Inte tvångsvård i våldsam hederskultur Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Joanna Sjölander (M)

Värt hur mycket som helst

Norrköping Vad får en vårdinsats kosta egentligen?

Mitt svar är: Hur mycket som helst om den får individen på banan - eller nästan inget alls, om det visar sig att insatsen inte gör skillnad.

Under höstems första sammanträde med Socialnämnden lämnade vi Moderater in ett nämndinitiativ som syftar till att utvärdera kvaliteten på kommunens placeringar av vuxna, barn och ungdomar; för att se vilka som leder till långsiktig förbättring.

Externa placeringar utgör merparten av socialförvaltningens kostnader, så vi vill säkerställa att framför allt barn och ungdomar får rätt stöd och behandling, samt värna våra gemensamma skattepengar. Kommunen ska vara en professionell köpare som använder skattebetalarnas pengar rätt.

Vi vill att enheter som inte levererar identifieras så att nämnden får möjlighet att göra något åt situationen. Individen ska vara helt anonymiserad i statistiken, och enheterna ska förbli anonyma tills avvikelser har ringats in.

Det viktigaste är att insatserna är framgångsrika och gör skillnad – men då måste de ju utvärderas på något sätt. Det finns en mängd svårigheter med sådana mätningar men jag är övertygad om att våra tjänstemän kan lösa det. Och det är vårt jobb som politiker att kräva kvalitetssäkring.

När den styrande majoriteten inte gör det, är det som vanligt oppositionens uppgift att driva majoriteten framför sig.

Norrköping behöver ett nytt styre.

Gott Nytt Valår!

Ny dag, nya möjligheter. Varje dag. Men kanske är chanserna större vid nytt år, då många gemensamt tar sats och vågar tro. Speciellt detta år då vi har goda förutsättningar att byta ut en icke fungerande ledning på kommunal, regional och nationell nivå.

En lamslagen majoritet sågs senast offentligt på 2017 års sista Fullmäktige i Norrköping. Då hade vi Moderater återigen en motion om Yrkeshögskoleutbildningar (YH) - ett effektivt sätt att snabbt matcha företagens kompetensbehov med utbudet av arbetskraft (läs Norrköpings många arbetslösa).

Det enda vi och Socialdemokraterna är överens om är att vi har en stor arbetslöshet. Förhoppningsvis är vi även överens om att våra företag har svårt att hitta vissa kompetenser, tex inom bygg och entreprenad. Detta med kommande Ostlänkenprojektet som bara det kommer att tarva 25 000 arbetstillfällen.

Det vi inte är överens om är hur jobb kommer till. Vi Moderater tror att det är företagen som skapar jobbtillfällen och politikens uppgift är att ge företagen förutsättningar att växa. Sossarna verkar tro att det är Arbetsmarknadskontoret.

Så, anordnare och utförare av Yrkeshögskoleutbildningar - ni får också ladda för valet den 9 september. Först då kan Norrköping få ett nytt styre; ett som är intresserat av att höra vad företagare säger, våga agera på detta och tillsammans göra Norrköping bättre.

Norrköping behöver ett nytt styre!

Tillbaka i det civila mörkret

Börjar så smått hämta mig från två veckors extremt intensiv militär träning i Umeå. Händerna är fortfarande inte riktigt mina, speciellt inte tummarna, men i övrigt återkommer känseln allt eftersom i den något utmattade kroppen och med den viss träningsvärk…

De nya kunskaperna är också i behov av tid för reflektion för att verkligen landa i medvetandet. Så mycket har tagits in och lagts på hög på kort tid att endast en grov sortering kunde göras under tiden. Dvs under den korta stunden då dagsprogrammet var slut, hemläxan samt förberedelse av materiel inför nästa dag var klar och innan man stupade i säng igen med klockan ställd på 05.15.

