Logga in
Logga ut
Valdemarsviks företagsklimat Jenny Elander Ek (C) Jenny Elander Ek (C)
Vädersponsor:

Upp flyga orden

 

”Upp flyga orden, tanken stilla står.

Ord utan tanke himlen aldrig når”.

 

Den här veckan har det varit många ord i omlopp och ovanstående citat är hämtat från Shakespeares Hamlet i översättning av Carl August Hagberg. Det har varit många diskussioner om översättningen av den aktuella föreställningen från The Barbican National Theatre i London med Benedict Cumberbatch i huvudrollen och som Folkets hus och parker direktsände på olika biografer runt om i landet. ”Översättningen var ett misslyckande” skanderades det i pressen. Själv hade jag tyvärr inte möjlighet att bevista föreställningen som visades på Cnema, men den var säkert bra. Cumberbatch gör ingen ankskit om uttrycket tillåts….(däremot en och annan Sherlock Holmes-tolkning).

 

Hela måndagen upptogs av kommunfullmäktigemötet. Att debattera 6-timmars arbetsdag i ett möte som pågår mellan 13.30-22.00 känns lite makabert. Dessutom är jag halvtidsarvoderad, men budgetmöten kräver sina män och kvinnor, så det är bara att gilla läget. De flesta politiker jag har hunnit prata med, tycker att årets upplägg var mycket bättre än tidigare år. Gruppledarna inledde med att presentera sina resp budgetförslag och därefter släpptes debatten fri. Det blev en mycket lugnare inledning på det sättet. Jag är stolt över vår Kf-grupp som var på tårna allihop och tog var sin del av budgeten som vi gett namnet ”En välfärd att lita på”. Vi är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund och ibland måste man också manifestera det.

 

Tisdagen inleddes med arbetsgrupp inför vård- och omsorgsnämndens uppdragsplan för år 2016. Vi är inte riktigt samspelta än, men hoppas på att kunna presentera ett diskussionsunderlag för nämnden framåt årsskiftet. Det är många som vill ha ett finger med i spelet och tala om vad vi bör ha med och inte. Inte minst de centrala preciseringarna verkar vara särskilt viktiga. Jag tycker att en uppdragsplan ska fokusera på förbättringsområden enligt den risk- och väsentlighetsanalys som är gjord av förvaltningen, samt granskningar av revisorerna. Men många ord blir det…..

 

Tisdagens eftermiddag ägnades åt möte med områdesdelegationen. Jag tror att nyckelordet här är samverkan. Det är många olika grupper som gör olika saker, men ska det bli riktigt bra så behöver vi känna till varandra och framför allt inte motverka varandra. Att diskutera med fastighetsägarna i Hageby är säkert bra, men om vi inte samtidigt tar in arbetsförmedlingen i diskussionerna för att fler hagebybor ska ha en chans till egenförsörjning, så ser vi inte hela bilden framför oss. Så det kan bara bli bättre. Ord, ord, ord…..

 

onsdag förmiddag har tillbringats på Thapperska skolan för att lära mer om demenssjukdomar och hur vi tar in allas perspektiv – personer med demenssjukdom, anhöriga och personal. Intressant att Eleonor Antelius från Ceder (demensforskningen på Liu) är antropolog i botten och mer tar sikte på det vardagliga, hur det är att leva med demenssjukdom, än det rent biomedicinska. Pia från demensteamet berättade om deras stödjande arbete på våra särskilda boenden.

onsdag eftermiddag var det dags att träffa farbror Blå. Avsiktsförklaringen mellan Polisen och Norrköpings kommun undertecknades och jag tror att det kan bli riktigt bra när vi upprättar gemensamma handlingsplaner (som också följs upp). Den nye lokalpolisområdeschefen Peter Wahlberg har goda intentioner. Vi har olika kompetensområden, men om vi samverkar och dessutom tar med civilsamhället i arbetet så har vi goda förutsättningar att lyckas. Ord följs upp av handling.

 

Kaffe och tårta med Bertil som nu går i pension som kommunens säkerhetschef. Tack för allt stöd!! Där fanns också en annan Bertil som varit trotjänare på socialförvaltningen under många år. Roligt att ses igen! ”Att mötas och skiljas är livets gång – att skiljas och mötas är hoppets sång” (Göte Strandsjö).

 

en fullmatad vecka och det är fortfarande bara onsdag eftermiddag……..

 

Länge leve de grå pantrarna!

