Nicklas Lundström (V)

Inte ens nya Bollen blir billigt?

Suck. Ibland blir man lite trött. Vänsterpartiet är det enda parti i Norrköping som driver frågan om att bygga billigare hyresrätter. Så att alla ska ha råd att bo någonstans och inte bara dom rika. Vi har lagt massor av förslag om hur man kan göra detta men hittills har inte den ”röd”-blå majoriteten nappat på ett enda.

Och sen läser man då denna artikel i NT. Det gamla studentboendet ”Bollen” vid Nya Parken ska rivas. Och här fanns det alltså planer från norrköpingsbornas egna bostadsbolag Hyresbostäder om att försöka bygga lite billigare. Och det behövs verkligen! Det enda bolaget hittills presterat när det gäller att bygga för vanligt folk är ett fåtal konceptlägenheter i Rambodal - som inte ens får särskilt låg hyra.

Men nu tvekar bolaget. Tydligen ska man istället bygga i stil med ”de engelska radhusen” i närheten. Och vad det betyder behöver man inte ens fundera över. Det betyder att man tänker bygga enbart för höginkomsttagare också där. Arbetare och vanligt folk gör sig inte besvär i den nya ”finare” Norrköping som nu byggs.

Det tycker jag är dumt. Kommunen borde jobba för alla sina innevånare och bygga bostäder också för  pensionärer som inte har miljonbesparingar och unga som vill flytta hemifrån och inte har rika föräldrar.

Kampen mot terrorn

Fredagens terrordåd i Stockholm känns fortfarande nästan overkligt. Sorg, chock och empati med alla drabbade dominerar känsloregistret de första dagarna. Som de allra flesta svenskar känner jag många som bor eller arbetar i Stockholm. Och som många östgötar så är jag ofta själv där och går på just de gator som denna fredagseftermiddag utsattes för ett urskillningslöst terrorangrepp.

Terrorism är våld som riktas mot civila med politiska ändamål. Det handlar i den IS-inspirerade islamismens fall om att försöka skapa skräck, hat och samhällsmotsättningar. Om dom lyckas med det blir det enklare för dem att rekrytera nya terrorister, försvaga våra samhällen och provocera fram nya krig*.

Jonas Sjöstedt lägger ner blommor dagen efter terrordådet.

Jag tänker att jag inte ska ge dom det. Jag känner sorg för de oskyldiga offren och ilska mot förövaren. Men om det slår över i hat, misstänksamhet mot medmänniskor eller rent av splittringar mellan olika grupper av svenskar så har terroristerna nått sina mål. Så istället för repression och splittring bygger vi mer demokrati och mer sammanhållning. Som i den jättelika kärleksmanifestationen i Stockholm i söndags med 10 000-tals deltagare.

Såklart finns det fler politiska analyser att göra och slutsatser att dra. Men det får vänta. Jag är ändå glad över att de allra flesta reaktioner och kommentarer från politiker, media och folk är sansade och fortfarande handlar om just lugn, sammanhållning och demokrati. Det visar på vår styrka som samhälle.

 

*(Irak, Syrien, och Afghanistan-krigen är i mångt och mycket den moderna Wahhabistiska terrorismens grund).

Stjernkvist och tiggarna del 57

Nu är det återigen debatt om hur S i Norrköping hanterar de EU-migranter som tigger på våra gator. Denna gång på NT:s debattsida med Malte Lindstam från FI mot diverse S-politiker. I grund och botten handlar det om att dessa desperata personer sällan har något boende utan ofta sover utomhus i tält, bilar eller sovsäckar. På vintrarna kan det bli direkt livsfarligt särskilt om man är svag eller sjuk eller det blir riktigt kallt.

I Norrköping finns idag ingen organiserad hjälp med husrum för dessa medmänniskor. Jag vet det, jag har via tolk pratat med dem och med aktivisterna som jobbar med dem. Tidigare fanns ett samarbete mellan kommunen och ideella organisationer som såg till att alla i Norrköping åtminstone kunde få sig en dusch och tak över huvudet. Kvartetten valde att avsluta det samarbetet.

