Logga in
Logga ut
Möjlighet till olika barnomsorgsformer Jenny Elander Ek (C) Jenny Elander Ek (C)
Vädersponsor:

Jenny Elander Ek (C)

Valdemarsviks företagsklimat

I förra veckan presenterades resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökning rörande kommunernas företagsklimat och det var ingen munter läsning gällande Valdemarsvik där vi återigen sjunker i resultat.

För att en kommun ska växa och må bra behövs företag som bidrar med skatteintäkter och arbetstillfällen. I Valdemarsvik är vi duktiga på att starta och driva företag i alla delar av kommunen, bland annat inom jordbruk, industri, detaljhandel, tjänsteföretag, turism och mycket mer. Men företagsklimatet kan bli bättre och det är politikernas ansvar. Grunden för ett bra klimat är bland annat snabb ärendehantering, flexibilitet, konstruktiv dialog och en företagsvänlig attityd. Under denna mandatperiod har Centerpartiet bland annat drivit igenom att en näringslivsutvecklare nu finns på plats på kommunen för att bistå företagen. Men det finns mer att göra.

 

Centerpartiet i Valdemarsvik vill därför:

 1. Att kommunen minst en gång per år ordnar en informationsträff om hur kommunen upphandlar samt att information om aktuella upphandlingar når intresserade företagare.
 2. Att riktlinjer för direktupphandling tas fram eller revideras och sedan realiseras inom verksamheterna.
 3. Att kommunen i samråd med näringslivet snarast utformar en näringslivspolicy med tydliga och mätbara mål för hur tillväxt och utveckling kan främjas.
 4. Att kommunen stöttar bredbandsutbyggnad så att de företag som vill får tillgång till digital infrastruktur.
 5. Att Valdemarsviks kommuns hemsida snarast byggs om och förbättras så att det är lättare att hitta information samt att informationen på hemsidan uppdateras kontinuerligt.
 6. Att en servicegaranti tas fram för ansökningar om tillstånd av olika slag.
 7. Att avgifterna för tillstånd och tillsyn revideras och sätts på en rimlig nivå genom till exempel införande av maxtaxa.
 8. Att tydliga mål för studie- och yrkesvägledningen sätts upp för att öka den lokala kompetensförsörjningen.
 9. Att resurserna till den kommunala vuxenutbildningen utökas.
 10. Att Valdemarsvik ska vara kommunen där kommunpolitikerna har bäst attityd till företagande.

Möjlighet till olika barnomsorgsformer

Centerpartiet är ett liberalt parti som tror att valfrihet är något gott och att olika utövandeformer utvecklar samhället. Detta gäller även inom välfärden. 

 

Därför vill vi som vallöfte 16 att det i Valdemarsvik ska finnas möjlighet att välja mellan olika barnomsorgsformer så som kommunal barnomsorg, privat barnomsorg, kooperativ eller familjedaghem.

Lokalt integrationsråd

Många aspekter av kommunal, statlig, regional, föreningsliv och näringsliv inverkar på integrationen. Ofta stöter vi på dessa utmaningar under olika former av sammanhang. Men vi saknar ett forum där ett gemensamt grepp tas kring frågan och nyanlända själva kan bidra i diskussionerna.

 

Därför vill vi som vallöfte nummer 15 att kommunen ska införa ett lokalt integrationsråd där representanter från kommun, stat, näringsliv och föreningsliv medverkar.

Minska nedskräpningen av Östersjön

Plast är idag det vanligaste skräpet i våra hav och ofta utgörs de av engångsprodukter. På nationell nivå har därför Centerpartiet föreslagit ett förbud mot engångsartiklar i plast.

 

På lokal nivå vill vi också bidra och därför är vårt fjortonde vallöfte att vi ska förbättra avfallshanteringen i skärgården för att minska nedskräpningen av Östersjön.

Öka den lokala kompetensförsörjningen

När vi besöker lokala företag är det många som framhåller att deras största utmaning just nu är kompetensförsörjningen. De har svårt att hitta arbetskraft helt enkelt. Vi vet samtidigt att det är en utmaning som kommer att öka i framtiden och att samma sak gäller inom de kommunala verksamheterna. Det är samtidigt en möjlighet för våra unga som inte behöver lämna Valdemarsvik för att hitta ett arbete. Nu gäller det att informera om denna möjlighet och tidigt väcka ett intresse för de yrken som kan erbjudas plats inom lokalt. 

 

Som vårt trettonde vallöfte vill vi därför att tydliga mål för studie- och yrkesvägledningen sätts upp för att öka den lokala kompetensförsörjningen. 

Var ska vård- och omsorgsboenden i centrala Valdemarsvik placeras?

Kommunen hyr idag vård- och omsorgsboendet på Vammarhöjden av regionen men det måste byggas om. Regionens plan är att undersöka förutsättningarna för ett nytt hus bakom nuvarande Vammarhöjden. Men vid en så stor investering anser vi att alla möjligheter måste undersökas. Särskilt mot bakgrund av höjdförutsättningarna vid Vammarhöjden som inte är ultimata för äldre. 

 

Vårt tolfte vallöfte är därför att utvärdera alternativa platser för vård- och omsorgsboendet i Valdemarsvik.

Jag heter Jenny Elander Ek och jag är vice oppositionsråd samt ledamot i kommunfullmäktige samt kommunstyrelse i Valdemarsviks kommun där jag representerar Centerpartiet. Arbetar till vardags som biträdande jurist på Advokatfirman Glimstedt i Norrköping. Just nu är jag dock föräldraledig.  

 • Twitter
 • Jenny Elander Ek

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se