Logga in
Logga ut
77 luncher och sen 10 maraton .-) Reidar Svedahl (L) Reidar Svedahl (L)
Vädersponsor:

Solen är röd i Karlstad

Just nu pågår Vänsterpartiets kongress i Karlstad. Jag är inte ombud, men har tre anledningar att vara här.
1. Jag är här som åhörare och jag känner mig bekväm i den fria rollen att komma och gå som man vill i kongresshallen.
2. Nåja, inte riktig som jag vill för jag är också utställare. ViSK - Vänstern i Svenska kyrkan presenterar sig och det har varit fullt upp vid infobordet. Jag har skrivit ett dokument om befrielseteologin där jag också förklarar varför den behövs mer än någonsin idag och självklart försöker jag rekrytera nya medlemmar.
3. Vänsterpartiet har bjudit in mig som gäst med anledning av våra stora valframgångar i Kyrkovalet i höstas.

Och mitt upp i allt ringer SVT Öst och vill ha en kommentar till Stjernkvists utspel i Folkbladet. Vem är Stjernkvist?? I Karlstad är det lätt att ryckas med i debatten som pågår i utställningshallen. Här finns bokförläggare, studieförbund, pensionärsorganisationer och många fler. I hörnet har SVT ställt upp sin utrustning och Mats Knutsson ler oavbrutet med mungipan lite på sned. Och i TV4:as monter står reportern som jag aldrig lärt mig namnet på. Jag säger till Bengt Berg från Värmland att reportern påminner om Kristersson. Bengt säger att de hör till samma gäng.

Och så blir det kulturinslag med Emil Jensen. Vilken ordekvilibrist! Jag har underskattat honom. Hans hyllning till Kulturtanten är både intelligent, rolig och tänkvärd.

I morgon åker jag hem och blir förmodligen mött på stationen av SVT öst. Tillbaka till vardagen igen

Länge leve de grå pantrarna!

”Låt ingen förakta dig för din ungdoms skull” skriver Paulus till Timoteus.

”Låt heller ingen förakta dig för din höga ålders skull!!” skriker Mona Olsson!!

 

Hur ser en pensionär ut? Den frågan blev aktuell häromveckan när det skulle fotas och filmas. ”En som är vithårig och skrynklig” föreslog en av ungdomarna.

Hmmmm….

 

Jag känner många pensionärer, nästan ingen av dem passar in på kriterierna ovan, men de har sitt stora engagemang gemensamt; ett engagemang för att bekämpa orättvisor i världen (där ålderism bara är en av dem).

Det är fördomar mot och diskriminering av äldre just på grund av deras ålder som man kallar ålderism.

 

I början av den här mandatperioden skrev Norrköpings pensionärsorganisationer ett brev till Kommunstyrelsen där de beskrev hur de blivit ignorerade av majoritetspolitikerna. De blev inte tillfrågade inför förändringar som berörde våra äldre medborgare utan fick informationen i efterhand. Förhoppningsvis är det bättre nu.

 

I flera av våra politiska partier i Norrköping finns seniorgrupper som håller sig uppdaterade kring vad som händer i kommunen. Vänsterpartiet är inget undantag.

De läser handlingar, söker information på nätet och kommer med skarpa förslag till förbättringar. De behövs, inte bara i sin egen grupp, utan också i våra olika nämnder och bolag. När krutröken lagt sig efter höstens val, hoppas jag att de olika valberedningarna har förstånd nog att välja in dem på dessa poster.

Slukhålet Utbildningsnämnden

 

Wikipedias definition av slukhål är:

”ett naturligt bildat dräneringshål där vatten leds ner från is- eller markytan till djupare liggande tunnelsystem. Slukhål förekommer främst i karstområden men även på glaciärer. Om ett slukhål bildas plötsligt, genom att taket på en underjordisk grotta kollapsar, är den korrekta termen för detta en instörtningsdolin.”

 

Denna text illustreras med ett foto på ”The Devils sinkhole” (Djävulens slukhål”) i Florida.

 

Jag tänker förstås på Utbildningsnämndens ekonomi. Vid morgondagens kommunfullmäktigesammanträde, då vi ska debattera årsbokslutet, kommer ett särskilt fokus att ligga på utbildningsnämnden. Revisorerna har framfört skarp kritik och Kommunfullmäktiges presidium stämmer in i ack- och vekören. 

 

Det har tagit mig 7 år att förstå att jag ingenting förstår av vad som driver nämndens kostnader. 

