Logga in
Logga ut
Kvinnan frias - nödvärnsinvändningen om "t... Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Upp flyga orden

 

”Upp flyga orden, tanken stilla står.

Ord utan tanke himlen aldrig når”.

 

Den här veckan har det varit många ord i omlopp och ovanstående citat är hämtat från Shakespeares Hamlet i översättning av Carl August Hagberg. Det har varit många diskussioner om översättningen av den aktuella föreställningen från The Barbican National Theatre i London med Benedict Cumberbatch i huvudrollen och som Folkets hus och parker direktsände på olika biografer runt om i landet. ”Översättningen var ett misslyckande” skanderades det i pressen. Själv hade jag tyvärr inte möjlighet att bevista föreställningen som visades på Cnema, men den var säkert bra. Cumberbatch gör ingen ankskit om uttrycket tillåts….(däremot en och annan Sherlock Holmes-tolkning).

 

Hela måndagen upptogs av kommunfullmäktigemötet. Att debattera 6-timmars arbetsdag i ett möte som pågår mellan 13.30-22.00 känns lite makabert. Dessutom är jag halvtidsarvoderad, men budgetmöten kräver sina män och kvinnor, så det är bara att gilla läget. De flesta politiker jag har hunnit prata med, tycker att årets upplägg var mycket bättre än tidigare år. Gruppledarna inledde med att presentera sina resp budgetförslag och därefter släpptes debatten fri. Det blev en mycket lugnare inledning på det sättet. Jag är stolt över vår Kf-grupp som var på tårna allihop och tog var sin del av budgeten som vi gett namnet ”En välfärd att lita på”. Vi är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund och ibland måste man också manifestera det.

 

Tisdagen inleddes med arbetsgrupp inför vård- och omsorgsnämndens uppdragsplan för år 2016. Vi är inte riktigt samspelta än, men hoppas på att kunna presentera ett diskussionsunderlag för nämnden framåt årsskiftet. Det är många som vill ha ett finger med i spelet och tala om vad vi bör ha med och inte. Inte minst de centrala preciseringarna verkar vara särskilt viktiga. Jag tycker att en uppdragsplan ska fokusera på förbättringsområden enligt den risk- och väsentlighetsanalys som är gjord av förvaltningen, samt granskningar av revisorerna. Men många ord blir det…..

 

Tisdagens eftermiddag ägnades åt möte med områdesdelegationen. Jag tror att nyckelordet här är samverkan. Det är många olika grupper som gör olika saker, men ska det bli riktigt bra så behöver vi känna till varandra och framför allt inte motverka varandra. Att diskutera med fastighetsägarna i Hageby är säkert bra, men om vi inte samtidigt tar in arbetsförmedlingen i diskussionerna för att fler hagebybor ska ha en chans till egenförsörjning, så ser vi inte hela bilden framför oss. Så det kan bara bli bättre. Ord, ord, ord…..

 

onsdag förmiddag har tillbringats på Thapperska skolan för att lära mer om demenssjukdomar och hur vi tar in allas perspektiv – personer med demenssjukdom, anhöriga och personal. Intressant att Eleonor Antelius från Ceder (demensforskningen på Liu) är antropolog i botten och mer tar sikte på det vardagliga, hur det är att leva med demenssjukdom, än det rent biomedicinska. Pia från demensteamet berättade om deras stödjande arbete på våra särskilda boenden.

onsdag eftermiddag var det dags att träffa farbror Blå. Avsiktsförklaringen mellan Polisen och Norrköpings kommun undertecknades och jag tror att det kan bli riktigt bra när vi upprättar gemensamma handlingsplaner (som också följs upp). Den nye lokalpolisområdeschefen Peter Wahlberg har goda intentioner. Vi har olika kompetensområden, men om vi samverkar och dessutom tar med civilsamhället i arbetet så har vi goda förutsättningar att lyckas. Ord följs upp av handling.

 

Kaffe och tårta med Bertil som nu går i pension som kommunens säkerhetschef. Tack för allt stöd!! Där fanns också en annan Bertil som varit trotjänare på socialförvaltningen under många år. Roligt att ses igen! ”Att mötas och skiljas är livets gång – att skiljas och mötas är hoppets sång” (Göte Strandsjö).

 

en fullmatad vecka och det är fortfarande bara onsdag eftermiddag……..

