Logga in
Logga ut
Infrastruktur, en statlig angelägenhet Anders Bockgård (LPo) Anders Bockgård (LPo)
Vädersponsor:

Joanna Sjölander (M)

Gör vi nån skillnad?

Norrköping Den som följer kommunalpolitisk debatt i lokala media kan nog tycka att det är väldigt mycket snack om hur mycket som ska satsas på vad. Inget konstigt med det, resurser är alltid begränsade och politik handlar om prioriteringar och där tänker partierna ofta olika.

Bortom den prioriteringen finns dock nästa kritiska nivå: lägger vi pengar på rätt saker? Svarar en politiker ja, så tycker jag att du ska fråga ”hur vet du det”. Nu ska jag förklara varför.

Sen jag tillträdde som andra vice ordförande i Socialnämnden för 1,5 år sedan har det stört mig oerhört att vi endast får redovisat resultat som nyckeltal vårddygn utan angiven kostnad per dygn eller något som helst mått på effekt. Då ska man veta att hälften av våra kostnader i socialförvaltningen är köpta tjänster och de flesta av dessa är externa HVB hem. Men hemmen utvärderas inte, så vi vet egentligen inte huruvida behandlingarna gör någon skillnad eller ej. Om hemmen gör sitt jobb eller ej. Om barnen ens varit där alla dygn eller ej.

Ett HVB (hem för vård eller boende) är värt hur mycket som helst om en ungdom får rätt behandling och kan återgå till samhället efter hemkomst. Men om behandlingen inte utvärderas - eller ens om ungdomen faktiskt befunnit sig där - då ska den inte tas från våra skattepengar. Inget barn ska behöva hamna på ett hem för vård eller boende där de inte får det stöd som vi betalar för.

Dessutom driver socialkontoret åtta samarbetsprojekt gemensamt med utbildningskontoret - eller ska vi säga sju, det är bara ett som fortfarande är ett definierat projekt. Övriga är inte projekt längre men fortsätter som initiativ på samma sätt och med samma personal men utan avtal eller målsättningar - och utan att man har utvärderat insatserna.

Det här tycker majoriteten är ok. För det är för svårt att mäta.

Jag säger att visst är det svårt, men det är inte omöjligt. Det kräver dock mod och vilja. 

Norrköping behöver ett nytt styre.

 

INLÄGG PÅ FACEBOOK:
https://www.facebook.com/moderaterna.norrkoping/posts/2449390061753620?comment_id=2449424415083518&notif_id=1525882775840559&notif_t=comment_mention&ref=notif

Det går fort att montera ner något som har tagit 30 år att bygga upp

Norrköping Jag har stor respekt och tilltro till ideella krafter. Som tex de i vår viktiga brottsofferverksamhet i Norrköping. Det är en väl etablerad förening med personliga relationer med personal på kommunens skolor och andra föreningar. Nåbara dygnet runt och med en stor ideell skara erfarna medarbetare. Precis så som en förening som arbetar med känsliga frågor måste vara.

I december förra året lämnade föreningarna i Norrköping och Linköping riksorganisationen efter att först ha fått ok från Socialnämndens ordförande och Socialkontorets chef att det var okej, att de ändå kunde få fortsatt uppdragsbidrag.

Innan nytt avtal med kommunen kommit på plats började dock den besvikna riksorganisationen bygga upp en ny regional brottsofferjour som i dagsläget endast kan erbjuda nationell telefoncentral som har öppet måndag-fredag och som förmedlar kontakt till telefonstödjare i fyra angränsande län.

Trots att denna ”nya” lokala jouren är under uppbyggnad och endast styrelsen är namngiven, har riksorganisationen lyckats övertyga Polismyndigheten i Region Öst att istället för den nuvarande lokala verksamheten hänvisa till riksorganisationens telefonjour under uppbyggnadstiden.

Socialkontoret får meddelande om detta från Polismyndigheten och beslutar då att dra tillbaka beslutsförslaget från presidiet, som var att ge befintlig jour ett ettårsavtal medan vi följer utvecklingen, samt att göra saken till ett informationsärende.

Ett beslut skulle alltså inte längre tas på nämndmötet, vare sig om avtal eller fortsatt bidrag. Från 1 april skulle alltså Brottsofferjouren i Östra Östergötland, som den nuvarande verksamheten heter, stå utan bidrag och därmed bli av med sin enda anställda och lämna 32 ideella medarbetare utan koordinator.

Som andra vice ordförande i Socialnämnden kunde jag inte acceptera detta utan begärde att få tillbaka det som beslutsärende. Det första beslutsunderlaget kom dock aldrig ut till ledamöterna; istället var beslutsförslaget att låta tjänstemännen utreda frågan och, underförstått, inte dela ut fortsatt uppdragsbidrag.

