Logga in
Logga ut
Värme och åter värme Löfsveds Valdemarsviksblogg Löfsveds Valdemarsviksblogg
Vädersponsor:

Jonas Andersson (V)

En del kallar det tur...

Gusum Tur med cash...kan man ha i olika former av spel måhända, men tur i kommunal ekonomi...icke!

Återigen visar Valdemarsviks kommun upp ett plusresultat, denna gång årsbokslut 2017. Kommunens finanser är så att säga mycket goda. Vi inom majoriteten har återigen visat på ett politiskt ledarskap som tagit ekonomi, utveckling och resultat på allvar. Med tydlig riktning mot kommunvisionen och evig jakt på eftersatt underhåll, balanserar vi fram utrymme för nysatsningar. SAMT sedan väldigt länge. verkar nu kommunen närma sig 8000 innevånare!

Men inget av detta skulle vara möjligt utan kommunens medarbetare som drar sitt strå till stacken! Tack för ett gott arbete!

Man bör kika på Alliansens resultat de ca trettio åren, innan nuvarande majoritet. Det bestod av utförsäljningar, inskränkt underhåll, märkliga drömmar om spa-tefat på ett av bergen i Valdemarsvik, samt minus i kassan. Man kan undra vad de hade "trollat" ihop de senaste åren utan V, Mp, S & NB vid rodret...troligtvis en fortsatt krympande kommun.

Ett tydligt tecken på alliansens oförmåga i ett progressivt ekonomiskt tänkande, är just det att de inte har något alternativ att erbjuda. På senaste kommunstyrelsen då resultatet för 2017 presenterades, tackade de och sa ja till årsredovisningen!?

Nu har regeringens vårbudget presenterats, med tydliga inslag av vänsterförslag, en budget som kommer att ge kommuner ytterligare medel till t ex sommarjobb, förskola och solceller. Ett litet tillskott inför framtidens utmaningar.

Den närmsta framtiden avgörs i september, frågan är väl då, om man förlitar sig på trygg ekonomisk hantering av de medel som finns att tillgå, eller om man som väljare förlitar sig på turen...

  

Semester för att orka!

Gusum Semestertiderna har rullat igång på allvar och om en vecka infaller den tradionella industrisemestern, otroligt skönt och välförtjänt för alla arbetande. Men hur många kommer att använda de första veckorma till att försöka återhämta sig igen, till en normal levnadstakt?

Allt för många i dagens arbetsliv ramlar ner i utmattningens svarta hål eller snubblar in i semestern över prestationströskeln höga höjd. Att arbetslivet i detta land har höjt tempo och graden av tillgänglighet ökat, har inte passerat obevakat av samhället och media. De flesta undersökningar om nuläget i landets olika arbetsmiljöer visar tydliga tecken på stress skador. Inte bra för någon verksamhet, privat eller offentlig och absolut helt förkastligt för den enskilde arbetaren samt för vårt samhälle, ohållbart i det långa loppet.

Vad gör då arbetsmarknadens parter? Just inget, det finns ensklilda lokala avtal t ex inom kommunals avtalsområde, där man sänkt årsarbetstiden och samtidigt tillfört mer friskvård på arbetstid. Alltid något...men inte tillräckligt.

Vänsterkrafter i några kommuner i landet har lyckats driva genom 6 timmars dag för anställda inom vård & omsorg, med mycket goda resultat, både personalmässigt och resultatmässigt! Varför nappar inte fler på detta?

Än så länge verkar de fackliga centrala parterna fokusera på att jaga kronpåslag, än att se till medlemmarnas långsikta hälsa...därav behovet av ett politiskt initiativ.

Nationellt, regionalt och lokalt driver vänstern frågan om 6 timmars arbetsdag, en sjävklarhet för att klara av dagens och morgondagens arbetsliv. I Valdemarsviks kommun är behovet av förkortad arbetstid som störst inom äldreomsorgen och förskolan, något som jag personligen lyft ett antal gånger i berört kommunalt utskott. Finns det ekonomiska utrymmet? Absolut, och jag kastar gärna om frågan till; har vi som kommun råd med att förverka personal och kompetenser?