 

Solen är röd i Karlstad

Just nu pågår Vänsterpartiets kongress i Karlstad. Jag är inte ombud, men har tre anledningar att vara här.
1. Jag är här som åhörare och jag känner mig bekväm i den fria rollen att komma och gå som man vill i kongresshallen.
2. Nåja, inte riktig som jag vill för jag är också utställare. ViSK - Vänstern i Svenska kyrkan presenterar sig och det har varit fullt upp vid infobordet. Jag har skrivit ett dokument om befrielseteologin där jag också förklarar varför den behövs mer än någonsin idag och självklart försöker jag rekrytera nya medlemmar.
3. Vänsterpartiet har bjudit in mig som gäst med anledning av våra stora valframgångar i Kyrkovalet i höstas.

Och mitt upp i allt ringer SVT Öst och vill ha en kommentar till Stjernkvists utspel i Folkbladet. Vem är Stjernkvist?? I Karlstad är det lätt att ryckas med i debatten som pågår i utställningshallen. Här finns bokförläggare, studieförbund, pensionärsorganisationer och många fler. I hörnet har SVT ställt upp sin utrustning och Mats Knutsson ler oavbrutet med mungipan lite på sned. Och i TV4:as monter står reportern som jag aldrig lärt mig namnet på. Jag säger till Bengt Berg från Värmland att reportern påminner om Kristersson. Bengt säger att de hör till samma gäng.

Och så blir det kulturinslag med Emil Jensen. Vilken ordekvilibrist! Jag har underskattat honom. Hans hyllning till Kulturtanten är både intelligent, rolig och tänkvärd.

I morgon åker jag hem och blir förmodligen mött på stationen av SVT öst. Tillbaka till vardagen igen

Att våga lyssna

I onsdags arrangerade Vänsterpartiet i Norrköping ett öppet möte där vi bjöd in pensionärsorganisationerna PRO och SKPF. Det blev ett riktigt bra möte där vi fick diskutera olika frågor och få ett äldreperspektiv på dem. Under mina 6 år som kommunalråd/oppositionsråd har jag fått lära mig mycket om äldres villkor, men mina viktigaste lärdomar har jag fått av våra äldre medborgare själva.


Att våga lyssna och förstå vilka konsekvenser som de politiska besluten för med sig är oerhört viktigt.


Tiden bara flög iväg! Och jag som trodde att det bara skulle komma ett fåtal med tanke på det kraftiga snöväder som drog in under kvällen. Vi var minst ett trettiotal och bland dem flera av våra egna medlemmar, yngre som äldre. Att vi har så många ungdomar som intresserar sig för äldreomsorg, bådar gott inför framtiden!


Vi pratade om allt mellan himmel och jord.


Bostäder – vem har råd att bo i det trygghetsboende som byggs i Kneippen (på tomten där gamla Roshyddan stod)? Var ska de äldre med låg inkomst bo över huvud taget?


Träffpunkter – en fråga som blossat upp igen. Läs gärna de insändare som Ingrid Andersson har skrivit i Nt nyligen om vilka konsekvenser de kraftiga neddragningarna har fått.


LOV (lagen om valfrihetssystem) ville de inte heller ha. Kloka medborgare som förstår att en privatisering av hemtjänsten bara leder till en dränering av vård- och omsorgsnämndens budget.


Så det var bara att bocka av varenda fråga som Vänsterpartiet i Norrköping har drivit under den här mandatperioden. Vi har våra äldre medborgare med på vägen!


Vid lunchtid lyssnade jag på presskonferensen som civilminister Ardalan Shekarabi (s) och min egen partiledare Jonas Sjöstedt höll ang överenskommelsen om vinster i välfärden. Jag hörde Shekarabi säga: ”Det finns en folklig ilska mot läckaget från svensk välfärd”.


Det har våra äldre medborgare förstått och de delar den ilskan. Vågar ni lyssna?

En ekonomi i gungning

Igår fick Kommunstyrelsen information om utbildningsnämndens prekära ekonomiska läge. Utbildningsdirektör och ekonomichef gjorde en utmärkt analys av budgetunderskottet och redovisade också sina tankar framåt.

Nu återstår den politiska analysen med tillhörande åtgärdsplan och den ska göras nästkommande måndag då Kommunstyrelsen återigen samlas. Det är till syvende och sist politikernas ansvar att hålla budgeten på ett nollresultat. Sedan kan man tycka att utbildningsnämndens underskott ”bara” utgör ett par procent av hela budgetomslutningen, men här pratar vi om mer än 40 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige har ålagt varje nämnd att hålla sin budget, eller som det står i budgetdokumentet:

”Kommunens ekonomi ska vara i balans. Det är därför av största vikt att nämnderna inte överskrider tilldelad budget. Vid ett befarat överskridande ska nämnderna omedelbart vidta åtgärder så att underskott undviks.”