 

Kan det vara kulturellt betingat där starka hierarkier byggts in i systemet? Ofta hör jag att ”så kan vi inte göra därför att rektorerna själva bestämmer över sin enhet”. Är det verkligen så även år 2018? Jag känner igen det från min skoltid, men nu? Är det inte egentligen så att rektorerna ofta får agera ställföreträdande buse? Att det är ett strukturellt problem som bör angripas från grunden?

 

Jag kan inte låta bli att jämföra med vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Aldrig skulle någon komma på att säga att ”de förändringarna går inte att göra eftersom enhetscheferna själva härskar över sitt rike”. Vi har en mycket flexibel organisation.

 

Och att kliva in i förra ekonomichefens tjänsterum var som att få tillträde till självaste kung Salomos skattkammare. Men istället för guldmynt så var hela vägen täckt av ett interaktivt system som skulle få MSB:s sambandscentral att rodna av skam. Inte en krona slank ur det nätet utan att ha ett förutbestämt kostnadsställe.

 

Nu tror jag emellertid att slukhålet är på väg att täppas till. Nya krafter har hittat nyckeln till kung Salomos skattkammare och vi kan förvänta oss en ljusare ekonomisk framtid för utbildningsnämnden.

Modiga kvinnor

Idag har den internationella kvinnodagen firats runt om i världen. Pionjärer har lyfts fram i ljuset och kvinnorättsorganisationer har fått komma till tals.
Själv vill jag lyfta fram tre typer av kvinnor denna dag (och alla andra dagar också):
• Den lågavlönade undersköterskan som kämpar för sitt uppehälle och som sliter både dag och natt för att få ihop till familjens uppehälle. Så här års kommer ångesten krypande när semestern ska planeras. Kommer det att finnas pengar till någon semesterresa? Kommer åtminstone ungarna att få en bra sommar?
• Den unga kvinnan som kämpar för att försöka dölja sina panikångestattacker medan hon väntar på en tid hos psykiatrin. Kommer hon att orka? Var finns stödet för henne?
• Pensionären som trots att hon arbetat i hela sitt liv, inte har råd med en kopp kaffe på fiket i stan. Varför blev det så här? Värst är det för de kvinnor som valde att stanna hemma med barnen när de var små. Här är pengarna i portmonnän lätt räknade. Det orättfärdiga pensionssystemet ger ingen lyxtillvaro!

Ikväll har jag förmånen att få vara deltagare i en politikerpanel i Linköping som ska diskutera regeringens stöd till kvinnorättsorganisationer i andra länder, dvs biståndsarbete. Den som driver människorättsfrågor i vissa länder, får räkna med hårt motstånd. När regeringarnas stöd till kvinno- och HBTQ-organisationer minskar eller upphör, tvingas många lägga ner sin verksamhet. Därför är det viktigt att Sverige driver på för bistånds- och utvecklingsarbete på den globala arenan. Vi har som bekant en ”feministisk utrikespolitik” – låt oss bli en ännu tydligare röst i världen för kvinnors rättigheter.
…………………………..
Åter till den lokala vardagen. Idag har jag varit på begravning och följt en stark och modig kvinna till den sista vilan. En kvinna som aldrig fick stå på en scen i rampljuset. Men en kvinna ur arbetarklassen som stod upp för sin familj och som alltid hade en öppen dörr för den som behövde hennes värme och klokskap.

Alla människors lika värde

Regeringens utredare av personlig assistans är på väg att lägga fram ett helt vansinnigt förslag som kommer att drabba redan drabbade familjer, men inte minst barnen själva. Att dra bort assistansen för barn och äldre är inget annat än vansinne. Vi pratar ofta om att alla har rätt till ett självständigt liv, i den mån det låter sig göras. Personlig assistans åt ett barn med stora behov betyder ofta skillnad mellan en familj i förtvivlan och en familj som får avlastning och på sätt lyckas hålla ihop hela familjen.
Förslaget innebär att funktionshindrade barn under tolv år och äldre över åttio år inte ska ha rätt till personlig assistans.
Nu väntar vi på att ansvarig minister ska kliva fram och säga att det aldrig kommer på frågan att regeringen lägger ett sådant förslag.


Vänsterpartiet vill ha ett samhälle som inkluderar alla. Jag tror på alla människors lika värde!

Jag är Vänsterpartiets oppositionsråd i Norrköping och sitter i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Vård- och omsorgsnämnden. Jag tror på alla människors lika värde och på att samhällen ska byggas underifrån grundat på medborgarnas delaktighet och inflytande.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se