Nicklas Lundström (V)

För ett verkligt folkförsvar!

Låt mig först skriva att jag definitivt inte hör till alarmisterna. På kort sikt finns knappast några militära hot mot Sverige. Ryssland har sedan (och innan) Sovjetimperiets fall förvisso agerat aggressivt och folkrättsvidrigt upprepade gånger. Men landets militär är inte (bortsett kärnvapen) något större hot mot Västeuropas militärmakter, än mindre NATO:s. Vidare har Rysslands oacceptabla krigföring främst handlat om att försvara sin position och sin regionala inflytandesfär, något man faktiskt misslyckats med i exempelvis Ukraina och större delarna av Östeuropa. Och landet har i princip redan nu vissa problem att hålla ihop, än mindre expandera eller ockupera. Jag ser inte heller några direkta risker gällande Sveriges säkerhet med ett ännu aggressivare USA under Trump, de bomberna kommer inte att falla här. Trots det är jag i det stora hela glad över att försvaret får vissa tillskott och att värnplikten (för ett ytterst litet fåtal) införs. För i säkerhetspolitiska sammanhang bör man alltid inse att ingen vet hur läget ser ut om 10 eller 20 år. Och försvarskapacitet tar lång tid att bygga upp.

Sveriges försvar bör vara inriktat på territorialförsvar, avskräckning och civilförsvar. Vi bör definitivt inte gå in i allianser med planetens aggressivaste och blodigaste militärmakter som USA och Storbritannien. Och vi bör inte heller skicka våra soldater på misslyckade stridsuppdrag i Afghanistan och Libyen för deras maktspels skull. Vi bör delta i vissa av FN:s fredsuppehållande och möjligen i extremfall vissa fredsframtvingande insatser. Men inte heller FN-stämpel borde vara en självklarhet för deltagande utan varje gång måste det övervägas noga.

Men vi behöver en militärmakt för att kunna försvara oss själva. Till viss del för att avskräcka en möjlig men osannolik framtida angripare. Dagens krig utkämpas nästan alltid på extremt ojämlika grunder där angriparen i mellanstatliga konflikter brukar vara totalt överlägsen (det är så både USA, NATO och Ryssland agerar).  För att uppnå ett relativt avskräckande territorialförsvar behövs en mindre militär med högteknologiskt flygvapen, flotta och armé. Något vi behöver satsa något mer på än idag men inga fantasisummor. Våra små men ytterst effektiva ubåtar är exempelvis väldigt avskräckande då de kan kosta angriparen väldigt mycket i både liv och fartyg. Men denna mindre ”elitarmé” tycker jag behöver kompletteras ett bredare folkförsvar också ur rent militär synvinkel. Återigen är scenariot med ockupation (också tillfällig sådan) ytterst osannolikt i dagsläget men om det hände skulle många militärt tränade medborgare vara de som effektivast kunde bedriva motstånd. Dessutom är det viktigt att det militära försvaret representerar hela befolkningen så att risken för att militären agerar mot det egna folket eller till och med genomför en kupp minimeras. Risken är som sagt minimal idag, men ingen kan spå framtiden med någon större säkerhet.

Och då behöver vi värnplikten. Fler med militär träning är alltså bra för det militära försvaret. Men värnplikten behövs i ännu större utsträckning för civilförsvaret. De kriser och katastrofer som har störst risk att drabba oss handlar inte om invasion. Utan mer sannolikt om sådant som extrema vädersituationer som stormar och torka, epidemier, ekonomiska kriser och sammanbrott i världshandeln vilket snabbt skulle skapa varubrist eller att energi- och kommunikationssystem slås ut. I sådana scenarion vore det en oerhörd tillgång om det fanns färdiga planer och om stora delar av befolkningen var tränad och visste hur evakueringar, saneringar och rent av livsmedelsproduktion fungerade. Här skulle en verklig värnplikt för huvuddelen av den unga befolkningen, självklart både tjejer och killar, var en god investering för framtiden. Troligtvis skulle en sådan civiltjänstgöring inte heller behöva vara så länge eller kosta så mycket. Men att ha 100 000-tals personer som kunde första hjälpen, evakuering, överlevnad, brandförsvar, energisystem eller odling vore en svårslagen försäkring för vårt samhälle.