På nämndmötet yrkade jag på ett års avtal med nuvarande brottsofferjour medan frågan utreds vidare, enligt presidiets förslag till beslut. Efter lång argumentation från Moderaternas sida och brist på svar från majoriteten på varför det är så bråttom att byta till en organisation under uppbyggnad innan man vet vad denna kan erbjuda, föreslog ordförande att utdela uppdragsbidrag ytterligare ett kvartal.

Det ger visserligen lite andrum och tid för frågan att utredas lite bättre, men det besvarar inte vår fråga. Det är ju bara hälften av brottsoffren som hänvisas från Polisen, resten fångas upp genom nätverken baserat på det förtroende som föreningarna byggt i bl a skolorna. De fångar alltså även upp dem som är i riskzonen men ännu inte utsatts för brott. Detta förebyggande arbete som bygger på relationer och förtroende är den riktigt stora investeringen över 30 år.

Och ingen har lyckats förklara för mig varför det är så bråttom att byta till något som inte finns.

Norrköping behöver ett nytt styre.

Artikeln på NT: http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/m-ville-ge-mer-stod-till-foreningen-om5128759.aspx

Laget är format

Något mörbultad efter helgens Hemvärnsintroduktion och med ömma nedsvärtade fingrar efter skjutövningar och prov reflekterar jag över vad jag varit med om medan jag återhämtar mig och pysslar med persedelvård.

Igår var det åter inrättning i de civila leden i och med Årsmöte och Nomineringsstämma för Norrköpingsmoderaterna. En välbesökt tillställning som i god ordning fastställde föreslagna listor till Kommunen och Regionen enligt alla konstens regler.

Jag står kvar på en hedrande plats fem (5) på Kommunlistan som jag fick i Provvalet men blev ändå särskilt framlyft, gemensamt med kollegan Fredrik Björkman, av nomineringskommitténs ordförande som god företrädare för partiet. Det gör mig särskilt stolt och motiverad att mitt engagemang märks och kanske tom gör lite skillnad. För det är just därför jag engagerar mig.

Det är inte ekonomiskt försvarbart och det drabbar min företagsverksamhet när jag häller kraft och energi i närmast ideella politiska uppdrag. Men jag väljer att prioritera det som har verklig betydelse och som kommer att bli mitt eftermäle. Det är sällan de jobb eller uppdrag man haft fast man tycker att de betyder så mycket under tiden.

Det var också det engagemanget som fick mig att köra genom snöstormen direkt från övningen till Jönköping, med uniform på, för ett dygn med Moderatkvinnornas arbetsgrupp inom civilförsvar och krisberedskap. Där fortsatte vi med politikutveckling på området och besökte Räddningstjänsten samt deltog i en medlemsträff med riksdagsledamöter från Justitie resp. Försvarsutskottet arrangerat av Moderatkvinnorna i Jönköpings Län.

Mitt politiska arbete känns otroligt viktigt, relevant och motiverar mig till fortsatt arbete för att ta medborgare från aningslöshetens skugga till medvetenhetens styrka och engagemangets gemenskap.

Laget är format och tillsammans är vi beredda att kämpa för att du också ska få göra dina egna val.

Norrköping behöver ett nytt styre.

 

Var förberedd

Norrköping "Jag vill att vi ska vara så väl förberedda som möjligt för det som aldrig får hända; vad det än kan vara som slår undan fötterna för oss. Ett allvarligt och långvarigt elavbrott tror jag skulle räcka rätt långt för att skaka om rätt många i sin aningslöshet. Jag hoppas verkligen att det aldrig händer något, men jag vill vara beredd om det gör det."

Idag publicerades årets första nummer av Försvarsutbildarnas medlemstidning 2018 och på sidan 26 kan man läsa om en politiker från Norrköping som gjort GU-F:EN i Umeå med syfte att bli Infobefäl i 30de Bat Hemvärnet: https://issuu.com/forsvarsutbildarna/docs/forsvarsutbildaren_1-18

På uppslaget innan kan man även läsa om den CrisCom utbildning som jag ser fram emot att gå. Det jag ser framför mig avseende min roll i beredskapen är att man har planerat och dokumenterat rutiner i förväg så att det bara är att trycka på knappen och följa planen när det väl smäller. Det kommer ändå att vara många avvikelser, men min tes är att man alltid ska ha en plan att avvika ifrån och att man ska kunna undanröja de enklaste bitarna direkt. Det kan bara göras genom att provgå sträckan. 

