Logga in
Logga ut
Kluvet Land, tokfeminismen Anders Bockgård (LPo) Anders Bockgård (LPo)
Vädersponsor:

Jenny Elander Ek (C)

jobbaivaldemarsvik

Gryt Denna vecka gästar jag Instagramkontot jobbaivaldemarsvik. Följ och se vad jag gör om dagarna som vice oppositionsråd. 

 

Avgifter för tillstånd och tillsyn

 När kommunen utövar tillsyn och utger tillstånd har förvaltningen rätt att ta ut en avgift. För att vara konkurrenskraftiga behöver vi dock se till att dessa avgifter hålls på en nivå som uppmuntrar entreprenörskap, initiativförmåga och tillväxt hos oss kommuninvånare. Där är vårt vallöfte nr 17 att avgifterna för tillstånd och tillsyn revideras och sätts på en rimlig nivå genom till exempel införande av maxtaxa. 

 

 

Möjlighet till olika barnomsorgsformer

Centerpartiet är ett liberalt parti som tror att valfrihet är något gott och att olika utövandeformer utvecklar samhället. Detta gäller även inom välfärden. 

 

Därför vill vi som vallöfte 16 att det i Valdemarsvik ska finnas möjlighet att välja mellan olika barnomsorgsformer så som kommunal barnomsorg, privat barnomsorg, kooperativ eller familjedaghem.

Lokalt integrationsråd

Många aspekter av kommunal, statlig, regional, föreningsliv och näringsliv inverkar på integrationen. Ofta stöter vi på dessa utmaningar under olika former av sammanhang. Men vi saknar ett forum där ett gemensamt grepp tas kring frågan och nyanlända själva kan bidra i diskussionerna.

 

Därför vill vi som vallöfte nummer 15 att kommunen ska införa ett lokalt integrationsråd där representanter från kommun, stat, näringsliv och föreningsliv medverkar.

Minska nedskräpningen av Östersjön

Plast är idag det vanligaste skräpet i våra hav och ofta utgörs de av engångsprodukter. På nationell nivå har därför Centerpartiet föreslagit ett förbud mot engångsartiklar i plast.

 

På lokal nivå vill vi också bidra och därför är vårt fjortonde vallöfte att vi ska förbättra avfallshanteringen i skärgården för att minska nedskräpningen av Östersjön.

Öka den lokala kompetensförsörjningen

När vi besöker lokala företag är det många som framhåller att deras största utmaning just nu är kompetensförsörjningen. De har svårt att hitta arbetskraft helt enkelt. Vi vet samtidigt att det är en utmaning som kommer att öka i framtiden och att samma sak gäller inom de kommunala verksamheterna. Det är samtidigt en möjlighet för våra unga som inte behöver lämna Valdemarsvik för att hitta ett arbete. Nu gäller det att informera om denna möjlighet och tidigt väcka ett intresse för de yrken som kan erbjudas plats inom lokalt. 

 

Som vårt trettonde vallöfte vill vi därför att tydliga mål för studie- och yrkesvägledningen sätts upp för att öka den lokala kompetensförsörjningen. 

Jag heter Jenny Elander Ek och jag är vice oppositionsråd samt ledamot i kommunfullmäktige samt kommunstyrelse i Valdemarsviks kommun där jag representerar Centerpartiet. Arbetar till vardags som biträdande jurist på Advokatfirman Glimstedt i Norrköping. Just nu är jag dock föräldraledig.  

  • Twitter
  • Jenny Elander Ek

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se