En bred och folklig värnplikt för att försvara demokratin och människorna mot både militära angrepp och ekonomiska och ekologiska katastrofer är något jag tror vi bör sträva efter.

Olle, Lars och Kikki - jämlikhet kräver vänsterpolitik

Den 17 juni skrev de socialdemokratiska kommunalråden Stjernkvist, Johansson och Liljeblad en debattartikel i DN om att samarbeta med högern. I alla flerpartimajoriteter är det nödvändigt att kompromissa med de egna övertygelserna. Vänsterpartiet styrde framgångsrikt Norrköping tillsammans med Socialdemokraterna under 8 år. Det var ett ständigt pragmatiskt givande och tagande.

Men den viktiga frågan är om vad partierna väljer att kompromissa. I Norrköping har Socialdemokraterna ställt sig på högerns sida när det gäller att motsätta sig en begränsning av vinsterna i välfärden. Istället har man valt att privatisera hemtjänsten genom att införa LOV.

Hur vi i framtiden väljer att finansiera och organisera välfärden är den sortens ödesfråga som även Socialdemokrater som jagar majoritet kanske borde fundera kring en extra gång innan man förhandlar bort. Att kostnaderna för välfärden kommer att öka snabbt under de kommande åren är de flesta överens om, liksom att staten, som under den nuvarande regeringen, kommer att behöva skjuta till mer pengar. I grunden är det en positiv utveckling. Vi lever allt längre, sjukvården kan bota och behandla allt fler sjukdomar och i skolan behöver vi lära ut mer avancerad kunskap. Med en rättvis fördelningspolitik kan allt detta uppnås och en hoppfull framtidspolitik förverkligas.

En sådan positiv välfärdspolitik låter sig inte kombineras med fortsatta privatiseringar. Privatiseringarna i Norrköping och överallt annars innebär ju mindre pengar till välfärden och mer till privata vinster. Och när mer skattepengar skjuts till är risken för att de i privatiserade verksamheter bara går till ökade vinster. Den strävan efter jämlikhet som kommunalråden skriver om står också i motsättning till privatiseringar. Dessa innebär att redan rika personer och företag gör sig ännu rikare på skattepengar som borde ha gått till välfärden. Dessutom försämras de anställdas villkor.

S-kommunalråden från Norrköping hävdar att man i införandet av LOV ”fått med samma krav på personalens lika villkor”. Det är inte sant. När LOV införs kommer de privata förtagen kunna ”köpa bort” undersköterskornas rätt att arbeta heltid och ha sammanhållen arbetstid. Två oerhört viktiga rättigheter som S tidigare varit stolta över. Dessutom vet vi att privatisering försämrar de anställdas villkor, genom lägre löner, ökningar av delade turer och deltidsanställningar. Samma sak kommer hända i Norrköping, där majoriteten i samband med införandet av LOV utlovat en något högre ersättning till de privata aktörer som erbjuder rätt till heltid. Dock är ersättningen inte hög nog att stoppa företag på vinstjakt, något kommunal i Norrköping reagerat starkt på.

Det handlar om att undersköterskor av kött och blod som redan sliter hårt med för låga löner får det sämre. I Norrköping har S valt att svika sina vallöften och privatisera trots konsekvenserna. För oss vänsterpartister är det inte ett alternativ, varken i Norrköping eller i Riksdagen. För det är sant som S-debattörerna skriver ”viktigast… är självfallet politikens innehåll. Att vi kan stå för det praktiska resultatet.” Vad man är beredd att kompromissa bort säger mycket om ett partis själ.