Icke desto mindre vill jag rekommendera GU-F för alla i någorlunda fysisk och psykisk form. Det tilltalar ordningssinnet och odlar samarbetsviljan med allt från de enklaste sysslorna att tvätta händerna före maten och bädda sin egen säng till att ständigt tänka på gruppen och på uppgiften. Ingen har glädje av att vara klar om inte gruppen är redo och alla kan bidra.

Ständigt omsatt i praktik var detta en extremt bra påminnelse och övning i samspel och överlevnadsteknik. Liksom den att knipa igen när tröttheten nött ut tålamodet och man egentligen inte orkade med varandra. Man hade inte ens valt varandra. Det handlar bara om att lösa uppgiften.

Det jag framför allt tar med mig är hoppet. Det är nu återställt. De människor jag bodde, kämpade och stred med, hade alla olika ålder och bakgrund. Vi kom från olika delar av landet och var skickade av olika frivilligorganisationer för att göra grundutbildningen inför helt olika befattningsutbildningar och vitt skilda kommande uppdrag. Men vi delade en gemensam målbild, pliktkänsla och styrka att bita ihop när det behövs för gruppens bästa. För den nation och de värderingar vi vill försvara.

Det rådde en extremt uppfriskande brist på lättkränkta människor; faktiskt var det extremt lite gnäll över huvud taget, under en period då många verkligen hade ont och flera av oss stundtals fick anstränga sig till det yttersta. Att se denna målmedvetenhet och vilja att ställa upp för andra inger mig hopp för Sverige och för mänskligheten i det annars ganska mörka civila samhället.

Tack Sverige för att jag fick möjligheten. Nu tillträder jag snart som Infobefäl i 30e bataljonen i Linköping och ser fram emot att tjänstgöra i HM Konungens tjänst.

 

PS: Här hittar du Försvarsmaktens Frivilligorganisationer, din väg in in Frivilligförsvaret: https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/frivilliga-forsvarsorganisationer/

Walk the talk

Umeå Sitter på tåget mot Umeå och två veckors grundläggande militär utbildning. Många har frågat varför; en del uppriktigt chockade, en del med uppsynen ”du har ingen aning om vad du ger dig in på”. Det kan verka så, men backar man ett par steg så så ser man den röda tråden.

Född på andra sidan järnridån. Dotterdotter till en kvinna som föddes som soldatbarn i Österrike-Ungern under 1a världskriget, en av flera perioder då Polen inte fanns på kartan. En kvinna som fraktades i boskapsvagn höggravid med tvillingar och med hela bohaget mot okänd ort då kartan återigen ritades om av segrarna efter 2a världskriget; där gamla Polen blev Ukraina o delar av östra Tyskland blev Polen igen.

Dotter till en frihetskämpe; som tjuvlyssnat till hemliga konversationer och till Radio Fria Europa på rasslig linje i rökiga rum, burit hemliga filmer i skolväskan under krigstillståndet och blivit uppryckt med rötterna från ett fyra-generationers hem och från barndomsvänner för att få ett pass med one-way stämpel ut till det första landet som gav politisk asyl.

Så småningom fritidspolitiker då jag uppnått mål ett: näringslivskarriären. Nu vill jag ge tillbaka; tjäna det land som tagit emot mig. Politiken ledde mig tillbaka till rötterna; intressen som emanerar ur min historia och mitt arbete med JAS Gripen Exporten i gränsskiktet mellan företag och politik. Jag har bara bytt sida.

Strävsamt politiskt arbete ger kunskap och erfarenhet. Intresset för säkerhet och försvar ledde till insikt om vikten av samhällssäkerhet och där hittade jag Frivilligorganisationerna och blev inspirerad när jag insåg att jag kanske kunde bidra. Valde Criscom utifrån min erfarenhet av kriskommunikation. Sen sökte Hemvärnet Infobefäl till Östergötland. Criscom skulle utbilda dem. Jag sökte och fick förtroendet. Kravet är GU-F. Jag hann få pappren klara till årets sista utbildning i Umeå.

Så.
Just walk the talk.

