Logga in
Logga ut
Tiggarna-cirkeln är sluten Rodi Ailert (V) Rodi Ailert (V)
Vädersponsor:

Marie Bager

Maries NEURO-blogg

LSS boende - inte här!

Söderköping Äntligen så har vi kommit igång igen  med ett Tillgänglighetsråd i Söderköping, nu tillsammans med fd pensionärsrådet. Från båda

håll var vi kritiska till kommunens förslag, men vi kom också överens om från båda hållen att vi testar!

Igår diskuterade vi bla FÖP:en , äldre boenden och LSS boende som ska byggas.

Nytt LSS boende planeras, de kringboende kallades till ett möte före jul där komunen visade hur de planerar och hur det ska se ut.

Diskussionen blev högljudd och det framkom tydligt att , "vi vill inte ha ett LSS boende här" - inte intil del egna villorna?

kan det verkligen vara sant?

Hur kan någon enda människa vara så trångsynt? Precis vem som helst kan plötsligt en dag behöva ett LSS - boende , med tillsyn och stöd, ingen är skyddad från d förändringen i sin livssituationen.

Jag deltog inte själv i informationsmötet före jul, men har nu fått samma referat från flera håll och jag kan bara bli upprörd och jag förstår inte?? 

Får vi vara hur intoleranta som helst?

Vårt samhälle består av människor med olika föutsättninger och möjligheter och det måste vi lära oss att fungera med runt omkring!

 

Ett brev betyder så mycket!

Norrköping 25 föreningar som jobbar med och knyter till sig personer med olika funktionsnedsättningar flyttade för snart ett år sedan till Thapperska på Gamla Övägen.

Det tog inte så många dagar förrän anställda och förtroendevalda upptäckte svårigheten att posta brev - ingen gul låda fanns tillgänglig. Ja - tillgänglig att stoppa brev,då fansn en på Sprängstensgatan, men den är borta nu,  sen finns det en vid sjukhusets huvudentre.

Den som använder manuell rullstol, har kort gångsträcka eller åker färdtjänst, kan efter arbetet inte ta sig till sjukhusets entre, färdtjänsten gör inte den lilla omvägen! Åker jag anpassad bil måste den parkeras rullstol, ska tas ur,  rulla fram till entren, lägga breven, rulla tillbaka, in med rullstolen och sen åka vidare. Det går inte att köra fram vid den lådan!!

Neruo förbundet skickade ett mail till Post Nord och fick ett luddigt svar, det luddiga svaret medförde att Neruoförbundet tog initiativet och gjorde en skrivelse som ytterligare 6 föreningar ställde sig bakom.

Så kom ett brev från Post Nord!

Brevet var adresserat till NHR, vårt gamla namn som byttes 2013 och det var ställt till Sandbyhovsgatan, varifrån vi flyttade för 10 månader sen - brevet som de hade svarat på  var skrivit av Neuro förbundet på Gamla Övägen??

Svaret lyder som följer:

"Tack för att ni kontaktat oss.

Brevbärarkontoret och kommunen är de som bestämmer vart befintliga och nya brevlådor ska vara placerade.

Det är tyvärr inte praktiskt möjligt för oss att tillgodose varje enskild persons önskemål av placering på brevlådorna.

Jag har framfört ert önskemål vidare till brevbärarkontoret förkännedom. Se dem ett behov

av ännu en brevlåda i området så kommer dem att tillgodose en."

 

Hur kan 25 föreningar med brev i olika omgångar till 1000-tals medlemmar ses som varje enskild persons önskemål?

 

Fritidsbank??

Norrköping Tänk om det kunde skapas en "Fritidsbank" även för sportartiklar för dem med funktionsnedsättning??

Tänk om det fanns möjlighet att prova och låna en trehjulig cykel för att se om ens barn med funktionsnedsättning'

kan använda en sådan, eller låna kälkar för vintersport.

Para Norrköping, fd NHIF har en del redskap tex kälkar för isåkning, och en del andra prylar för  sport.

Men det är inte så lätt för dem att bygga upp en bank med olika hjälpmedel så att vi i alla olika åldrar skulle kunna testa  ute aktiviteter på snö och is, cykel på en sommarväg samt olika vatten redskap en varm sommar dag.

Alla artiklar som skulle ge funktionsnedsatta samma möjlighet som friska är mer än dubbelt så dyra. Det lär inte heller finnas något överskott av prylar som står i garage och förråd och samlar damm.

Nej, så väl är det inte, det blir även fortsättningsvis, en fondansökan som kan ev ge ett bidrag, sen gäller det att använda det som köpts och inte tröttna eller växa ifrån!!

Dieselbil!

Norrköping Nu dras knutarna åt, flera länder ute i europa stänger dörren för dieselbilarna, många i Sverige med funktionsnedsättning kör en wolkswagen Caddy = dieselbil, undrar hur det ska bli?

Även många taxibilar tex i Stockholm är Caddy, de kör personer som är rullstolsanvändare runt i hela Stiockholm

Har man köpt en bil som sen anpassats, så ska den rulla i minst nio år, innan dess är det inte lönt att försöka få hjälp till ny anpassning, så ser regelverket ut!

