• tisdag 21 november 2017
  • Familjeannonser
  • Lunchguiden
  • Grannar
  • Lokus
  • XTRABONUS
  • Lohts
  • JobbPlus - Östergötlands nya mötesplats för dig som söker jobb och nya möjligheter
Cannabis vid nödsituation Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Jenny Elander Ek (C)

Missnöje eller ordning i Viken?

Gryt För några veckor sedan skrev några av oss inom Alliansen en debattartikel om arbetsklimatet inom Valdemarsviksvik kommun. Detta då vi varit inbjudna till möten med Kommunal och anställda inom vår kommun. Det bestående intrycket från dessa möten var att vissa organisations- eller andra större förändringar inom kommunen inte verkar förankras bland de kanske viktigaste inblandade, personalen. Som exempel kan nämnas en pågående förändring inom hemtjänsten och den för tillfället uppskjutna utbyggnaden av Sörby-skolan och stängningen av Loviseberg (mer om det i nästa blogginlägg).

Vår debattartikel finns att läsa här:

http://www.nt.se/asikter/debatt/missnoje-i-viken-om4525361.aspx

 

Nu har majoriteten svarat och svaret går att läsa här:

http://www.nt.se/asikter/debatt/ordning-i-viken-om4545879.aspx

(Även om jag inte riktigt förstår varför de slår sig för bröstet med till exempel en välskött ekonomi. I princip alla kommuner i Sverige går plus just nu eftersom staten är väldigt frikostig med diverse olika bidrag för tillfället. Kollar vi på resultatet exklusive bidrag så framträder en annan bild. Men nu svävar jag bort från ämnet igen.)

 

Majoriteten lovar nu att kommunen ska bli en mönsterarbetsgivare och det tycker jag låter toppen. Vi bidrar gärna till det arbetet genom att noga granska vilka åtgärder som vidtas och så ofta som möjligt på påpeka att förändringar måste förankras och förberedas ordentligt med de som har kunskap och insikt - vår personal. Vi är en så pass liten kommun att vi har möjlighet att låta alla inblandade få komma till tals. Det är en lyx! 

 

Efter september 2018 hoppas jag att vi tar över stafettpinnen och samtidigt hoppas jag att majoriteten står redo att granska vårt arbete på samma sätt som vi granskar deras nu.

Inspiration och gott värdskap

Gryt I torsdags bjöds det in till Inspirationskväll i Folkets Hus. Kvällen hade tema kommunikation och Kicki Grunditz föreläste för oss om gott värdskap. Föreläsningen väckte många tankar kring hur vi kan välkomna nyinflyttade och besökande men även hur vi ska bete oss mot varandra, det vill säga med nyfikenhet och respekt. 

 

Stort tack till kvällens värdar Valdemarsviks Sparbank, Företagarna och Valdemarsviks kommun och grattis återigen till kvällens pristagare: Titanix som årets ambassadörer, Fredrik Törnborg Årets tjänsteman, Cecilia Schultz (Bepart AB) Årets unga företagare och Johan Nyberg (Mekonomen) Årets företagare. Ni är grymma! 

Underskott och ej uppfyllda mål

Gryt Under måndagens kommunfullmäktige debatterades kommunens delårsrapport för 2017. Av rapporten går att konstatera att Sektor stöd- och omsorg lider av ett kraftigt underskott och att vi behöver vässa oss ytterligare för att nå våra mål vad gäller näringslivet i Valdemarsvik. 

 

Prognosen för sektor Stöd- och omsorg pekar på ett underskott vid årskiftet om minus 7,2 miljoner. Detta är hänförligt framförallt till ökad belastning inom äldreomsorgen vilket lett till behov av mer personal samtidigt som det varit brist på vikarier. Även socialtjänsten går back på grund av ett ökat antal placeringar av barn och missbrukare samt då det funnits vakanta tjänster som behövts kompenseras för med hjälp av inhyrd personal. Här behöver vi se över vad vi kan göra på hemmaplan tidigt för att undvika placeringar. Vi behöver också se till att vi är attraktiva arbetsgivare och informera om vilka möjligheter det finns till arbetstillfällen lokalt. Inom de närmsta åren kommer kommunen behöva anställa hundratals medarbetare för att kompensera för pensionsavgångar. Så arbetstillfällen finns inom kommunen. Vi har då inte råd att förlora de medarbetare vi redan har. Från fackligt håll har efterfrågats större samverkan och dialog mellan kommunen som arbetsgivare och våra anställda. Det är även viktigt att avslutningssamtal hålls med alla som väljer att pröva något annat så att vi får reda på om det finns områden där vi kan förbättra oss. Alla ska ha möjlighet att pröva något annat för att utvecklas, det är bara nyttigt. Men det får aldrig vara så att någon lämnar sitt arbete inom kommunen för att vi brister som arbetsgivare.  

