• torsdag 23 november 2017
 • Familjeannonser
 • Lunchguiden
 • Grannar
 • Lokus
 • XTRABONUS
 • Lohts
 • JobbPlus - Östergötlands nya mötesplats för dig som söker jobb och nya möjligheter
Kommun vägrade föra dialog med advokat Juristbloggen Juristbloggen
Vädersponsor:

Låt oss kräva samarbete

Bottna Det märks att det börjar närma sig val och att partierna i Söderköping diskuterat sin valkampanj. Plötsligt har vi två nya bloggare och säkerligen hänger de andra i majoriteten på alldeles strax. För mig, som under ett års tid (och då inte partipolitiskt aktiv) knappt gjorde annat än försökte få svar, dialog och debatt med sittande majoritet, känns det som ett hån. Vill man plötsligt prata med sina medborgare? Är man plötsligt stolt över det man åstadkommit, trots att man aldrig haft så stora protester i vår kommun som under denna mandatperiod, trots att vissa nämnder går ekonomiskt back just på grund av sittande majoritets brist på konsekvensanalys innan beslut?

Nej, jag är inte förvånad utan det här är precis vad jag tog upp i mitt valborgsmässotal i Bottna förra året. Nu vill de minsann prata, inte för att de plötsligt respekterar oss - utan för att valet närmar sig. Bloggandet är en start på valkampanjen.

Jag vet inte hur ni andra känner men för mig är det skrämmande med människor som inte lyssnar eller tar till sig kritik utan bara maler på om sin egen fantastiska prestation. Människor som fått medborgarnas förtroende men som inte ens sätter sig in i frågor innan beslut, som till och med uttalar att de inte behöver bry sig om vad varken opposition eller medborgare tycker eftersom de är i majoritet!! Det är på riktigt skrämmande med förtroendevalda som inte funderat på vad deras egentliga uppdrag går ut på, som inte är intresserade av dialog eller samarbete inom nämnderna ens för att förtydliga en formulering, som senast i Barn- och Utbildningsnämnden. Som vräker ur sig långa haranger, ler och låtsas som inget har hänt.

Och ändå, deras strategi fungerar tyvärr ofta. För vi medborgare glömmer snabbt, tror på det som upprepas och särskilt på det skrivna ordet. Vi orkar sällan ta reda på bakgrund eller siffror utan lyssnar på det som serveras. Mitt förslag är dock att vi fortsätter kräva svar på det som aldrig besvarats, fortsätter kräva att de tar ansvar för beslut som blev fel och fördyrande för oss alla, fortsätter att påminna dem om att det är medborgarnas bästa som gäller – inte makt åt ett fåtal.

Samarbete. Låt oss kräva samarbete.

Kaos på Broby

Söderköping Efter att oppositionen bjöd in till ett dialogmöte i söndags är det rätt tydligt att situationen på Brobyskolan är akut. Det är märkligt att det får gå så långt som det gjort, och att man i Barn- och Utbildningsnämnden inte fått veta hur illa det faktiskt är. Vi har fått massor av fina presentationer om fungerande verksamheter i kommunen de senaste månaderna, men det är viktigt att också få information om det icke-fungerande. Så konstigt och fel det blir annars!

Representanter för en föräldragrupp i Broby överlämnade under mötet en skrivelse med i huvudsak tre enkla budskap (min tolkning och förenkling):

1. Man saknar dialog och ber om samarbete
En enklare begäran kan man som tjänsteman eller politiker inte få, tänker jag. Dialog och samarbete måste vara självklart och centralt i en kommuns arbete. Det är medborgarnas ärenden och frågor som ska förvaltas och drivas – och det går ju inte att göra på ett seriöst sätt utan dialog eller samarbete. Nu tar jag för givet att man snabbt ordnar ett möte mellan ansvariga operativa tjänstemän, ledande politiker och engagerade föräldrar.

2. Man kommer med konstruktiva förslag och ber om fler
Från min plats verkar det som att både tjänstemän och styrande politiker ser lösningen på Broby i bygget av en tvåparallellig skola i Alboga. När den skolan står klar kan barnen i Broby flytta dit, har jag hört sägas flera gånger tidigare. Men precis som en förälder påpekade under mötet är det inte en lösning för de barn som finns på Broby idag eftersom en ny skola kanske står klar först om fyra år eller så.