De ständigt återkommande underskotten är ett politiskt misslyckande men det är alldeles för lätt att kräva politikers avgång. Först måste vi alla hjälpas åt med analysen och se till att vi får en långsiktigt hållbar utbildningsbudget.

 

Sweets for my sweet...

…..sugar for my honey!

Så sjöng The Drifters I början av 60-talet.

Låt oss prata om socker! Hur mycket socker kan vi dra i oss under en jul- och nyårshelg? Och då tänker jag inte bara på det synliga sockret; det som vi alla kan förstå är skadligt, men ack så gott! Det dolda sockret är minst lika farligt och här behöver vi skapa en större medvetenhet.

Jag är inte någon glädjedödare och Gud förbjude att jag blir en moralist! Var och en tar ansvar för sitt ätande och jag är verkligen inget föredöme! Det är bara ett år sedan jag fick mina diagnoser högt blodtryck och diabetes typ 2 – två av våra vanligaste välfärdssjukdomar. För mycket stillasittande (stillaätande) och för lite motion bidrar till att diabetes ökar i Sverige och inte bara här. I går läste jag en artikel författad av journalisten Görrel Espelund som rapporterar regelbundet från Afrikas kontinent. Hon skriver att den snabba urbaniseringen har medfört en stillasittande livsstil och bara i Sydafrika har ungefär 7% av befolkningen numera diabetes. Inom en snar framtid kommer icke-smittsamma sjukdomar att vara den vanligaste dödsorsaken i Afrika. Och där, som här, behöver vi sprida kunskap om de negativa effekterna av ett alltför stort intag av läsk, godis och en i övrigt ohälsosam kost.

Självklart finns det krafter som bromsar den hälsosamma utvecklingen. Hela sockerindustrin med läskfabrikanterna i spetsen agerar domedagsprofeter om vi drar ner på sockret.

Norge införde sockerskatt på 80-talet och Finland har haft en skatt på godis och sötsaker sedan 2011. Det diskuteras även i andra länder men där är inte bara jag kluven, utan även forskarna. Hur ska vi kunna ta in detta i vårt folkhälsoarbete utan att bli alltför moraliserande? Men läget är allvarligt.

Carrots for my Baby!

Gott Nytt År!

 

 

Mitt första och enda val

I höst har jag varit runt och besökt flera hemtjänstgrupper. Inbjudningarna har duggat tätt och på alla dessa träffar har personalen haft många frågor om vad som kommer att hända nu när hemtjänsten privatiseras. Det tyder på att vård- och omsorgsnämnden har lagt mer resurser på att informera om de privata företagen än att informera sin egen personal.

En ständigt återkommande fråga är hur mycket personalen får vara behjälplig med det ”egna valet”. Personalen är van vid att hjälpa till med allt som efterfrågas – de är oerhört duktiga och lyhörda! Men här hamnar de i en intressekonflikt och möjligen också en juridisk konflikt. Enkelt uttryckt handlar det om den egna anställningen och vad jag som hemtjänstpersonal får hjälpa till med för att inte äventyra integritetsskyddet för våra äldre medborgare med behov av hemtjänst.

Den andra återkommande frågan är skillnaden mellan den biståndsbedömda hemtjänsten och utförande av extratjänster, ex fönsterputs. De privata företagen säljer extratjänster men måste tydligt tala om för hemtjänsttagaren att det kommer på egen räkning. Annars kan det bli en svår ekonomisk chock när fakturan dimper ner i brevlådan.

Men detta är bara ett par exempel på alla frågor som jag fått under hösten.

Sju privata företag kommer att verka inom hemtjänstområdet, men bara fyra av dem erbjuder kommunens anställningsvillkor sammanhållen arbetstid och rätt till heltidsanställning. Jag har uppmanat vår personal att om de söker arbete i något av de privata företagen, så måste de fråga efter anställningsvillkoren och att de inte kan ta kommunens anställningsvillkor för givna.

Jag står upp för vår egen personal och vill att våra skattepengar ska gå till att utveckla vår egen hemtjänst. Det finns mycket att göra och tillsammans med vår personal, våra äldre och de fackliga organisationerna kan vi fortsätta att utveckla hemtjänsten.

Kommunens hemtjänst blir alltid mitt första val!

 

Jag är Vänsterpartiets oppositionsråd i Norrköping och sitter i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Vård- och omsorgsnämnden. Jag tror på alla människors lika värde och på att samhällen ska byggas underifrån grundat på medborgarnas delaktighet och inflytande.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se