Jonas Andersson (V)

Natos playground!

Gusum Vi - dvs Sverige som nation har inte haft främmande makts militära enheter på vår mark sedan andra världskrigets hukande för nazityskland. Nu släpper vi in Natos miltära kraft i vårt land för andra gången på kort tid, för att öva krig mot en "fiktiv" fiende från öst, med argument som att t ex få "militära erfarenheter". Till vilken nytta? Är det fredsiver eller kapprustning? Ställ dig följande tre frågor:

Är det någon som inte tror att den fiktiva fienden är Ryssland? Är det någon som missat Natos upprustning i de forna öststaterna? Är det någon som tror att den fiktiva fienden ensam står för en ökad militär spänning i Europa?

Sverige tjänar absolut ingenting på att spä på kapprustningen i Europa och framförallt inte på ett så tydligt ställningstagande mot den fiktiva fienden och på Natos vilkor. Det ända som sker är en tilltagande militär spänning även här i Norden. Det är bara ett stort nederlag för oss. Militärövningen Aurora är ett stort misstag.

Jag är för allmän värnplikt - en värnplikt för alla, utan urval, där unga medborgare kan få en militär eller civil beredskapsutbildning. Som land bör man bygga en generell kunskap kring krissituationer, militärt men framförallt och mest troligt; naturkatastrofer. 

Allmän värnplikt behöver inte innebära en återgång till en absurd militär a´la stridsvagnar upphöjt med x antal ubåtar som slagkraft, vilket flirtar med landets alla möp:ar (militärtöverintresseradepersoner) och ÖB.

Om Gotland har x antal stridsvagnar och soldater på plats har ringa betydelse för Nordens säkerhetsstabilitet, troligtvis tvärtom. Skulle den "fiktiva" fienden från öst verkligen binda upp militär kapacitet på Gotland för att ta kontroll över Östersjön? Nop. Vid en kris har de redan den marina kapaciteten att göra detta utan att slösa gröna gubbar bland raukarna. Kan detta ske? Knappast, eftersom Europa är den "fiktiva" fiendens största handelspartner. Inga pengar...inga gröna gubbar.

Det Sverige som nation behöver göra är att arbeta för avspänning. Vi vet att den fiktiva fiendens ledare inte är helt hundra, men Natos största medlems ledning - samma kaliber eller? Det finns bara en väg att gå:

Stå på egna neutrala ben, håll kapprustningen i schack, för en förtroende skapande utrikespolitik med båda parter...det har vi gjort förr med Palme i spetsen! Det är dags att Margot visar allvar med den feministiska utrikespolitiken.

Samt: abslout ingen playground för Natos trupper!

 

 

Lärarleg på profitens vilkor

Gusum Eductus - har på markandsmässigt kotym "fixat" svenskutbildning för våra nyanlända helt enligt rådande reglemente inom skolvärlden. För j-gt kan man tycka, men det är i denna markandsutsatta skolvärld vi just nu lever. 

Som vanligt är det de mest maktlösa som drabbas - eleverna. Flera nyanlända har fått en språkutbildning som inte håller måtten.

Vem är då anvsarig? Eductus företagsledning - giriga ja, men de följer Björklunds spelplan. Rektor på Eductus - till viss del kan det vara så. Betygsättande lärare med legitimation - ja, egentligen! För det är betygsättande lärare som utför myndighetsutövningen med betygsättning.

Men varför sker då detta? Både skolföretagsägare och skolledare vet att de kan pressa lärare att sätta otillböriga betyg, pga att läraren viker sig, för att hen vet att det från myndighteshåll inte görs några inspektioner på betygsättning eller att lärarlegitimationen riskerar dras in av fel i betygsättning.

Den svenska modellen kring lärarleg (jag har sagt det tidigare) fungerar inte. Just nu är den formad efter marknaden - profiten. Ett lärarleg ska grundas på kunskap & kompetens (här fungerar skolverkets utgivande av leg fortfarande som en fiskdamm) men det ska även garanteras och kontrolleras av den myndighet som trots allt delegerat ett ansvar till läraren, och detta ansvar tar inte Skolverket och inte Skolinspektionen heller. Varför? Saknas det kompetens där hos myndigheterna eller vill de inte röra i Björklunds gamla soppa?

