Kommunen är en poltiskt styrd organisation Reidar Svedahl (L) Reidar Svedahl (L)
Vädersponsor:

Tält som passerat mitt liv....

Nej, jag åkte inte till Almedalen i år. Det lär ha varit mycket folk där ändå. Jag pekar inte finger, varken åt de som åkte eller åt de som stannade hemma. De hade säkert allihop goda argument för sitt ställningstagande.

Anledningen till att jag inte åkte dit var helt enkelt att jag inte fick logi under veckan. Ärlighet varar längst! Jag borde ha avsatt en hel vecka till att leta husrum, men prioriterade annat istället, som livet. De vandrarhem och privata uthyrare som annonserade lediga rum, svarade inte ens på mail. Förmodligen för att rummen inte var lediga längre och under politikerveckan har man råd att nonchalera presumtiva gäster.

Alternativet hade varit att tälta, men jag har gjort mina tältsäsonger under årens lopp!

Som barn tillsammans med föräldrar och syskon på Lycksalighetens ö Esterön. Goda minnen, frusna nätter och hur många wobblers kastade farsan egentligen bort i vassen ute på Kalven??

Tillsammans med vänner i ett stort militärtält på Torpkonferensen. Regnet öste ner och jag tappade rösten. Oturligt nog eftersom jag just fått sommarjobb som telefonist. Proppväxel med snören – good stuff!

Med kompisar på Öland i ett fyrmanstält. Vaknade med huvudet i en vattenpöl…..

 

*

Förr i tiden var det vanligt med tältmöten, väckelsemöten, runt om i landet. Politiker bjöds in och blev utfrågade. Jag har precis skrivit rent ett tal som C. H. Hermansson höll under ett tältmöte i Gubbängen. Året var 1972 och City Pingstförsamling under ledning av pastor Stanley Sjöberg arrangerade.

C.H. blev inte inbjuden dit – han bjöd in sig själv! Pastorn hade en längre tid bedrivit en kampanj mot partiet i sin tidning ”Eldsflamman” och nu tyckte Hermansson att det fick räcka. Så han gick dit och höll sitt tal ”Marxism och Kristendom”.

Det har varit en stor glädje att få ta del av det talet och här kommer ett citat därur:

”Min egen inställning är att en praktisk samverkan kan och måste utvecklas mellan marxister och kristna för lösning av viktiga frågor, frågor som är av avgörande betydelse för hela mänsklighetens framtid. Just för att möjliggöra en sådan samverkan är en öppen debatt nödvändig.”

Som jag ser det

När överansträngningen håller på att ta ut sin rätt, så kommer de djupa tankarna oftare än annars. Till exempel, vad innebär det att vara medborgare i ett samhälle; i en kommun? Finns det bara rättigheter eller finns det skyldigheter också? Jo, det finns bland annat en skyldighet att utkräva ansvar av de folkvalda men det allt annat överskuggande är – som jag ser det – att försvara och upprätthålla demokratin.

Men kan då medborgarna genom de fria och allmänna valen välja bort demokratin genom att välja odemokratiska partier? Det är teoretiskt möjligt, men Gud förbjude att det sker!

Demokratin är värd att försvara och vi måste göra det varje dag.

 

Bland de rättigheter som finns inskrivna i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, finns ”rätten att äta sig mätt”. Mina tankar går till Brödupproret 1917 i Norrköping, men även till Hungermarschen samma år i Ådalen där sågverksarbetarna från Sandö lämnade arbetet och tågade mot Nyland för att protestera mot matbristen. Teaterföreställningen ”Vredens dagar” handlar om Ådalens dramatiska historia där hungermarschen är central. I morgon kväll ska jag se föreställningen som spelas på Hamnplan i Nyland vid Ångermanälven. Den kommer säkert att väcka fler tankar om demokrati och våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

 

Demokratin måste försvaras varje dag!

 

Som jag ser det……

 

En epok är över

 ”Nu går sista visan, dig vill vi sjunga för.

Vi behöver varandra, du och jag och dom andra

som står utanför”

 

Det är de stroferna, författade av Carl Anton, som kommer upp i mitt huvud när jag tänker på att vi ikväll tar farväl av vår partilokal på Trädgårdsgatan. Efter 40 år packar vi ihop alla minnen och drar vidare. Vart vet vi inte, för precis som det är bostadsbrist i kommunen så är det även lokalbrist.

Mina egna minnen av lokalen sträcker sig inte 40 år tillbaka i tiden. Men jag bär med mig starka minnen härifrån av kamrater som ägnat nästan hela sitt liv åt att göra skillnad för de som bor och vistas i Norrköpings kommun. Om vi hade fått en krona för varje arbetstimme som kamraterna har lagt ned, så hade lokalbristen inte varit något problem…..