Vi tror på dig

Norrköping I dagens NT står att läsa om Moderaternas förslag kring trygghet, som vi berättade om på en pressträff i fredags. 

Vi tror på att trygghet skapas tillsammans, inte av det offentliga allena. Den riktiga utväxlingen får man när man kan engagera ideella krafter; då skapar vi trygghet tillsammans, då kan vi göra riktig skillnad för Norrköping.

Tex ser jag ett behov av goda förebilder och stöd för dem som kommunen skickat på behandling och som sedan behöver komma tillbaka in i samhället men undvika gamla invanda mönster och strukturer.

Vi tror att alla söker tillhörighet och vill känna sig behövda. Vi tycker att kommunen bör tillhandahålla en modell för att underlätta för ideella krafter att engagera sig och bidra, men även att få känna sig behövda. 

Vi Moderater tror på människans inneboende kraft och vi tror att det är politikernas jobb att skapa förutsättningar för detta.

 

Artikel i NT:

http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/fler-maste-hjalpa-till-for-ett-tryggare-samhalle-om4878305.aspx

 

Här även vår livesändning efter pressträffen:

https://www.facebook.com/moderaterna.norrkoping/videos/2152050328154263/

 

 

Nya tider - nya tjänster

Norrköping Tänk att det alltid är brist på vissa kompetenser så att vissa jobbar halvt ihjäl sig medan andra hamnar utanför. Pusselbitarna passar inte alltid in i den gamla invanda mallen. Såklart. Pusselbitarna är ju modell 2000tal och mallen 1900tal. Ett systemfel som inte går att rätta till med gamla och kända verktyg allena.

Vissa är intresserade av att studera och managera. Andra föredrar annan yrkeskarriär. Men varför tänker vi fortfarande bara kontor och verkstad. Det finns (minst) en kategori till: servicesektorn – dessa fantastiska människor som älskar att serva utgör är en sektor som är extremt liten i Sverige och har störst potential att växa!

Jag kan tänka mig många ytterligare tjänster som skulle uppskattas oerhört och som många är beredda att betala för. Städ, gräsklippning, läxläsning och annat hushållsnära ingår redan i RUT. Men de mer ovanliga tjänsterna: att någon hämtar dig och din bil när du varit iväg på festligheter, eller att det finns någon att ringa som kan hämta tonåringen i stan, att kunna ringa någon och bolla en affärsplan eller en pensionsplan, att ringa in en god lyssnare på fika när man behöver en...

Listan kan göras oändlig och individuell. Så olika som vi är. Och lika mycket värda.

Vi måste våga utveckla dynamiska mallar för alla oss pusselbitar istället för att bedriva klappjakt på kreativa entreprenörer och deras eventuella vinster.

Joanna Sjölander heter jag och är Moderat fritidspolitiker i Norrköpings Kommun. Jag är ledamot i Fullmäktige, 2:a vice ordförande i Socialnämnden och vice ordförande i Upplev Norrköping AB, samt ledamot av Direktionen i Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen. Jag är dessutom ordförande för Moderatkvinnorna både i Norrköping och i Östergötland och därmed medlem i Kretsstyrelsen samt Förbundsstyrelsen.

I övrigt är jag egen företagare och konsult inom marknadsföring, affärsutveckling och kommunikation efter många år på ledande marknadspositioner inom IT och försvarsindustrin. Jag brinner därför lite extra för försvars och säkerhetsfrågor samt kriskommunikation. Men framför allt intresserar jag mig för den enskildes rätt- & skyldigheter och hur samhället på bästa sätt kan erbjuda en trygg, fungerande plattform för dessa så att människor kan försörja sig och komma till sin rätt.

Jag bor och trivs med maken, som är entreprenör och företagare, samt min 9-åriga son och krulliga hund i Norrköpings stad och kan ofta ses skynda runt på cykel även om jag framför allt gillar att framföra motordrivna fordon och att resa till ständigt nya destinationer.
  • Twitter
  • @JoSjo

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se