Det sorgliga i denna historia är att vi har en regering med Fridolin i utbildningsfronten, som inte fattat galoppen fullt ut. Här har då regeringen hellre spätt på de svaga lärarlegitimationerna med styrda lönemedel. Lönemedel som arbetsgivare själva har fått bestämma över, t ex premiera dem som sätter "rätt" betyg. Regeringens inspel har bara förvärrat situationen.

Men det är glädjande att Helena von Schantz med sin artikel i NT, insett följderna av sitt parti agerande, när de införde lärarlegitimation på marknadens vilkor. Vi vet sedan tidigare att Helenas parti med Björklund i spetsen önskar en statlig skola (vilket borde innebära en död för friskolorna). Liberalerna behöver inte vara så radikala, det räcker med att stödja Vänsterpartiets och regeringens förslag kring vinstbegränsningar nu i höst.

Ta bort girigheten i skolan, se till att Skolverket börjar agera som myndighet, då närmar vi oss en säkrad utbildning för alla, oavsett utbildningsform.

Servicetrafik i Valdemarsvik!?

Gusum Lagen om färdtjänst är helt klart en mycket restrektiv rättighet, enligt förabetena inför lagen så är ingången den att färdtjänsthandläggare inte ska ta hänsyn till den sökandes möjlighet till att åka kollektivtrafik, eller om det finns kollektivtrafik överhuvudtaget. 

Samtidigt är den samhälliga viljan den att man som åldrande ska kunna bo kvar i sin bostad så länge som möjligt - vilket höjer livskvaliten och måendet generellt. Med kommunens hemtjänst fungerar detta mycket bra, men hur blir det med resandet?

Med Valdemarsviks centralorts topografi är det mycket få äldre som kan nyttja de busshållplatser som finns utmed Storgatan samt busstationen, man kan inte ta sig till dem. Att blicka tillbaka till den gamla ringlinjen som fanns till 2005 är inget alternativ heller, den kunde bara täcka upp några gatustråk till.

I detta läge bör man vända blicken mot anropstyrd servicetrafik! Vilket finns i Örebro och Uppsala t ex, ett komplement som kan fylla glappet mellan den ordinarie bussen och rätten till färdtjänst. Ett fordon anpassat efter resandets behov och Valdemarsviks gatunät. Vår landsbygd har nu anropsstryd närtrafik där du kan beställa resa hemmifrån och till närmsta busshållplats eller resecentrum! Att finna en lösning kring detta tema är nog inte helt fel, och borde kunna passa in i kommunens snäva budget.

Att förhindra åldrande medborgare att bli isolerade är helt klart värt några gemensamma slantar. 

It-outsourcing = Alliansfiasko

Gusum Hur ska kommuner, regioner och myndigheter handha våra och samhällets it-information? Med upphandlade privata bolag (läs outsourcing) med vintsintresse i första rummet och säkerheten sekundär? Eller ska man ha egna anläggningar och driftsystem utan vintsintresse med säkerheten i första rummet?

Valdemarsviks kommun har egna system och driftenhet, vilka vi kan granska och påverka själva, lite scarry kanske, men trots allt har vi möjligheten att hålla koll. Hur stor insyn och påverkan skulle vi ha via ett upphandlingskontrakt med ett privat bolag? Noll...

Alliansen ser hellre att medborgarnas och samhällets it-information läggs upp i privata företagsmoln, moln (dataservrar) som kan ligga i vilket land som helst, med tvivelaktigt säkerhetstänk. Transportsstyrelse - haveriet är ett resultat av denna vilja som den dåvarande Alliansregeringen drog i gång. De ville ha myndigheternas it hantering för en billigare peng än genom statlig förvaltning, därav outsourcing, en outsouring som i första skedet möjligtvis blev billigare och någon (dvs de bolag som vann upphandlingen) tjänade en grov hacka. Men nu får skattebetalarna bita i den sura retroaktiva prislappen, att reparera informationsläckaget samt ersätta nuvarande system med något nytt och säkrare. 