Ikväll ska jag lyssna till kamraterna som kommer att berätta sina egna minnen. Simone Weil har sagt: ”Om man inte känner till det förflutna, förstår man inte nutiden och är inte lämpad att forma framtiden”.

Nu drar vi vidare, väl medvetna om att vår värdegrund, kämpaglöd, och visioner för Norrköping inte sitter i en lokal. Det bär vi med oss och stärkta av vänsterns framgångar i Europa, nu senast i Storbritannien, så tar vi oss an uppgiften att göra Norrköping till en kommun där alla får ta plats och där alla människor har lika värde.

 

 

 

 

 

Falsk matematik

I april tog Socialdemokraternas kongress beslut om att stoppa vinstjakten inom äldreomsorgen.

Idag privatiserade socialdemokraterna i Norrköping hemtjänsten. Vilken del i kongressbeslutet är det som de inte förstår??

Jag tycker det är bra att vi gjort en genomlysning av hela hemtjänstområdet så att vi har full koll på kostnaderna. Det började vi med för flera år sedan.
Men att dränera vård- och omsorgsnämndens budget på pengar som istället borde gå till att utveckla vår egen hemtjänst och till att vidareutbilda och rekrytera egen personal - det är ingenting annat än falsk matematik.

Många kommuner som infört LOV - lagen om valfrihetssystem - vittnar om att reformen är starkt kostnadsdrivande. Det var också huvudargumentet varför Socialdemokraterna röstade nej till LOV första gången. Med nya kamrater är det inte längre något hinder.

Jag har fortfarande inte fått svar på frågan om vad som händer med vår egen personal vid övertalighet. När kommunen övertar privat verksamhet, så är övertagandet av personalen en självklarhet.

Och många fler frågor förblir obesvarade efter dagens vård- och omsorgsnämnd.

Socialdemokrater - ni har öppnat Pandoras ask. Ni sviker våra äldre och mest sköra medborgare genom att införa en reform som kommer att driva kostnaden för hemtjänsten. Pengar som istället borde användas för en trygg och säker omsorg i kommunens egen regi. Till skillnad från er så tror jag på vår egen verksamhet och vår fantastiska personal.

"Ska dé va så svårt att fatta
Att det e falsk matematik
Som gör den fattige så fattig
O den rike så förbannat rik"

Peps Persson

 

Gemensam värdegrund?

I fredagens Nt skriver den politiska majoriteten bland annat: ”politiker som vill vara med och regera måste vara lagspelare. För att samarbetet ska fungera måste det dessutom finnas en gemensam värdegrund. Vi i Kvartetten har en sådan”.

Jag köper det där med ”lagspelare”, för det är viktigt var man än befinner sig i samhället. Men jag kan inte förstå detta med ”gemensam värdegrund”. När man försöker få till ett samarbete, så får man fixa och trixa och försöka hitta minsta gemensamma nämnare (det kallas nuförtiden för att ”triangulera”).

Men under ytan finns partiernas själ; det okränkbara och det som skiljer ideologierna åt. Socialdemokraterna är av hävd ett socialistiskt parti som ur ett klassperspektiv och med offentligt ägande vill bygga en stark välfärdsstat. Ja, så var det tänkt från början och jag vägrar att tro att alla socialdemokrater har övergivit dessa grundprinciper.

De borgerliga partierna, som nu tillsammans med Socialdemokraterna utgör den politiska majoriteten i Norrköpings kommun, har en annan ideologi och bygger sitt samhälle utifrån en kapitalistisk grundsyn som lägger mindre vikt vid det offentliga ägandet och mer vid det privata.

 

August Palm, var en tongivande agitator i slutet av 1800-talet och starkt bidragande till att Socialdemokraterna bildades. Han höll ett historiskt tal i Malmö år 1881 där han ställer frågan: ”Vad vilja socialisterna?”. Jag och många med mig ställer oss samma fråga till Socialdemokraterna idag.

 

PS:

knappt var bloggen inklickad förrän diskussionerna började i Rådhuset om August Palm verkligen sa "Vad vilja socialisterna?". Sa han inte istället: "Vad vilja socialdemokraterna?". Talet hölls 1881 och Socialdemokraterna i Sverige grundades 1889. Min källa är Socialdemokraternas egen hemsida där det under historiebeskrivningen går att läsa följande:

"August Palm hade inlett sin agitatoriska gärning i Sverige med sitt historiska tal ”Vad vilja socialisterna?” som han höll den 6 november 1881 i Malmö. Redan annandag jul höll han sitt stora friluftsmöte i Stockholm och hans verksamhet i Stockholm skulle snabbt komma att ge resultat.

 

 

 

 

Jag är Vänsterpartiets oppositionsråd i Norrköping och sitter i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Vård- och omsorgsnämnden. Jag tror på alla människors lika värde och på att samhällen ska byggas underifrån grundat på medborgarnas delaktighet och inflytande.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se