Logga in
Logga ut
I Eskilstuna tig(g)er man inte Anders Bockgård (LPo) Anders Bockgård (LPo)
Vädersponsor:

Jenny Elander Ek (C)

Valdemarsviks företagsklimat

I förra veckan presenterades resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökning rörande kommunernas företagsklimat och det var ingen munter läsning gällande Valdemarsvik där vi återigen sjunker i resultat.

För att en kommun ska växa och må bra behövs företag som bidrar med skatteintäkter och arbetstillfällen. I Valdemarsvik är vi duktiga på att starta och driva företag i alla delar av kommunen, bland annat inom jordbruk, industri, detaljhandel, tjänsteföretag, turism och mycket mer. Men företagsklimatet kan bli bättre och det är politikernas ansvar. Grunden för ett bra klimat är bland annat snabb ärendehantering, flexibilitet, konstruktiv dialog och en företagsvänlig attityd. Under denna mandatperiod har Centerpartiet bland annat drivit igenom att en näringslivsutvecklare nu finns på plats på kommunen för att bistå företagen. Men det finns mer att göra.

 

Centerpartiet i Valdemarsvik vill därför:

 1. Att kommunen minst en gång per år ordnar en informationsträff om hur kommunen upphandlar samt att information om aktuella upphandlingar når intresserade företagare.
 2. Att riktlinjer för direktupphandling tas fram eller revideras och sedan realiseras inom verksamheterna.
 3. Att kommunen i samråd med näringslivet snarast utformar en näringslivspolicy med tydliga och mätbara mål för hur tillväxt och utveckling kan främjas.
 4. Att kommunen stöttar bredbandsutbyggnad så att de företag som vill får tillgång till digital infrastruktur.
 5. Att Valdemarsviks kommuns hemsida snarast byggs om och förbättras så att det är lättare att hitta information samt att informationen på hemsidan uppdateras kontinuerligt.
 6. Att en servicegaranti tas fram för ansökningar om tillstånd av olika slag.
 7. Att avgifterna för tillstånd och tillsyn revideras och sätts på en rimlig nivå genom till exempel införande av maxtaxa.
 8. Att tydliga mål för studie- och yrkesvägledningen sätts upp för att öka den lokala kompetensförsörjningen.
 9. Att resurserna till den kommunala vuxenutbildningen utökas.
 10. Att Valdemarsvik ska vara kommunen där kommunpolitikerna har bäst attityd till företagande.

Företagsbesök på Rosenserien

I veckan var vi och hälsade på hos prisbelönade Rosenserien i Valdemarsvik. Det var mycket spännande att höra om hur bolaget startade med en tanke om endast naturliga råvaror i sina produkter. Det var också väldigt kul att höra att produktionen sker i en fabrik belägen i den lilla orten Föllinge i Krokom. Rosenserien bidrar därför i allra högsta grad till en levande landsbygd, på flera håll i Sverige.

 

Vi hade under besöket ett samtal kring vikten av bredband och logistik för ett företag som Rosenserien som inte är beroende av en lokalt avgränsad marknad. Mot den bakgrunden känns vårt vallöfte om en extra resurs inom kommunen med uppdrag att få igång bredbandsutbyggnaden i kommunen som extra viktig. Med ett fungerande bredband ökar förutsättningarna för ett företag att kunna etablera sig i Valdemarsvik. 

 

jobbaivaldemarsvik

Gryt Denna vecka gästar jag Instagramkontot jobbaivaldemarsvik. Följ och se vad jag gör om dagarna som vice oppositionsråd. 

 

Ekonomi, digitalisering, miljö och hela kommunen ska leva

Under dagens möte med kommunfullmäktige var den stora punkten på agendan kommunens årsredovisning för 2017. Av redovisningen går att utläsa att fyra av våra fem sektorer gick med underskott. Det är allvarligt och oavsett vem som styr kommunen efter valet så är detta en stor utmaning att ta tag i och tuffa prioriteringar kommer att behöva göras. Samtidigt så går det bra för Valdemarsvik inom många områden och det är tack vare våra anställda som jobbar hårt och för Valdemarsvik framåt. Jag inledde därför kvällen med att från talarstolen tacka all personal för deras hårda arbete. 

I övrigt pekade jag ut följande delar i mina anföranden.

Vi fick nyligen siffror som visade på att endast 38 % av alla i Valdemarsvik har tillgång till bredband. Av Sveriges 290 kommuner är vi på 271 plats och riskerar enligt föreningen Svenska stadsnät ett digital utanförskap. Och även om fiberutbyggnaden kommit igång i tätorterna så måste företagen på landsbygden kunna ha tillgång till den digitala infrastruktur de behöver för att hålla sin mjölkrobot igång eller ta emot ordrar från andra sidan världen. Det är oroväckande att det inte finns någon på kommunen som har som uppgift att hjälpa fiberföreningarna på landsbygden och piska på företagen så att de tar tag i frågan. 

 

Ett av kommunens mål är att vi ska vara Östersjöns ledande miljökommun. Det är ett högt uppsatt mål. Frågan är vad den styrande majoriteten gjort under mandatperioden för att uppnå det målet? Läser vi i årsredovisningen ser vi att kommunen köper elbilar, inventerar avlopp och köper 30 % närproducerade livsmedel. Allt detta är bra men inget extraordinärt. Kan vi verkligen med gott samvete att vi är Östersjöns ledande miljökommun? Eller ska vi byta mål till att Valdemarsvik ska vara en av Östersjöns helt okej miljökommuner? 

 

Slutligen är ett annat av våra mål att Valdemarsvik ska vara en kommun med bra kommunikationer och attraktiva miljöer i alla kommundelar. Av årsredovisningen framgår dock att det inte har gjorts några satsningar överhuvudtaget söder om Valdemarsviken förutom bidrag till en anslagstavla i Långrådna. Här måste vi bli bättre. Det är inte rimligt att en så stor del av kommunen lämnas därhän. 

Våra EU-projekt

I Valdemarsvik har vi bland annat tre EU-projekt som finansieras av Interreg Central Baltic. Dessa handlar om stadsnära odling, utveckling av Fyruddens hamn samt om hur området Ekön kan utformas. För att presentera de enskilda projekten samt visa vilka möjligheter som finns med att medverka i EU-projekt i en mindre kommun så bjuder projektledarna den 8 maj kl. 13.00 - 15.00 in till Afternoon tea på Valdemarsviks Sparbank. 


Varmt välkomna att kika, ställa frågor eller dricka en kopp te. 

 

Jag heter Jenny Elander Ek och jag är vice oppositionsråd samt ledamot i kommunfullmäktige samt kommunstyrelse i Valdemarsviks kommun där jag representerar Centerpartiet. Arbetar till vardags som biträdande jurist på Advokatfirman Glimstedt i Norrköping. Just nu är jag dock föräldraledig.  

 • Twitter
 • Jenny Elander Ek

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se