Låt oss arbetarrörelsepartier istället tillsammans kämpa för jämlikhet och välfärd. Och för att stoppa privatiseringsexperimentet innan det gått för långt. Här finns ett enormt folkligt och politiskt stöd att bygga en massrörelse på. Den kampen har vi vunnit förut och då byggt ett framgångsrikt Sverige som fungerat för alla, inte bara de rika.

Därför lämnade (V)i fullmäktige

I måndags lämnade jag och samtliga i Vänsterpartiets fullmäktigegrupp sessionssalen under pågående kommunfullmäktige. Här ska jag förklara varför.

 

Kommunfullmäktige i Norrköping har länge plågats av allt mer öppen främlingsfientligt från Sverigedemokraterna med förakt och hat mot norrköpingsbor med invandrarbakgrund. Ofta kombinerat med en rättshaveristisk och aggressiv debatton. Ikväll fick vi i Vänsterpartiet nog när SD gick över alla gränser för vad som borde behandlas i fullmäktige. Deras interpellation som enligt rubriken skulle ha handlat om ”återvändande jihadister” (ett relevant ämne för övrigt) handlade istället helt om främlingsfientliga rykten och förtal.

 

Hela V-gruppen för kvällen (jag fotade)

Vi i Vänsterpartiet valde att väcka en ordningsfråga om att interpellationen inte skulle få ställas, det kan såklart en demokratisk församling själv välja. Rent konkret handlade det om att SD-interpellanten och riksdagsledamoten Marcus Wiechel bland annat påstod att kvinnor i heltäckande slöja i Norrköping kunde kopplas till en IS-krigare som dödats i Syrien. Det fanns inga belägg för en sådan grotesk koppling.

 

Vidare spred SD i interpellationen lögner om att en muslimsk församling i Norrköping skulle ha "starka band" till IS och Al Qaida. Inte heller för dessa hårresande påståenden gavs några som helst bevis eller fakta. Enbart främlingsfientliga stereotyper och ryktesspridning. Om interpellanten haft bevis för detta borde han rimligen ha gått till SÄPO och inte till fullmäktige. Hade SD:s interpellation rört en individ hade det sannolikt varit åtalbart som förtal.

 

Tyvärr höll inte övriga fullmäktige med och beslutade att interpellationen skulle få ställas. Som vi sagt från början så ställde vi oss då upp och lämnade sammanträdessalen under behandlingen av interpellationen. Vi accepterar helt enkelt inte att Fullmäktige blir en arena för att sprida hat mot muslimska Norrköpingsbor, eller någon annan religiös eller etnisk grupp heller för den delen. 


Någonstans måste man dra en anständighetens gräns och det gjorde vi ikväll.

 

För övrigt så lät presidiet oss inte fortsätta tjänstgöra efter interpellationen då dom ansåg att vi lämnat själva sammanträdet.  Men njaaa, vi hade lämnat sessionssalen och inte fullmäktigesammanträdet. I Norrköpings fullmäktige finns det både ljud och möjlighet att se sammanträdet från foajén där vi uppehöll oss. Vilket många ledamöter gör för att sträcka på benen efter 4-5 timmars sammanträde. Så presidiet gjorde en väldans hård tolkning av kommunallagen. Men dock, oftast är det enklast att helt enkelt följa presidiet. Det var bara en formaliafråga och det var inga beslutsärenden kvar så det får i detta sammanhang ses som mindre viktigt.

For the many - Not the few!

Jäklar så glad jag blev när jag vaknade i morse. Jag vågade inte riktigt tro att Corbyns tydliga och rediga vänsterpolitik skulle kunna utmana Theresa May människofientliga konservatism på allvar. Men så fel jag hade! Och så fel de svenska politiska tyckarna och SVT:s eländiga valbevakning som knappt ens vågade nämna Corbyn hade. För att inte tala om de många i Labours svenska systerparti som inte heller nämnt honom - annat än som "icke valbar", d.v.s. inte tillräckligt höger.