Som vanligt med Alliansens kapitalgynnande rivningsverkstad så får vårt samhälle och dess medborgare betala sura efterräkningar, listan kan göras lång...

Med generaldirektör Thomas Pålssons utredning kring en statlig gemensam molntjänst, med högre säkerhet och lägre kostnader (eller som han uttryckte sig "Rensa upp i det här området"), skulle myndigheternas it säkerhet uppgraderas, plus att nya jobb på landsbygden skulle kunna skapas med nya serverhallar!

Privatiseringar av offentlig verksamhet kommer aldrig gynna samhällsmedborgarna och allra minst landsbygden. När ska detta sjunka in i t ex Centerpartiet medvetande, som påstår sig vara ett landsbygdsparti? Vi inom Vänsterpartiet har gjort denna analys för länge sedan - satsa på gemensamma offentliga resurser och ägande, då skapas incitament till att flytta jobb från stad till land (Eko-eko rapporten).

Det skulle väl sitta fint med nya statliga arbetstillfällen på landsbygden Jenny Ek (C) eller???  

 

Varför är "fulmat" normen?

Gusum Fulmat - i detta sammanhang mat producerad med hjälp av konstgödning och gifter! När jag går och veckohandlar mat, så går jag och letar efter mat som är sund ur ett ekologiskt perspektiv, med hjälp av butikernas gröna prisetiketter så funkar det hyfsat. Men varför ska vi behöva leta efter en speciell prisetikett, varumärkning eller organisationsmärkningar!? Hur vore det att vända på perspektivet?

Så låt oss nu gå in i en butik där vanlig sund mat är prissatt efter tillgång och efterfrågan, köp din frukt i lösvikt, grillskivorna ligger paketerade i en återanvändningsbar förpackning och grädden finns i sin vanliga 3 eller 5 dl förpackning. Men hoppsan! Här har butiken ett fint erbjudande på jordgubbar...men framodlade med hjälp av bekämpningsmedel mot svampangrepp samt med konstgjorda gödningsmedel (observera den varningsgula etiketten för giftrester i frukten och miljöpåverkanssymbol). Hur många skulle nappa på detta erbjudande oavsett pris?

Eller när du ska välja vetemjöl till ditt hembak - väljer du den vanliga förpackningen eller den gulmärkta som har en miljöpåverkanssymbol som påvisar ogräsmedlens och antimögelmedlens roll i bidöden, trots det lite lägre priset? Samt när de extra billiga färdigmarinerade grillskivor av utländskt ursprung visar symboler för antibiotika resistensa bakterier, hur väljer du då?

Mums med lite giftrester och läkemedelsrester!? Tror inte det. Här är problemet idag, de ekologiska livsmedelen presenteras och säljs som unika produkter, produkter för de medvetna och med lite mer i plånboken, det extra i livet, inte normen. De "konventionella" livsmedlen glider genom som normgivande, trots att dess produktion är det största hotet mot mänsklighetens existens. Borde inte dessa livsmedel märkas med varningssymboler? Köper du detta bidrar du till din egen ohälsa och jordens förstörelse!

Den dagen en butik eller en kedja utav dem, vänder på perspektivet, då har vi återtagit vår matproduktion till som den en gång var.

Ett litet steg på vägen, från statens sida vore att sänka momsen på ekologisk mat och höja för "fulmaten", de flesta styr sitt handlande efter plånboken. Att kräva "ful" märkning borde ligga i den svenska livsmedelsindustrins intresse - det kallas för konkurrens fördelar...

 

Jonas Andersson är ordförande i Valdemarsviks partiförening och dess nuvarande Kommunfullmäktigeledamot & kommunstyrelsen.  

  • Mest lästa bloggar
Östgötahockey

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se