”Låt ingen förakta dig för din ungdoms skull” skriver Paulus till Timoteus.

”Låt heller ingen förakta dig för din höga ålders skull!!” skriker Mona Olsson!!

 

Hur ser en pensionär ut? Den frågan blev aktuell häromveckan när det skulle fotas och filmas. ”En som är vithårig och skrynklig” föreslog en av ungdomarna.

Hmmmm….

 

Jag känner många pensionärer, nästan ingen av dem passar in på kriterierna ovan, men de har sitt stora engagemang gemensamt; ett engagemang för att bekämpa orättvisor i världen (där ålderism bara är en av dem).

Det är fördomar mot och diskriminering av äldre just på grund av deras ålder som man kallar ålderism.

 

I början av den här mandatperioden skrev Norrköpings pensionärsorganisationer ett brev till Kommunstyrelsen där de beskrev hur de blivit ignorerade av majoritetspolitikerna. De blev inte tillfrågade inför förändringar som berörde våra äldre medborgare utan fick informationen i efterhand. Förhoppningsvis är det bättre nu.

 

I flera av våra politiska partier i Norrköping finns seniorgrupper som håller sig uppdaterade kring vad som händer i kommunen. Vänsterpartiet är inget undantag.

De läser handlingar, söker information på nätet och kommer med skarpa förslag till förbättringar. De behövs, inte bara i sin egen grupp, utan också i våra olika nämnder och bolag. När krutröken lagt sig efter höstens val, hoppas jag att de olika valberedningarna har förstånd nog att välja in dem på dessa poster.

Slukhålet Utbildningsnämnden

 

Wikipedias definition av slukhål är:

”ett naturligt bildat dräneringshål där vatten leds ner från is- eller markytan till djupare liggande tunnelsystem. Slukhål förekommer främst i karstområden men även på glaciärer. Om ett slukhål bildas plötsligt, genom att taket på en underjordisk grotta kollapsar, är den korrekta termen för detta en instörtningsdolin.”

 

Denna text illustreras med ett foto på ”The Devils sinkhole” (Djävulens slukhål”) i Florida.

 

Jag tänker förstås på Utbildningsnämndens ekonomi. Vid morgondagens kommunfullmäktigesammanträde, då vi ska debattera årsbokslutet, kommer ett särskilt fokus att ligga på utbildningsnämnden. Revisorerna har framfört skarp kritik och Kommunfullmäktiges presidium stämmer in i ack- och vekören. 

 

Det har tagit mig 7 år att förstå att jag ingenting förstår av vad som driver nämndens kostnader. 

 

Kan det vara kulturellt betingat där starka hierarkier byggts in i systemet? Ofta hör jag att ”så kan vi inte göra därför att rektorerna själva bestämmer över sin enhet”. Är det verkligen så även år 2018? Jag känner igen det från min skoltid, men nu? Är det inte egentligen så att rektorerna ofta får agera ställföreträdande buse? Att det är ett strukturellt problem som bör angripas från grunden?

 

Jag kan inte låta bli att jämföra med vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Aldrig skulle någon komma på att säga att ”de förändringarna går inte att göra eftersom enhetscheferna själva härskar över sitt rike”. Vi har en mycket flexibel organisation.

 

Och att kliva in i förra ekonomichefens tjänsterum var som att få tillträde till självaste kung Salomos skattkammare. Men istället för guldmynt så var hela vägen täckt av ett interaktivt system som skulle få MSB:s sambandscentral att rodna av skam. Inte en krona slank ur det nätet utan att ha ett förutbestämt kostnadsställe.

 

Nu tror jag emellertid att slukhålet är på väg att täppas till. Nya krafter har hittat nyckeln till kung Salomos skattkammare och vi kan förvänta oss en ljusare ekonomisk framtid för utbildningsnämnden.

Modiga kvinnor

Idag har den internationella kvinnodagen firats runt om i världen. Pionjärer har lyfts fram i ljuset och kvinnorättsorganisationer har fått komma till tals.
Själv vill jag lyfta fram tre typer av kvinnor denna dag (och alla andra dagar också):
• Den lågavlönade undersköterskan som kämpar för sitt uppehälle och som sliter både dag och natt för att få ihop till familjens uppehälle. Så här års kommer ångesten krypande när semestern ska planeras. Kommer det att finnas pengar till någon semesterresa? Kommer åtminstone ungarna att få en bra sommar?
• Den unga kvinnan som kämpar för att försöka dölja sina panikångestattacker medan hon väntar på en tid hos psykiatrin. Kommer hon att orka? Var finns stödet för henne?
• Pensionären som trots att hon arbetat i hela sitt liv, inte har råd med en kopp kaffe på fiket i stan. Varför blev det så här? Värst är det för de kvinnor som valde att stanna hemma med barnen när de var små. Här är pengarna i portmonnän lätt räknade. Det orättfärdiga pensionssystemet ger ingen lyxtillvaro!