Det räckte inte till egen majoritet men väl till att knuffa bort Tories från sin egna majoritet och sin fortsatta politik med åtstramningar och nedskärningar för de många och skattesänkningar och gåvor till de få. Skillnaden mellan Labour och Tories är minimal i procent men (40-42) men det brittiska valsystemet ger ändå ett rejält övertag i antal parlamentsledamöter till de konservativa. Men de vänsterinriktade Skotska och irländska nationalistpartierna och liberaldemokraterna är också ganska stora så mycket kan hända när det gäller regeringsbildning. Även med en möjlig konservativ regering så har den nu mycket mindre utrymme att fortsätta att riva ner det som finns kvar av britternas välfärd.


Och vilken massiv och strålande valrörelse Corbyn har gjort! Från ett underläge på nästan 20 % till i princip dött lopp på några veckor! Och detta gjorde Labour i ett läge med inre konflikter och ett massivt motstånd från i stort sett alla stora massmedier?


Hur lyckades man med det? Jag tror svaren är två. För det första har man lyckats skapa en genuin folkrörelse där människor verkligen känner att en förändring av det väldigt orättvisa brittiska samhället är möjlig - inte minst har ungdomar som sett sin framtid mörkna med högerpolitiken mobiliserats. För det andra har man gått till val på ett rätt radikalt vänsterprogram med höjda skatter för de allra rikaste, kraftigt stärkt välfärd och åternationalisering av viktiga samhällsfunktioner. De två hör så klart ihop, utan att vilja förändra samhället går det knappast att bygga en entusiastisk massrörelse.


Vad kan svensk arbetarrörelse lära av detta och de andra framgångarna för tydliga vänsterkandidater över hela västvärlden? jag tror det är ganska enkelt. 4 av 5 svenskar anser det vara en central uppgift för en regering att öka jämlikheten i samhället. Samtidigt har Sverige de snabbast ökande klassklyftorna i hela västvärlden. Reinfeldt sänkte skatterna extremt mycket och allra mest för den rika eliten (totalt 140 miljarder!) samtidigt som välfärden urholkades.


Löfvens regering har med stöd av Vänsterpartiet börjat satsa på välfärden igen. Men vad man inte orkat göra är att ta itu med orättvisorna. Varje gång vänstern har fört fram krav på bankskatt, förmögenhetsskatt, arvsskatt eller progressiv fastighetsskatt har vi fått nej. Och det är det som behövs om vi ska ha resurser nog att satsa på en välfärd och infrastruktur i världsklass – och om vi ska kunna bygga ett samhälle som håller ihop istället för ett som slits isär av klassklyftor.

Kolla in denna korta vackra videon från igår kväll, jag får rysningar. 
För de många - Inte de få!


För övrigt kan man ju om man vill se en motsats till Labour kika på Lars Stjernkvists Socialdemokrati i Norrköping. Tydligt högerinriktade och vars stora reform under mandatperioden är att privatisera vår hemtjänst. Det tror jag är jättedåligt både för demokratin och för att människor känner att det inte finns några alternativ kvar i politiken. Nå Vänsterpartiet finns ju såklart.


Och Stjernkvist hör såklart också till de högersossar som inte är glada över Labours bästa valrörelse sedan 40-talet - smått ofattbart kan tyckas men så är det.

 

För övrigt skulle Sanders ha vunnit mot Trump.

Mer urban konst i Norrköping!

Norrköping är en vacker stad. Men inte överallt. Därför föreslog jag att Norrköping skulle börja med en årlig stadskonstfestival. Tyvärr avslogs den av Socialdemokraterna och högern.

Jag är själv i många stycken modernist, utvecklingsoptimist och materialist. Men visst finns det saker som har gått förlorade i våra effektiva och moderna städer. Mest resurssmart är såklart massproduktion av likartade fyrkantiga höga byggnader – och det kan vara alldeles utmärkt för människorna behöver boende till överkomliga kostnader!

Men ibland borde vi politiker tänka på, i brist på bättre ordval, själen eller vårt inre liv. Den konstnärliga utformningen, det hantverksmässiga, naturens former och framförallt konsten är något som till stora delar försvunnit i våra moderna stadslandskap.

