bär och svamp. 

  • Mest lästa bloggar

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se