Semestern som arbetarrörelsen kämpat till sig, med lagstiftning därav, ska vara till för en normal återhämtning, där man som medarbetare kan komma tillbaka till jobbet med nya krafter och måhända idéer. Det är detta som ger Sveriges styrka. Utarbetade och slitna medarbetare skapar inte någon varaktig framtid för privata företag eller offentliga verksamheter.

Det finns ett folk i denna värld som är mycket lojala till sina arbetsgivare, har en av de högsta övertidsuttagen i västvärlden och kämpar o stretar tills man går sönder istället för att säga ifrån - det är vi svenskar. Det är faktiskt tid för att växla över en del av den konstanta tillväxten från pengar till tid. Tid för den enskilde och hälsan i ett långt arbetsliv.

PS! Vi (dvs 60:io & 70:io talister) ska arbeta till minst 71 års ålder för att få ut full pension! Hur många arbetstimmar blir detta om man som jag började knega vid 20 års åldern!? Orkar inte räkna på detta just nu...

6 timmarsdag...ja tack!

Alla dessa små barn!

Gusum Om någon för två år sedan hade siat om att kommunens förskolor skulle vara fullproppade av barn till sommaren 2018, hade nog de flesta skakat på huvudet av skepsis, men nu är det så, förskolorna är fullproppade av barn!

En helt osannolik utveckling! Till och med Gryts förskola är nu för liten, för att kunna ta emot Gryt-bygdens barn.

Vi (V,S,Mp & NB) har stött och blött förskolefrågan i Valdemarsvik med beslut kring två helt nya förskolor, samtidigt som hyrda tillfälliga lokaler har fixats till på Loviseberg. Vi flyttar hyrpaviljong från Gusum till Ringarum nu till nästa läsår för att där klara av förskoleuppdraget, samtidigt som vi för Ringarums del ska ta ett helhetsgrepp om skolområdet och området med älderboendet, för att finna lämplig yta för en helt ny förskola. Givetvis med en lokalt förankrad process som i Valdemarsvik.

Gryt, ja det blir att sondera alla möjligheter. Tyvärr äger vi inte fastigheten som förskolans inryms i, men nuvarande fastighetsägare har tidigare genom åren varit en kreativ förmåga, så ideér från dennes sida kommer nog.

Ett annat behov är förskola på obekväm arbetstid, dvs oftast kvällar, för de föräldrar som arbetar kväll inom t ex kommunens äldreomsorg. En svårplanerad verksamhet och svårplacerad, Valdemarsvik? Gusum? Ringarum? eller ambulerande?

Ja, det senare ska nog lyftas igen, med ambulerande förskola innebär det helt enkelt en förskola på hjul. Detta finns att tillgå just nu i Linköpings kommun där de används som avlastande funktion för överfulla förskolor. Det här kan vara något för vår kommun också, dels avlasta våra förskolor på dagtid och sedan ta rollen som förskola under kvällstid inom hela kommunen.

Alla dessa små barn! Trevliga utmaningar för oss inom politiken att fixa förskoleplatser...men kära föräldrar o blivande...ni spräcker alla tänkbara prognoser, vi  hänger inte med i eran takt...;) 

Tillsist måste jag ge en stor eloge och min fulla vördnad inför den faktiska förskolepersonal vi har inom kommuen, som trots trånga och tillfälliga lokaler, lyckas genomföra ett så bra arbete med barnen, TACK ska ni ha!

Vammarskolan - i stormens lugna öga

Gusum Att vara politiker är oftast mycket trevligt och intressant, som t ex idag, när jag tillsammans med två andra fritidspolitiker gjorde ett av våra obligatoriska verksamhetsbesök i Valdemarsvik, denna gång Vammarskolan.

Vammarskolan används tyvärr fortfarande av några politiska företrädare som föremål till att försöka påvisa missförhållanden i kommunen. Men vilken fel bild av skolan de försöker förmedla inför valet i höst. 

Vi fick idag börja med att delta i en klass som redovisade ett eget valt ämne, på engelska, inför andra klasser och lärare - högst imponerande engelska med olika faktabegrepp flödade i foajén! Därefter möte med rektor som gav en bild av en skola med bra arbetsmiljö, goda resurser, bra resultat samt med god framtidsutsikter.