En Caddy har visat sig vara en för många väldigt BRA bil att anpassa, den är förhållandesvis enkel att ändra i så att men får med sig permobilen  eller rullstolen och den kan ändå fungera som familjebil.

Om det blir stopp i tätorter, då är det inte mycket nytta man har av sin anpassade bil?

Ur miljösynpunkt måste man ju fundera på om det är bättre att de som har anpassad bil får köra in och ut i centrum, eller att färdtjänsten ska åka in och lämna  och sen komma tillbaka och hämta??

Idag har vi en del dispenser, hoppas det kan bli så även framledes, åtminstone i en övergångsperiod?

 

"Hjärntrötthet"!

Norrköping Igår, klämde vi in så många vi kunde i Aulan på Thapperska, vi kan inte ta in så många som det står i föreskrifterna, utan räknar varje rullstol som två - vi tar plats!!, sen är vi dessutom otympliga!

Det var bla medlemmar, andra intresserade, representanter för dem som jobbar med neuropatienter i rehabilitering, anhörigkonsulenter från kommunen, en grupp från Försäkringskassan och från Assistans, alla berörs på olika sätt av brist på kunskaper om Hjärntrötthet, en del har hjärntrötthet, andra står brevid och är anhöriga opch sen har vi dem som på ett eller annat sätt ska vara de som kan stödja och hjälpa.

Professor och överläkare Lars Rönnbäck från Sahlgrenska i Göteborg föreläste, han har under flera år ägnat sig åt att klarlägga mekanismer bakom mental trötthet/hjärntrötthet efter skada eller sjukdom i nervsystemet och att utveckla diagnostiska instrument och behandlingsstudier.

Han förklarade att hjärnan inte kan lagra energi och att det inte finns någon extra växel att lägga in. 

Många är trötta hela tiden, men inte sovtrött. Man kan inte läsa en text och veta vad man läst. Hjärnan måste läsa varje bokstav, sammanlänka dem till ord, sen till meningar och stycken. När det inte fungerar och man vet vad man lästa - då måste man finna ansdra metoder att tillgodogöra sig texten .

Många kan inte laga mat, de får inte inhop ingredienserna i den ordning som behövs för att det ska bli en ätbar rätt.

Andra får inte med sig i väskan det som behövs, busskort, telefon, gympakläder eller vad det nu är som man ska ta sig för.

Vi har svårt att sätta oss in i diagnoser som inte syns! Vilket inte gör det enklare för de drabbade och det är inte ett lättlöst problem samt att gruppen tycks växa? Det är fler och fler yngre, de har haft en stroke, eller hjärntumör. Sjukvården har blivit skicklig på att ta hand om dem, men sen ska livet gå vidare - men hur? 

 

Måltidsvän + frisk luft!!

Norrköping Förslaget från kommunen om en måltidsvän är ett mycket viktigt förslag! Vi vet att det finns medlemmar i föreningen och många andra med funktionsnedsättning  som inte pratar med någon, varje dag och det har inget med ålder att göra utan den sociala situation man hamnar i, när man tex får en neurologisk diagnos.

Vi vet också att man äter bättre och maten smakar bättre om man äter tillsammans med någon, alltså är det ett viktigt steg, för att inte bara få någon att prata med utan också för att tillgodogöra sig maten bättre!!

Men så var det en sak till, den årstid som vi befinner oss i just nu!  Det är nästan omöjligt för ett flertal av dem med funktionsnedsättning att ta sig ut och ta en runda, om man kan ta sig ut så kan man ju dela upp sina ärenden och genomföra något varje dag. Då får man en rutin som ger lite frisk luft och enkla samtal  varje dag.

Men har man inte ett hjälpmedel som fungerar för ute bruk, i det vita vädret, då är denna egentligen enkla och självklara manövern omöjlig.

Bristen på hjälpmedel medför ju i sig också brist på naturliga kontakter som kommer när man gör sina ärenden!!

Det finns bara en grupp som har rätt att äta tillsammans med andra och rätt till en timmes frisk luft varje dag , de är de som är intagna i en kriminalvårdsanstalt!

En måltids och promenadvän - då tar vi ett steg mot  bättre hälsa!

 

Välkommen till Marie Bagers NEURO-blogg. Marie Bager är aktiv i NEURO förbundet i Norrköping/Söderköping. (NEURO förbundet är fd NHR). Namnbytet har beslutats eftersom ordet handikapp i ett organisationsnamn inte längre är politiskt korrekt. NEURO förbundet är en partipolitiskt obunden ideell intresse , service och kamratorganisation för alla med neurologisk diagnos och deras anhöriga. Jag har flera förtroendeuppdrag, lokalt, regionalt och på riksnivå. Min uppgift är att företräda människor med neurologiska diagnoser och att sprida kunskap om livet med en neurologisk diagnos. Målet är att alla ska få så mycket kunskap så vi tillsammans formar ett samhälle med plats även för dem som inte kan prestera 100%.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se