Infobefälens uppgift tror jag är att se till att ansvariga befäl kan ägna sig åt kärnuppgiften, att lösa själva problemet. Infoansvarig ska se till att information flödar enligt tidigare uppgjorda scheman och rutiner, att media och andra intressenter hålls uppdaterade tex, det blir nog mitt jobb att ta de samtalen och presskonferenserna. Jag tror också det kommer att handla om samverkan med andra hemvärnsstaber samt med försvarsmaktens och kommunernas, länsstyrelsens, polisens, räddningstjänstens, kanske även de större företagens infoansvariga. Det gäller att ha klart för sig vilka alla är åtminstone, när det kommer till kritan.

Det är en styrka jag har, att hålla huvudet kallt när paniken sprider sig. Någonting inom mig åstadkommer en fokus och skärpa utöver det vanliga när andra tappar greppet. Vet jag då att jag har gjort grundarbetet så blir jag mycket handlingskraftig.

Hemma har jag såklart en prep-låda i källaren med det allra mest väsentliga och mat samt vattendunkar. 

Det tycker jag att du också ska ha, så du kan känna dig lugn. Förhoppningsvis helt i onöndan.

 

 

 

 

 

Baam, Norrköping misslyckas IGEN

Norrköping I fredags var det återigen en svart dag för Norrköping. Men ljus för många andra kommuner i landet och länet.

Myndigheten för Yrkeshögskolan, som jobbar med kompetensförsörjning genom Yrkeshögskoleutbildningar, meddelade nämligen resultaten av en ny ansökningsomgång. Man hade tagit emot 1 208 ansökningar, vilket motsvarar ca 129 000 utbildningsplatser och beviljade totalt 525 utbildningar, ca 36 000 utbildningsplatser.

Det innebär den högsta beviljandegraden någonsin - 43 % - och har genererat många glada rubriker i media. Även i Norrköpings Tidningar. Men där aktade man sig noga för att syna siffrorna:

Norrköping fick 5 ynka utbildningar. Inte ens 1 % av landets tilldelning.
Totalt innebär den nationella satsningen 24 nya utbildningar i Östergötland med 1 613 studieplatser.
Norrköping fick alltså 5 av dessa. Knappt 21 % av länets tilldelning.

Det är ju inte det att de inte behövs. Med vår höga arbetslöshet och den starka tillväxten och efterfrågan på arbetskraft i och med Ostlänken är det matchningen som är nyckeln till framgång. Annars går jobben till andra kommuner och andra länder.

Det är inte heller det att det är svårt. Yrkeshögskolan är en mycket effektiv matchningsmetod då utbildningar endast genomförs om de passar näringslivets behov och genomförs i samarbete med företagen; det bevisas av att 91% av studenterna har arbete inom ett år efter examen. Och vil har många villiga aktörer i regionen.

Det är att det saknas mod och ledarskap. Vi Moderater har lagt förslag om att dra nytta av denna statliga finansiering gång på gång under många år. Senast i november debatterade vi det återigen i Kommunfullmäktige utan att få något gehör för de konkreta förslag som vi utarbetat tillsammans med några av regionens YH-utförare.

Norrköping är sämst i klassen - inte för att vi inte kan utan för att Socialdemokraterna inte vill eller inte vet hur man gör.

9 september får ni chansen att ändra på detta.

Norrköping behöver ett nytt styre.

 

NT artiklarna:

http://mobil.nt.se/nyheter/klartecken-for-525-nya-yrkesutbildningar-om4977372.aspx

http://mobil.nt.se/nyheter/norrkoping/regeringen-storsatsar-pa-skolan-om4977861.aspx

 

Tilldelningsstatistik:

https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2018/Manga-nya-platser-i-yrkeshogskolan/

Joanna Sjölander heter jag och är Moderat fritidspolitiker i Norrköpings Kommun. Jag är ledamot i Fullmäktige, 2:a vice ordförande i Socialnämnden och vice ordförande i Upplev Norrköping AB, samt ledamot av Direktionen i Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen. Jag är dessutom ordförande för Moderatkvinnorna både i Norrköping och i Östergötland och därmed medlem i Kretsstyrelsen samt Förbundsstyrelsen.

I övrigt är jag egen företagare och konsult inom marknadsföring, affärsutveckling och kommunikation efter många år på ledande marknadspositioner inom IT och försvarsindustrin. Jag brinner därför lite extra för försvars och säkerhetsfrågor samt kriskommunikation. Men framför allt intresserar jag mig för den enskildes rätt- & skyldigheter och hur samhället på bästa sätt kan erbjuda en trygg, fungerande plattform för dessa så att människor kan försörja sig och komma till sin rätt.

Jag bor och trivs med maken, som är entreprenör och företagare, samt min 9-åriga son och krulliga hund i Norrköpings stad och kan ofta ses skynda runt på cykel även om jag framför allt gillar att framföra motordrivna fordon och att resa till ständigt nya destinationer.
  • Twitter
  • @JoSjo

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se