Vad avser näringslivet har vi beslutat att vi ska vara en tillväxtkommun där alla har möjlighet att försörja sig genom eget arbete och där arbetsgivare kan tillgodose sitt behov av arbetskraft. Det målet ska vi nå genom riktade utbildningsinsatser, praktikplatser samt företagsbesök och andra aktiviteter. I delårsrapporten konstateras att vi inte nått ända fram i dessa delar vid halvårsskiftet. Jag framförde därför att vi måste vässa oss. SKL har varnat för att Sveriges kommunen i framtiden kommer att få ökade kostnader inom sina kärnverksamheter och Valdemarsvik kommer inte att vara ett undantag. Därför behöver vi se till att sysselsättningen är hög och att vi har ett välmående näringsliv.

 

 

Hur kan modern teknik göra det lättare att få vård och omsorg hemma?

Teknikutvecklingen banar väg för en mer jämställd vård genom att vi som bor långt bort från de större sjukhusen på längre sikt ska kunna ta del av mer specialiserad vård på vårdcentralen. Hur då?

Centerkvinnorna Gröna Bönorna och Centerpartiet i Valdemarsvik bjuder in alla er till ett öppet möte med Vårdcentralens verksamhetschef Charlotte Kettle och Valdemarsviks kommuns sektorschef för stöd och omsorg, Marie Schmid, som berättar om det gemensamma projektet "Glesbygdsmedicin i Valdemarsviks kommun".

Tisdagen den 17 oktober kl. 18.00 i lokal Bokö, Sjöhuset, Valdemarsvik.

Vi bjuder på lite tilltugg.

Varmt välkomna!

Oacceptabelt företagsklimat i Valdemarsvik

Gryt I slutet av september presenterades Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i landets 290 kommuner. I år hade Valdemarsvik klättrat tio placeringar till plats 270. Det är en oacceptabel placering. Går man närmare in på de olika frågor som ställts till företagare så går det att urskilja att det som brister är bland annat tillgång till kompetens, tele och IT-nät, service till företag och politiker och tjänstemäns attityder till företagande. Läs mer här http://www.foretagsklimat.se/valdemarsvik/ranking

 

Men alla dessa faktorer går att förbättra. Vi inom Centerpartiet har i flera år drivit frågan om en näringslivssekreterare för att utveckla vad kommunen gör inom dessa områden. Nybyggarnas motion om medborgarkontor tror jag kan vara en väg framåt vad gäller service till företag, särskilt efter vårt tillägg om att en sådan service bör finnas tillgänglig i alla kommundelar och inte bara i tätorten. Inom utbildning- och arbetsmarknadsfrågorna vet jag att det pågår ett spännande arbete inom kommunen som kan bära frukt vad gäller kompetensen. Samtidigt som vi behöver bli tydliga till ungdomar och nyinflyttade kring vilken bredd av arbetstillfällen som faktiskt finns tillgänglig lokalt. IT-frågan är på gång och där behöver vi säkerställa att även företag får del av den utbyggnad som sker/kommer att ske. 

 

Vi har ett fantastiskt näringsliv och en stark företagartradition inom kommunen som jag är stolt över. Det sker så mycket spännande och det roligaste med mitt uppdrag är de företagsbesök som vi gör efter varje kommunstyrelse. Där får man mycket energi kan jag lova. Drar vi alla åt samma håll och hjälps åt så är jag övertygad om att vi kommer att klättra i den här rankingen. Har ni tankar och idéer kring vad som kan bli bättre är ni alltid välkomna att höra av er till mig. 

 

 

Loviseberg, Sörby eller Lötaborg?

Ett regnigt Gryt Från och med den 9 oktober och en liten tid framöver kommer kommunen att ställa ut tre förslag till lokalisering av nya förskolelokaler i Valdemarsvik. Förslagen är helt nya lokaler vid Loviseberg, helt nya lokaler vid Sörby eller helt nya lokaler vid Lötaborg (mittemot Vammarskolan). 

 

Förslagen kommer att finnas utställda i Folkets Hus och det ska finnas möjlighet att lämna synpunkter på plats, via post eller mejl till kommunen. Mer information kommer framöver i media, sociala medier samt på kommunens hemsida. Så håll gärna koll. För mig är det superviktigt att ni som vill kommer med synpunkter på lokaliseringen så att vi får ett bra beslutsunderlag för det fortsatta arbetet. Tack på förhand!

 

Jag heter Jenny Elander Ek och jag är vice oppositionsråd samt ledamot i kommunfullmäktige samt kommunstyrelse i Valdemarsviks kommun där jag representerar Centerpartiet. Arbetar till vardags som biträdande jurist på Advokatfirman Glimstedt i Norrköping. Just nu är jag dock föräldraledig.  

  • Twitter
  • Jenny Elander Ek

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se