Därför blir Stjernkvist och S i Norrköpings hållning så jäkla märklig. Dom skriver i sin senaste debattartikel angående någon sorts boende EU-migranter:

”Det skulle betyda att vi accepterar att vissa i vår kommun lever långt under den nivå vi uppfattar som anständig i vårt land. De som bor och lever i vår kommun ska ha samma rättigheter och skyldighet, oavsett bakgrund och målet måste vara att alla har en egen lägenhet. …”

Här säger dom såklart emot sig själva. För faktum är att alla som vistas i Norrköping får hjälp med boende utom EU-migranter. Och menar S på allvar att det är bättre att sova utomhus med lägre standard? Dumheter! Om Stjernkvist och S Så totalt har ändrat uppfattning tycker jag dom ska säga det rakt ut. Istället för att linda in det i meningslösa plattityder om ”samma rättigheter och skyldigheter”.

Jag tycker att det är en hjärtlös och osolidarisk politik. Så oerhört lite pengar skulle kunna ge värdighet och trygghet från vinterkylan för männsikor som lever här ibland oss. Detta kanske är en del av den nya ”hårdare” S-linjen som Ygeman fått representera. Själv tror jag att politik som splittrar och som struntar i människor i nöd är både dåligt och farligt.

Jag är uppriktigt förvånad över att Stjernkvist ställer upp på detta. Även om han är en utpräglad högersosse brukar han vara hyfsat solidarisk och medkännande med de mest utsatta.

För övrigt är ju Stjernkvist kristen också vilket borde stämma dåligt med att låta folk sova ute eller hamna i klorna på kriminella för att få sovplats. Och att KD också var med på att avsluta samarbetet med kyrkan och sparka ut folk är också sorgligt.

För ett verkligt folkförsvar!

Låt mig först skriva att jag definitivt inte hör till alarmisterna. På kort sikt finns knappast några militära hot mot Sverige. Ryssland har sedan (och innan) Sovjetimperiets fall förvisso agerat aggressivt och folkrättsvidrigt upprepade gånger. Men landets militär är inte (bortsett kärnvapen) något större hot mot Västeuropas militärmakter, än mindre NATO:s. Vidare har Rysslands oacceptabla krigföring främst handlat om att försvara sin position och sin regionala inflytandesfär, något man faktiskt misslyckats med i exempelvis Ukraina och större delarna av Östeuropa. Och landet har i princip redan nu vissa problem att hålla ihop, än mindre expandera eller ockupera. Jag ser inte heller några direkta risker gällande Sveriges säkerhet med ett ännu aggressivare USA under Trump, de bomberna kommer inte att falla här. Trots det är jag i det stora hela glad över att försvaret får vissa tillskott och att värnplikten (för ett ytterst litet fåtal) införs. För i säkerhetspolitiska sammanhang bör man alltid inse att ingen vet hur läget ser ut om 10 eller 20 år. Och försvarskapacitet tar lång tid att bygga upp.

Sveriges försvar bör vara inriktat på territorialförsvar, avskräckning och civilförsvar. Vi bör definitivt inte gå in i allianser med planetens aggressivaste och blodigaste militärmakter som USA och Storbritannien. Och vi bör inte heller skicka våra soldater på misslyckade stridsuppdrag i Afghanistan och Libyen för deras maktspels skull. Vi bör delta i vissa av FN:s fredsuppehållande och möjligen i extremfall vissa fredsframtvingande insatser. Men inte heller FN-stämpel borde vara en självklarhet för deltagande utan varje gång måste det övervägas noga.

Men vi behöver en militärmakt för att kunna försvara oss själva. Till viss del för att avskräcka en möjlig men osannolik framtida angripare. Dagens krig utkämpas nästan alltid på extremt ojämlika grunder där angriparen i mellanstatliga konflikter brukar vara totalt överlägsen (det är så både USA, NATO och Ryssland agerar).  För att uppnå ett relativt avskräckande territorialförsvar behövs en mindre militär med högteknologiskt flygvapen, flotta och armé. Något vi behöver satsa något mer på än idag men inga fantasisummor. Våra små men ytterst effektiva ubåtar är exempelvis väldigt avskräckande då de kan kosta angriparen väldigt mycket i både liv och fartyg. Men denna mindre ”elitarmé” tycker jag behöver kompletteras ett bredare folkförsvar också ur rent militär synvinkel. Återigen är scenariot med ockupation (också tillfällig sådan) ytterst osannolikt i dagsläget men om det hände skulle många militärt tränade medborgare vara de som effektivast kunde bedriva motstånd. Dessutom är det viktigt att det militära försvaret representerar hela befolkningen så att risken för att militären agerar mot det egna folket eller till och med genomför en kupp minimeras. Risken är som sagt minimal idag, men ingen kan spå framtiden med någon större säkerhet.