Men detta kan vi göra något åt. Med små medel skulle vi kunna skapa en urban konstfestival som gör vår stad mer levande och stimulerande för alla som bor här. Det görs i många andra städer med Örebro, Borås och Göteborg som kanske bästa exempel. Norrköping är en sprudlande kulturstad med gott om lokala konstnärer med en levande graffitti- och konstscen som naturligtvis bör följa deras exempel.

Det kommer såklart att kosta något eftersom också konstnärer ska ha rimligt betalt för sitt arbete. Det behöver dock inte bli så dyrt som majoriteten trodde med 2-4 miljoner per år. Man skulle kunna lägga en mindre summa och börja i vissa områden. Det är kanske särskilt i arbetarklassens områden med färre konstnärligt utformade äldre hus som detta behövs mest – Som Hageby, Navestad, Marielund med flera. Det kommer vi att avsätta medel för i budgeten för vi tror på konstens möjligheter att ge innevånarna i Norrköping ett bättre liv med mer konst, inspiration och eftertanke. En urban konstfestival skulle ge oss alla en gradvis men bestående förbättring av livskvaliteten då hela staden gradvis skulle fyllas med konst.

Själv var jag i Örebro för någon månad sedan. Jag parkerade bilen på en lite sliten bakgata vid en Lidlbutik och steg ut ganska stressad. När jag vände mig hade jag plötsligt en gigantisk muralmålning framför mig. Jag stannade upp och bara kände efter och betraktade den i flera minuter. Det skulle vi behöva mer av i vår kommun också tycker jag.

Muralmålningen jag blev stående framför i Örebro:

 

Ytterliga slående inspiration från svenska städer, skulle vi inte vilja ha detta här?:

 

För övrigt så har Stjernkvists socialdemokrater tillsammans med högern och SD beslutat att privatisera hemtjänsten i Norrköping. Det är ett historiskt svek mot väljarna, de egna vallöftena, sina egna kongressbeslut men framförallt mot välfärden. Om det återkommer jag många gånger här på bloggen framöver…

Vidrigt dåd

Ett vidrigt och oerhört fruktansvärt terrordåd i Manchester igår. Att sprida död och skräck på en offentlig konsert som dessutom är fullpackad med barn är ofattbart brutalt… Mina tankar går till alla familjer som drabbats.

Man ska inte heller tro att terrorn är urskiljningslös. Snarare är den kallblodigt kalkylerad för att göra oss rädda och hatiska. Det är antagligen inte heller någon slump att terrordåden allt oftare sammanfaller med valrörelser i Europa. Terroristerna vill aktivt påverka politiken och öka motsättningarna och hatet i samhället – det bör vi inte ge dem för det är deras livsluft.

Den långsiktiga lösningen måste grundas på en hållbar fred och nedrustning i mellanöstern. Såklart efter att IS har besegrats militärt. Men det kommer inte att vara slutet på terrorn, risken är snarare att IS då går under jorden och utökar sin terror, främst riktat mot minoriteter i just mellanöstern men också mot Europa.

En rättvis fred i konflikter som Israel/Palestina, Syrien, Irak, Jemen och Afghanistan där krigsförbrytarna ställs inför rätta är ett nödvändiga men svåra steg för att neutralisera terrorns grogrund. Utökad demokrati, representation, och rättigheter för kvinnor likaså. Ytterligare krig, utländska interventioner eller vapenförsäljning till den stenhårda islamistiska diktaturen i Saudiarabien för 100-tals miljarder som Trump gjort är definitivt inte en del av lösningen.

/från Norrköping, ”Sveriges Manchester” 170523

Nicklas Lundström bedriver skarp oppositionspolitik från vänster i bland annat kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Norrköping. Jag drivs av att jag tycker att det är helt jäkla orimligt att vi ska ha desperat fattiga barn i Norrköping samtidigt som Sverige är rikare än någonsin. Lite mer rättvisa är det enda rätta.

  • Mest lästa bloggar
  • Senaste blogginläggen

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se