Situationen på Broby är akut, där barn får kasta i sig mat och ibland sitta på golvet när de ska äta, där barn inte vill gå på frita längre eftersom det inte finns plats för aktiviteter varken ute eller inne. Där föräldrar inte vet var de ska hämta sina barn på eftermiddagen och där det finns oro kring mögel - eller förlåt, ”otjänliga lokaler” låter mindre skadligt. Det här är arbetsmiljöproblem som aldrig skulle accepteras bland vuxna anställda! Och som enligt föräldrarna enbart räddas upp tack vare kämpande pedagoger.

Jag upplevde att föräldrarna på mötet förstod problematiken och är beredda på kompromisser. Det finns möjligheter för de äldre barnen att nyttja Bergaskolan i kombination med idrott på Ramunderskolan. Det finns möjligheter att fördela elever på alla skolor i tätorten, eller att riva en byggnad och ställa upp baracker. Men mest av allt finns det troligen massor av möjligheter om alla sätter sig ned och blir konstruktiva och konkreta.

3. Man vill försäkra sig om att problemen inte följer med till högstadiet
Har Ramunderskolan den kapacitet som krävs om ett par år eller ska samma barn då mötas av en liknande problematik? Vi fick inte svar på den frågan under mötet, men det handlar om antal barn och om kvadratmeter så svaret borde vara enkelt att hitta hos den som planerar verksamheten.

 

Jag tänker att de barn som går på Broby idag förtjänar en bra skoltid. De ska ha med sig fina minnen, få samma chans till både idrott och rastaktiviteter som andra, gärna älska att gå på frita och uppskatta lunchen tillsammans med kompisar. Det hjälper inte de här barnen om skolfrågan är löst om fyra år, det måste finnas en plan innan jul och en lösning strax därefter. När det handlar om barn kan man inte prata om ”sen”- varje dag räknas och varje dag är viktig.

Det finns (otroligt men sant) bara en begränsad summa pengar i vår kommun, och en begränsad tillgång på både tjänstemän och hantverkare. Och det måste självklart prioriteras att lösa akuta situationer först, innan man påbörjar nya och storslagna visioner. När Brobyskolans problem är löst, först då vet vi var, när och hur en ny skola bör se ut och vad den får kosta. Ju snabbare desto bättre alltså, för alla parter. Snart nog är det jul!

 

Ett beslut som rör ditt barn och din vardag

Söderköping Nyss hemkommen från Barn- och Utbildningsnämndens möte kan jag inte skaka av mig irritationen över hur den politiska majoriteten blundar för demokrati, medbestämmande och debatt. Trots att den borgerliga oppositionen både debatterat emot och formellt reserverat sig mot beslutet om en tvåparallellig skola i Alboga så fick vi idag höra av vi i nämnden är överens. Och när en representant för Centerpartiet påpekade att så verkligen inte är fallet kallades det för ett ”missförstånd”. Tänk så enkelt att skylla på missförstånd när man inte vill ha varken dialog eller samarbete!

Vi i den borgerliga oppositionen ser oss som representanter för medborgarna. Och vi anser också att vissa beslut och förändringar, som är avgörande och/eller kontroversiella, ska lyftas och diskuteras även under mandatperioden. I dagarna ska den politiska majoriteten i Söderköping (S), (M) och (MP) driva igenom ett beslut om skolbyggnation utan att varken presentera eller diskutera förslagen med de som bor i staden. Man har inte ens tagit fram en riktig kalkyl utan lutar sig på något som uttalat bara är en riktlinje. Och överens, det är vi varken om hur en demokratisk process går till eller om hur en framtida skola ska se ut – det senare eftersom de som bor i staden inte ens har tillfrågats.

Personligen har jag en massa funderingar kring det förslag som utan dialog ska klubbas:

 • Skulle jag föredra att mitt barn från sex års ålder går i en skola med 200 barn eller i en skola med 400?
 • Skulle jag tycka att trafiksituationen kring en skola i Alboga är bra, om mitt barn från sex års ålder ska ta sig till och från skolan från exempelvis Broby eller Dockgärdet?
 • Hur trygg blir trafiksituationen kring en skola där föräldrar måste lämna och hämta sina barn med bil varje dag?
 • Vill vi att Albogaskogen ska bebyggas?
 • Är det lämpligt att en ny multihall hamnar i Alboga samtidigt som vi utvecklar en idrottsplats på Vikingavallen?
 • Blir det kanske lättare att från Dockgärdet ta med mina barn i bilen till en skola i Norrköping, eftersom jag ändå pendlar dit varje dag? Ett beslut som i sin tur ökar kostnaderna för skattebetalarna, eftersom elever som väljer annan kommun kostar oss mer?
 • Vad händer med vårt bostadsområde om vi inte har en skola alls, alternativt har en skola för 400 barn intill?
 • Och vad är det egentligen som gör vår kommun attraktiv för en inflyttande barnfamilj, vad har vi idag som de inte kan hitta i vilken Norrköpingsförort som helst?