Innan avfärd en snabb fika i lärarnas lunchrum och samtal med de tu som hade rast just då, även här märktes ett lugn som inte fanns för ett år sedan. Att sedan samtalet abrupt avbröts av brandlarmet med tillhörande utrymning, inräkning och brandkår är en annan sak, men detta gav oss också en bild av välinövade rutiner! Beröm till personalen!

Men man ska vara medveten om att Vammarskolan är en arbetsplats och skola som befinner sig i stormens lugna öga. För runt omkring blåser det friskt, och det är inga goda seglarvindar precis. I Norrköping ska sittande majoritet spara bort det elevnära assistentstödet - vilket kommer ge lärararna en mycket tuffare situation, I Linköping betalar man höga löner till sina lärare samtidigt som de ger dem helt orimliga arbetsförhållanden som leder till höga sjuktal - lärarna går helt enkelt sönder...

Här i Valdemarsvik, har vi hög lärartäthet, bra mer resurser kring eleverna, lärarlöner som ligger i linje med övriga länet, samt en god arbetsmiljö, (läs lärarförbundets ranking av landets kommuner). Visst har kommunen framtida ekonomiska utmaningar - men hur de löses beror på vem som får förtroendet i kommunen och i Riksdagen efter valet. De senaste 2 åren har regeringen med påtryckning av Vänsterpartiet skjutit till gott om extra medel till kommunerna, jag ser gärna en fortsättning på den lösningen. 

Husdrömmar i det ojämlika Sverige

Gusum Alla har nog sitt drömboende - från hyresetta till hus på landet. Något som man kan tycka borde kunna uppfyllas i ett av världens rikaste länder, men så är inte fallet - Sverige har blivit mycket ekonomiskt ojämlikt.

SVT:s programserie Husdrömmar -  visar upp en sjuk bild av drömboendets möjligheter, här får man följa allt från "nästan normala villa projekt" till helt absurda byggnationer. Nu är nog inte denna programserie tänkt att skildra t ex en ung persons förnedrande jakt efter ett andrahandskontrakt i Stockholmsområdet (eller vilken stad som helst), utan lite speciella och udda husprojekt, vilket i sig inte är fel. Problemet är dock den totala naiviteten till hur husen finansieras och efter vilka vilkor byggarna arbetar för.

När t ex Valdemarsvik kommun ska bygga en ny förskola (som har ca samma omfattning som en del av programseriens hus) ställs det i upphandlingarna krav på byggnormer, entreprenörers kompetens samt rådande arbetsvilkor på markanden = ca 20 miljoner. Mycket kapital för en liten kommun, parentes för villabyggarna i Husdrömmar! Är Sverige jämlikt!?

Oavsett om väl beställda personer bygger sina drömmar på hög kapitalavkastning eller med galet stora banklån så visar det på hur sjuk bostadsmarkanden är idag. Det ska inte t ex gå att låna så stora belopp som flera miljoner på en gammal nedgången villa i en storstad, bankerna måste i detta läge tvingas ta sitt ansvar och begränsa drömmarna till realistiska nivåer. Och de som kan bekosta drömboende med rent kapital, visar mer på ett folkhem som inte existerar mer, än på nyliberalismens showroom som denna programserie är. Som uppvägande programserie borde SVT eller TV4 (ibland upplevs de mer samhällskritiska än public service!) lansera "Mardrömsboendet", här skulle man kunna få följa de som tvingas bo hos vänner o släkt, dela en trea med över 10 personer, bo i fuktskadade lägenheter, "köpa" svartkontrakt mm, mm. 

Alla ska kunna få drömma om sitt drömboende, men också känna att det kan faktiskt realiseras. Därför står vi inom vänstern för en jämlik beskattning av kapital. Vi ser hellre att resurser frigöres till lägenheter som alla har råd med och med en standard för framtiden. Galna naiva x antal miljonprojekthus kan vara kul på TV, men värdelöst för det gemensamma samhället.

Valdemarsvik t ex, skulle behöva en statlig injektion-subvention för byggnation av nya lägenheter, vilket "marknaden" på oöverskådlig tid inte kommer att fixa. Ja - det råder bostadsbrist även i vår kommun! Men statens subventioner kräver inkomster - inkomster via beskattning av kapital som finns hos den rika tiondelen i landet.

Jonas Andersson är ordförande i Valdemarsviks partiförening och dess nuvarande Kommunfullmäktigeledamot & kommunstyrelsen.  

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se