Ikväll har jag förmånen att få vara deltagare i en politikerpanel i Linköping som ska diskutera regeringens stöd till kvinnorättsorganisationer i andra länder, dvs biståndsarbete. Den som driver människorättsfrågor i vissa länder, får räkna med hårt motstånd. När regeringarnas stöd till kvinno- och HBTQ-organisationer minskar eller upphör, tvingas många lägga ner sin verksamhet. Därför är det viktigt att Sverige driver på för bistånds- och utvecklingsarbete på den globala arenan. Vi har som bekant en ”feministisk utrikespolitik” – låt oss bli en ännu tydligare röst i världen för kvinnors rättigheter.
…………………………..
Åter till den lokala vardagen. Idag har jag varit på begravning och följt en stark och modig kvinna till den sista vilan. En kvinna som aldrig fick stå på en scen i rampljuset. Men en kvinna ur arbetarklassen som stod upp för sin familj och som alltid hade en öppen dörr för den som behövde hennes värme och klokskap.

Alla människors lika värde

Regeringens utredare av personlig assistans är på väg att lägga fram ett helt vansinnigt förslag som kommer att drabba redan drabbade familjer, men inte minst barnen själva. Att dra bort assistansen för barn och äldre är inget annat än vansinne. Vi pratar ofta om att alla har rätt till ett självständigt liv, i den mån det låter sig göras. Personlig assistans åt ett barn med stora behov betyder ofta skillnad mellan en familj i förtvivlan och en familj som får avlastning och på sätt lyckas hålla ihop hela familjen.
Förslaget innebär att funktionshindrade barn under tolv år och äldre över åttio år inte ska ha rätt till personlig assistans.
Nu väntar vi på att ansvarig minister ska kliva fram och säga att det aldrig kommer på frågan att regeringen lägger ett sådant förslag.


Vänsterpartiet vill ha ett samhälle som inkluderar alla. Jag tror på alla människors lika värde!

Solen är röd i Karlstad

Just nu pågår Vänsterpartiets kongress i Karlstad. Jag är inte ombud, men har tre anledningar att vara här.
1. Jag är här som åhörare och jag känner mig bekväm i den fria rollen att komma och gå som man vill i kongresshallen.
2. Nåja, inte riktig som jag vill för jag är också utställare. ViSK - Vänstern i Svenska kyrkan presenterar sig och det har varit fullt upp vid infobordet. Jag har skrivit ett dokument om befrielseteologin där jag också förklarar varför den behövs mer än någonsin idag och självklart försöker jag rekrytera nya medlemmar.
3. Vänsterpartiet har bjudit in mig som gäst med anledning av våra stora valframgångar i Kyrkovalet i höstas.

Och mitt upp i allt ringer SVT Öst och vill ha en kommentar till Stjernkvists utspel i Folkbladet. Vem är Stjernkvist?? I Karlstad är det lätt att ryckas med i debatten som pågår i utställningshallen. Här finns bokförläggare, studieförbund, pensionärsorganisationer och många fler. I hörnet har SVT ställt upp sin utrustning och Mats Knutsson ler oavbrutet med mungipan lite på sned. Och i TV4:as monter står reportern som jag aldrig lärt mig namnet på. Jag säger till Bengt Berg från Värmland att reportern påminner om Kristersson. Bengt säger att de hör till samma gäng.

Och så blir det kulturinslag med Emil Jensen. Vilken ordekvilibrist! Jag har underskattat honom. Hans hyllning till Kulturtanten är både intelligent, rolig och tänkvärd.

I morgon åker jag hem och blir förmodligen mött på stationen av SVT öst. Tillbaka till vardagen igen

Jag är Vänsterpartiets oppositionsråd i Norrköping och sitter i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Vård- och omsorgsnämnden. Jag tror på alla människors lika värde och på att samhällen ska byggas underifrån grundat på medborgarnas delaktighet och inflytande.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se