Nu på söndag ska jag inte prata om vad jag tycker, däremot hoppas jag att DU kommer och ger oss alla DIN syn på hur framtidens skola i Söderköping kan se ut. Varmt välkommen till Brobyskolans matsal nu på söndag 12 november kl 15-17 för att diskutera storlek, placering och tidsplan gällande skolor i Söderköping stad.

 

 

Ur Centerpartiets idéprogram:

”Föräldrarnas och barnens rätt att välja skola är central, samtidigt som föräldrarna och eleverna bör få ett ökat ansvar och inflytande i skolan.”


”För att stärka det personliga självbestämmandet, för att öka det regionala och lokala självstyret, måste principen vara att beslut i första hand ska fattas av människor själva, eller så nära den enskilda människan som möjligt. Beslut som endast berör en mer lokal nivå, eller bara individen själv, bör inte flyttas upp till en högre nivå, som ofta är fallet idag. Detta ställer krav på meningsfulla och demokratiskt tillsatta beslutsnivåer på lokal och regional nivå, med legitimitet och insyn, så att människor aktivt kan delta i besluten. En del i decentraliseringen är att öka brukarinflytandet så att de som går i skolan, eller de som har behov av omsorg, ska ha möjlighet att påverka sin närmiljö och livssituation.”

 

Kan vi höja nivån?

Söderköping Vad har en kommun som Söderköping att komma med?
En stad med enorma historiska skatter och berättelser, en idyllisk bebyggelse med mysiga butiker och turistmagneten Göta Kanal. En hel del kultur och gångavstånd till det mesta, även stadsnära och tillgängliga naturområden.

En vacker och på riktigt levande landsbygd där hälften av medborgarna valt att bo. Lantbruk producerar mat och dryck av hög kvalitet, vi har aktiva företagare, skogsbruk, jakt och outtömliga naturupplevelser.

En världsunik skärgård med tusentals öar, på många håll fortfarande bebodda året runt. Företagare som utvecklar sina verksamheter och erbjuder aktiviteter allt större del av året, en aldrig sinande efterfrågan på hantverkare av alla de slag.

Allt detta dessutom inom 2-3 timmars avstånd från huvudstaden och nära både Norrköping och Linköping. Norrköping med en närhet som tillsammans med småskalighet i förskolor och skolor är fantastiskt lockande för barnfamiljer som söker lugn och trygghet. Vår kommun är placerad mitt i det populära turiststråket mellan Öland, Vimmerby och Kolmården, dessutom tillgänglig med båt och bil och inte alls långt från varken tåg eller flyg.

Vad är det som hindrar oss?

Det finns en kultur eller en attityd där människor med makt håller varandra om ryggen, där åren passerar utan att visioner blir verklighet, ett växande avstånd mellan kommunhus och medborgare, ett debattklimat där man oftare pratar om varandra än om sakfrågan. Och om man inte tar hänsyn till kommunens unika värden och ser dess framtida potential så finns en uppenbar risk att man bygger bort eller raserar kärnvärden och ersätter dem med det som fungerar i en större stad, men inte här. Visar vi inte enighet och framtidstro så blir vi heller inte en attraktiv bostadsort, allt färre engagerar sig i kommunens utveckling och klimatet blir än hårdare.

Det finns inte många platser med så bra förutsättningar som Söderköpings kommun. Kan vi inte bara ta oss i kragen, höja nivån några snäpp och kavla upp ärmarna? En liten, liten förbättring kan man göra alldeles själv där man står, och snart nog njuter vi alla av ”snöbollseffekten” - fortsätter bollen att rulla så blir den snabbt och utan större besvär större och större. Men det kan förstås inte göras av några få eller över huvudet på andra, utan vi måste göra det tillsammans. Floskler på ett papper, men funkar om man börjar samarbeta på riktigt.

 

 

Hur passar det här ihop med Centerpartiets tankar? Utdrag ur Centerpartiets idéprogram: "Vi tror på människans förmåga att ta ansvar för sig själv och för andra. Centerpartiet kommer konsekvent, inom alla områden och på alla nivåer, att verka för decentralisering av beslut så att människor kan öka makten över sina liv. Decentralisering handlar om att flytta makten närmare människors vardag."