Och då behöver vi värnplikten. Fler med militär träning är alltså bra för det militära försvaret. Men värnplikten behövs i ännu större utsträckning för civilförsvaret. De kriser och katastrofer som har störst risk att drabba oss handlar inte om invasion. Utan mer sannolikt om sådant som extrema vädersituationer som stormar och torka, epidemier, ekonomiska kriser och sammanbrott i världshandeln vilket snabbt skulle skapa varubrist eller att energi- och kommunikationssystem slås ut. I sådana scenarion vore det en oerhörd tillgång om det fanns färdiga planer och om stora delar av befolkningen var tränad och visste hur evakueringar, saneringar och rent av livsmedelsproduktion fungerade. Här skulle en verklig värnplikt för huvuddelen av den unga befolkningen, självklart både tjejer och killar, var en god investering för framtiden. Troligtvis skulle en sådan civiltjänstgöring inte heller behöva vara så länge eller kosta så mycket. Men att ha 100 000-tals personer som kunde första hjälpen, evakuering, överlevnad, brandförsvar, energisystem eller odling vore en svårslagen försäkring för vårt samhälle.

En bred och folklig värnplikt för att försvara demokratin och människorna mot både militära angrepp och ekonomiska och ekologiska katastrofer är något jag tror vi bör sträva efter.

S Norrköping svek om vinsterna

Vid dagens Kommunstyrelsesammanträde svek S Norrköping i frågan om vinsterna i välfärden. Kommunen skulle svara på regeringens betänkande om "ordning och reda i välfärden", den så kallade ”Reepaluutredningen”. Kvartetten och S remissvar lät tyvärr precis som att det hade varit skrivit av välfärdsprofitörerna själva – Svensk Näringsliv, Almega, Timbro eller Vårdföretagarna t.ex.  

Svaret från Norrköpings kommun var extremt tydligt. Inga begränsningar alls ska få införas på hur mycket privata vinster företagen ska få göra på dina skattepengar. I remissvaret trycker också Kvartetten på att det är viktig med bred politisk samsyn i frågan. Och eftersom M och SD inte har mycket att invända stämmer det väl för tillfället. Men hur ser det ut med den där ”breda samsynen” utanför den politiska och ekonomiska eliten i Sverige?

Jo ser man till vad människor i allmänhet tycker så är det ett svek att som S Norrköping slåss för vinstprofitörerna i välfärden. En förkrossande majoritet av svenskarna är mot vinstslöseriet, till och med av de borgerliga väljarna. Men det är också ett svek mot LO, regeringen, S-väljarna och till och med S-kongressen som ville se till att vinstintresset inte skulle vara styrande i välfärden och att vinstuttag skulle ”avsevärt begränsas”. Om det är så att Stjernkvist försökt förhandla i enlighet med partilinjen med högerpartierna i majoriteten så finns det i vart fall inga spår kvar av det i slutdokumentet. Man har lagt sig platt för välfärdskapitalisterna helt enkelt.

Men S sviker också det större politiska löftet om den svenska välfärden. Vi jobbar och betalar hyfsat hög skatt och då ska vi också kunna vara säkra på att varenda skattekrona går till bättre välfärd och ett starkare samhälle. Inte till riskkapitalbolag och redan äckligt rika direktörer. För mig kändes det bara sorgligt att delar av Socialdemokraterna som var med och byggde upp den svenska välfärdsstaten nu står på storkapitalets och privatiseringsivrarnas sida.


Vilken Socialdemokrat litar du på?

Men kommunens remissvar är ju endast undertecknat av Lars Stjernkvist. Och ärligt talat så är jag rätt övertygad om att det finns många inom S också i Norrköping som tycker att Stefan Löfvens löfte till folket om att stoppa vinstplundringen är betydligt vettigare än Stjernkvists löfte till kapitalet om fortsatta miljardvinster. 

Nicklas Lundström bedriver skarp oppositionspolitik från vänster i bland annat kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Norrköping. Jag drivs av att jag tycker att det är helt jäkla orimligt att vi ska ha desperat fattiga barn i Norrköping samtidigt som Sverige är rikare än någonsin. Lite mer rättvisa är det enda rätta.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se