Vilken idiot som helst?

Söderköping För ett par veckor sedan fick jag en fråga. Den syftade inte på mig denna gång men säkert finns det någon annan som haft samma undran om mitt engagemang. ”Kan vilken idiot som helst bli politiker?"

Ja, så är det faktiskt. Vem som helst kan bli politiker och det är rätt enkelt – på vissa sätt. Bli medlem i ett parti, var aktiv och delta på möten, utbildningar, skriv motioner och visa ditt intresse. Finns det plats på listan eller i en nämnd så kan det räcka. Det finns inga krav på utbildning eller erfarenhet, det finns inga krav på specialkunskap inom det område du ska verka. Det finns på vissa håll inte ens någon som frågar vad du kan, vad du gjort innan eller vad du brinner för. Det behövs inte heller, för det viktiga i uppdraget är att representera medborgarna, deras intressen och deras önskemål. Det viktiga är att stå upp för kommunens invånare.

I onsdags kväll lyssnade jag på en föreläsning om relationen mellan politiker respektive mellan politiker och tjänstepersoner. Mycket intressant och många bekräftelser på det jag redan uttryckt. Min tanke så här långt, den kan förstås förändras, är att man får det man förtjänar. Man får den kommun och utveckling som man bäddar för.

Vad gäller politiker så finns det en del att förundras över, men mest förundras jag ändå av samhällets syn på politiker. Jag har sagt det förut; det finns inga politiker utan det är inget annat än helt vanliga medborgare som valt att ta på sig vissa uppdrag. Jag tror det är oerhört viktigt att alla med rösträtt förstår det.

Det finns säkert lika många anledningar att engagera sig politiskt som det finns människor, men jag föreställer mig fem huvudsakliga skäl. Du brinner för något och vill jobba för frågan, du är missnöjd med något och vill arbeta för en förändring, du vill ha makt, du vill ha en extra inkomst eller du har helt enkelt ställt upp eftersom listan var rätt tunn. Vilka politiker vill vi då ha i kommunhuset och hur ska vi få dem att vara engagerade?

För det första kan man sluta att klumpa ihop oss alla som ”politiker” för vi är rätt olika bara i lilla Söderköping, till och med inom våra respektive partier. För det andra kan man sluta att klanka ner på oss i grupp, som exempelvis branschorganisationen Visita gör i sin reklamkampanj där man ställer företagare och politiker mot varandra – blir rätt konstigt för alla som är bådadera.

Det är också tydligt för mig som ny i politiken att själva titeln i sig förändrar människors syn på mig. Jag är samma person som för ett år sedan, samma humor, samma utbildning, samma grundläggande ideologier, samma erfarenhet. Ändå anses jag av vissa nu vara ”politiker” och de är ju rätt opålitliga eller hur? Och trots att jag var kommunal tjänsteman för bara ett år sedan och då så kallad ”specialist” så är jag nu bara lekman och förstår inte hur beslut bör implementeras? Nej, det här beteendet och tilltalet skapar inte ett klimat där alla människotyper vill vara. Man får snabbt de politiker man förtjänar när andra inte orkar.

När medborgare är missnöjda med ett beslut så är allt politikernas fel, helt rätt och logiskt. Men det är ju trots allt medborgarna själva som röstat fram dessa personer. Och alla missnöjda har ju haft möjlighet att engagera sig politiskt men valt att låta bli. Det är också många av politikerna som varit minst lika missnöjda, som idogt arbetat emot beslutet men på något sätt ändå får skulden. Det känns rätt otacksamt och beroende på vilken grundläggande orsak man haft att engagera sig så kanske man slutar. För det tar en hel del tid med politik, många timmar borta från familjen, från jobbet eller från det egna företaget.

Om vi ska få starka, kompetenta, modiga och ödmjuka politiker så måste vi tillsammans skapa ett klimat i kommunen där dessa personer kan trivas och orka arbeta. Annars är risken att vi sitter där med politiker som bara vill ha makt eller än värre - med politiker som inte bryr sig.

Samma sak gäller våra tjänstepersoner, och jag har alltså själv nyligen varit en. Vi har mängder med kompetenta och engagerade tjänstepersoner i Söderköping, men vi har också en hög omsättning på personal och ett inte så gott rykte som arbetsgivare. Eftersom tjänstepersonerna är de som förvaltar vår kommun så påverkar de förstås vår vardag och framtid enormt mycket. Och även bland dessa personer finns det olika skäl att gå till jobbet; ett starkt intresse och engagemang, ett steg i karriären, en försörjning eller helt enkelt något man bara gör.

Vilka tjänstepersoner vill vi då ha i Söderköping? För att behålla de som verkligen vill bidra måste vi även här skapa ett klimat som får dem att trivas, att stanna kvar och att känna lust och engagemang. Vi måste våga ifrågasätta strukturer som skapar frustration, vi måste ge de drivna individerna utrymme och vi måste uppmärksamma deras arbete istället för att alltid ge för tillfället styrande politiker äran. Här har vi människor som stretar på, år efter år och oavsett politiska beslut.

Men det är också absolut avgörande att relationen och arbetsfördelningen mellan politiker och tjänstepersoner är tydlig. Vi kan inte ha en förvaltning som talar om för politikerna, dvs för medborgarna, hur kommunen ska utvecklas och hur de ska rösta vid ett beslut. Vi kan inte ha en förvaltning där det interna klimatet tillåter en nedvärderande syn på politiker, dvs på våra egna medborgare. Vi kan inte ha en förvaltning som i sin tjänsteroll öppet tar parti för den ena eller den andra politiska sidan - när så sker har inte cheferna förmedlat vad som är uppdraget och var gränserna går i en offentlig förvaltning.

Jag håller med onsdagens föreläsare; vi måste ha tydliga och gemensamma ramar för hur vårt arbete ska ske och hur vår relation och arbetsfördelning ska se ut. När dessa ramar väl finns på plats krävs både tillit och mängder av kommunikation för att skapa ett klimat som blir optimalt för vår egen kommuns utveckling. Vad kommer du att bidra med för att det här ska bli verklighet?

Skärpning Söderköping!

Söderköping I Söderköping cirkulerar just nu artiklar och diskussioner i tryckt och i digitala media kring ett rättsärende som har sitt ursprung för snart ett år sedan. Jag är inte tillräckligt insatt för att uttala mig om sakfrågan men kan inte låta bli att reagera på reaktionerna.

Jag har någorlunda tilltro till vårt svenska rättssystem och våra domstolar, och finns det en dom så finns det i de flesta fall ett offer och en gärningsman. Inte kunde jag i min vildaste fantasi tro att vuxna människor år 2017 skulle utsätta ett brottsoffer för en våg av näthat, ett offer som dessutom är minderårigt. Medborgare i Söderköping, så här vill vi väl inte ha det?

Det finns helt uppenbart en stor risk för att detta unga brottsoffer kommer att lida större och mer långvarig skada av alla hemska kommentarer i sociala media än av själva brottet. Tänk om det var ditt eget barn som blev utsatt för detsamma!

Är du missnöjd med domen så kritisera processen, tingsrätten eller hela rättsväsendet. Låt offret få vara ifred och låt alla våra döttrar få veta att de har rätt att säga nej.

Jag heter Pia Liedholm, är medlem i Centerpartiet och ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden i Söderköping. Jag har en bakgrund inom bland annat information och marknadsföring samt kvalitets- och verksamhetsutveckling. Idag arbetar jag med skogs- och lantbruksmaskiner och fritiden spenderas gärna utomhus, i skogen och på sjön med familjen.


Söderköpings kommun har en fantastisk stad och historia, småskalighet, ett rikt kulturutbud, en levande landsbygd, en världsunik skärgård och ett stort antal aktiva företag och föreningar. Närheten till flera stora städer är en enorm potential men hur ska vi bäst både bevara och utveckla?


Det vi gör och beslutar idag förändrar morgondagen och livet för kommande generationer. Framtiden är inte utstakad, utvecklingen är inte förutbestämd –- det är vi alla tillsammans som varje dag sätter standarden och skapar möjligheterna. Inom lokalpolitiken vill jag se mer helhetsperspektiv; en hänsyn till alla aspekter och ett ansvar för alla effekter av det som beslutas. Jag vill också att så många som möjligt ska ha möjlighet att påverka sin egen vardag och sitt eget liv, oavsett hur och var man väljer att leva.

Sportbloggar

Kultur- & nöje

Livsstil

Övrigt

Politiker

Frågor om våra bloggar?

Behöver du komma i kontakt med oss angående våra bloggar?
Mejla till bloggar@ostgotamedia.se